Nederlands

Encyclopedie

Encyclopedie

Dit is een uitstekend artikel.
Dit artikel bestaat ook als audioversie.
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
De Naturalis historia van de Oudere Plinius in een rijk geïllustreerde dertiende-eeuwse uitgave
Nouveau Larousse illustré , 1897-1904
Meyers Konversations-Lexikon , 4e druk, delen 1-16 (1885-1890)
Bertelsmann Lexikothek in 26 delen, in de editie 1983

Een encyclopedie ( luister ? / i ), vroeger ook uit het Frans : Encyclopédie (van oud Grieks ἐγκύκλιος παιδεία enkýklios paideía , Duitse 'cirkel van wetenschappen en kunsten, die elke vrije Griek in zijn jeugd moest nastreven voordat hij het burgerleven inging of zich opdroeg naar een speciale studie' , d.w.z. wat we tegenwoordig 'basisonderwijs, algemeen onderwijs, algemeen onderwijs' noemen [1] zie Paideia ), is een bijzonder veelomvattend naslagwerk . De term encyclopedie is bedoeld om details of een breed scala aan onderwerpen aan te geven, zoals in het geval van een persoon van wie wordt gezegd dat hij encyclopedische kennis heeft. Een samenvatting van alle kennis wordt gepresenteerd. De encyclopedie is dus een overzicht van de kennis van een bepaalde tijd en ruimte, die verbanden laat zien. Bovendien worden dergelijke werken specialistische encyclopedieën genoemd die slechts over één onderwerp of onderwerp gaan.

De betekenis van de term encyclopedie is vloeibaar; Encyclopedieën stonden tussen leerboeken enerzijds en woordenboeken anderzijds. De Naturalis historia uit de eerste eeuw na Christus wordt beschouwd als de oudste volledig bewaarde encyclopedie. Bovenal dwong de grote Franse Encyclopédie (1751-1780) de term "encyclopedie" af voor een technisch woordenboek . Vanwege hun alfabetische volgorde worden encyclopedieën vaak encyclopedieën genoemd .

De huidige vorm van het naslagwerk heeft zich vooral sinds de 18e eeuw ontwikkeld; het is een uitgebreid non-fictie woordenboek over alle onderwerpen voor een breed lezerspubliek. In de 19e eeuw kwam daar de typische neutrale, feitelijke stijl bij. De encyclopedieën waren overzichtelijker gestructureerd en bevatten nieuwe teksten, niet louter bewerkingen van oudere (buitenlandse) werken. Een van de bekendste voorbeelden in de Duitstalige wereld was lange tijd de Brockhaus Encyclopedia (vanaf 1808) en in het Engels de Encyclopaedia Britannica (vanaf 1768).

Sinds de jaren tachtig zijn encyclopedieën ook beschikbaar in digitale vorm, op cd-rom en op internet. Sommige zijn voortzettingen van oudere werken, andere zijn nieuwe projecten. Een bijzonder succes was Microsoft Encarta , dat in 1993 voor het eerst op cd-rom werd uitgebracht . Wikipedia , opgericht in 2001, is uitgegroeid tot de grootste internetencyclopedie.

uitdrukking

definities

Frontispice van de Cyclopaedia uit 1728 met aantekeningen over de inhoud

De oude historicus Aude Doody noemde de encyclopedie een moeilijk te definiëren genre. Encyclopedisme is het streven naar universele kennis of de som van algemene kennis (van een bepaalde cultuur). In het bijzonder is de encyclopedie een boek "dat ofwel de hele verzameling algemene kennis of een uitputtend spectrum van materiaal over een specialistisch onderwerp verzamelt en organiseert." De encyclopedie beweert gemakkelijke toegang te bieden tot informatie over alles wat individuen over hun wereld nodig hebben om weten. [2]

Voor het zelfbegrip van encyclopedieën worden de voorwoorden van de werken vaak geëvalueerd. [3] In de 18e en vooral de 19e eeuw benadrukten ze dat ze kennis samenvatten, niet voor specialisten maar voor een breder publiek. [4] In het voorwoord van Brockhaus staat bijvoorbeeld in 1809:

“Het doel van een dergelijk woordenboek kan geenszins zijn om volledige kennis te verschaffen; dit werk - dat bedoeld is als een soort sleutel tot het openen van iemands weg in ontwikkelde kringen en in de geest van goede schrijvers - is samengesteld uit de belangrijkste kennis van aardrijkskunde, geschiedenis, mythologie, filosofie, natuurwetenschappen, schone kunsten , en andere wetenschappen, bevatten alleen die kennis die elke ontwikkelde persoon moet weten als hij wil deelnemen aan een goed gesprek of een boek wil lezen [...]"

- Preambule. In: Brockhaus Conversations Lexicon , 1809 [5]

De bibliothecaris en encyclopedie-expert Robert Collison schreef rond 1970 voor de Encyclopaedia Britannica in de inleiding van het bijbehorende artikel in Macropaedia :

"Vandaag de dag zien de meeste mensen een encyclopedie als een uit meerdere delen bestaande samenvatting van alle beschikbare kennis, compleet met kaarten en een gedetailleerde index, met talloze bijlagen zoals bibliografieën, illustraties, lijsten met afkortingen en buitenlandse uitdrukkingen, gazetteers, enz."

Robert L. Collison, Warren E. Preece : artikel "Encyclopedieën en woordenboeken". In: Encyclopedie Britannica , 1998 [6]

ontwikkeling in de moderne term

De moderne term "encyclopedie" is samengesteld uit twee Griekse woorden: ἐγκύκλιος enkýklios , ook wel in een cirkel rondgaan: uitgebreid, algemeen, en παιδεία paideía , onderwijs of instructie. De resulterende ἐγκύκλιος παιδεία verwees naar de "kooreducatie", wat oorspronkelijk de muzikale opleiding van jonge vrijgeboren Grieken in de kring van het theaterkoor betekent . [7] De Grieken hadden geen bindende lijst van de onderwezen vakken. Moderne geleerden vertalen de Griekse uitdrukking liever als algemeen onderwijs, in de zin van basisonderwijs. [8e]

De Romeinse Quintilianus (35 tot ca. 96 n.Chr.) nam de Griekse uitdrukking over en vertaalde deze. [9] Voordat jongens werden opgeleid tot redenaars, moesten ze het opleidingstraject doorlopen (de orbis ille doctrinae , letterlijk: leercirkel). Vitruvius noemde ἐγκύκλιος παιδεία ook wel een voorbereidende opleiding voor de specialisatie die hij ambieerde om architect te worden. De genoemde onderwerpen varieerden dienovereenkomstig. [10] Quintilian noemt bijvoorbeeld de gebieden geometrie en muziek voor sprekers.

Het blijft onduidelijk wat Plinius bedoelde toen hij de τῆς ἐγκυκλίου παιδείας (tês enkýkliou paideías) noemde in het voorwoord van zijn Naturalis historia (ca. 77 na Christus). Dit komt niet alleen door de vaagheid van de mogelijke onderwerpen, maar ook door onduidelijke passages in de tekst. [11] De ἐγκύκλιος παιδεία werd uiteindelijk een verzamelnaam voor de (zeven) vrije kunsten die zich in het Romeinse Rijk ontwikkelden , de artes liberales . [12]

Bazelse editie van Joachim Sterck van Ringelbergh 's Lucubrationes, vel potius absolutissima κυκλοπαίδεια … , 1541
Titelpagina van Paul Scalich's "Encyclopaedia...", gepubliceerd in Bazel in 1559

Het woord encyclopedie gaat terug op een onjuiste terugvertaling van de passage in Quintilianus. Deze encyclopedieën in Plinius-edities sinds 1497 overheersten toen de uitdrukking. Het is opgevat als een Griekse vertaling van orbis doctrinae . De uitdrukking verscheen vervolgens in de nationale talen in de jaren 1530. In het midden van de 16e eeuw kon het woord zonder verdere uitleg worden gebruikt in boektitels voor werken "waarin het geheel van de wetenschappen in een bepaalde volgorde wordt gepresenteerd", aldus Ulrich Dierse. De nadruk lag niet op totaliteit, maar op orde. [13]

Guillaume Budé gebruikte het Latijnse neologisme in 1508 in de zin van een allesomvattende wetenschap of wetenschap. Het woord verscheen voor het eerst in een boektitel in 1527. In die tijd publiceerde de Zuid-Nederlandse pedagoog Joachim Sterck van Ringelbergh : Lucubrationes, vel potius absolutissima κυκλοπαίδεια , nempe liber de ratione studii ( ' Nachtwerk, of liever meest complete κυκλοπαίδεια ook over de leermethode). Het verscheen voor het eerst als de hoofdtitel van een boek in 1559: Encyclopaediae, seu orbis disciplinarum ( Encyclopaedia , or the Circle of Subjects) van de Kroatische Pavao Skalić. [14]

De Engelse Cyclopaedia van 1728 was een alfabetisch naslagwerk, een woordenboek van de kunsten en wetenschappen . De doorbraak van de naam encyclopedie kwam pas met de grote Franse Encyclopédie (1751 en volgende jaren). Op basis van het model van dit werk werd de term voor een algemeen technisch woordenboek vastgesteld.

Daarnaast werd het woord ook gebruikt voor de erkenning van de eenheid van kennis; Zo beschreef de filosoof Christian Appel de 'leerstoel voor algemene encyclopedieën' die in 1784 aan de universiteit van Mainz was ingesteld. In het onderwijs begin je met simpele zintuiglijke indrukken en ervaringen, dan kom je via een proces van abstractie tot samenhangende wetenschappelijke wijsheid. Maar deze zijn verspreid, dus een samenvatting is nodig. De encyclopedie zou dus niet aan het begin van de universitaire studies moeten staan, maar aan het einde, als de kroon op het werk. [15] Voor de studie van encyclopedieën is de term encyclopedie ingeburgerd.

andere aanduidingen

Theatrum Vitae Humanae , 'Het toneel van het menselijk leven', 1565

Terwijl voor de Romeinen de titels van naslagwerken en leerboeken meestal sober waren, domineerden metaforen van de late oudheid tot de vroegmoderne tijd :

 • Vooral vergelijkingen met de natuur, met tuinen, bloemen en voedsel kwamen veel voor. De auteur was bijvoorbeeld een bloemenplukker of een bezige bij die kennis verzamelt zoals stuifmeel. De werken werden toen Florilegia (Bloemenverzameling), Liber Floridus (Bloeiend Boek) of Hortus Deliciarum (Tuin der Schatten) genoemd. [16] [17]
 • Verwijzingen naar het licht bedoeld om de lezer te verlichten waren ook populair: Elucidarium , Lucidarius . [17]
 • De boeken waren schatten: Tresor (schat), [17] Gemma gemmarum (juweel der juwelen), schatkamer van mechanische kunsten ( Agostino Ramelli ), [16] Margarita (parel).
 • Theatrum , setting, zoals in Theatrum Anatomicum verwees naar het representatieve karakter. [18]
 • Bibliotheca was een aanwijzing dat het werk was samengesteld uit oudere boeken. [16]
 • Het werk werd gezien als een spiegel van de wereld: speculum , imago mundi . [17]
 • Bronnen van water werden genoemd in het Livre de Sidrac, la fontaine de toutes sciences , en de allegorie van de stadsplanning in het Livre de la Cité des Dames . [17]
 • Historia was in de natuurlijke historie gebruikelijk vanwege Plinius en betekende oorspronkelijk geordende kennis. [18] Verder was Historia meestal een chronologische verhandeling waarin geografische en biografische kennis was verweven.
 • Ars magna (grote kunst) is de claim van Ramon Llull en Athanasius Kircher om een ​​uitstekende prestatie neer te zetten. [19]

Alfabetisch gerangschikte encyclopedieën werden dictionarium , woordenboek of lexicon genoemd of worden genoemd . [18] Andere aanduidingen zijn: encyclopedisch woordenboek , onderwerpwoordenboek , echt woordenboek , plus echt lexicon en echte encyclopedie , conversatielexicon , universeel lexicon, enz.

In het Engels en Frans was woordenboek of woordenboek wijdverbreid, vaak in het samenvattende woordenboek van de kunsten en wetenschappen of dictionnaire des arts et des sciences . In het Duits wordt dit weerspiegeld in de titel van de General Encyclopedia of Sciences and Arts door Ersch-Gruber (1818-1889). De mechanische en handmatige kunsten worden algemeen beschouwd als de kunsten, en de term wetenschap moet niet te eng worden geïnterpreteerd, aangezien theologie in die tijd natuurlijk nog als een wetenschap werd beschouwd. Real of Realia staat voor dingen in tegenstelling tot concepten of woordenHet echte woordenboek is dus een vakwoordenboek en geen taalwoordenboek.

verhaal

Literair genre en begrip lopen in de geschiedenis van de encyclopedie niet parallel aan elkaar. Het is daarom de vraag of encyclopedieën überhaupt bestonden vóór de moderne tijd. De schrijvers uit de oudheid en de middeleeuwen waren in ieder geval niet op de hoogte van zo'n literair genre. Zo bestaat er brede overeenstemming om de Naturalis historia uit het oude Rome als een encyclopedie te beschouwen. Er bestaat echter een risico op een anachronistische kijk, namelijk een oud werk door moderne ogen zien en verkeerd interpreteren, waarschuwt Aude Doody. [20]

Historici zijn het er niet over eens welk werk als de eerste encyclopedie moet worden beschouwd. Dit komt enerzijds doordat veel werken verloren zijn gegaan en alleen bekend zijn uit korte beschrijvingen of fragmenten. Aan de andere kant is er geen bindende definitie van een encyclopedie, sommige historici beschouwen een encyclopedische benadering ook in de zin van het streven naar volledigheid. [21]

oudheid

Roman leest een boekrol, Late Oudheid

De Griekse filosoof Plato wordt genoemd als de geestelijke vader van de encyclopedie. Hij schreef zelf geen encyclopedie, maar zette zich met zijn Academie in Athene in om onderwijs beschikbaar te maken voor elke intelligente jongeman. Van een encyclopedisch werk van Plato's neef Speusippus (gestorven in 338 v. Chr.) zijn alleen fragmenten bewaard gebleven. Van Aristoteles werd ook gezegd dat hij een encyclopedische benadering had, in de zin van alomvattend . [22]

De Grieken staan ​​bekend om hun intellectuele verkenningen en filosofische originaliteit. Ze hebben hun kennis echter niet in één werk samengevat. [21] De Romeinen worden beschouwd als de eigenlijke uitvinders van de encyclopedie. [23] In de Romeinse Republiek bestond al de reeks brieven Praecepta ad filium (ongeveer 183 v.Chr.), waarmee Cato de Oudere zijn zoon instrueerde. [24]

Bovenal werd de encyclopedie gemaakt in de keizerlijke periode, omdat het de brede horizon nodig had van mensen die een rijk regeerden. [25] De eerste van de eigenlijke encyclopedieën waren de Disciplinarum libri IX van Marcus Terentius Varro († 27 v. Chr.), die niet bewaard is gebleven. De tweede encyclopedie was de Artes van de arts Aulus Cornelius Celsus (gestorven c. 50 AD). [26] Varro was de eerste die de algemene vakken combineerde die later de vrije kunsten werden. Naast de onderwerpen die toen in de middeleeuwen canon werden , ging hij zich bezighouden met geneeskunde en architectuur. De Hebdomades vel de imaginibuszijn zevenhonderd korte biografieën van grote Grieken en Romeinen; slechts enkele fragmenten hiervan zijn bewaard gebleven, evenals de Discliplinarum libri . Varro had een grote invloed op auteurs van de late oudheid. [27]

Van het allergrootste belang was echter de Naturalis historia van de politicus en naturalist Plinius . De administrateur Plinius was gewend de wereld verdeeld te zien in eenheden en subeenheden. Geschreven rond 77 na Christus, wordt nu aangenomen dat zijn werk de enige oude encyclopedie is die in zijn geheel bewaard is gebleven. In de middeleeuwen werden ze gevonden in bijna elke geavanceerde bibliotheek. [28] Het bijzondere aan haar was de universaliteit die ze beweerde en herhaaldelijk aankaartte. Het diende Plinius ook als verklaring voor het feit dat hij veel dingen maar heel summier kon beschrijven. [29]

Een andere Romeinse encyclopedist met verstrekkende invloed was Martianus Capella uit Noord-Afrika. Tussen 410 en 429 na Christus schreef hij een encyclopedie, vaak Liber de nuptiis Mercurii et Philologiae ('Het huwelijk van filologie met Mercurius ') genoemd, gedeeltelijk geschreven in versvorm. De zeven bruidsmeisjes kwamen overeen met de hoofdstukken van het werk, en deze kwamen op hun beurt overeen met de zeven vrije kunsten . [30]

Late Oudheid en Vroege Middeleeuwen

Konrad Miller's Reconstruction of the World (1898) op basis van de 7e-eeuwse Isidor's Etymologiae

Na de val van het West-Romeinse rijk bewaarde de politicus Cassiodorus delen van oude kennis met zijn compilatie Institutiones divinarum et saecularium literarum (AD 543-555). Hiervoor had hij zich teruggetrokken in een klooster dat hij zelf had gesticht in Zuid-Italië. [31] Terwijl Cassiodorus nog steeds het seculiere van het spirituele scheidde, integreerde bisschop Isidorus van Sevilla twee generaties later de christelijke leer in de oude wetenschap. [32]

Isidorus' encyclopedie Etymologiae (rond 620) wilde de wereld interpreteren door termen en hun oorsprong uit te leggen. Door de ware betekenis van een woord te onderscheiden, werd de lezer onderwezen in het geloof. Isidor gaf echter toe dat sommige woorden willekeurig waren gekozen. [33] Onderzoek heeft veel van Isidore's sjablonen geïdentificeerd. Zijn eigen prestatie was dat hij daaruit een duidelijke, overzichtelijke uiteenzetting in duidelijk Latijn afleverde. Pauzes in de tekst suggereren dat Isidor zijn werk niet voltooide. [34]

Rabanus Maurus , die in 847 tot aartsbisschop van Mainz werd gewijd, stelde een werk De universo samen , dat grotendeels de tekst van Isidorus overnam. Rabanus begon elk van zijn 22 hoofdstukken met een passende passage uit Isidorus, waarbij hij veel wegliet dat hij onnodig achtte om de Schrift te begrijpen. Voor hem omvatte dit vooral de vrije kunsten. Ook veel latere werken uit de Middeleeuwen volgden zijn voorbeeld, te beginnen bij God en de engelen. [35]

Hoge en late middeleeuwen

Vreemde volkeren in Der naturen bloeme , 13e eeuw

De werken van de Europese Hoge Middeleeuwen (rond 1050 tot 1250) waren gebaseerd op de oude en vroegmiddeleeuwse encyclopedieën. Rond 1230 stelde Arnoldus Saxo de Latijnse encyclopedie De finibus rerum naturalium samen . [36] Het grootste encyclopedische werk van het midden van de dertiende eeuw was Speculum maius van Vincent de Beauvais , met bijna tienduizend hoofdstukken in tachtig boeken. Het omvatte bijna alle onderwerpen: in het eerste deel, Speculum naturale , God en schepping, inclusief natuurlijke historie; in de speculum doctrinale , praktische morele actie en het scholastieke erfgoed; in het historisch speculumde geschiedenis van de mens van de schepping tot de dertiende eeuw. Een vierde deel, Speculum morale , werd na Vincents dood toegevoegd en was voornamelijk gebaseerd op het werk van Thomas van Aquino . [37]

