De vanliga frågorna innehåller svar på vanliga frågor om Wikipedia, uppdelade på flera sidor . Om du är ny här kommer sidan Komma igång också att ge dig en första översikt över alternativen, reglerna och kontaktpunkterna på Wikipedia. Om din fråga inte besvaras här, lägg upp den på sidan Frågor från nybörjare eller frågor om Wikipedia - en av de aktiva Wikipedianerna kan hjälpa dig där.