Dansk

Rusland

Rusland

fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Hop til navigation Hop til søgning

Rusland ( Russian Россия ? / i Rossija [ rɐˈsʲijə ]), officielt Den Russiske Føderation (eller det russiske navn svarende til Russisk Føderation ; Russian Российская Федерация ? / i Rossijskaja Federazija ), [A 2] er en forbundsstat i Østeuropa og Nordeuropa . Asien med Kaliningrad-eksklaven i Centraleuropa . Med omkring 17 millioner kvadratkilometer er Rusland arealmæssigt det største land i verden og dækker omkring en niendedel af jordens landmasse. Med 144,5 millioner indbyggere (2019) er det det 9. mest folkerige land og er også et af de tyndest befolkede.

Den europæiske del af det nationale territorium er meget tættere befolket og urbaniseret end den asiatiske del, som er mere end tre gange så stor: omkring 77 % af befolkningen (110 millioner indbyggere) bor vest for Ural. Hovedstaden Moskva er en af ​​de største byer og storbyområder i verden; Et andet vigtigt centrum er Sankt Petersborg , som var hovedstad mellem 1712 og 1918 og dannede en bro for kunst og kultur fra Vesteuropa . De næststørste byer i Rusland er Novosibirsk i Sibirien , Jekaterinburg ved Ural og Nizhny Novgorod ved Volga. Andre storbyregioner omfatter Chelyabinsk , Ufa , Kazan og Samara . I alt er der 15 megabyer og næsten 70 byområder med mere end 500.000 indbyggere i Rusland. Den føderale afdeling af Rusland består af otte føderale distrikter og 85 føderale undersåtter .

Den Russiske Føderation udviklede sig fra storhertugdømmet Moskva , et underfyrstedømme af det tidligere østslaviske imperium Kievan Rus , til en multietnisk stat med over 100 etniske grupper , hvor etniske russere nu udgør næsten 80 procent af befolkningen. Det er " fortsættelsesstaten " [7] af Sovjetunionen i internationale organisationer og et permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd . Det er en af ​​de anerkendte atommagter og besidder verdens største arsenal af masseødelæggelsesvåben . Rusland er stort og regional magt og betragtes delvist som en potentiel supermagt . [8] Det er også medlem af APEC , Shanghai Cooperation Organisation (SCO), OSCE , WTO ; det er et førende medlem i Commonwealth of Independent States (CIS), Collective Security Treaty Organisation (CSTO) og den eurasiske økonomiske union (med Armenien , Belarus , Kasakhstan og Kirgisistan ).

Rusland er et vækstland i den øvre middelindkomstgruppe. [9] Efter at være kommet sig over den postkommunistiske overgangskrise i 1990'erne, blev Rusland den sjettestørste økonomi i verden ved købekraftsparitet mellem Tyskland og Brasilien (2016 skøn). [10] I nominelle termer var Rusland den 11. største økonomi i verden i 2020. [11] Ruslands råstofreserver er sandsynligvis de største i verden med omkring 20 til 30 %, [12] [13] [14] med betydelige forekomster af primære energikilder, især naturgas .

Ifølge forfatningens ordlyd klassificeres regeringssystemet i Rusland normalt formelt af politologer som en kombination af præsidentielle og parlamentariske former. Men den forfatningsmæssige virkelighed i det politiske system stemmer mere overens med modellerne for defekte demokratier eller post-demokrati , især da præsidenten udøver autokratisk magt. [15] [16] [17] I Rusland bruger embedsmænd lejlighedsvis udtrykket " kontrolleret demokrati " om det politiske system i bekræftende betydning.[18]

Annekseringen af ​​Krim , krigen i det østlige Ukraine og den russiske invasion af Ukraine belaster forholdet mellem Rusland og " Vesten ". [A3]

geografi

Rusland er med sine 17.075 millioner kvadratkilometer langt det største land i verden. Det dækker 11 procent af verdens landareal , omtrent på størrelse med Australien og Europa tilsammen. Bortset fra troperne er alle klimazoner repræsenteret.

Fra vest til øst strækker Rusland sig over to kontinenter over en samlet længde på 9.000 kilometer, fra 19° østlig længde til 169° vestlig længde. Europa står for 23 procent af landarealet, Asien for 77 procent. Fra syd til nord er udvidelsen op til 4000 kilometer, fra 41 til 81 grader nordlig bredde.

På Ruslands territorium er nogle af de længste floder såvel som den ældste og dybeste indsø i verden ( Baikalsøen ). Hvis man sammenligner reliefstrukturen og flodsystemerne i Rusland med hinanden, opstår et gitter af parallelle vandskel eller steppebæltet i syd og de meridionalorienterede flodruter.

placering og grænser

Til højre Ivangorod-fæstningen (Rusland), til venstre på den anden side af Narva Hermann - fæstningen (Estland). Den Europæiske Unions østlige grænse går også her .

Ved siden af ​​Folkerepublikken Kina har Rusland det største antal nabolande med en fælles landegrænse på 14 . Den samlede længde af de nationale grænser er 20.027 kilometer. Rusland grænser også op til fem have med en kystlinje på 37.653 km.