De Zuid-Nederlander Jacob van Maerlant verspreidde zijn encyclopedische kennis over meerdere werken: In het Alexanderromeinse Alexanders Geesten (rond 1260) bond hij duizend verzen die samen een berijmde wereldatlas vormen. In Der naturen bloeme (circa 1270) handelde hij over de natuur, en in Spiegel historiael (circa 1285) over de wereldgeschiedenis. Hij was de eerste Europese encyclopedist die in een lokale (niet-Romaanse) taal schreef. Zijn werken zijn voornamelijk bewerkingen van Latijnse modellen, zoals De natura rerum van Thomas von Cantimpré en Speculum historiale van Vincent von Beauvais, maar hij laat veel details weg, selecteert, voegt inhoud toe van andere auteurs en put voor een klein deel uit zijn eigen kennis van de wereld. Zo moraliseerde hij en geloofde hij in de magische kracht van edelstenen. Toch staat Maerlant voor een relatief moderne, kritische en onderzoekende kijk op de natuur in de geest van Albertus Magnus . [38] Een van de middeleeuwse voorlopers van de encyclopedieën van vandaag is het 13e-eeuwse werk De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus . [39] [40]

In de late middeleeuwen en in de renaissance (ca. 1300-1600) trok soms al een voorstelling die meer wetenschappelijk [41] leek en minder op het christendom was gebaseerd. Zo bevrijdde het anonieme Compendium philosophicae (rond 1300) zich van de legenden die sinds Plinius door de encyclopedieën hadden gezworven; de Spaanse humanist Juan Luis Vives , in De disciplinis , baseerde zijn argumenten op de natuur, niet op religieuze autoriteit. [37] Vives wilde niet speculeren over de natuur, maar de natuur observeren om iets praktisch te leren voor hemzelf en de mensen om hem heen. [42]Ondanks deze benaderingen bevolkten wonderbaarlijke beesten en monsters encyclopedieën tot ver in de 18e eeuw, waar ze probleemloos aan de natuur werden toegeschreven. [43]

niet-Europese culturen

Meer nog dan de westerse waren de Chinese encyclopedieën compilaties van belangrijke literatuur. Door de eeuwen heen zijn ze eerder voortgezet dan vernieuwd. Vaak in de eerste plaats bedoeld voor de opleiding van ambtenaren, volgden ze meestal een traditionele lay-out. De eerste bekende Chinese encyclopedie was de "Emperor's Mirror" Huang-lan , die rond 220 na Christus in opdracht van de keizer werd gemaakt. Van dit werk is niets bewaard gebleven. [44]

Pagina uit het overgebleven exemplaar van de Chinese Yongle Dadian , 15e eeuw

De T'ung-tien , voltooid rond 801, gaat over staatsmanschap en economie en ging door met supplementen tot in de 20e eeuw. Een van de belangrijkste encyclopedieën, Yü-hai , werd rond 1267 samengesteld en verscheen in 1738 in 240 gedrukte delen. De Tz'u-yüan (1915) wordt beschouwd als de eerste moderne Chinese encyclopedie en gaf de richting aan voor latere werken. [44]

De Perzische geleerde en staatsman Muhammad ibn Ahmad al-Chwārizmi stelde in 975-997 een Arabische 'sleutel tot de wetenschappen' samen, Mafātīḥ al- ʿulūm . Hij kende ongetwijfeld de belangrijkste kenmerken van de Griekse intellectuele wereld en verwees soms naar de werken van Philo, Nicomachus of Euclides. Zijn encyclopedie is verdeeld in een 'inheems' Arabisch deel, inclusief het meeste van wat nu als geesteswetenschappen wordt beschouwd, en een 'buitenlands' deel. [45]

De Broeders van Zuiverheid in Basra (het huidige Irak), een groep neoplatonische filosofen die dicht bij de Ismāʿīlīya stonden , waren het meest actief in 980-999 en werkten samen aan een encyclopedie. Hun compilatie heet Rasāʾil Iḫwān aṣ-Ṣafāʾ ('Ingang van de Broeders van Zuiverheid'). Ook zij kenden de Griekse geleerden en hadden uitgesproken voorkeuren. Omgekeerd is er weinig bewijs dat de auteurs van de westerse encyclopedie de Arabisch-islamitische bronnen kenden. De Chinese encyclopedieën daarentegen waren gescheiden van zowel de christelijke als de islamitische cultuur. [46]

Vroegmoderne tijd

Volgens de titelpagina beschrijft het Lexicon technicum (1704) niet alleen de termen van de kunsten, dat wil zeggen de ambachten, maar de kunsten zelf.

Margarita Philosophica door Gregor Reisch (1503) was een veelgebruikte algemene encyclopedie, een leerboek over de zeven vrije kunsten. Het was de eerste encyclopedie die in druk verscheen in plaats van in manuscript. Net als de Encyclopaedia van Johannes Aventinus (1517) en de Encyclopaedia Cursus Philosophici van Johann Heinrich Alsted (1630), volgde het een systematische volgorde.

De Grand Dictionaire historique (1674) van Louis Moréri was het eerste grote, nationaaltalige, alfabetische naslagwerk over de vakgebieden geschiedenis, biografie en aardrijkskunde. In zijn traditie staat de eigenaardige Dictionnaire historique et critique (1696/1697) van Pierre Bayle , die oorspronkelijk bedoeld was om Moréri's werk te corrigeren en aan te vullen. Bayle leverde een uiterst gedetailleerd en kritisch commentaar op tamelijk korte artikelen. Aangezien Bayle zich voornamelijk bezighield met onderwerpen die hem persoonlijk interesseerden, is zijn werk een egodocumentom een ​​intellectuele autobiografie te bekijken. Het was bedoeld om te worden gebruikt naast, niet in plaats van, een encyclopedie voor algemene doeleinden. [47]

Denkt men bij encyclopedieën vandaag vooral in termen van biografische en historiografische kennis en minder in termen van wetenschappelijke kennis, dan was rond 1700 het omgekeerde het geval. In die tijd ontstonden de dictionnaires des arts et des sciences , woordenboeken van de (mechanische, ambachtelijke) kunsten en wetenschappen. Biografische en historiografische informatie ontbrak grotendeels. Als woordenboeken braken ze, in tegenstelling tot de meeste eerdere werken, met thematische rangschikking. [48] ​​Deze nieuwe richting in de geschiedenis van de encyclopedie begon met Antoine Furetière 's Dictionnaire universel des arts et sciences (1690). Vergelijkbaar waren het Lexicon technicum (1704) van John Harris en vervolgens deCyclopedia (1728) door Ephraim Chambers .

Maar als directe opvolger van deze succesvolle werken werd een volgende stap gezet, die de kloof overbrugde tussen een wetenschappelijk-filosofisch en een biografisch-historisch naslagwerk. Last but not least moet hier de nadruk worden gelegd op het Universal-Lexicon (1732-1754) van Johann Heinrich Zedler , dat in deze zin wordt genoemd . Het belangrijkste werk, gepubliceerd in 64 delen, was de eerste encyclopedie met biografieën van mensen die nog leefden.

het tijdperk van de verlichting

Illustratie van een zoutoplossing uit de Encyclopédie , 1768
Ovale Zaal van het Teylers Museum , bouwjaar 1784; de bovenste galerij herbergt voornamelijk encyclopedieën

Verreweg de beroemdste encyclopedie in de geschiedenis is de grote Franse Encyclopédie (1751-1772, aanvullingen op 1780). Hoewel het nauwelijks echte vernieuwingen introduceerde, werd het geprezen om zijn reikwijdte, de thematische breedte, de systematische onderbouw en de vele illustraties, namelijk tweeduizend vijfhonderd, terwijl zijn concurrenten slechts een paar honderd illustraties hadden. Desalniettemin was het minder succesvol en invloedrijk dan vaak wordt aangenomen, alleen al vanwege zijn omvang bereikte het relatief weinig lezers in vergelijking met bijvoorbeeld de wijdverbreide en herhaaldelijk herdrukte Cyclopaedia . [49]

Vooral met zijn kritische en wereldse houding wordt het beschouwd als een juweel van de Verlichting , het pan-Europese educatieve offensief. Aanvallen van de kerk en moeilijkheden met censuur overschaduwden de oprichting ervan, evenals latere geschillen tussen redacteuren Denis Diderot en Jean-Baptiste le Rond d'Alembert . Diderot en veel van zijn co-auteurs uitten op verschillende plaatsen in de encyclopedie kritiek op bepaalde ideeën in de reguliere samenleving. Als zodanig was het werk het resultaat van het werk van vele encyclopedisten en was het uiteindelijk alleen mogelijk dankzij de inspanningen van Louis de Jaucourtuiteindelijk af te ronden, huurde laatstgenoemde zelfs op eigen kosten secretaresses in. De laatste tien delen, waarvan hij de meeste zelf heeft geschreven, bevatten minder polemische verwijzingen dan de eerste zeven, wat ze wellicht minder interessant maakt voor moderne lezers.

In de Engelstalige wereld bloeide de Encyclopaedia Britannica , voor het eerst gepubliceerd in Schotland, vanaf de 20e eeuw op in de Verenigde Staten. De eerste druk (1768-1771) bestond uit drie delen en was eerder bescheiden van kwaliteit en succes. De kwaliteitsverbetering van de tweede druk droeg bij aan het succes van de derde, die al 18 delen omvatte. Als de Encyclopaedia Britannica de tand des tijds heeft doorstaan, terwijl de grote Franse Encyclopédie in 1832 zijn laatste, bescheiden en getransformeerde opvolger had, dan was dat dankzij de moed van de redactie om te innoveren. Bovendien verliepen de politieke ontwikkelingen in Groot-Brittannië rustiger dan in Frankrijk, dat leed onder de gevolgen van de revolutie van 1789 . [50]

19e eeuw

Rond 1800 verscheen een nieuw en succesvol type encyclopedie. Het is ontstaan ​​uit het Konversationslexikon , dat Renatus Gotthelf Löbel aanvankelijk had helpen creëren. In 1808 werd zijn onvoltooide werk, begonnen in 1796, gekocht door Friedrich Arnold Brockhaus . Het behandelde hedendaagse kwesties van politiek en samenleving om een ​​goed opgeleide conversatie te bieden in een sociaal diverse groep. Met de edities van 1824 en 1827 begon uitgeverij F.A. Brockhaus de voorkeur te geven aan meer tijdloze thema's uit de geschiedenis, en later ook uit de techniek en wetenschap, omdat de constante vernieuwing van de volumes met actuele thema's te duur werd. [51]

In het Brockhaus waren de onderwerpen verdeeld in vele korte artikelen, waardoor de encyclopedie snel informatie kon geven over een term. De Britannica , die aanvankelijk uit lange artikelen bestond, deed iets soortgelijks . Terwijl het Brockhaus uit de geesteswetenschappen kwam en later de natuurwetenschappen integreerde, was het bij de Britannica andersom . [52]

In die eeuw breidde het schoolsysteem in Europese landen zich aanzienlijk uit. Samen met verbeteringen in de printtechnologie zorgde dit ervoor dat steeds meer mensen konden lezen. Rond 1800 waren er 470 uitgeverijen in de Duitstalige wereld , honderd jaar later waren dat er 9.360 in het Duitse Rijk . Van 1860 tot 1900 streefden encyclopedieën naar meer gelijke behandeling en standaardisatie. De waardering voor statistisch materiaal was groot. [54]

In Duitsland deelden vooral het Brockhaus , de Meyer , de Pierer en, voor het katholieke publiek, de Herder de markt. Brockhaus en Meyer hadden elk een derde van het marktaandeel. Aan het einde van de 19e eeuw waren er nog zo'n vijftig andere uitgevers die encyclopedieën aanboden. [55] Sommige encyclopedieën ontleenden hun naam bewust aan een beroemde voorganger, zoals de Chambers' Encyclopaedia van de gebroeders Chambers, die in naam alleen maar aan Ephraim Chambers ' Cyclopaedia deed denken .

20ste eeuw

Wildlife van Australië in een typische plaat, Russische encyclopedie uit het begin van de 20e eeuw

Tegen 1900 hadden de meeste westerse landen minstens één uitgebreide en recente encyclopedie. Sommigen konden bogen op een traditie van vijftig of zelfs honderd jaar. Experts behandelden veel onderwerpen in de taal van het betreffende land. De artikelen waren in alfabetische volgorde en bevatten biografieën van levende individuen, evenals illustraties, kaarten, kruisverwijzingen, indexen en bibliografieën aan het einde van langere artikelen. Een encyclopedie die van dit concept afweek hield niet lang stand. Maar zelfs de anderen kwamen alleen voorbij een of twee edities als competente uitgevers erachter stonden. Bovendien zouden revoluties en wereldoorlogen goede encyclopedieën kunnen vernietigen. [56]

De Eerste Wereldoorlog heeft de ontwikkeling gedeeltelijk onderbroken en onder meer in Duitsland maakte de inflatie het aanvankelijk moeilijk om weer op gang te komen. In het geval van Meyer leidde dit bijvoorbeeld tot het besluit om de Großer Meyer terug te brengen van 20 naar twaalf delen, waardoor een nieuw, middelgroot encyclopedietype ontstond. [57] In de jaren twintig richtten de grote encyclopedieën zich tot een veel breder publiek dan voor de oorlog en hechtten ze nog meer waarde aan feitelijke presentatie. De lay-out was moderner, er waren meer illustraties; bij het Brockhaus (vanaf 1928) werden met de hand gekleurde plaatjes ingeplakt. [58]Adverteren werd flink uitgebreid, Brockhaus presenteerde niet alleen het product in klantenmagazines en informatiebrochures, maar ook het idee en de betrokkenen; Marktanalyses werden geïntroduceerd. [59]

De totalitaire regimes vormden een uitdaging van hun soort. Zo werden in Nationaal- Socialistisch Duitsland (1933-1945) de medewerkers van uitgeverij Brockhaus op één lijn gebracht en moesten concessies worden gedaan aan de officiële partijexamencommissie . Het Kleine Brockhaus , opnieuw uitgegeven in 1933, bevatte bijgewerkte biografieën over Hitler, Göring en andere nazi-grootheden, evenals nieuwe politieke termen. De partijideologen waren hier niet tevreden mee, maar de uitgever verwees naar de internationale reputatie van het Brockhaus, die ook om economische redenen niet in gevaar mogen komen. Het Bibliografische Instituut was veel minder gereserveerd. De bestuursleden sloten zich al snel aan bij de NSDAP en in 1939 werd Meyer geadverteerd als de enige grote encyclopedie die door de partijfunctionarissen werd aanbevolen. [60]

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog namen de encyclopedieën en hun uitgevers een hoge vlucht. In de Duitstalige wereld betekende dit dat de twee belangrijkste encyclopedie-uitgevers, F.A. Brockhaus en Bibliographic Institute (Meyer), sterke concurrentie ondervonden van andere uitgevers. Met name grote uitgeverijen ontsloten een breed lezerspubliek met populaire naslagwerken en een aanzienlijk marktaandeel in kleine en middelgrote encyclopedieën. In 1972 bracht Piper een jongerenencyclopedie uit, Bertelsmann kwam met de tiendelige encyclopedie (1972, met aanvullende thematische delen), en Droemer-Knaur twee jaar later ook met een tiendelige werk. De winkelketensKaufhof en Tchibo boden eendelige woordenboeken aan. [61] Brockhaus en Bibliographic Institute fuseerden in 1984; in 1988 werd Langenscheidt de meerderheidsaandeelhouder, als reactie op een genereus aanbod van Robert Maxwell . [62] [63]

Elektronische encyclopedieën

Al in de eerste helft van de 20e eeuw waren er ideeën voor een nieuw type encyclopedie. Zo droomde sciencefictionauteur HG Wells rond 1938 van een World Encyclopedia die geen haastig geschreven artikelen zou aanbieden, maar zorgvuldig samengestelde fragmenten die voortdurend door experts werden gecontroleerd. [64] Wells geloofde in de toen nieuwe microfilm als een goedkoop en universeel medium. [65]

“Deze wereldencyclopedie zou de spirituele achtergrond zijn van elke intelligente persoon in de wereld. Het zou levend en groeiend zijn en voortdurend veranderen door herziening, uitbreiding en vervanging door de oorspronkelijke denkers over de hele wereld. Elke universiteit en onderzoeksinstelling zou ze moeten voeden. Elke frisse geest moet in contact worden gebracht met hun permanente redactieorganisatie. En aan de andere kant zou hun inhoud de gebruikelijke bron zijn voor onderwijsopdrachten op school en universiteit, voor feitenverificatie en het testen van proposities – waar ook ter wereld.”

Herbert George Wells, 1936 [66]

Dertig jaar later merkte encyclopedie-expert Robert Collison op dat de perfecte encyclopedie misschien nooit zal uitkomen in de vorm die Wells voor ogen had. Deze perfecte encyclopedie bestaat al in de onvolmaakte vorm van de grote bibliotheken, met miljoenen geïndexeerde en gecatalogiseerde boeken . Een groot aantal bibliothecarissen en bibliografen maakten dit allemaal beschikbaar voor het publiek, zowel individuen als groepen. Auteurs en redacteuren leverden dagelijks nieuwe boeken en artikelen aan. [67]

computers in 1988

In de jaren tachtig vonden personal computers hun weg naar particuliere huishoudens. Maar de elektronische of digitale uitdaging werd lange tijd niet erkend door de encyclopedie-uitgevers. In het voorwoord van de 26-delige Nederlandse Winkler Prins uit 1990 staat dat de redactie de mogelijke toepassing van nieuwe, elektronische media heeft onderzocht. Maar voor de achtergrondkennis die deze encyclopedie biedt, is en blijft de klassieke boekvorm het handigste medium. [68]

In 1985 wilde het softwarebedrijf Microsoft een encyclopedie op cd-rom publiceren . De gewenste partner, Encyclopaedia Britannica , wees een samenwerking echter af. In die tijd had slechts vier tot vijf procent van de Amerikaanse huishoudens een computer en ook de uitgeverij Britannica vreesde voor het intellectuele imago dat haar eigen encyclopedie had opgebouwd. In de jaren negentig kwam de grote doorbraak van elektronische encyclopedieën. Brockhaus zag in 2005/2006 echter ook een neerwaartse trend: encyclopedieën zouden weer gedrukt worden. Hij verwees zowel naar zichzelf als naar de Franse Encyclopædia Universalis (2002) en de Encyclopaedia Britannica(2002/2003). Er kan worden uitgegaan van een permanente dubbelsporige ontwikkeling met elektronische en gedrukte encyclopedieën. [69]

Cd-rom-encyclopedieën

Deense Lademanns leksikon gedrukt en (midden) op cd-rom
Brockhaus op dvd, 2007

In 1985 verscheen een pure tekstencyclopedie op cd-rom , de Academic American Encyclopedia van Grolier, gebaseerd op het DOS-besturingssysteem. Toen bracht uitgeverij Britannica in april 1989 een cd-rom-encyclopedie uit, hoewel niet het vlaggenschip onder eigen naam. Het publiceerde eerder een multimediaversie van de verworven Compton's Encyclopaedia . [70]

Microsoft kocht op zijn beurt de aflopende Funk and Wagnalls Standard Reference Encyclopedia in 1989 , die goedkoop in supermarkten was verkocht. De teksten werden opgefrist en uitgebreid met een zeer kleine staf, en er werden ook foto's en audiobestanden toegevoegd. In 1993 kwamen ze uit als Microsoft Encarta . Klanten ontvingen ze samen met het Windows -computerbesturingssysteem , anders kostten ze honderd dollar. Op dat moment had twintig procent van de Amerikaanse huishoudens al een computer. [71]

Britannica volgde een jaar later met een cd-romversie van Encyclopaedia Britannica . Ze waren beschikbaar als een add-on voor de gedrukte versie of voor maar liefst $ 1.200. In 1996 verlaagde Britannica de prijs tot $ 200, maar tegen die tijd domineerde Microsoft Encarta de digitale encyclopediemarkt. Britannica had zo veel vertrouwen in de reputatie van haar encyclopedie dat ze de nieuwkomer niet serieus had genomen. Van 1990 tot 1996 daalden de inkomsten van de Encyclopaedia Britannica van $ 650 miljoen tot slechts $ 325 miljoen per jaar. De eigenaar verkocht het in 1996 voor 135 miljoen aan een Zwitserse investeerder. [72]

Internet encyclopedieën

Hoofdpagina van Nupedia , de directe voorouder van Wikipedia , 4 maart 2000

Al in 1983 verscheen de Academic American Encyclopedia , de eerste encyclopedie die online werd gepresenteerd en de inhoud ervan via commerciële datanetwerken zoals CompuServe aanbood . [24] Toen internet een echte massamarkt werd, waren de eerste online-encyclopedieën de Academic American Encyclopedia en de Encyclopaedia Britannica in 1995 . [69] [73]

Die encyclopedieën waren alleen toegankelijk tegen betaling. Meestal betaalde de klant een jaarabonnement voor toegang. Daarnaast waren er suggesties voor online-encyclopedieën op basis van vrije kennis : de inhoud moet onder bepaalde voorwaarden, zoals bronvermelding, vrij en gratis kunnen worden bewerkt en verspreid. Deze gedachte kwam niet expliciet voor in de oproep van Rick Gates uit 1993 [74] voor een internetencyclopedie , maar wel in de aankondiging van Richard Stallman [75] (1999) van een gratis universele encyclopedie als onderdeel van het GNU -softwareproject.

