ภาษาไทย

หมวดหมู่:อักษรย่อ

หมวดหมู่:อักษรย่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ไป ที่การค้นหา

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยตัวย่อ ทั้งหมด (เช่นตัวย่อตัว ย่อ คำเริ่มต้นรหัสฯลฯ) ซึ่งมี บทความหรือลิงก์ใน Wikipedia แต่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้น โดยปกติแล้วจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ หน้าแก้ความกำกวมที่มีตัวย่อควรจัดหมวดหมู่ไว้ที่นี่ด้วย กฎที่แน่นอนสามารถอ่านได้ ใน WP:Abbreviations#General Principles องค์กรอยู่ใน มือ ของ Portal:Abbreviations

นอกจากนี้ หน้าต่อไปนี้จะรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้:

   - ผลิตภัณฑ์หลัก
!   – บทความเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
#  – ข้อมูลพื้นฐานจากพื้นที่ที่ไม่ใช่บทความ (พอร์ทัล วิกิพีเดีย ชิ้นความคิดเห็น เทมเพลต)
*   – รายชื่อบทความเกี่ยวกับตัวย่อ, ภาพรวมอื่นๆ

หมวดหมู่ย่อย

2 จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่ย่อยจะแสดงในหมวดหมู่นี้:
จำนวนหมวดหมู่ (K), หน้า (S), ไฟล์ (D) ที่อยู่ในวงเล็บ

สินค้าในหมวดหมู่ "ตัวย่อ"

200 รายการต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 53,021 รายการ

(หน้าก่อน) ( หน้าถัดไป )

1

(หน้าก่อน) ( หน้าถัดไป )