Toen internetondernemer Jimmy Wales en zijn medewerker Larry Sanger Nupedia in 2000 online zetten , was de reactie klein. Een "gratis" internetencyclopedie kreeg pas enige noemenswaardige belangstelling toen Wales en Sanger het wiki- principe introduceerden. Bij zo'n website kan de lezer zelf direct wijzigingen aanbrengen. 15 januari 2001 wordt beschouwd als de geboortedag van Wikipedia , dat sindsdien is uitgegroeid tot veruit de grootste encyclopedie. Het is meestal geschreven door vrijwillige auteurs en de kosten van het runnen van de server worden gedekt door donaties aan de operationele stichting, de Wikimedia Foundation zonder winstoogmerk .

Aanvankelijke twijfels over de betrouwbaarheid van Wikipedia werden weggenomen door verschillende onderzoeken die vonden dat het foutenpercentage vergelijkbaar was met dat in traditionele encyclopedieën. [76] Vergelijkingen met gespecialiseerde encyclopedieën en vakliteratuur zijn kritischer. [77] Kwaliteit gaat echter niet alleen over feitelijke juistheid, zoals historicus Roy Rosenzweig in 2006 opmerkte, maar ook over goede stijl en beknoptheid . Wikipedia laat hier vaak te wensen over. [78]

Naast Wikipedia zijn er nog andere online encyclopedieën, sommige gebaseerd op andere principes. Citizendium (sinds 2006) vereist bijvoorbeeld dat auteurs op naam worden geregistreerd, die erkende experts in hun onderwerp moeten zijn. Google Knol (2008-2011) overschrijdt de grenzen van een encyclopedie en geeft auteurs de grootste vrijheid in inhoud en eigendom van hun teksten. Knowledge.de (sinds 2000) heeft een breed scala aan inhoud die niet per se encyclopedisch is, met quizzen en veel multimedia.

Volumes van de Nederlandstalige Winkler Prins worden afgestoten , Amsterdam 2010

Als gevolg hiervan is de vraag naar gedrukte encyclopedieën en betaalde elektronische encyclopedieën sterk gedaald. In 2009 verliet Microsoft Encarta , dat Britannica Online worstelt om te overleven op advertenties. Daarbij is het gedeeltelijk aangepast aan Wikipedia , omdat het vrij toegankelijk is en lezers aanmoedigt om verbeteringen aan te brengen, hoewel deze worden gecontroleerd door medewerkers. Het Brockhaus werd in 2009 overgenomen door de Bertelsmann-dochter Knowledge Media ; het Bundeskartellamt had ondanks de machtspositie van Bertelsmann de overname goedgekeurd omdat de encyclopediemarkt was gekrompen tot een triviale markt. [79]

onderwerp encyclopedieën

Het woord algemeen in algemeen naslagwerk verwijst zowel naar het algemene publiek als naar de algemeenheid (universaliteit) van de inhoud. Specialistische encyclopedieën (ook wel speciale encyclopedieën genoemd) zijn beperkt tot een specifiek onderwerp zoals psychologie of een onderwerp zoals dinosaurussen. Vaak, hoewel niet noodzakelijk, richten ze zich op een gespecialiseerd publiek in plaats van een algemeen publiek, omdat specialisten in het bijzonder geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Om het te onderscheiden van de specialistische encyclopedie, wordt de algemene encyclopedie soms ook universele encyclopedie genoemd. Als men echter een encyclopedie definieert als een interdisciplinair naslagwerk, dan is de universele encyclopedie een pleonasmeen Subject Encyclopedia an Oxymoron .

Hoewel de meeste specialistische encyclopedieën, net als de algemene encyclopedieën, in alfabetische volgorde zijn gerangschikt, zijn de onderwerpencyclopedieën iets meer per onderwerp gerangschikt. Vakspecifieke naslagwerken in een thematische opstelling krijgen echter meestal de aanduiding handboek . De systematische opstelling is handig als het onderwerp al een systematische benadering volgt, zoals biologie met zijn binaire nomenclatuur .

De Summa de vitiis et virtutibus (12e eeuw) kan worden beschouwd als misschien wel de eerste specialistische encyclopedie . Daarin behandelde Raoul Ardent theologie, Christus en verlossing, praktisch en ascetisch leven, de vier kardinale deugden, menselijk gedrag. [80]

Op enkele uitzonderingen na zijn er sinds de 18e eeuw specialistische encyclopedieën op het gebied van biografie, zoals het Allgemeine Gelehrten-Lexicon (1750/1751). Gespecialiseerde encyclopedieën volgden vaak de opkomst van het relevante onderwerp, zoals de Dictionary of Chemistry (1795) in de late 18e eeuw en vele andere scheikundewoordenboeken daarna. Alleen op het gebied van muziek was de rijkdom aan publicaties vergelijkbaar, te beginnen met het Musikalisches Lexikon (1732) van de componist Johann Gottfried Walther . De Paulys Realencyclopedia of Classical Antiquities (1837-1864, 1890-1978) is ongeëvenaard in zijn vakgebied. [81]

Een van de bekendste populaire specialistische encyclopedieën was Brehm's Thierleben , opgericht door de non- fictieauteur Alfred Brehm in 1864. Het werd gepubliceerd in het Bibliographic Institute , dat ook Meyer's Konversations-Lexikon publiceerde . De grote uitgave uit de jaren 1870 telde al 1.800 illustraties op ruim 6.600 pagina's en extra platen, die ook apart verkrijgbaar waren, deels in kleur. Van de derde editie 1890-1893 werden 220.000 exemplaren verkocht. In 1911 brachten dierenschilderen en natuurfotografie een nieuw niveau van weergave. [82] Het werk werd voortgezet, uiteindelijk ook digitaal, tot in de 21e eeuw.

Vanaf het einde van de 19e eeuw verschenen er ook encyclopedieën over bepaalde landen of regio's. De geografische encyclopedieën zijn te onderscheiden van de nationale encyclopedieën , die zich op het eigen land richten. Voorbeelden zijn het German Colonial Lexicon (1920), The Modern Encyclopaedia of Australia and New Zealand (1964) en het Magyar életrajzi lexikon (1967-1969). [83] Het laatste deel van de Grote Sovjet-encyclopedie (1e druk) handelde uitsluitend over de Sovjet-Unie; het werd in 1950 gepubliceerd als een tweedelige encyclopedie van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken in de DDR. [84]De Fischer Wereldalmanak (1959-2019) omvat de landen van de wereld in alfabetische volgorde, in actuele volumes per jaar.

De grootste encyclopedie die ooit in het Duits is gedrukt, had 242 delen. Het werk getiteld Economic Encyclopedia werd tussen 1773 en 1858 grotendeels gepubliceerd door Johann Georg Krünitz . De Universiteit van Trier heeft dit werk volledig gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld.

structuur en orde

Tot de vroegmoderne tijd leken encyclopedieën meer op non-fictie of leerboeken. Het onderscheid tussen encyclopedieën en woordenboeken blijkt nog moeilijker te zijn . Er is geen scherp onderscheid tussen feiten en woorden, want geen enkel taalwoordenboek kan zonder feitelijke uitleg, geen gespecialiseerd woordenboek zoals een encyclopedie kan zonder taalkundige verwijzingen. [85]

De afzonderlijke bijdragen aan een encyclopedie zijn alfabetisch of volgens een ander systeem gerangschikt. [86] In het laatste geval spreekt men vaak van een "systematische" opstelling, hoewel het alfabet ook als een systeem kan worden gezien en daarom zou de term "niet-alfabetisch" juister zijn. De systematisch gerangschikte encyclopedieën kunnen ook worden onderscheiden naargelang de indeling pragmatischer of zelfs willekeurig is, of dat er een filosofisch systeem achter zit. De term "thematisch" wordt vaak gebruikt in plaats van "systematisch".

Systematische regeling

Tree of Knowledge in de Encyclopédie , 18e eeuw, aangepast van Francis Bacon . Onderwerpen werden toegewezen aan menselijke vermogens: geschiedenis aan het geheugen , filosofie aan de rede (inclusief de natuurwetenschappen), poëzie aan verbeelding .

Voor de echte geleerde is alleen de systematische ordening bevredigend, schreef Robert Collison, omdat het nauw verwante onderwerpen naast elkaar plaatst. Hij ging ervan uit dat de encyclopedie in zijn geheel zou worden gelezen, of in ieder geval in grote stukken. [87] In de natuur zijn er echter geen dwingende verbanden. Systemen zijn willekeurig omdat ze tot stand komen via een menselijk reflectieproces. Niettemin heeft een systematische presentatie didactische waarde als deze logisch en praktisch is. [88]

Plinius gebruikte bijvoorbeeld veel verschillende principes van orde. In aardrijkskunde begint hij met de bekende kustlijn van Europa en gaat dan verder naar meer exotische continenten; hij behandelde mensen eerder dan dieren omdat mensen belangrijker waren; in de zoölogie begint hij met de grootste dieren; in het zeeleven met die van de Indische Oceaan, omdat deze het talrijkst zijn. De eerste Romeinse boom die wordt bedekt, is de wijnstok, omdat deze het nuttigst is. Artiesten verschijnen in chronologische volgorde, edelstenen op prijs. [89]

Een systematische opstelling was traditioneel de gebruikelijke, tot sinds de 17e/18e Eeuw had het alfabet de overhand. Toch waren er daarna nog enkele grotere niet-alfabetische werken, zoals de onvoltooide Contemporary Culture (1905-1926), de French Bordas Encyclopédie uit 1971 en de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (ENSIE, 1946-1960). In het oorspronkelijk tiendelige ENSIE zijn de met naam ondertekende afzonderlijke grote bijdragen gerangschikt in thematische volgorde. Om naar een enkel item te zoeken, moet je de index gebruiken, die op zijn beurt een soort encyclopedie op zich is. [90]

Nadat de encyclopedieën grotendeels alfabetisch waren gerangschikt, namen veel auteurs nog een kennissysteem op in het voorwoord of in de inleiding. De Encyclopaedia Britannica had (net als Brockhaus 1958) [91] sinds 1974 een inleidend deel genaamd Propaedia . Daarin introduceerde de redacteur, Mortimer Adler , de voordelen van een thematisch systeem: je kunt het gebruiken om een ​​object te vinden, zelfs als je de naam niet weet. De bundel splitst de kennis op: eerst in tien grote thema's, daarbinnen in een groot aantal secties. Aan het einde van de paragrafen werd verwezen naar bijbehorende concrete artikelen. Later de Encyclopaedia Britannica toegevoegdnog twee indexvolumes toegevoegd. De propedia zou vooral dienen om te laten zien welke onderwerpen aan bod komen, terwijl de index laat zien waar deze aan bod komen. [92]

Een onderzoek uit 1985 van Amerikaanse academische bibliotheken wees uit dat 77 procent de nieuwe lay-out van de Britannica minder nuttig vond dan de oude. Eén antwoord merkte op dat de Britannica wordt geleverd met een handleiding van vier pagina's. "Alles wat zoveel uitleg nodig heeft, is te verdomd ingewikkeld." [93]

Niet per se een encyclopedie, maar van encyclopedische aard zijn series non-fictieboeken waarin veel verschillende onderwerpen volgens een uniform concept worden behandeld. De Franse serie Que sais-je , opgericht in 1941, is een van de bekendste internationaal . met meer dan drieduizend titels. In Duitsland publiceert C.H. Beck de serie C.H. Beck Knowledge .

Alfabetische rangschikking

De internationaal bekendste moderne encyclopedie in druk: Encyclopaedia Britannica , 1990s.
Het eerste deel, met een groene streep, is de systematische Propaedia (“Outline of Knowledge”) met zijn verwijzingen naar Micropaedia en Macropaedia .
Dan volgt, met rode strepen, de Micropaedia ("Ready Reference"), een klassieke encyclopedie van korte artikelen met ongeveer 65.000 artikelen.
De Macropaedia ("Kennis in Diepte"), onderste bord, behandelt belangrijke kwesties in ongeveer zevenhonderd artikelen.
Tot slot, achter de Macropaedia bevindt zich de tweedelige alfabetische index met blauwe strepenmet verwijzingen naar Micropedia en Macropedia .

Lange tijd waren er maar een paar teksten in alfabetische volgorde. In de Middeleeuwen waren dat vooral woordenlijsten , dat wil zeggen korte woordverzamelingen, of bijvoorbeeld lijsten met medicijnen. Woordenlijsten bestaan ​​​​sinds de 7e eeuw, toen lezers moeilijke woorden op afzonderlijke vellen schreven (met de eerste letter) en er vervolgens een lijst van maakten. De alfabetische rangschikking werd meestal pas na de eerste of hoogstens de derde letter gevolgd, waardoor men niet erg consequent te werk ging. Bovendien hadden veel woorden nog geen uniforme spelling . Zelfs in de 13e eeuw was de strikte alfabetische volgorde nog zeldzaam. [94]

Enkele van de weinige vroege alfabetische encyclopedieën die worden genoemd, zijn: De significatu verborum (2e helft van de 2e eeuw) door Marcus Verrius Flaccus ; Liber glossarum (8e eeuw) door Ansileubus ; en met name de Suda (ca. 1000) uit het Byzantijnse rijk. [95] Ze hebben echter meer het karakter van taalwoordenboeken ; aanzienlijk, de vermeldingen in de Suda zijn meestal erg kort en gaan vaak over taalkundige kwesties, zoals idiomen. Na de alfabetische werken van de 17e eeuw was het vooral de grote Franse Encyclopédie(1751-1772), die de term 'encyclopedie' definitief associeerde met de alfabetische rangschikking.

Ulrich Johannes Schneider wijst erop dat encyclopedieën voorheen de "universitaire en academische cultuur van het ontdoen van kennis door systematisering en hiërarchisering" volgden. De alfabetische rangschikking ontkoppelde echter de encyclopedieën hiervan. Het is feitelijk en weegt de inhoud neutraal. [96] De alfabetische rangschikking verspreidde zich omdat het snelle toegang mogelijk maakte. Een van deze encyclopedieën, de Grote Oosthoek , zei in het voorwoord in 1977 dat het een kwestie van nut was, niet van wetenschappelijk principe. Door een grote rijkdom aan trefwoorden wordt snelle informatie uit buitenlandse specialismen verkregen, wat tijd en energie bespaart. [97] Volgens een onderzoek uit 1985paraatheid , het belangrijkste doel van een encyclopedie, terwijl systematische zelfstudie veel minder vaak werd genoemd. [93]

Voor de redacteur was het makkelijker als een groter werk per onderwerp was opgedeeld. Een thematisch afgebakend volume zou gemakkelijk onafhankelijk van anderen kunnen worden gepland. In alfabetische volgorde daarentegen moet (althans in theorie) vanaf het begin duidelijk zijn hoe de inhoud over de volumes zal worden verdeeld. Je moest alle lemma 's (trefwoorden) kennen en het eens worden over de kruisverwijzingen. [98]

Zelfs de encyclopedisten die voorstander waren van de systematische indeling kozen om praktische redenen voor de alfabetische indeling. Dit omvatte Jean-Baptiste le Rond d'Alembert van de grote Franse Encyclopédie . [99] Een latere redacteur en arrangeur van dit werk, Charles-Joseph Panckoucke , wilde opnieuw een thematisch arrangement doordrukken. Maar hij sorteerde de artikelen gewoon in verschillende vakgebieden, en binnen die vakgebieden verschenen de artikelen in alfabetische volgorde. Deze Encyclopédie méthodique par ordre des matières was dus een verzameling van 39 vakwoordenboeken.

object lengte

Zelfs binnen de alfabetisch gerangschikte werken zijn er nog een aantal verschillende opties. [100] Artikelen over individuele onderwerpen kunnen lang of kort zijn. Het originele Konversationslexikon Brockhaus is het typische voorbeeld van een encyclopedie met korte artikelen [101] met veel, maar korte, artikelen die een enkel onderwerp beschrijven. Kruisverwijzingen naar andere artikelen of individuele samenvattende bijdragen geven de context .

Encyclopedieën met lange artikelen bevatten daarentegen grote tekstboekachtige artikelen over relatief brede onderwerpen. Een voorbeeld is het deel van de Encyclopaedia Britannica genaamd Macropaedia in de jaren zeventig tot negentig. Hier is het voor de lezer niet altijd duidelijk in welk hoofdartikel hij moet zoeken naar het onderwerp dat hem interesseert. Zo'n encyclopedie kan alleen als naslagwerk worden gebruikt als deze een index heeft , vergelijkbaar met een systematische opstelling.

Dennis de Coetlogon is misschien op het idee gekomen om met zijn Universele geschiedenis voor het eerst lange, overzichtsartikelen te gebruiken . Het heeft waarschijnlijk gediend als model voor de Encyclopaedia Britannica (die oorspronkelijk lange artikelen had, verhandelingen of dissertaties genoemd ). [102] Langere artikelen waren ook een tegenbeweging tegen het lexicon, dat steeds meer definitie- en trefwoordachtig werd. [103] Lange artikelen konden echter niet alleen het gevolg zijn van een bewuste afwijking van de vrij korte woordenboekartikelen . Soms waren ze het gevolg van een zwak redactioneel beleid dat de schrijverswens om teksten te schrijven niet beperkte of simpelweg kopieerde.

Interne tools

Er zijn in de loop van de tijd verschillende tools ontwikkeld voor het praktische gebruik van een encyclopedie. Zelfs in de oudheid was het gebruikelijk om een ​​lange tekst in hoofdstukken op te delen. Bijbehorende inhoudsopgaven daarentegen zijn een relatief late ontwikkeling. Ze zijn gemaakt op basis van de titels van de werken. Vóór de 12e eeuw waren ze nog zeer zeldzaam en werden ze pas in de 13e eeuw algemeen. [108]

Zo heeft de Naturalis historia een door Plinius geschreven samenvatting, een overzicht. In sommige manuscripten wordt het summarium aan het begin onverdeeld aangetroffen, soms opgedeeld in de afzonderlijke boeken, zoals waarschijnlijk het meest praktisch was in het tijdperk van de boekrollen. Soms staat de tekst zowel aan het begin als weer later voor de afzonderlijke boeken. Hoe Plinius er zelf mee omging kan vandaag niet meer worden bepaald. Terwijl Plinius de inhoud van het werk in proza ​​beschreef, maakten sommige latere gedrukte edities er een tabel van, vergelijkbaar met een moderne inhoudsopgave. Ze gingen vrij vrij met de tekst om en pasten deze aan naar de veronderstelde behoeften van de lezers. [109]

Indexen , oftewel registers van trefwoorden, verschenen ook in de 13e eeuw en verspreidden zich snel. [108] In een encyclopedie gebruikte Antonio Zara voor het eerst een soort index in zijn Anatomia ingeniorum et scientiarum (1614); echt bruikbare indexen verschenen pas in de 19e eeuw in encyclopedieën. [111]

Een van de eerste kruisverwijzingen was het Fons-memorabilium van Domenico Bandini (ca. 1440). [112] Ze werden uiterlijk in de 18e eeuw algemeen. In de 20e eeuw, naar het voorbeeld van Brockhaus , gebruikten sommige encyclopedieën een pijlsymbool om de verwijzing te implementeren. Hyperlinks worden gebruikt in het digitale tijdperk .

Inhoudsbalans

Enkele belangrijke encyclopedieën in Europa volgens hun positie tussen meer wetenschappelijke en meer humanistische inhoud

Een terugkerend thema in onderzoek is de balans tussen vakgebieden in een encyclopedie. Deze balans ontbreekt bijvoorbeeld wanneer het verhaal of de biografie veel ruimte krijgt in een werk, terwijl natuurwetenschappen en technologie veel minder ruimte krijgen. In een gespecialiseerde encyclopedie wordt het gebrek aan evenwicht bekritiseerd wanneer bijvoorbeeld in een werk over klassieke studies [113] de politieke geschiedenis veel uitgebreider wordt behandeld dan de sociale geschiedenis.

Soms verwijst de kritiek naar individuele artikelen, waarmee wordt gemeten welk lemma meer ruimte heeft gekregen dan een ander. Harvey Einbinder vond bijvoorbeeld het artikel Encyclopaedia Britannica uit 1963 over William Benton opmerkelijk. Volgens de encyclopedie is deze Amerikaanse politicus in de Senaat "een voorvechter van vrijheid voor de hele wereld" geworden. Het artikel is langer dan dat over voormalig vice-president Richard Nixon ; zoals Einbinder vermoedt, omdat Benton ook redacteur was van de Encyclopaedia Britannica . [114]Einbinder had ook kritiek op het feit dat het artikel "Muziek" Béla Bartok en Heinrich Schütz prees, maar deze componisten kregen geen eigen artikelen. [115]

Zelfs premoderne encyclopedieën hadden over het algemeen een universele claim. Toch brachten de interesses of de capaciteiten van de auteur vaak een beperking met zich mee. De Naturalis historia bevatte verhandelingen over etnologie en kunst, maar de nadruk lag op kennisgebieden die nu als wetenschappelijk worden geclassificeerd. In de 18e eeuw begonnen universele encyclopedieën het onderscheid tussen meer humanistische en meer wetenschappelijke werken te vervagen. In sommige gevallen kon je nog de herkomst van een werk zien, of de uitgever heeft er bewust voor gekozen om het profiel aan te scherpen via een specifiek gebied of een specifieke aanpak: De Ersch-Grubervolgde de historische benadering vanwege de helderheid, terwijl Meyer de voorkeur gaf aan de natuurwetenschappen. [116]

De kwestie van het evenwicht is vooral belangrijk in werken waarvoor de lezer moet betalen. Hij zal waarschijnlijk ontevreden zijn als naar zijn mening een universele encyclopedie te veel ruimte laat voor onderwerpen die hem weinig persoonlijk interesseren, maar waarvoor hij ook betaalt. Robert Collison wijst op de ironie dat lezers de meest complete schetsen hebben gewild en "onvoorwaardelijk hebben betaald voor miljoenen woorden die ze waarschijnlijk nooit zullen lezen", terwijl de encyclopediemakers ook naar volledigheid hebben gestreefd door ingangen te schrijven over kleine onderwerpen die bijna niemand leest . [117]

De balans wordt echter nog steeds besproken , zelfs in vrij toegankelijke encyclopedieën zoals Wikipedia . Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of het niet iets zegt over de ernst van het werk als geheel als thema's uit de popcultuur (naar verluidt of feitelijk) bovengemiddeld worden weergegeven. Althans, zoals historicus Roy Rosenzweig benadrukte , hangt de balans sterk af van welk continent en uit welke sociale klasse de auteurs komen. [118]

Informatie in traditionele encyclopedieën kan worden geëvalueerd door maatregelen die verband houden met een kwaliteitsdimensie zoals autoriteit , volledigheid, formaat , objectiviteit , stijl , tijdigheid en uniciteit . [119]

Inhoudelijke aspecten

Talen

The Great Soviet Encyclopedia (1970) werd onder meer in het Engels vertaald.

In het Westen was Latijn lange tijd de taal van het onderwijs en dus van encyclopedieën. Dit had als voordeel dat de encyclopedieën ook in andere landen dan het land van herkomst gelezen konden worden. Dit maakte ze echter ontoegankelijk voor de overgrote meerderheid van de bevolking. [120] Vanaf ongeveer het begin van de 13e eeuw bereikte kennis de mensen ook in hun talen. Frans komt op de eerste plaats, met Middelhoogduits op de tweede plaats in Europa sinds ongeveer 1300 . Vooral vrouwen waren meer geneigd kennis in de volkstaal over te dragen. Aan het einde van de 15e eeuw waren volkstaalencyclopedieën geen risico meer, maar routine. [121]

Sommige encyclopedieën zijn vertaald, zoals Imago mundi (c. 1122) door Honorius Augustodunensis in het Frans , Italiaans en Spaans . De natura rerum (ca. 1228-1244) kreeg een vertaling in het Vlaams en Duits, de Speculum maius (midden 13e eeuw) in het Frans, Spaans, Duits en Nederlands. [120] Later, toen het Latijn een minder grote rol speelde, werden succesvolle encyclopedieën van de ene volkstaal naar de andere vertaald. [120] Vanaf 1700 was het ondenkbaar om nog een encyclopedie in het Latijn te publiceren. [122]

In de 19e eeuw bijvoorbeeld, Brockhaus en Larousse , vooral de kleinere uitgaven, dienden als model voor encyclopedieën in andere talen of werden erin vertaald. Dit had echter zijn beperkingen, aangezien de inhoud moest worden aangepast aan de betreffende taal of het betreffende land. [120] Een voorbeeld is de Encyclopedia Americana (1827-1829), een andere de Encyclopedia of Brockhaus en Efron (1890-1906), een encyclopedie met korte artikelen in het Russisch, mede onder redactie van Brockhaus-Verlag. Ondanks de aanpassingen hebben recensenten in beide gevallen kritiek geuit op respectievelijk de Amerikaanse en Russische geschiedenis en cultuuronvoldoende rekening mee gehouden. [123]

Classificatie in de kenniscontext

Gespecialiseerde encyclopedieën of gespecialiseerde woordenboeken behoren tot de wetenschap , algemene naslagwerken zoals non-fictieboeken tot popularisering

Wetenschappelijk onderzoek houdt zich in de eerste plaats bezig met de menselijke natuur en het handelen. Afhankelijk van het onderwerp is de basis dan bijvoorbeeld natuurverschijnselen, experimenten, onderzoeken of historische bronnen. Hierop voortbouwend schrijven wetenschappers vakliteratuur of reflecteren ze in hun werk op andere vakliteratuur. Pas na dit daadwerkelijk wetenschappelijke, dus onderzoekswerk, komen hulpmiddelen aan de orde, zoals inleidend lezen, atlassen of woordenboeken. Deze opeenvolging van bronnen, vakliteratuur en hulpmiddelen worden primaire , secundaire en tertiaire bronnen genoemd .

Encyclopedieën zijn daarom hulpmiddelen die bedoeld zijn om de lezer een eerste toegang tot een onderwerp te geven. Hetzelfde geldt voor studieboeken en woordenboeken, die ook historisch en literair verwant zijn aan encyclopedieën. Dit resulteert op zijn beurt in het karakter van encyclopedieën en hun gebruik in de kenniscontext.

Het feit dat encyclopedieën aan het einde van de kennisproductie staan, heeft als voordeel dat de uitspraken meestal reeds gevestigde en nauwelijks betwiste kennis vertegenwoordigen. Dit heeft echter ook het nadeel dat nieuwe of onconventionele ideeën eruit zijn gefilterd. Daarnaast kunnen er fouten of te grote simplificaties zijn binnengeslopen van de basis tot de vakliteratuur en de tools. Om deze redenen is er keer op keer gediscussieerd of algemene encyclopedieën door scholieren of studenten als autoriteit mogen worden aangehaald.

Binnen de universiteit heerst een wijdverbreide opvatting dat algemene naslagwerken niet in wetenschappelijke publicaties mogen worden geciteerd. [124] Volgens Einbinder waren sommige leraren en professoren van mening dat de Encyclopaedia Britannica geen betrouwbare bron van informatie was; ze waarschuwden hun studenten om dit materiaal niet blindelings in hun eigen huiswerk op te nemen. [125] Aan de andere kant zegt Thomas Keiderling in zijn geschiedenis van het Brockhaus dat wetenschappers in de jaren twintig deze encyclopedie als perfect citeerbaar beschouwden. [126]

stijl

De taalkundige stijl van een encyclopedie hangt af van het doel van het werk en soms van de persoonlijke smaak van de auteur. In de werken uit de oudheid is vaak te herkennen dat het leerboeken of non-fictieboeken waren en oorspronkelijk daaruit zijn samengesteld. Plinius zegt bijvoorbeeld in de paragraaf over insecten :

“Maar onder hen allemaal behoren de bijen op de eerste plaats, en terecht ook een buitengewone bewondering, aangezien ze uitsluitend zijn gemaakt van de diersoort [insecten] ter wille van de mens. Ze verzamelen honing, het zoetste, fijnste en meest gezonde sap, vormen kammen en was voor duizend doeleinden in het leven, zijn ijverig, voltooien hun werken, hebben een staat, houden raden in hun zaken, maar staan ​​in drommen onder leiders en, wat is het meest? Ze verdienen bewondering, ze hebben zelfs manieren, ze zijn noch tam, noch woest.”

Natuurlijke historie [127]

In middeleeuws Europa werden werken in de volkstaal op rijm geschreven, zodat lezers de inhoud gemakkelijker konden opnemen en onthouden. Een voorbeeld uit Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant , ca. 1270: [128]

Dergelijke representatiewijzen classificeren het object in een grotere, ook filosofische context. Ratings kunnen gemakkelijk binnensluipen die misschien opzettelijk zijn geweest. In de grote Franse Encyclopédie was het artikel "Filosofe" (filosoof) soms ironisch, soms zielig:

“Niets is tegenwoordig makkelijker dan filosoof genoemd te worden; een leven van duisternis, een paar diepgaande uitspraken, een beetje eruditie zijn genoeg om degenen te slim af te zijn die die naam schenken aan degenen die het niet verdienen […] De filosoof ontwart de dingen echter zoveel mogelijk, & en anticipeert erop & en bewust onderwerpt: hij is, om zo te zeggen, een klok die zichzelf soms opwindt […] De filosoof handelt niet vanuit zijn passies maar vanuit overleg; hij reist 's nachts, maar een vlam gaat hem voor."

Denis Diderot in de Encyclopédie , 1765 [129]

In de 19e eeuw ontstond de stijl die later bekend stond als 'encyclopedisch'. Taalkundig is het niet duidelijk te onderscheiden van andere genres zoals academische essays. De auteur wordt onzichtbaar gemaakt, passieve constructies worden gebruikt en er is een neiging tot generalisatie. "Een algeheel verklarend karakter van de artikelen" is ook typerend, schrijft Ulrike Spree. [130] Algemene encyclopedieën proberen hele zinnen te gebruiken, meestal mist alleen de eerste zin van een lidwoord het werkwoord.Naast het lemma zelf worden tal van andere woorden afgekort. Een voorbeeld uit de Brockhaus Encyclopedia :

" Encyclopedie [Frans, van middeleeuwse Latijnse encyclopedie "Basisonderwijs van alle wetenschap . en kunst«, van het Grieks enkýklios paideía, "kring van onderwijs"] de , -/...'di|en , de schriftelijke en complexe weergave van de gehele kennis of de kennis van een speciaal vakgebied. Volgens het huidige begrip is een E. een uitgebreid referentiemedium waarvan de trefwoorden in alfabet zijn. Informeer orde over alle kennisgebieden […]”

Brockhaus-encyclopedie , 2005/2006 [131]

Het begrip van wetenschap is meestal empirisch en positivistisch, niet deductief . Hoewel er verwijzingen zijn in alfabetische naslagwerken, zijn de artikelen niet gecontextualiseerd. De lezer moet deze context eerst vaststellen. Een en dezelfde tekst kan bij verschillende lezers verschillende associaties oproepen. Hoewel een bepaalde telegramstijl herkenbaar is, is er om didactische redenen ook de tegenovergestelde tendens. Met meer redundantie, duidelijkheid en voorbeelden benaderen artikelen leerboeken. [132]

neutraliteit

Meestal beweren encyclopedieën objectief te zijn en niet te spreken voor een belangengroep of partij. In de 19e eeuw werd het bijvoorbeeld mogelijk geacht de absolute waarheid te doorgronden en over te brengen, zelfs als individuele fouten mogelijk waren. Zelden hebben encyclopedisten als Denis Diderot twijfel tot een methodologisch principe willen verheffen. [133]

waarheid claim

Binnen de waarheidsclaim zijn een aantal posities denkbaar:

 • Een compilatie van oudere werken verwijst naar een lange traditie die staat voor de juistheid van de uitspraken. Deze houding was typerend in de eerste helft van de 18e eeuw.
 • Werken kunnen afzien van ideologische positionering en beweren dat ze een compilatie zijn.
 • Met name conversatiewoordenboeken proberen attitudes te vermijden die als extreem worden ervaren.
 • Een neutrale houding probeert af te wegen en een positie in te nemen boven de partijen.
 • Door een pluralistische benadering kunnen verschillende belangengroepen hun zegje doen in verschillende artikelen.

Of encyclopedieën kiezen expliciet voor een bepaalde groep, zoals de ontwikkelde klassen, de arbeidersklasse of de katholieken. Er moet rekening worden gehouden met belangen en fouten moeten worden gecorrigeerd. Maar zelfs dan wordt de aanspraak op universele geldigheid niet opgegeven. [134]

Encyclopedieën zijn meestal niet gericht tegen de bestaande grondgedachten in hun samenleving. Pierre Bayle en Denis Diderot waren uitzonderingen. Later hadden bijvoorbeeld de anti-monarchische Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle van Larousse , [135] het conservatieve Staats- und Gesellschaftslexikon van Hermann Wagener , het liberale Staatslexikon (1834-1843) van Karl von Rotteck en Carl Theodor Welcker een beslist politieke doelstelling het sociaal-democratische volkswoordenboekuit 1894. Dergelijke trendgeschriften waren echter vrij zeldzaam. [136]

voorbeelden en beschuldigingen

Wanneer historici proberen te leren hoe mensen in een bepaald tijdperk over iets dachten, raadplegen ze vaak de encyclopedieën van die tijd. [137] Een stelling hoeft echter niet per se representatief te zijn voor de samenleving, misschien geeft hij alleen de mening weer van de auteur, de redactie of een bepaald deel van de bevolking.

Een paar voorbeelden:

 • William Smellie , een Schot met een lichte huid, schreef over Abessinië (het huidige Ethiopië) in de eerste editie van de Encyclopaedia Britannica (1768-1771) : "De inwoners zijn zwart, of bijna zo, maar ze zijn niet zo lelijk als de negers." [138]
 • In 1910/1911 zei de Encyclopaedia Britannica dat "negers" mentaal inferieur waren aan blanken. Het is waar dat negerkinderen intelligent en slim zijn, maar vanaf de puberteit zijn negers vooral geïnteresseerd in seksgerelateerde zaken. [139]
 • De grote Franse Encyclopédie stond zichzelf ook discriminerende meningen toe: "Alle lelijke mensen zijn grof, bijgelovig en dom", schreef Denis Diderot in het artikel "Humaine, Espèce" (Human Species). Verder zijn de Chinezen vreedzaam en onderdanig, hebben de Zweden bijna geen godsdienstopvatting en aanbidden de Lappen en Denen een dikke zwarte kat. De Europeanen zijn "de mooiste en meest geproportioneerde" mensen op aarde. [140] Dergelijke nationale stereotypen komen zelfs veel voor in naslagwerken uit de 18e eeuw. [141]
 • In "Homoseksualiteit" in 1955 verwees het Volks-Brockhaus naar de wetgeving van die tijd in de Bondsrepubliek Duitsland, volgens welke "hoererij tussen mannen wordt bestraft met gevangenisstraf, onder verzwarende omstandigheden met penitentiaire inrichting". Bovendien kan homoseksualiteit "vaak worden genezen door psychotherapie". [142]
 • Twee auteurs uit de jaren tachtig ontdekten dat algemene encyclopedieën minder informatie geven over beroemde vrouwen dan beroemde mannen en daarom seksistische rolmodellen in de samenleving reproduceren. [143]

Harvey Einbinder somt een verscheidenheid aan Encyclopaedia Britannica -artikelen op waarvan hij betwijfelt of ze neutraal of objectief zijn. Moderne kunstenaars zouden summier waardeloos worden verklaard, belangrijke plotelementen zouden uit preutsheid worden weggelaten , bijvoorbeeld in het toneelstuk Lysistrata , of seksuele thema's zouden achter technische termen worden verborgen. [144] Het is onbegrijpelijk dat de moord op de Joden niet in verband werd gebracht met de nationaal-socialistische ideologie, en het morele aspect van de atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki werd nauwelijks besproken. Dat laatste gebeurt volgens zijn veronderstelling om de Amerikanen een onaangenaam onderwerp te besparen. [144]

De uitgevers van encyclopedieën hadden soms expliciete sociaal-politieke doelen. Zo ging vooral de aanvullende bundel van 1801 tot 1803 bij de Encyclopaedia Britannica op strijdlustige wijze in op de Franse Revolutie. Toewijdingen aan de regerende vorst waren niet ongewoon, maar in die tijd zeiden ze:

“De Franse Encyclopédie is ervan beschuldigd, en terecht, de zaden van anarchie en atheïsme wijdverbreid te hebben verspreid. Als de Encyclopaedia Britannica op enigerlei wijze de tendens van dit plaagdragende werk bestrijdt, zullen deze twee delen de gunst van Uwe Majesteit niet geheel onwaardig zijn."

George Gleig [145]

Later in de 19e eeuw pleitte Meyer , naar zijn eigen zeggen, voor intellectuele gelijkheid voor mensen, waardoor lezers een beter leven konden leiden. Revolutionair denken moet echter niet worden aangemoedigd. In tegenstelling tot deze nogal liberale houding wilde Sparners Illustrated Conversations Lexicon (1870) een sociaal disciplinerend effect hebben op de lagere klasse. [146]

Over het algemeen worden encyclopedieën er vaak van beschuldigd niet neutraal te zijn. Sommige critici vonden de Encyclopaedia Britannica pro-katholiek, anderen anti-kerk. [147] Rond 1970 prezen sommige recensenten de zogenaamd conservatieve ondertoon van Brockhaus in vergelijking met de "linkse" Meyer , terwijl anderen zeiden dat het precies andersom was. Thomas Keiderling vindt het überhaupt problematisch om dit soort algemene oordelen te vellen. [148]

Grootschalige ideologische systemen

De Katholieke Encyclopedie , 1e druk van 1933-1939, met kruisjes op de omslagen

De Nederlandse Katholieke Encyclopedie plaatste zich in 1949 bewust niet in de traditie van de Verlichting, maar in de christelijke middeleeuwen. Net als zijn zuster, de universiteit, kwam de encyclopedie uit een katholiek gezin. [149] Een prospectus uit 1932 noemt onpartijdigheid gevaarlijk, vooral in een encyclopedie. Onderwerpen als 'spiritisme', 'freudianisme', 'vrijmetselarij', 'protestantisme' of 'liberalisme' behoeven immers een kritische behandeling en absolute afwijzing. “Het is duidelijk dat neutraliteit geen standpunt kan innemen. Maar tal van onderwerpen kunnen niet worden beoordeeld zonder een solide basis.” In de zogenaamde neutrale encyclopedieën krijgt Boeddha meer aandacht dan Jezus Christus. [150]

De Enciclopedia Italiana (1929-1936) is geschreven in de periode van het fascisme en de dictator Benito Mussolini had min of meer persoonlijk bijgedragen aan het onderwerp 'fascisme' (vgl. La Dottrina Del Fascismo ). Over het algemeen was het werk echter internationaal en objectief. [120] In Duitsland moest het Brockhaus zich politiek aanpassen in de laatste delen van zijn grote uitgave van 1928 tot 1935. De zogenaamde "bruine Meyer" van 1936 tot 1942 (onvoltooid) wordt beschouwd als een duidelijk nationaal-socialistisch tintje.

De Grote Sovjet-encyclopedie was niet gericht op de massa's arbeiders en boeren, maar op de " hoofdkaders die de Sovjet-opbouw nastreven". [151] Ze beschreef haar politieke oriëntatie in het voorwoord van 1926 als volgt:

"In de eerdere encyclopedieën bestonden verschillende - soms tegenstrijdige - wereldbeelden naast elkaar. Daarentegen is voor de Sovjet-encyclopedie een duidelijk wereldbeeld absoluut noodzakelijk, en dat is het strikt materialistische wereldbeeld. Ons wereldbeeld is dialectisch materialisme . Het terrein van de sociale wetenschappen, zowel wat betreft de verlichting van het verleden als het heden, is reeds uitgebreid uitgewerkt op basis van de consequente toepassing van de dialectische methode van Marx-Lenin ; op het gebied van natuur- en exacte wetenschappen zullen de redacteuren zorgvuldig het standpunt van het dialectisch materialisme nastreven [...]"

Grote Sovjet-encyclopedie , 1926 [151]

Zelfs na publicatie moest een Sovjet-encyclopedie worden gewijzigd als iemand plotseling politiek ongewenst werd. Toen Lavrenti Beria in 1953 werd afgezet, kregen kopers van de Grote Sovjet Encyclopedie een blad toegestuurd met informatie over onder meer de Beringzee, die op de plaats van de oude pagina met Beria moest worden geplakt. [152] [120]

Inrichting

Domein

Naturalis historia in de Jan / Mayhoff-editie
Espasa , links en rechts bovendeel
Als Wikipedia in het Duits zou worden afgedrukt, zouden er ongeveer 675 delen zijn in het formaat van de Brockhaus-encyclopedie , die in 2005/2006 (vanaf juli 2011) dertig delen omvatte.

Traditioneel hebben encyclopedieën de neiging om een ​​beperkte reikwijdte te hebben. Moderne boekedities van oude of middeleeuwse encyclopedieën zijn meestal beperkt tot één of enkele delen. Zo had de Naturalis historia , monumentaal voor de oudheid , rond 1900 vijf delen in een oplage. [153] Volgens zijn eigen telling bestond het werk uit 37 libri (boeken), waarbij een "boek" hier qua omvang als een hoofdstuk moet worden opgevat. De Etymologiae van Isidor vormen een min of meer dik boek, afhankelijk van de editie.

Meerdelige encyclopedieën verschenen pas in de 18e eeuw, maar tegelijkertijd waren er altijd naslagwerken in slechts één of enkele delen. In de 19e en 20e eeuw, toen encyclopedieën wijdverbreid werden, vonden deze veel meer kopers dan de grote edities. Voor de 20e eeuw hanteert Thomas Keiderling een indeling van kleine oplagen met één tot vier delen, middelgrote oplagen van vijf tot twaalf delen en grote daarbovenop. Voor een nauwkeurigere vergelijking van de reikwijdte moet echter ook rekening worden gehouden met boekformaten, aantal pagina's, lettergrootte, enz. [154]

Het Chinese werk Yongle Dadian (ook: Yung-lo ta-tien ) wordt soms genoemd als de grootste encyclopedie in de geschiedenis. Het dateert uit de 15e eeuw en bevatte 22.937 boeken op meer dan vijfhonderdduizend pagina's. [155] Het was echter meer een leerboekverzameling samengesteld uit oudere teksten.

Het meest uitgebreide naslagwerk was lange tijd de Zedler met zijn 64 delen. Hierdoor was dit gigantische werk voor veel kopers onbetaalbaar, die toch maar uit een kleine, rijke bovenlaag konden komen. Zelfs veel leesverenigingen hebben de Zedler niet gekocht . [156]

In de 19e eeuw was de Ersch-Gruber de grootste algemene encyclopedie. Het werk, begonnen in 1818, werd echter niet voltooid na 167 delen die de nieuwe uitgever (Brockhaus) in 1889 opgaf. [101] [157] De grootste complete gedrukte encyclopedie werd toen de Spaanstalige Espasa in de 20e eeuw, met in totaal negentig delen. De belangrijkste werken van de 18e en 19e eeuw lijken met hun 20-30 volumes omvangrijker dan die van de 20e eeuw, maar het veel dunnere papier van de latere werken moet in aanmerking worden genomen. [101]

run lengtes

Een populaire encyclopedie zoals Isidor's Etymologiae bevatte meer dan duizend manuscripten uit de middeleeuwen. [158] Het Elucidiarium van Honorius Augustodunensis bestond in meer dan 380 manuscripten. [159]

Volgens Jeff Loveland werden er in de 18e eeuw ongeveer 200 tot 300 exemplaren van een encyclopedie verkocht; [160] Volgens Ulrike Spree was de oplage echter 2000-4000 exemplaren. Vermoedelijk werden alleen de 1500 abonnementsexemplaren van de Zedler (1737) gekocht, dat wil zeggen degene die vermogende klanten eerder hadden besteld. Van de eerste editie van de (toen driedelige) Encyclopaedia Britannica (1768-1771) werden in totaal drieduizend exemplaren verkocht, [161] dertienduizend van de 18-delige derde editie (1787-1797). [162]

De 19e eeuw zag aanzienlijk hogere oplages. De Encyclopaedia Britannica in de 7e editie (1828) had 30.000 exemplaren, Meyers Conversations-Lexikon had 70.000 abonnees in 1848/1849. Omdat de publicatie echter traag verliep en het aantal oplagen hoog was, daalde dit tot onder de veertigduizend. De 2e editie van de Chambers Encyclopaedia verkocht in 1874-1888 alleen al in Groot-Brittannië meer dan 465.000 sets . [163]

Brockhaus verkocht 91.000 exemplaren van de 13e editie (1882-1887), en meer dan 300.000 van de 14e editie tot 1913. [164] De 17e editie van het grote Brockhaus uit 1966 had een totale oplage van 240.000 exemplaren (complete sets). [165] Brockhaus ondervond echter sterke concurrentie op het gebied van kleinere encyclopedieën. De verkoop van het eendelige Volks-Brockhaus uit 1955 verliep moeizaam: het kostte 19,80 DM, terwijl Bertelsmann zijn Volkslexikon voor 11,80 DM op de markt bracht en via zijn Lesering een miljoen exemplaren[166]

In de DDR had de achtdelige Meyers Neues Lexikon (1961-1964) een totale oplage van 150.000 exemplaren, de tweedelige uitgave kwam in 1956-1958 in drie oplagen tot 300.000 exemplaren. Hoewel de DDR beduidend kleiner was dan de Bondsrepubliek, had het Bibliografische Instituut VEB geen concurrentie. [167]

Een gebrek aan concurrentie leidde ook tot hoge oplages in verhouding tot de bevolkingsomvang in andere kleine, ook westerse landen. Het zesdelige Uj Magyar Lexicon werd in 1959-1962 in het communistische Hongarije gepubliceerd in 250.000 exemplaren. [168] In Noorwegen verkocht de vijftiendelige Store Norske van 1977 tot 2011 250.000 exemplaren aan een bevolking van slechts vier miljoen Noren. [169]

Van de 21e editie van de Brockhaus-encyclopedie uit 2005/2006 werden slechts "enkele duizenden exemplaren" verkocht, zo meldt FOCUS. [170] Volgens de FAZ lag het break-even punt op 20.000 verkochte exemplaren, waarvan de helft werd bereikt. Deze laatste gedrukte editie van de Brockhaus Encyclopedia bestond uit dertig in linnen gebonden delen met vergulde randen en bevatte bijna 25.000 pagina's. Het kostte 2670 euro. [171]

illustraties

Middeleeuwse wereldkaart in het Liber Floridus , rond 1120. Links, noordelijke helft van de wereld, de pictura met Europa, Azië en Afrika. Omdat het uiterlijk van de zuidelijke helft onbekend was, verscheen daar de verklarende schriftuur .
Fotopaneel over astronomische onderwerpen in de Cyclopaedia , 1728

Van de oude werken zijn nauwelijks illustraties bewaard gebleven, alleen de tekst. Later kregen ze illustraties in enkele middeleeuwse manuscripten. Deze illustraties verschilden meestal van manuscript tot manuscript; Toen maakte de drukpers het mogelijk om afbeeldingen nauwkeurig te reproduceren. De Middeleeuwen kenden al afbeeldingen van mensen, dieren of planten, maar ook schematische voorstellingen en wereldkaarten. Ze waren echter zeldzaam.

In de vroegmoderne tijd was er een breed scala aan verschillende illustraties. Titelpagina's en frontispices reflecteerden op de basis van de in de encyclopedie verzamelde kennis door de zeven vrije kunsten allegorisch weer te geven. Boomdiagrammen illustreerden de samenhang tussen de afzonderlijke onderwerpen, functionele diagrammen lieten bijvoorbeeld zien hoe een katrolsysteem werkt. Dedications presenteerde een rijke mecenas of mecenas, kopergravures introduceerden een nieuw volume. [172] Tabellen waren ook populair, bijvoorbeeld over planetaire bewegingen.

Afbeeldingen werden ofwel op de juiste plaats in de tekst ingevoegd of op aparte plaatjes aangebracht; 1844-1849 en zelfs later bracht de Brockhaus-Verlag een beeldatlas uit voor het conversatielexicon en noemde het in de ondertitel de iconografische encyclopedie van wetenschappen en kunsten . [173]Geïllustreerde panelen of zelfs geïllustreerde boeken werden vanwege de kwaliteit vaak los van de rest gedrukt, omdat voor afbeeldingen soms speciaal drukwerk of speciaal papier nodig was. Naarmate de printtechnologie verbeterde, kwamen steeds meer afbeeldingen in encyclopedieën. Rijk geïllustreerde werken werden in de 20e eeuw immers niet meer expliciet als 'geïllustreerd' geadverteerd, omdat illustratie zo vanzelfsprekend was geworden. Vanaf ongeveer het einde van de jaren zestig hadden sommige encyclopedieën illustraties in kleur.

De 19e editie van het Brockhaus (1986-1994) had 24 delen met in totaal 17.000 pagina's. Het bevatte 35.000 illustraties, kaarten en tabellen. Een bijbehorende wereldatlas bevatte 243 kaartpagina's. [174]

hulpstukken en uitrusting

Sinds de 18e eeuw hebben grotere encyclopedieën aanvullende volumes gekregen, aanvullingen , als er geen nieuwe editie is gepubliceerd . Halverwege de 19e eeuw bracht het Brockhaus jaarboeken uit als aanvulling op of voortzetting van de eigenlijke encyclopedie. Vanaf 1907 publiceerde Larousse het maandblad Larousse mensuel illustré . [175] Het tijdschrift Der Brockhaus-Greif , dat de uitgeverij van 1954 tot 1975 onderhield, werd meer gebruikt voor klantenbinding. [176] Een speciaal boekdeel zou kunnen worden gebruikt om bijzondere historische gebeurtenissen te behandelen, zoals de Frans-Pruisische oorlog van 1870/1871 of de Eerste Wereldoorlog. [177]

Bijlagen in afzonderlijke delen kunnen ook geïllustreerde boeken, atlassen of woordenboeken zijn, waardoor de encyclopedie een des te completer compendium wordt. Ten slotte werden in eerste instantie cd-roms, internettoegang en USB-sticks aangeboden als extra's voor de gedrukte versie. De kunstenaarsedities van het Brockhaus waren een poging om de waarde van het hele werk te verhogen, zoals de editie die Friedensreich Hundertwasser sinds 1986 ontwierp en beperkt was tot 1800 exemplaren. De verkoopprijs was 14.000 DM (vergeleken met ongeveer 4000 DM voor de normale editie). De covers, die naast elkaar op de plank stonden, toonden samen een nieuwe foto. [178]

levering

"Een lijst van de abonnees" in de Cyclopaedia , 1728

Boeken werden in de regel gekocht en betaald na voltooiing. Voor grotere projecten was het in de 18e eeuw echter gebruikelijk om eerst abonnees te hebbenom te adverteren en pas daarna om het werk te drukken; het kan zijn dat het in delen is geleverd. Als de koper alle leveringen bij elkaar had, kon hij ze naar een boekbinder brengen. Een abonnee (letterlijk: iemand die tekent) betaalde vooruit. De uitgever had dus al kapitaal waarmee hij de eerste uitgaven aankon. Afhankelijk van het abonnementsmodel kan de abonnee een aanbetaling betalen en vervolgens nog een per verzonden onderdeel. Daarnaast hoopte de uitgever dat andere klanten het werk zouden kopen. De publicatie van bekende abonnees vooraan het werk zou een verkoopbevorderend effect moeten hebben, vergelijkbaar met het opdragen van het werk aan een hooggeplaatst persoon.

In het geval van de eerste editie van de Encyclopaedia Britannica maakte een prospectus in juli 1767 het voornemen bekend aan het publiek. In februari 1768 kondigden de uitgevers aan dat het werk in honderd wekelijkse zendingen van elk 48 pagina's zou komen. Uiteindelijk zouden het, ingebonden, zes delen in octaafformaat worden . Bezorgkosten zes pence op gewoon papier en acht pence op beter. Kort daarna veranderde de redactie het formaat in quarto, resulterend in drie delen. De reden hiervoor was het hogere prestige van Quarto en misschien ook de indirecte invloed van een concurrerend product. In december 1768 kwam het eerste deel uit, en na de levering van het laatste deel in 1771 kwamen het voorwoord en de titelpagina's voor elk van de drie delen, evenals een boekbindersgids. In augustus 1771 kon de hele set worden gekocht voor twee pond tien shilling (drie pond zeven shilling op beter papier). [179]

Zo bood Meyers Konversations-Lexikon in de 19e eeuw de keuze uit meerdere leveringsmodellen. De derde druk van 1874 tot 1878 bestond uit vijftien delen. De koper ontving een wekelijkse levering van 64 pagina's, wat vijftig pfennig kostte; of je betaalde 9,50 mark per deel. Het Brockhaus werd in de jubileumeditie van 1898, zeventien schitterende banden van elk tien mark, betaald in maandelijkse termijnen van drie tot vijf mark of in driemaandelijkse termijnen van negen tot vijftien mark. Er was geen aanbetaling, je hoefde pas na drie maanden de eerste termijn te betalen. [180] Abonnementsmodellen waren tot ver in de 21e eeuw bekend. Sinds de 20e eeuw was het echter gebruikelijk om kant-en-klare boekdelen te ontvangen.

Nelsons eeuwigdurende losbladige encyclopedie van 1920 was een losbladige bloemlezing in twaalf delen. Twee keer per jaar ontving de koper enkele nieuwe pagina's ter vervanging van pagina's met verouderde inhoud. De Encyclopédie française (1937-1957) nam het idee over, maar het sloeg niet aan. [181]

Meyer's Enzyklopädisches Lexikon in 25 delen vergde in totaal acht jaar voor productie en levering van 1971 tot 1979. In delen 4, 7, 10, 13, 16, 19 en 22 werden supplementen toegevoegd die de updates van de vorige delen in de tussentijd bevatten . Ten slotte verscheen in 1985 een aanvullend volume (deel 26).

auteurs en lezers

De auteur van een encyclopedie wordt een encyclopedist of encyclopedist genoemd , deze term wordt ook gebruikt voor een encyclopedisch wetenschapper die geen encyclopedie schrijft maar onderzoek doet naar encyclopedieën en hun oorsprong. Redacteuren en medewerkers van de Encyclopédie (Frankrijk 1782 tot 1832) werden encyclopedisten genoemd .

auteursrecht en plagiaat

Jacob van Maerlant 's Der naturen bloeme (13e eeuw) met bronvermelding. De bovenste cirkel bevat de naam van Aristoteles .

Auteursrecht in de moderne zin bestond niet vóór de 19e eeuw. Toch bestaat het begrip plagiaat al sinds de oudheid , namelijk het ongemarkeerd overnemen van buitenlandse teksten. Tot de 18e eeuw was het gebruikelijk om encyclopedieën vooral te zien als een compilatie van oudere teksten. De auteurs werden soms genoemd, maar vaak ook niet. In de oudheid en in de middeleeuwen was het idee om jezelf te helpen van de oude wijzen en om te leren van hun pure, onvervalste kennis. Met de Renaissance werd het idee van een originele auteur belangrijker.

Zo werd plagiaat in de 18e eeuw in sommige gevallen als schandelijk beschouwd, maar niet verboden. De uitgever zou hoogstens herdrukken kunnen verbieden op basis van het drukrecht . Dit was een officiële toestemming om een ​​bepaald boek überhaupt te drukken. Herdrukken waren echter alleen in het eigen land te voorkomen en werden vaak in het buitenland gedrukt en vervolgens deels via smokkel verspreid.

Dennis de Coetlogon bijvoorbeeld, die toegaf te kopiëren, beweerde dat hij de auteur was van zijn Universele geschiedenis . Als je dit letterlijk neemt, heeft hij het blijkbaar zelf met de hand geschreven, zonder enige hulp. [182] Toen in de eerste editie van de Encyclopaedia Britannica een "List of Authors" verscheen , betekende dit niet dat die mensen bewust voor deze encyclopedie hadden geschreven. In plaats daarvan had de redacteur William Smellie haar werken gebruikt. [183]

In het artikel "Plagiaire" beschreef de grote Franse Encyclopedie het fenomeen plagiaat . Het was haastig om op te merken dat lexicografen zich misschien niet aan de gebruikelijke wetten van mij en de jouwe hoeven te houden , althans niet degenen die een dictionnaire des arts et des sciences schreven . Ze pretenderen immers niet originelen te schrijven. De tekst lijkt het meest op het artikel "Plagiaat" in Chambers' Cyclopaedia een korte generatie eerder, dat op zijn beurt was gebaseerd op de Dictionnaire van Antoine Furetière ( 1690 ). [184]

The Bookmaker , karikatuur in Leuchtkugeln , tijdschrift München 1848-1850.
"Kijk, mijn lief, het is een zware baan, maar het werk prijst de meester."
"Sta me toe, wat doe je daar?"
"Een echte encyclopedie voor het ontwikkelde Duitsland."

Zedler schrijft onder het lemma " herdruk van hun boeken":

Het herdrukken van hun boeken is eigenlijk niet veel beter dan een clandestiene, al was het maar niet openbare, diefstal, en wordt over het algemeen alleen gedaan door die na boekverkopers, of beter gezegd, door louter knoeiers van het anders zo nobele, als nuttige boekverkopersgilde, die meestal zulke boeken durven drukken en […] publiceren waarvoor ze het recht noch de toestemming hebben […]”

Artikel “Herdruk van hun boeken”. In: Zedler's Universal Lexicon , 1732-1754 [185]

Deze tekst zelf is ontleend aan een hedendaags boek. [184] In de 19e eeuw was het toen niet meer mogelijk om een ​​encyclopedie met een schaar te schrijven, zoals William Smellie over zichzelf grapte. [186] In het geval van de algemene encyclopedieën bestond dat na 1860 niet meer [187] . Toch was de onderlinge invloed van de concurrerende uitgevers groot, ook omdat feiten op zich (zoals de hoogte van een berg) niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

auteurs

Cassiodorus , een vroegmiddeleeuwse encyclopedist

Individuele auteurs en kleine groepen

Bij oude werken wordt meestal één persoon als auteur beschouwd, maar in de middeleeuwen is de auteur niet altijd even gemakkelijk te vinden. Met het aloude argument van bescheidenheid ( bescheidenheid ) omschrijven de auteurs van de Middeleeuwen zichzelf vaak als te onwaardig om hun naam te geven. Ze zagen zichzelf als louter middelaars van goddelijke kennis. Integendeel, vooral leken, zoals koning Alfonso de Wijze of de notaris Brunetto Latini , neigden naar zelfstilering. Sommige werken kwamen tot stand in werkgroepen, waarbij de leidende persoonlijkheid werd genoemd als vertegenwoordiger van de medewerkers. [188]

De auteurs zagen zichzelf als samenstellers (verzamelaars), als vertalers die bewezen Latijnse werken voor een groter publiek openstelden. Een nieuwe generatie rond 1300 bracht ook hun eigen ideeën in. Ook dit waren vaak leken, vaak uit Italië, waar de geestelijkheid een minder belangrijke rol speelde dan elders. De auteurs waren meestal mannen; Vrouwen waren alleen encyclopedisch binnen kloosters . [189]

redacties

De 19e eeuw zag niet alleen de opkomst van het moderne concept van de auteur , maar ook een belangrijke specialisatie. De eerste editie van de Encyclopaedia Britannicawerd nog grotendeels geschreven (of getranscribeerd) door de redactie. Maar Archibald Constable, die het in 1810 kocht, vertrouwde op wetenschappelijke autoriteiten, die ook werden genoemd. In Duitsland was de ontwikkeling bij Brockhaus vergelijkbaar. De redactie was verantwoordelijk voor ongemarkeerde artikelen. In het algemeen moesten de auteurs zich ondergeschikt maken aan het totale werk. Vooral na 1830 zochten uitgevers deskundigen. Als de auteurs niet werden genoemd (zoals bij de meeste encyclopedieën), kan dat te maken hebben met het feit dat deze werken te veel zijn overgenomen van oudere werken. De truc om een ​​'samenleving van geleerden' als redacteur te noemen, was populair. [190]

William Smellie , die op 28-jarige leeftijd redacteur werd van de eerste editie van de Encyclopaedia Britannica .

Ulrike Spree: "De universeel geschoolde encyclopedie-auteur, die artikelen redigeerde over een hele reeks vakgebieden, behoorde steeds meer tot het verleden." Ondanks enkele grote namen waren de meeste van de genoemde auteurs onbekende personen. Velen hebben voor verschillende encyclopedieën geschreven. [191] Een van de zeldzame encyclopedieën met auteursnamen was bijvoorbeeld de Ersch-Gruber en, in de 20e eeuw, Collier's Encyclopedia .

Volgens Thomas Keiderling bleven de auteurs anoniem in het Brockhaus omdat de artikelen objectief waren bedoeld en niet de meningen van individuen weerspiegelden. Sommige auteurs wilden niet genoemd worden omdat ze controversiële onderwerpen behandelden. Daarnaast hebben redacteuren de artikelen herzien en zijn zo co-auteurs geworden. Het noemen van de namen van bekende auteurs werd verstandig geacht, maar het was niet mogelijk en ook niet wenselijk om voor elk artikel de meest vooraanstaande wetenschappers in dienst te nemen. Met een dergelijke bewering zouden redactionele interventies twijfelachtig zijn geweest. [192]

In 1879 beschreef een weekblad hoe Meyer's Konversations-Lexikon tot stand kwam. In de hoofdregel in Leipzig werden de 70.000 artikelen uit het vorige nummer uitgeknipt en op papier geplakt. Biljettenverzamelaars evalueerden zo'n vijftig kranten en vroegen gegevens op bij overheden en instellingen. In verschillende universiteitssteden bestonden speciale redacties en voor een bepaald onderwerp geworven schrijvers bewerkten de artikelen. Vrouwelijke auteurs waren er nog nauwelijks. Een uitzondering vormde de British Chambers Encyclopaedia , die uit een vertaling was voortgekomen: vertalingen waren vaak vrouwenwerk. [193]

Redacteuren van Meyers Konversations-Lexikon in het kantoor in Leipzig, 1913

Omdat hogescholen overvol waren, was encyclopedisch werk aantrekkelijk voor veel afgestudeerden. Typisch, een lexicon-editor zag zichzelf als een generalist die niet in het openbaar verscheen. Het personeelsbestand van Meyer 's in 1877 vermeldde 32 auteurs op naam van het onderwerp geschiedenis. Allen waren gepromoveerd, 14 van hen waren professoren. [194] 57 mensen waren betrokken bij de conceptie van de 15e editie van het Grote Brockhaus (twintig delen, 1928-1935): 22 redacteuren, tien kantoormedewerkers, vijf medewerkers van de fotoafdeling, 15 secretaresses, drie griffiers. Meer dan duizend auteurs schreven 200.000 artikelen met 42.000 illustraties, [195]van deze vierhonderd waren occasionele en zeshonderd reguliere auteurs. De uitgever standaardiseerde brieven, informeerde de auteurs met circulaires en folders over spellingkwesties, bibliografische verwijzingen, afkortingen en speciale tekens. Afhankelijk van de omvang ontving u een bladfee of forfaitaire bedragen. Bovendien was anonimiteit contractueel vastgelegd. [196]

Een veldrapport in 1998 voor de specialistische encyclopedie van de archeologie Der Neue Pauly stelde dat het aantal werknemers erg hoog was - vanwege de grote druk om zich te specialiseren: "Er zijn talloze 'samengestelde artikelen' geschreven door verschillende auteurs, aangezien er overkoepelende onderwerpen zijn of 'paraplu artikelen' zijn nauwelijks meer 'generalisten' te vinden. Dit brengt de uniformiteit van de conceptie van een artikel in gevaar, om nog maar te zwijgen van het werk als geheel.” Negentien gespecialiseerde redacteuren werkten samen om een ​​globale lemmalijst op te stellen en coördineerden de communicatie met meer dan zevenhonderd auteurs. [197]

Wikipedia wordt geschreven en geredigeerd door vrijwilligers . Ze doen mee uit interesse in een onderwerp of uit idealisme. Ze sluiten zich ook aan bij een gemeenschap waar ze gewaardeerd worden. [198] [199] De Wikipedia -vrijwilligers zijn hoogopgeleid en ongeveer de helft is jonger dan dertig. [200]

Prominente auteurs

In de 19e en 20e eeuw trokken encyclopedieën bekende wetenschappers of andere beroemdheden aan. Beroemde auteurs van de Encyclopaedia Britannica zijn onder meer de schrijver Walter Scott , de demografische wetenschapper Robert Malthus en de econoom David Ricardo . [201] In de Duitstalige landen van de jaren zeventig bijvoorbeeld, integreerde Meyers Konversations-Lexikon langere bijdragen van beroemdheden. In de inleiding schreef de wetenschapsfilosoof Jürgen Mittelstraß "Over het gebruik van de encyclopedie". [202] Voormalig federaal minister van de SPD, Carlo Schmidschreef het artikel "Democratie - de kans om de staat te vermenselijken", en de voormalige federale minister van Economische Zaken van de FDP, Hans Friedrichs , schreef over de "wereldeconomie".

Dit wordt een probleem wanneer de beroemdheden deel uitmaken van het publieke debat over hun onderwerp. Ze vinden het misschien moeilijk om een ​​neutraal, overzichtsstandpunt in te nemen. In een addendum bij de Encyclopaedia Britannica (1926) schreef Leon Trotski het artikel over Lenin . De voormalige oorlogscommissaris Trotski was Lenins naaste medewerker geweest [203] en de verwijzing naar wijlen Lenin was een belangrijk instrument in het politieke geschil tussen Trotski, Stalin en andere Sovjetpolitici.

betalen

Over het algemeen werden encyclopediewerkers slecht betaald. William Smellie kreeg de som van tweehonderd pond betaald voor het werk aan de eerste editie van de Encyclopaedia Britannica . Vier jaar parttime werken was volgens Jeff Loveland noch genereus noch armzalig, maar minder dan wat Diderot kreeg voor het grotere en langere werk aan de Encyclopédie . [204] Bij Chambers in de 19e eeuw was het jaarsalaris van redacteuren aan de onderkant van de middenklasse. [205]

In de 20e eeuw, zo meldt Einbinder van de Encyclopaedia Britannica , hadden veel geleerden graag meegewerkt, maar konden het zich niet veroorloven om voor zo weinig geld (twee cent per woord) te schrijven. Dit geldt met name voor de geesteswetenschappen. Hoewel samenwerking om prestigeredenen zeer gewild is, wilden velen alleen een artikel bijdragen. [206] In het algemeen bekritiseerde Einbinder het voornamelijk commerciële karakter van de Encyclopaedia Britannica , waarin de grote verdieners van de uitgever de huis-aan- huisverkopers waren , en niet de auteurs. [207]

lezer

Tot de 18e eeuw

1959 World Book Encyclopedia in een brailleversie , 145 delen

Een tekst kan alleen lezers vinden als mensen geletterd zijn, wanneer ze tijd hebben om te lezen en wanneer ze het zich kunnen veroorloven het materiaal te lezen. Historisch gezien heeft dit de kring van mogelijke lezers ernstig beperkt, ongeacht of mensen al dan niet geïnteresseerd waren in de inhoud. Toch waren er manieren om de barrières te overwinnen: teksten werden vroeger hardop voorgelezen zodat degenen die niet konden lezen konden afluisteren, rijke mensen stelden hun bibliotheken ter beschikking aan een grotere kring, of groepen mensen kochten samen boeken. Pas in de 19e eeuw breidde de kring in Europa zich aanzienlijk uit dankzij door de staat gefinancierde scholen en goedkopere boeken: rond 1900 kon negentig procent van de Duitsers, Fransen, Engelsen en Amerikanen lezen. Andere continenten bleven[208]

Plinius schreef de Naturalis historia voor de massa's van het volk, zoals boeren en ambachtslieden, beweerde hij in de opdracht aan de keizer. Het moet in ieder geval gelezen worden door iedereen die tijd heeft. Zijn verklaring moet zo worden geïnterpreteerd dat hij dacht aan degenen die een eenvoudig leven in de natuur leiden, volgens de Romeinse deugden die hij waardeerde. Over het algemeen wilde hij echter alle burgers van het rijk aanspreken, net zoals zijn werk het rijk universeel beschreef. [209]

Ook de auteurs van middeleeuwse encyclopedieën richtten zich, althans volgens de voorwoorden, veelal tot een open lezerskring. Alle lezers moeten worden aangesproken, niet gefilterd op hun sociale status of opleidingsniveau. In de praktijk blijkt het Elucidarium bijvoorbeeld echter bijna uitsluitend door de geestelijkheid te zijn gelezen. Het Livre de Sidrac werd daarentegen alleen door aristocraten gelezen, in ieder geval (volgens de eigendomsaantekeningen) heeft het boek nooit in kloosterbibliotheken gelegen. [210] De Hortus Deliciarum had een zeer kleine groep geadresseerden : de abdis Herrad von Landsbergliet hem in de 12e eeuw alleen voor haar nonnen schrijven. Pas 350 jaar later werd het rijk geïllustreerde werk buiten de kloostermuren bekend. [210]

Dennis de Coetlogon had aantoonbaar een hoger lezerspubliek voor ogen voor zijn Universele geschiedenis (1745), met onderwerpen als valkerij bedoeld voor edelen. De Coetlogon schreef herhaaldelijk minachtend over ambachtslieden, bedienden en de lagere klassen. Niettemin waren onder de abonnees niet alleen kooplieden, ambtenaren en geestelijken, maar ook enkele ambachtslieden die buitengewoon rijk moeten zijn geweest. [211]

De grote Franse Encyclopédie werd meer gelezen in de steden dan in het landelijke Frankrijk, in oude steden met kerkelijke en staatsonderwijsinstellingen dan in de nieuwe steden, waar de industrie al gevestigd was. De lezers behoorden tot de hogere klasse, tot de vertegenwoordigers van de kerk en de adel . Het waren ambtenaren, officieren en slechts zelden ondernemers. Later kwamen ook goedkopere uitgaven voor een deel in het bezit van burgerlijke advocaten en bestuurders. Paradoxaal genoeg bereikte dit vooruitgangswerk vooral de standen die leden onder de revolutie van 1789 . The Encyclopédie verkocht behalve in Frankrijk(vooral in de latere edities) ook in de aangrenzende Franstalige gebieden, Italië, Nederland en West-Duitsland, minder in Londen of Kopenhagen, hoewel sommige sets zelfs Afrika en Amerika bereikten. [212]

Sinds de 19e eeuw

Grote encyclopedieën zoals die van Brockhaus en Meyer in de 19e eeuw waren gericht op de opgeleide en welvarende middenklasse; niet in de laatste plaats vanwege hun kredietwaardigheid waren deze strata de geprefereerde doelgroepen van de huis-aan-huisverkopers. Het 17-delige Meyers Konversations-Lexikon van 1893 tot 1897 had elk 100 kopers: 20 verkeersambtenaren, 17 kooplieden, 15 militairen, 13 leraren, negen bouwambtenaren/technici, zes administratieve ambtenaren, vijf landeigenaren, drie gerechtelijke ambtenaren, drie kunstenaars , drie particulieren, twee verhuurders, 1,5 artsen, ook 1,5 studenten en een advocaat. [213]

Nog in 1913 was Albert Brockhaus van mening dat als men ervan uitgaat dat honderd miljoen Duitstaligen in Europa potentiële kopers zijn, men vijftig miljoen vrouwen en vijfentwintig miljoen kinderen zou moeten aftrekken. In die tijd verkochten Brockhaus en Meyer samen slechts dertig tot veertigduizend exemplaren. Maar al in de jaren na de Eerste Wereldoorlog richtte de Brockhaus-Verlag zich steeds meer op vrouwen en de armere bevolking en probeerde termen op een meer begrijpelijke manier in te voeren. Bekentenis gescheiden voorstellingen voor religieuze trefwoorden werden goed ontvangen door katholieken. In de jaren twintig werden ook volksedities ontworpen. [214] De editie van het Grote Brockhausvan 1928 tot 1935 werden de meeste aankopen gedaan door universitaire leraren, gevolgd door apothekers, advocaten, leraren, artsen, leraren in het basisonderwijs, tandartsen, geestelijken en architecten, gevolgd door ingenieurs op de tiende plaats. [215]

Voor het Großer Brockhaus in de jaren vijftig was bijna een derde van de kopers leraar of afkomstig uit commerciële beroepen. Bondspresident Theodor Heuss meldde in 1955 dat hij het grote Brockhaus achter zich had in zijn studeerkamer en het kleine op zijn bureau naast hem. [216]

Speciale doelgroepen

Een speciale doelgroep kunnen vrouwen zijn, zoals in het geval van de vrouwenencyclopedieën , zoals de Damen Conversations Lexikon uit 1834, die een traditie van de 18e eeuw voortzette. Ze moeten niet moeizaam feiten opsommen, maar levendig en romantisch zijn en gedetailleerd aangeven waar de thema's de vrouwelijke sfeer raakten. Staat en politiek waren in hen totaal afwezig. [217] Vanaf het begin van de 19e eeuw werden ook zogenaamde huisencyclopedieën gemaakt , die specifiek waren gewijd aan onderwerpen uit praktische levensgebieden.

Kinderen hadden ook hun eigen naslagwerken, hoewel die lange tijd zeldzaam waren (als je geen echte studieboeken toevoegt). Voor de 19e eeuw was Johann Christoph Wagenseil 's Pera librorum juvenilium (Collectie van boeken voor de jeugd, 1695) waarschijnlijk het enige werk van deze soort. Larousse publiceerde toen de Petite Encyclopédie du jeune âge in 1853 , maar het volgende verscheen pas in de uitgeverij 1957. Arthur Mee (1875-1943) publiceerde in 1910/1912 een moderne kinderencyclopedie in het Engels, in Groot-Brittannië bekend als The Children's Encyclopaedia en in de VS als The Book of Knowledgeheette. De rijk geïllustreerde artikelen waren levendig geschreven. Ook de World Book Encyclopedia (sinds 1917/1918) was zeer succesvol. De Eerste Wereldoorlog onderbrak de planning voor een Britannica Junior , die pas in 1934 werd gepubliceerd. De uitgeverij Britannica kwam toen met verschillende kinderencyclopedieën. [218] Mijn eerste Brockhaus was in de jaren vijftig een grote hit bij het publiek, ondanks de relatief hoge prijs. [219]

kritiek

Oppervlakkige kennis

"Meyer's encyclopedie weet alles", advertentie rond 1925

Toen encyclopedieën niet langer als leerboeken maar als naslagwerken werden opgevat, werd gevreesd dat lezers lui zouden worden. In het voorwoord van de Duitse Encyclopedie (1788) werd bijvoorbeeld het idee besproken dat sommige encyclopedieën gemakkelijk onderwijs beloven zonder basiskennis. [220] Goethe liet iemand in de komedie The Birds zeggen : "Hier zijn de grote encyclopedieën, de grote rommelwinkels van de literatuur, waar elk individu zijn behoeften met het alfabet per cent kan oppikken." [221]

Zelfs de voorstanders van een systematische opstelling waren van mening dat de lezer met een alfabetische opstelling tevreden zou kunnen zijn met korte, oppervlakkige kennis. Het antwoord van de woordenboekmakers was dat hun lezers al geschoold waren. [222]

In 1896 bespotte journalist Alfred Dove de oppervlakkigheid die conversatie-encyclopedieën tot conversatie hadden gebracht. Het maakt niet uit of men het Brockhaus of de Meyer toevertrouwt , ze zijn gelijk in karakter en waarde. [223]

Het korte toneelstuk The Great Brockhaus , dat in 1905 werd opgevoerd als onderdeel van de 100ste verjaardag van Brockhaus' Konversations-Lexikon, ging in op het geloof in de gedrukte autoriteit. De hoofdpersoon kopieert zijn toespraak over de gasfabriek uit het Brockhaus en ziet over het hoofd dat hij het volgende artikel over de herberg al overneemt. Het publiek merkt de fout niet op en hij kan alsnog de gemeenteraadsverkiezingen winnen. Dan bekent hij aan de burgemeester: "Kinderen, wat een prachtig boek is het grote Brockhaus, ook al kopieer je het verkeerd, het klinkt nog goed." [224]

Gebrek aan tijdigheid

Zelfs bij producten die over het algemeen als kwalitatief hoogstaand worden beschouwd, werd kritiek geuit dat de inhoud achterhaald was. Met de wetenschappelijke vooruitgang, vooral sinds de 17e eeuw, was dit nauwelijks te vermijden. Toen het laatste deel van een belangrijk werk verscheen, was het eerste vaak enkele jaren, zo niet tientallen jaren oud. Verouderde verslagen kunnen echter ook een vergissing zijn van de auteur of redacteur, die niet op zoek was naar de nieuwste vakliteratuur.

Zo beweerde Dennis de Coetlogon in zijn Universele geschiedenis van 1745 ten onrechte dat de astronomische tabellen die hij gebruikte up-to-date waren. Dit kwam deels doordat hij kopieerde uit de Cyclopaedia uit 1728. Onder "Landbouw en Plantkunde" bedoelde de Coetlogon dat het sap in planten circuleert zoals het bloed bij dieren. Deze opvatting was het afgelopen decennium al weerlegd door de experimenten van Stephen Hales . [225]

Volgens zijn eigen advertenties was de Encyclopaedia Britannica altijd zeer up-to-date. [226] In de jaren zestig somde Harvey Einbinder echter een groot aantal artikelen op die al zes decennia of langer niet of nauwelijks waren gewijzigd. Zo zijn de artikelen over Hesiodus en Mirabeau van 1875-1889. In de editie van 1958 staat dat er in de Poolse stad Tarnopol 35.831 mensen wonen , van wie 40 procent joods. [227] Om de ouderdom van de artikelen te verbergen, verwijderde de Encyclopedie Britannicade initialen van reeds overleden auteurs. De leeftijd was echter deels herkenbaar aan de verouderde literatuurverwijzingen, bijvoorbeeld toen het artikel "Punische oorlog" ( Punische oorlog ) uit 1963 zou rapporteren over actueel onderzoek, maar dit verwees naar publicaties uit 1901 en 1902. [228]

Einbinder legde de verouderde artikelen uit door te zeggen dat de uitgevers van Britannica veel meer geld uitgaven aan advertenties dan aan het verbeteren van de inhoud. Zelfs bij een genereuze schatting waren de kosten van bijdragers minder dan $ 1 miljoen in de jaren zestig, maar het advertentiebudget voor de VS alleen al was $ 4 miljoen. [207]

Paul Nemenyi schreef over de uitgave van 1950 dat de gemiddelde leeftijd van de wetenschappelijke artikelen vijftien tot dertig jaar was. [229] Toen Diana Hobby van de Houston Post in 1960 Einbinders kritiek reciteerde, ontving ze vervolgens een brief van Britannica waarin stond dat ze alleen vanwege haar leeftijd, geslacht en onschuld zulke wrede kritiek serieus kon nemen. [230]

De uitgevers van encyclopedieën probeerden deze door middel van supplementen up-to-date te houden. Zo verschenen in 1753 twee aanvullende delen (supplementen) voor de 7e druk van de Cyclopaedia . Het Brockhaus kwam toen voor zijn uitgave van 1851 tot 1855 met een jaarboek (1857-1864), dat in maandstukken verscheen. [231] Toen gedrukte encyclopedieën rond het jaar 2000 schaarser werden, bleven de jaarboeken vaak verschijnen, ook als het eigenlijke werk al was afgelopen.

Volgens een onderzoek uit 1985 vonden academische bibliotheekmedewerkers in de VS de actualiteit van een encyclopedie net zo belangrijk als structuur en toegankelijkheid, en alleen belangrijker dan betrouwbaarheid. De algemene, ongeschreven regel was dat je elke vijf jaar een nieuwe encyclopedie moest kopen. Veel bibliotheken kochten ongeveer één keer per jaar een nieuwe encyclopedie, zodat ze op hun beurt een relatief recente set van de belangrijkste encyclopedieën konden aanbieden. Een uitzondering vormde de Britannica in de controversiële opstelling van de vroege jaren zeventig; voor een kwart van de respondenten , hun setminstens negen jaar oud. De bibliothecarissen klaagden niet over de actualiteit en er waren aanwijzingen dat ze voor meer recente informatie andere werken of de krant aanraadden. [232]

Het besef van de temporele conditionaliteit van kennis leidt ook tot kritiek op de visuele vormgeving van kennisoverdracht. In literaire en artistieke verwijzingen naar het formaat van de encyclopedie in de 20e eeuw, uit deze kritiek zich volgens literatuurwetenschapper Monika Schmitz-Emans in een gedeeltelijke emancipatie van het gebruikelijke doel van kennisoverdracht door middel van beelden en teksten. [233]

doelgroepen en statussymbolen

Hoewel encyclopedieën normaal gesproken beweren algemeen begrijpelijk te zijn, zelfs voor leken, kunnen ze niet altijd aan deze eis voldoen, vooral als het gaat om wetenschappelijke onderwerpen. Specialisten hebben de neiging om in hun artikelen te veel in detail te treden in plaats van de algemene aspecten te behandelen. [234] Robert Collison deed in de jaren zestig verslag van een technicus die op basis van goedgekozen voorbeeldteksten een grote encyclopedie werd ingepraat. Het bleek echter te veeleisend voor hem, dus hij verkocht het al snel weer met verlies. [235]

Advertenties voor de Encyclopaedia Britannica waren geneigd om het verkooppraatje aan ouders te gebruiken dat de encyclopedie het opleidingsniveau van kinderen zou verbeteren en hen betere kansen zou geven dan andere kinderen. De encyclopedie is echter niet voor kinderen geschreven, maar voor volwassenen. [235] [236] Collisons vermoeden dat de meeste kinderen (en volwassenen) hun dure encyclopedieën helemaal niet gebruiken, [235] werd bevestigd door onderzoek van Britannica Publishers. De gemiddelde koper raadpleegde zijn Encyclopaedia Britannica minder dan één keer per jaar . [237]

Dienovereenkomstig vroegen de critici herhaaldelijk of grote encyclopedieën geen “dure luxe” [238] (Anja zum Hingst) waren, meer een statussymbool voor rijke klassen dan een instrument voor persoonlijke opvoeding. Als men alleen kijkt naar de echte (gebonden) grote encyclopedieën met minimaal tien banden en niet ouder dan twintig jaar, dan werden deze in de jaren tachtig hooguit in vijf tot acht procent van de huishoudens aangetroffen. [238] Last but not least werd het vermoeden van statussymbool aangewakkerd door de luxe-, jubileum- en kunstenaarsedities, die beduidend duurder waren dan de normale, al gebonden aan een hoge standaard en gedrukt op goed papier.

literatuur

 • Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden. 2e editie. Hafner, New York 1966, OCLC 220101699 .
 • Ulrich Dierse: Encyclopedie. Over de geschiedenis van een filosofisch en epistemologisch concept. Bouvier, Bonn 1977, ISBN 3-416-01350-6 .
 • Walter Goetz : De 13e-eeuwse encyclopedie. In: Tijdschrift voor Duitse intellectuele geschiedenis. Deel 2, 1936, blz. 227-250.
 • Ulrike Hass (red.): Grote encyclopedieën en woordenboeken van Europa. Europese encyclopedieën en woordenboeken in historische portretten. De Gruyter, Berlijn/Boston 2012, ISBN 978-3-11-019363-3 .
 • Hans Dieter Hellige: Wereldbibliotheek, Universal Encyclopedia, Worldbrain. Over het seculiere debat over de organisatie van wereldkennis. In: geschiedenis van de techniek. Deel 67, nummer 4, 2000, blz. 303-329.
 • Hans-Albrecht Koch (red.): Oudere conversatiewoordenboeken en encyclopedieën: bijdragen aan de geschiedenis van kennisoverdracht en mentaliteitsvorming. (= Bijdragen aan de geschiedenis van teksten, tradities en onderwijs. Deel 1). Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2013, ISBN 978-3-631-62341-1 .
 • Werner Lenz: Kleine geschiedenis van grote encyclopedieën. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh en anderen 1972, ISBN 3-570-03158-6 .
 • Ines Prodöhl: De politiek van kennis. Algemene Duitse encyclopedieën tussen 1928 en 1956. Akademie-Verlag, Berlijn 2011, ISBN 978-3-05-004661-7 .
 • Ulrich Johannes Schneider (red.): Ken uw wereld. Encyclopedieën in de vroegmoderne tijd. Primus, Darmstadt 2006, ISBN 3-89678-560-5 .
 • Ulrich Johannes Schneider: De uitvinding van algemene kennis. Encyclopedisch schrijven in het tijdperk van de Verlichting. Akademie Verlag, Berlijn 2013, ISBN 978-3-05-005780-4 .
 • Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende generieke geschiedenis van de populaire encyclopedie in Duitsland en Groot-Brittannië in de 19e eeuw. Niemeyer, Tübingen 2000, ISBN 3-484-63024-8 .
 • Theo Stammen, Wolfgang EJ Weber (Hrsg.): Kennisborging, kennisordening en kennisverwerking. Het Europese model van encyclopedieën. Akademie Verlag, Berlijn 2004, ISBN 3-05-003776-8 .
 • Ingrid Tomkowiak (red.): Populaire encyclopedieën. Van de selectie, ordening en overdracht van kennis. Chronos, Zürich 2002, ISBN 978-3-0340-0550-0 .
 • Bernhardt Wendt: Idee en ontwikkelingsgeschiedenis van de encyclopedische literatuur. Een literair-bibliografische studie (= Het boek in het culturele leven van de volkeren. Deel 2). Aumühle, Würzburg 1941.
 • Carsten cel (red.): Encyclopedieën, encyclopedieën en woordenboeken in de 18e eeuw (= de 18e eeuw. 22e jaargang, nummer 1). Wallstein, Göttingen 1998, ISBN 3-89244-286-X .

web links

WikiWoordenboek: Encyclopedie  - uitleg van betekenis, woordoorsprong, synoniemen, vertalingen
Commons : Encyclopedieën  - Verzameling van afbeeldingen, video's en audiobestanden

ondersteunende documenten

 1. ^ Wilhelm Pape , Max Sengebusch (Bewerken): Handwoordenboek van de Griekse taal . 3e druk, 6e druk. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914 ( zeno.org [geraadpleegd op 18 januari 2021] Voor de mannelijke vorm ἐγκύκλιος enkýklios , Duits 'cirkelvormig, in cirkels rondgaan, algemeen', zie Perseus .).
 2. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 12 f.
 3. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende generieke geschiedenis van de populaire encyclopedie in Duitsland en Groot-Brittannië in de 19e eeuw. Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 23-24.
 4. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende generieke geschiedenis van de populaire encyclopedie in Duitsland en Groot-Brittannië in de 19e eeuw. Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 25-31.
 5. Voorwoord in: Brockhaus Conversations Lexicon . Deel 1, Amsterdam 1809, pp. 5-14, hier pp. 8/9 (nadruk in het origineel). Zie Zeno.org , geraadpleegd op 21 juni 2011.
 6. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Volume 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 258. Origineel: “Vandaag de dag zien de meeste mensen een encyclopedie als een uit meerdere delen bestaand compendium van alle beschikbare kennis, compleet met kaarten en een gedetailleerde index, evenals een aantal adjuncten zoals bibliografieën, illustraties, lijsten van afkortingen en buitenlandse uitdrukkingen, gazetteers, enzovoort.”
 7. ^ Ulrich Dierse: Encyclopedie. Over de geschiedenis van een filosofisch en wetenschappelijk concept . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, blz. 5/6.
 8. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 45-47.
 9. Quintilianus, Institutio oratoria 1,10,1.
 10. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 46-48.
 11. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 50/51.
 12. ^ Ulrich Dierse: Encyclopedie. Over de geschiedenis van een filosofisch en wetenschappelijk concept. Proefschrift Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, blz. 6.
 13. ^ Ulrich Dierse: Encyclopedie. Over de geschiedenis van een filosofisch en wetenschappelijk concept . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, blz. 7/8.
 14. Encyclopedie. In: Grote Winkler Prins . Deel 8. Elsevier. Amsterdam/Antwerpen 1991, blz. 326-329, hier blz. 326.
 15. ^ Ulrich Dierse: Encyclopedie. Over de geschiedenis van een filosofisch en wetenschappelijk concept . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, blz. 45.
 16. a b c Ulrich Johannes Schneider: Boeken als kennismachines. In: ibid. (red.): Zijn wereld kennen. Encyclopedieën in de vroegmoderne tijd. WBG, Darmstadt 2006, blz. 9-20, hier blz. 12.
 17. a b c d e Zie Robert Luff: kennis bijbrengen in de Europese middeleeuwen. "Imago mundi" werken en hun prologen. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, blz. 421.
 18. a b c Ulrich Johannes Schneider: Boeken als kennismachines. In: ibid. (red.): Zijn wereld kennen. Encyclopedieën in de vroegmoderne tijd. WBG, Darmstadt 2006, blz. 9-20, hier blz. 15.
 19. ^ Athanasius Kircher : Ars magna lucis et umbrae uit 1646.
 20. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 11, 44.
 21. a b Trevor Murphy: Natuurlijke historie van Plinius de Oudere. Oxford University Press, New York 2004, blz. 11-13 en 194-195.
 22. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 21/22.
 23. ^ Sorcha Cary: Plinius' Cultuurcatalogus. Kunst en rijk in de natuurlijke historie. Oxford University Press, New York 2003, blz. 18.
 24. a b Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 271.
 25. ^ Trevor Murphy, de natuurlijke historie van Plinius de Oudere. Oxford University Press, New York 2004, blz. 195.
 26. ^ Trevor Murphy, de natuurlijke historie van Plinius de Oudere. Oxford University Press, New York 2004, blz. 196.
 27. Burkhart Cardauns: Marcus Terentius Varro. Inleiding tot zijn werk . Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg 2001, blz. 77-80.
 28. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 25-26.
 29. ^ Sorcha Cary: Plinius' Cultuurcatalogus. Kunst en rijk in de natuurlijke historie. Oxford University Press, New York 2003, blz. 18-21.
 30. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 27-28.
 31. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, blz. 28.
 32. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, pp. 257-280, hier pp. 271/272.
 33. ^ Lenelotte Möller (red.): De encyclopedie van Isidorus van Sevilla . MatrixUitgever. Wiesbaden 2008, blz. 12-13.
 34. ^ Lenelotte Möller (red.): De encyclopedie van Isidorus van Sevilla . MatrixUitgever. Wiesbaden 2008, blz. 14-16.
 35. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 36/37.
 36. Door Franz Josef Worstbrock : Arnoldus Saxo. In: Auteurslexicon . 2e editie. Deel 1 (1978), kolommen 485-488.
 37. a b Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 272.
 38. ^ Frits van Oostrom: Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde begin 1300 . Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 2006, pp. 504-509.
 39. Georg Steer: Bartholomäus Anglicus. In: Burghart Wachinger et al. (red.): De Duitse literatuur van de Middeleeuwen. Woordenboek van de auteur . 2e, volledig herziene druk, Deel 1: 'A solis ortus cardine' - Colmar Dominicaanse kroniekschrijver. de Gruyter, Berlijn/New York 1978, kolom 616 f.
 40. MC Seymor et al: Bartholomaeus Anglicus en zijn Encyclopedia. Aldershot/Hampshire en Brookfield/Vermont 1992.
 41. Zie ook Volker Zimmermann: Geneeskunde in laatmiddeleeuwse manuscriptencyclopedieën. In: Sudhoffs archief. Deel 67, 1983, blz. 39-49.
 42. Carlos G. Noreña: Juan Luis Vives . Martinus Nijhoff. Den Haag 1970, pp. 247/248.
 43. Ulrich Johannes Schneider: Boeken als kennismachines. In: ibid. (red.): Zijn wereld kennen. Encyclopedieën in de vroegmoderne tijd . WBG, Darmstadt 2006, blz. 9-20, hier blz. 11.
 44. a b Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 276.
 45. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 39/40.
 46. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, blz. 41 f.
 47. Helena Henrica Maria van Lieshout: Van boek tot bibliotheek. De formuleringengeschiedis van de Dictionaire Historique et Critique van Pierre Bayle (1689-1706). Diss. Nijmegen, Grave 1992. pp. 228/229.
 48. ^ Richard Yeo: Encyclopedische visioenen. Wetenschappelijke woordenboeken en verlichtingscultuur . Cambridge University Press, Cambridge 2001, blz. 14-16.
 49. ^ Frank A. Kafker: De invloed van de encyclopedie op de achttiende-eeuwse encyclopedische traditie. In: Frank A. Kafker: Opmerkelijke encyclopedieën van de late achttiende eeuw: elf opvolgers van de Encyclopédie . Stichting Voltaire. Oxford 1994, pp. 389-399, hier pp. 389/390.
 50. Frank A. Kafker: Epiloog: de schildpad en de haas: de levensduur van de Encyclopaedia Britannica en de Encyclopédie vergeleken. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (red.): The Early Britannica (1768/1803) . Stichting Voltaire. Oxford 2009, blz. 299-307, hier blz. 302, 307.
 51. Anja zum Hingst: De geschiedenis van het Grote Brockhaus. Van conversatielexicon tot encyclopedie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, pp. 123-126.
 52. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende generieke geschiedenis van de populaire encyclopedie in Duitsland en Groot-Brittannië in de 19e eeuw. Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 36.
 53. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 21.
 54. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 50.
 55. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 23.
 56. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 199/200.
 57. ^ Thomas Keiderling : De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 2: De Weimarrepubliek 1918-1933. Deel 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, blz. 441-462, hier blz. 447.
 58. ^ Thomas Keiderling : De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 2: De Weimarrepubliek 1918-1933. Deel 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, blz. 441-462, hier blz. 442.
 59. ^ Thomas Keiderling : De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 2: De Weimarrepubliek 1918-1933. Deel 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, pp. 441-462, hier pp. 457/458, 460.
 60. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 162.
 61. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 271.
 62. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 275, 280, 285.
 63. Anja zum Hingst: De geschiedenis van het Grote Brockhaus. Van conversatielexicon tot encyclopedie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, blz. 173.
 64. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 17/18.
 65. ^ Dan O'Sullivan: Wikipedia. Een nieuwe praktijkgemeenschap? Aspoort. Farnham, Burlington 2009, blz. 77.
 66. Herbert George Wells: lezing gegeven aan de Royal Institution of Great Britain, 20 november . 1936, blz. 3-35, hier blz. 14. “Deze World Encyclopaedia zou de mentale achtergrond zijn van elke intelligente man in de wereld. Het zou levend zijn en groeien en voortdurend veranderen, onder herziening, uitbreiding en vervanging van de oorspronkelijke denkers in de wereld overal. Elke universiteit en onderzoeksinstelling zou het moeten voeden. Elke frisse geest zou in contact moeten worden gebracht met zijn vaste redactie. En aan de andere kant zou de inhoud ervan de standaard bron van materiaal zijn voor de educatieve kant van school- en universiteitswerk, voor de verificatie van feiten en het testen van verklaringen – overal ter wereld.” Geciteerd uit: Wikiquote, teruggehaald 20 juni 2011.
 67. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, blz. 19/20.
 68. Encyclopedie. In: Grote Winkler Prins . Elsevier. Amsterdam / Antwerpen 1990, pp. 5/6.
 69. a b Encyclopedie. In: Brockhaus-encyclopedie . Deel 8. 21e druk, F.A. Brockhaus. Leipzig/Mannheim 2006, pp. 174-180, hier pp. 179/180.
 70. ^ Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento van 13 maart 2013 op het internetarchief ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, pp. 5/6. Ontvangen 20 juni 2011.
 71. ^ Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento van 13 maart 2013 op het internetarchief ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, pp. 7/8. Ontvangen 20 juni 2011.
 72. ^ Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento van 13 maart 2013 op het internetarchief ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, pp. 9-11. Ontvangen 20 juni 2011.
 73. Als alternatief dateert Britannica Online de geboorte tot 1994. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento van 13 maart 2013 op het internetarchief ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, blz. 7. Ontvangen op 20 juni 2011.
 74. listserv.uh.edu , Universiteit van Houston, geraadpleegd op 20 juni 2011.
 75. Aankondiging van het project , GNU.org, geraadpleegd op 20 juni 2011.
 76. Ster: Wikipedia. Knowledge for All , december 2007, geraadpleegd op 27 juni 2011.
 77. ^ Zeit Online: Hoe controversiëler, hoe beter (PDF; 83 kB), Interview met Peter Haber , 8 juli 2010, opgehaald op 27 juni 2011; Annette Lorenz: Beoordeling van de kwaliteit van tandheelkundige inzendingen in Wikipedia - een vergelijking met specialistische tandheelkundige literatuur , Diss. Freiburg 2009, opgehaald op 27 juni 2011.
 78. Roy Rosenzweig: Kan geschiedenis open source zijn? Wikipedia en de toekomst van het verleden ( Memento van 1 april 2018 op Internet Archive ), 2006, geraadpleegd op 27 juni 2011.
 79. Bildungsklick.de: Bundeskartellamt keurt overname van Brockhaus Verlag door Bertelsmann goed , teruggevonden op 20 juni 2011.
 80. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, pp. 257-280, hier pp. 268/269.
 81. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, pp. 257-280, hier pp. 269/270.
 82. Georg Jäger: De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 1: Het rijk 1870-1918. Deel 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, pp. 541-575, hier pp. 566/567.
 83. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 270.
 84. A. Rewin, Ju. Schmuskis: De ontwikkeling van encyclopedieën in de USSR. In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (eds.): Encyclopedieën gisteren en vandaag . VEB Bibliografische Instituut. Leipzig 1976, blz. 263-296, hier blz. 292.
 85. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 18.
 86. Encyclopedie. In: Meyer's encyclopedisch lexicon . Deel 8, Bibliografische Instituut. Mannheim, Wenen, Zürich 1973, blz. 8-13, hier blz. 8.
 87. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, blz. 3.
 88. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 315.
 89. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 27.
 90. Op ENSIE zie: H.J. Pos: Algemene Inleiding. In: Eeerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie . Deel 1. ENSIE Amsterdam 1946, blz. V–XVI, hier blz. VI–VII om het systematische principe te rechtvaardigen, blz. XXIV om te gebruiken en te registreren.
 91. Anja zum Hingst: De geschiedenis van het Grote Brockhaus. Van conversatielexicon tot encyclopedie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, blz. 164/165.
 92. Hoe de Propedia te gebruiken. In: Propedia. Overzicht van kennis en gids voor de Britannica. 15e druk, Chicago 1998, blz. 4.
 93. a b Edgar C. Bailey Jr.: Verwerving en gebruik van algemene encyclopedieën in kleine academische bibliotheken. In: RQ 25, nr. 2 (Winter 1985), blz. 218-222, hier blz. 220.
 94. Olga Weijers: Functies van het alfabet in de Middeleeuwen. In: Ulrich Johannes Schneider (red.): Zijn wereld kennen. Encyclopedieën in de vroegmoderne tijd . WBG, Darmstadt 2006, pp. 22-32, hier pp. 22/23, 25.
 95. Encyclopedie. In: Meyer's encyclopedisch lexicon . Deel 8, Bibliografische Instituut. Mannheim, Wenen, Zürich 1973, blz. 8-13, hier blz. 9.
 96. ^ Ulrich Johannes Schneider: De uitvinding van algemene kennis. Encyclopedisch schrijven in het tijdperk van de Verlichting . Academie Verlag: Berlijn 2013, blz. 17/18.
 97. Jac . L. Griep: Encyclopedie. In: De Grote Oosthoek. Jaargang 7. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV. Utrecht 1977, blz. 19-22, hier blz. 22.
 98. Philipp Blom: De wereld verlichten. Encyclopédie, het boek dat de loop van de geschiedenis veranderde . Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, blz. 43.
 99. ^ Ulrich Dierse: Encyclopedie. Over de geschiedenis van een filosofisch en wetenschappelijk concept . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, blz. 56.
 100. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 147.
 101. a b c Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 262.
 102. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 213.
 103. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 192.
 104. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 119.
 105. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 9.
 106. a b c Encyclopedie . In: Encyclopedia Britannica . 11e druk, 1911.
 107. ^ Zie Digitalisering overzichtspagina , geraadpleegd op 18 februari 2014.
 108. a b Olga Weijers: Functies van het alfabet in de Middeleeuwen. In: Ulrich Johannes Schneider (red.): Zijn wereld kennen. Encyclopedieën in de vroegmoderne tijd . WBG, Darmstadt 2006, blz. 22-32, hier blz. 29.
 109. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 98/99.
 110. ^ Aude Doody: Plinius' encyclopedie. De receptie van de natuurlijke historie. Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010, blz. 126. Vertaling gebaseerd op het Engelse voorbeeld.
 111. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 263.
 112. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 115.
 113. Zie bijvoorbeeld per saldo in de New Pauly Der Neue Pauly uit: Informationsmittel für Bibliotheken (IFB) 8(2000) 1/4, opgehaald op 20 juni 2011.
 114. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 271. Origineel: "een kampioen van vrijheid in de hele wereld".
 115. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 76.
 116. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende generieke geschiedenis van de populaire encyclopedie in Duitsland en Groot-Brittannië in de 19e eeuw. Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 36, 40.
 117. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, blz. 2.
 118. Roy Rosenzweig: Kan geschiedenis open source zijn? Wikipedia en de toekomst van het verleden ( Memento van 13 april 2016 op het internetarchief ), 2006, teruggevonden op 20 juni 2011.
 119. Crawford, Holly: Referentie- en informatiediensten: een inleiding . Bibliotheken Unlimited Englewood, CO, 2001, blz. 433-459.
 120. a b c d e f Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 261.
 121. Zie bijvoorbeeld Robert Luff: Kennis bijbrengen in de Europese Middeleeuwen. "Imago mundi" werken en hun prologen. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, blz. 415, 417. Herdruk 2012, ISBN 978-3-11-092074-1 , pdf .
 122. ^ Richard Yeo: Encyclopedische visioenen. Wetenschappelijke woordenboeken en verlichtingscultuur . Cambridge University Press, Cambridge 2001, blz. 12.
 123. ^ Ines Prodöhl (2011): De "Encyclopedia Americana" en de kern van transnationale encyclopedieën . In: Themaportaal Europese geschiedenis .
 124. Barbara Wolbring: Moderne geschiedenis bestuderen . uitgeverij UVK. Constance 2006, blz. 169.
 125. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 72.
 126. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 107.
 127. C. Plinius Secundus d. . : Natuurlijke historie. Latijns-Duits . Boek XI Bewerkt en vertaald door Roderich König in samenwerking met Gerhard Winkler . Heimeran Verlag, o.O. 1990, blz. 25.
 128. Frits van Oostrom: Maerlants wereld . 2e druk, Prometheus, Amsterdam 1998 (1996), blz. 233.
 129. Geciteerd van: Philipp Blom: Enlightening the World. Encyclopédie, het boek dat de loop van de geschiedenis veranderde . Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, blz. 43. Zie L'Encyclopédie Volume 12 “Il n'y a rien qui coute moins à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe; une vie obscure & pensione, quelques dehors de sagesse, avec un peu de lezing, voldoende pour attirer ce nom à des personnes qui s'en honorent sans le mériter […] Le philosophe au contraire deméle les cause autant qu'il est en lui , & souvent même les prévient, & se livre à elles avec connoissance : c'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même […] le philosophe dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la reflex ; il marche la nuit, mais il est precedé d'un flambeau."
 130. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 191.
 131. Encyclopedie , in: Brockhaus-encyclopedie . Deel 8. 21e druk, F.A. Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2006, blz. 174-180, hier blz. 174.
 132. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 192/193.
 133. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende generieke geschiedenis van de populaire encyclopedie in Duitsland en Groot-Brittannië in de 19e eeuw. Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 316.
 134. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 316-318.
 135. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 179.
 136. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 49/50 ( online ), blz. 324 ( online ).
 137. ^ Rudolf Fietz: Over de waarde en het gebruik van oude encyclopedieën , 1993. Ontvangen op 20 juni 2011.
 138. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's editie: een bescheiden begin. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (red.): The Early Britannica (1768/1803) . Stichting Voltaire. Oxford 2009, blz. 11-68, hier blz. 29. "De inwoners zijn zwart, of heel dichtbij, maar ze zijn niet zo lelijk als de negers."
 139. ^ "Neger" artikel. In: Encyclopaedia Britannica, 11e druk.
 140. Philipp Blom: De wereld verlichten. Encyclopédie, het boek dat de loop van de geschiedenis veranderde . Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, blz. 150.
 141. Ina Ulrike Paul: "Word wakker en lees...". Over de overdracht van nationale stereotypen in Europese encyclopedieën van de 18e eeuw. In: Ingrid Tomkowiak (red.): Populaire encyclopedieën. Van het selecteren, ordenen en doorgeven van kennis . Chronos Verlag, Zürich 2002, pp. 197-220.
 142. ^ "Homoseksualiteit" artikel. In: The People's Brockhaus . 12e druk, F.A. Brockhaus, Wiesbaden 1956, blz. 348.
 143. ^ Juni L Engle, Elizabeth Futas: seksisme in encyclopedieën voor volwassenen. In: RQ 23, nr. 1 (najaar 1983), blz. 29-39, hier blz. 37.
 144. a b Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 94, 110/111.
 145. ^ Kathleen Hardesty Doig, Frank A. Kafker, Jeff Loveland: George Gleig's Supplement bij de derde editie (1801-1803): geleerd en strijdlustig. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (red.): The Early Britannica (1768/1803) . Stichting Voltaire. Oxford 2009, blz. 253-297, hier blz. 259. “De Franse Encyclopédie is beschuldigd, en terecht beschuldigd, van het wijd en zijd verspreiden van de zaden van anarchie en atheïsme. Als de ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, in welke mate dan ook, de tendens van dat verderfelijke Werk tegengaat, zullen zelfs deze twee Boeken Uwe Majesteits Bescherming niet geheel onwaardig zijn."
 146. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 63, 67.
 147. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 67.
 148. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 263.
 149. Hoofdredactie: De Katholieke Encyclopedie. In: De Katholieke Encyclopedie . 2e druk, Uitgeverij Mij. Joost van den Vondel, Standaard boekhandel. Amsterdam/Antwerpen 1949, blz. [1-7], hier blz. [2].
 150. De Katholieke Encyclopedie. Proeve van bewerking tevens prospectus . Uitgeverij Mij. Joost van den Vondel. Amsterdam 1932, blz. [1-3], hier blz. [2].
 151. a b Voorwoorden op Enzyklopaedie.ch (PDF; 33 kB), opgehaald op 20 juni 2011.
 152. Lavrentiy Beria . In: De Spiegel . Nee. 8 , 1996 ( online ).
 153. Namelijk Ludwig von Jan , Karl Mayhoff (red.): C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Teubner, Stuttgart 1967-2002 (herdruk van de editie 1892-1909).
 154. ^ Thomas Keiderling : De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 2: De Weimarrepubliek 1918-1933. Deel 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, blz. 441-462, hier blz. 441.
 155. ^ Philip Krapp, Patricia K. Ballou: Encyclopedie. In: Collier's Encyclopedia met bibliografie en index . Deel 9. Collier's, New York, Toronto, Sydney 1995, blz. 136-140, hier blz. 137.
 156. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 108-110.
 157. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 23.
 158. ^ Lenelotte Möller (red.): De encyclopedie van Isidorus van Sevilla . MatrixUitgever. Wiesbaden 2008, blz. 16.
 159. Zie bijvoorbeeld Robert Luff: Kennis bijbrengen in de Europese Middeleeuwen. "Imago mundi" werken en hun prologen. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, blz. 424.
 160. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 73.
 161. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 108.
 162. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, blz. 140.
 163. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 124, blz. 145.
 164. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 29.
 165. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 263.
 166. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 247.
 167. ^ Heinz Stephan, Helga Weck: De ontwikkeling van lexicografische literatuur, in het bijzonder algemene encyclopedieën, in de DDR . In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (eds.): Encyclopedieën gisteren en vandaag . VEB Bibliografische Instituut. Leipzig 1976, blz. 203-296, hier blz. 292.
 168. Sándor Zsuilinszky: De ontwikkeling van de Hongaarse lexicografie met speciale aandacht voor de algemene lexica. In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (eds.): Encyclopedieën gisteren en vandaag . VEB Bibliografische Instituut. Leipzig 1976, blz. 319-335, hier blz. 333.
 169. Sebastian Balzter: Wie redt de Grote Noor? In: FAZ.NET , 19 oktober 2011. Ontvangen op 4 maart 2015.
 170. Allemaal even gegoogled . FOCUS, geraadpleegd op 20 juni 2011.
 171. Het laatste Brockhaus . FAZ.NET, toegankelijk op 20 juni 2011.
 172. Steffen Siegel: De plaatsen van de afbeelding in het alfabet van de encyclopedische tekst. In: Ulrich Johannes Schneider (red.): Zijn wereld kennen. Encyclopedieën in de vroegmoderne tijd . WBG, Darmstadt 2006, pp. 164-179, hier pp. 165, 168, 176.
 173. Georg Jäger: De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 1: Het rijk 1870-1918. Deel 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, blz. 541-575, hier blz. 544.
 174. Anja zum Hingst: De geschiedenis van het Grote Brockhaus. Van conversatielexicon tot encyclopedie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, blz. 174/175.
 175. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 263.
 176. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 253.
 177. Georg Jäger: De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 1: Het rijk 1870-1918. Deel 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, blz. 541-575, hier blz. 545.
 178. Anja zum Hingst: De geschiedenis van het Grote Brockhaus. Van conversatielexicon tot encyclopedie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, blz. 184-186. Zie op de eigen Hundertwasser-brockhaus.de ( Memento van 17 december 2014 in het internetarchief )
 179. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's editie: een bescheiden begin. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (red.): The Early Britannica (1768/1803) . Stichting Voltaire. Oxford 2009, pp. 11-68, hier pp. 16/17.
 180. Georg Jäger: De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 1: Het rijk 1870-1918. Deel 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, blz. 541-575, hier blz. 550.
 181. ^ Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, pp. 205/209.
 182. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 87.
 183. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's editie: een bescheiden begin. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (red.): The Early Britannica (1768/1803) . Stichting Voltaire. Oxford 2009, blz. 11-68, hier blz. 19, 21.
 184. a b Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745) . Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 82.
 185. Johann Heinrich Zedler: Groot compleet universeel lexicon . Volume 23. Academische drukkerij en uitgeverij. Graz 1961, blz. 60-79.
 186. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's editie: een bescheiden begin. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (red.): The Early Britannica (1768/1803) . Stichting Voltaire. Oxford 2009, blz. 11-68, hier blz. 20.
 187. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 327.
 188. Zie bijvoorbeeld Robert Luff: Kennis bijbrengen in de Europese Middeleeuwen. "Imago mundi" werken en hun prologen. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, blz. 413/414.
 189. Zie bijvoorbeeld Robert Luff: Kennis bijbrengen in de Europese Middeleeuwen. "Imago mundi" werken en hun prologen. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, blz. 414/415.
 190. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 93-95.
 191. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 96 f.
 192. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 118/199.
 193. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 98/99.
 194. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 99, 101.
 195. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 102.
 196. ^ Thomas Keiderling : De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 2: De Weimarrepubliek 1918-1933. Deel 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, blz. 441-462, hier blz. 455.
 197. ^ Hubert Cancik, Matthias Kopp: "Der Neue Pauly": EDP-ondersteunde bewerking en productie van een encyclopedie. In: Historische Sozialforschung 23, No. 4 (86, 1998), pp. 128-136, hier pp. 129/130, 133.
 198. ^ Dan O'Sullivan: Wikipedia. Een nieuwe praktijkgemeenschap? Aspoort. Farnham, Burlington 2009, blz. 86/87.
 199. Daniela Pscheida: Het Wikipedia-universum. Hoe internet onze kenniscultuur verandert. vertaling. Bielefeld 2010, blz. 342/343.
 200. WP 2011 Editor's Survey - Topline , geraadpleegd op 20 juni 2011.
 201. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 35.
 202. Jürgen Mittelstrass: Van het voordeel van de encyclopedie . In: Meyer's encyclopedisch lexicon . Deel 1. Bibliografische Instituut. Mannheim / Wenen / Zürich 1971, blz. IX-XIX.
 203. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 52.
 204. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's editie: een bescheiden begin. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (red.): The Early Britannica (1768/1803) . Stichting Voltaire. Oxford 2009, blz. 11-68, hier blz. 15.
 205. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 102.
 206. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 266, 270.
 207. a b Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 267, 269, 304.
 208. ^ Steven Roger Fischer: Een geschiedenis van lezen . Reactieboeken, Londen 2003, blz. 297.
 209. ^ Sorcha Cary: Plinius' Cultuurcatalogus. Kunst en rijk in de natuurlijke historie. Oxford University Press, New York 2003, blz. 15/16.
 210. a b Robert Luff: Kennisoverdracht in de Europese Middeleeuwen. "Imago mundi" werken en hun prologen. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, blz. 423/424.
 211. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 74/75.
 212. ^ Robert Darnton, The Business of Enlightenment. Een publicatiegeschiedenis van de Encyclopédie 1775-1800. The Belknap Press van Harvard University Press, Cambridge (Mass.), Londen 1979, blz. 525-528.
 213. Georg Jäger: De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 1: Het rijk 1870-1918. Deel 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, blz. 541-575, hier blz. 552.
 214. ^ Thomas Keiderling : De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 2: De Weimarrepubliek 1918-1933. Deel 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, blz. 441-462, hier blz. 442/443, blz. 445.
 215. ^ Thomas Keiderling : De encyclopedie-uitgever. In: Geschiedenis van de Duitse boekhandel in de 19e en 20e eeuw . Deel 2: De Weimarrepubliek 1918-1933. Deel 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, blz. 461.
 216. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 246/247.
 217. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 42.
 218. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 271.
 219. ^ Thomas Keiderling : F.A. Brockhaus 1905-2005 . Brockhaus in de kennismedia. Leipzig/Mannheim 2005, blz. 252.
 220. Jürgen Mittelstrass: Van het voordeel van de encyclopedie . In: Meyer's encyclopedisch lexicon . Deel 1. Bibliografische Instituut. Mannheim / Wenen / Zürich 1971, blz. IX–XIX, hier blz. XVI.
 221. Geciteerd door Werner Lenz: Kleine geschiedenis van grote encyclopedieën . Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh 1974, blz. 9.
 222. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 119.
 223. Anja zum Hingst: De geschiedenis van het Grote Brockhaus. Van conversatielexicon tot encyclopedie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, pp. 155-157.
 224. Ulrike Spree: Het nastreven van kennis. Een vergelijkende algemene geschiedenis van populaire encyclopedie in het negentiende-eeuwse Duitsland en Groot-Brittannië . Niemeyer, Tübingen 2000, blz. 311.
 225. Jeff Loveland: een alternatieve encyclopedie? Dennis de Coetlogon's Universele geschiedenis van kunsten en wetenschappen (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, blz. 183.
 226. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 73.
 227. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 7, blz. 10.
 228. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 8, blz. 281.
 229. Volgens Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 70/71.
 230. Volgens Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 72.
 231. ^ Robert L Collison, Warren E Preece: Encyclopedieën en woordenboeken. In: Encyclopedia Britannica . Deel 18. 15e editie, 1998, blz. 257-280, hier blz. 263.
 232. ^ Edgar C. Bailey Jr.: Verwerving en gebruik van algemene encyclopedieën in kleine academische bibliotheken. In: RQ. Deel 25, nr. 2 (Winter 1985), blz. 218-222, hier blz. 220/221.
 233. Monika Schmitz-Emans: Encyclopedische fantasieën . Vormen van representatie die kennis overbrengen in literatuur - case studies en poëtica (= Monika Schmitz-Emans [red.]: Literatuur - Kennis - Poëtica . Volume 8 ). Georg Olms Verlag, Hildesheim / Zürich / New York 2019, ISBN 978-3-487-15640-8 , O - Orbis-Pictus: Illustrated Compendiums of Knowledge and Visual Literature, p. 302 ( beperkt voorbeeld in Zoeken naar boeken met Google).
 234. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 151/152, 245, 249.
 235. ^ a b c Robert Collison: Encyclopedieën. Hun geschiedenis door de eeuwen heen. Een bibliografische gids met uitgebreide historische aantekeningen bij de algemene encyclopedieën die over de hele wereld zijn uitgegeven vanaf 350 voor Christus tot heden . 2e druk, Hafner, New York 1966, blz. 9.
 236. ^ Harvey Einbinder: De mythe van de Britannica . MacGibbon & Kee, Londen 1964. Herdruk: Johnson Reprint Corporation, New York, Londen 1972, blz. 319-322.
 237. ^ Shane Greenstein, Michelle Devereux: De crisis bij Encyclopaedia Britannica . ( Memento van 13 maart 2013 op het internetarchief ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, blz. 3. Ontvangen op 20 juni 2011.
 238. a b Anja zum Hingst: De geschiedenis van het grote Brockhaus. Van conversatielexicon tot encyclopedie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, blz. 172.