Det russiske hjerteland grænser op til staterne Norge (196 km) og Finland (1340 km), efterfulgt af en kort kyststribe til Østersøen . Derudover deler Rusland en grænse med de baltiske lande Estland (334 km) og Letland (217 km), længere mod syd efterfulgt af Hviderusland (959 km) og Ukraine (1586 km, med landegrænsen til Krim ). Sortehavet adskiller Ruslands europæiske grænser fra Asiens. I Kaukasus , Georgien (723 km) og Aserbajdsjan (284 km) grænsen . En kyststribe følgerDet Kaspiske Hav og en lang fælles grænse til Kasakhstan (6846 km). I Østasien grænser Rusland først til Folkerepublikken Kina (ca. 40 km) og derefter til Mongoliet (3485 km). Derefter mødes det russiske territorium med kinesere for anden gang (3605 km). Nordkorea (19 km) er den sidste landforbindelse til et andet land .

Derefter kommer kystlinjerne til Det Japanske Hav , Okhotskhavet , Stillehavet og endelig Beringhavet . Rusland er adskilt fra Alaska i det yderste øst af Beringstrædet , som kun er omkring 85 km smalt og 30 til 50 meter dybt . Beliggende midt i Beringstrædet, er Ruslands Greater Diomedes Island kun fire kilometer fra USA's Little Diomedes Island . Hele den nordlige del af landet grænser op til Ishavet . Der er forskellige øer, der tilhører Rusland, det nordligste Franz Josef Land. Rusland anser også andre områder af det arktiske hav og indlandsisen for at være en del af landets suveræne territorium .

Udover hjertelandet har Rusland også en eksklave , den nordlige del af det tidligere Østpreussen , nutidens Kaliningrad Oblast . Dette område, som Sovjetunionen hævdede territorial suverænitet over i 1945 , grænser op til Litauen (227 km) og den sydlige del af det tidligere Østpreussen, nu en del af Polen (206 km). Det er således fuldstændig omgivet af EU-lande .

Rusland er opdelt i elleve tidszoner (fra UTC+2 til UTC+12 ), hvor sommertid gælder overalt hele året rundt efter afskaffelsen af ​​tidsændringen i 2011 til 2014 . Efter fortsat kritik fra befolkningen vendte Rusland tilbage til normal tid den 26. oktober 2014.

Store landskaber og relief

Store landskaber og de vigtigste floder i Sibirien
Central russisk højderyg i den østeuropæiske slette nær Saraisk
Landskab i Belgorod Oblast

Rusland omfatter en lang række forskellige naturområder, der har et bredt potentiale, men også meget forskellige anvendelser. Fra et geografisk synspunkt er Rusland hovedsageligt opdelt i otte store regioner (omtrent i en vest-østlig retning):

floder og søer

Krydstogtsskibe på Volga
Katun i Altai-bjergene

Med 120.000 floder og vandløb og næsten to millioner søer er Rusland meget rigt på vand. Skovbæltet, der fylder to tredjedele af arealet, fungerer sammen med den overskydende nedbør som et kæmpe vandreservoir , der forsyner et helt netværk af vandløb.

I den europæiske del af Rusland er den vigtigste flod Volga . Det er den længste flod i Europa og løber udelukkende i Rusland. Sammen med sine to bifloder , Kama og Oka , dræner den en stor del af den østeuropæiske slette efter 3534 kilometer til Det Kaspiske Hav i sydøst. Som vandvej er Volga af særlig betydning, da den forbinder Østeuropa med Centralasien . Den nordrussiske højderyg danner vandskellet mellem Volga-bassinet og Hvidehavet eller Barentshavet i nord. Dnepr ( også Dnjeprhedder). Floden udspringer vest for Moskva og løber derefter gennem Hviderusland og Ukraine, hvor den munder ud i Sortehavet. Den er forbundet med de polske floder Bug og Vistula via Dnepr-Bug-kanalen og indirekte til Neman via Oginsk-kanalsystemet , hvilket gør Dnepr til en vigtig vandvej.

De længste floder i Rusland er i Sibirien og Fjernøstlige Rusland. Ob rejser sig i det sydlige sibiriske Altai og munder ud i det arktiske hav . Floden er med sine udløb Katun over 4.300 kilometer lang og danner – sammen med Irtysh – et af de længste flodsystemer i Asien med en samlet længde på over 5.400 kilometer. Yenisei -flodsystemet har en noget længere strømningsafstand, hvis vand strømmer (delvis) fra Mongoliet nordpå gennem det vestlige Sibirien til det arktiske hav. Dens vigtigste biflod, Angara , er Baikal -søens eneste udløbYenisei leverer omkring 600 kubikkilometer vand til det arktiske hav hvert år. Det registrerer således den højeste strømningshastighed af alle russiske floder. Den cirka 4300 kilometer lange Lena , den længste flod, der udelukkende løber i Rusland, og hvis afvandingsområde udelukkende ligger i Rusland, har sit udspring kun 5 kilometer fra Bajkalsøen. Det flyder først i nordøstlig retning, drejer derefter mod nord efter Aldans sammenløb og flyder ind i et stort delta i Laptevhavet , et bihav til det arktiske hav. Andre vigtige floder, der løber ud i det arktiske hav, er Pechora , den nordlige Dvina ,Chatanga , såvel som Kolyma og Indigirka .

Et andet vigtigt flodsystem er Amur med dens biflod Shilka . Med sin kildeflod Onon har den en samlet længde på omkring 4400 kilometer og løber fra det nordøstlige Mongoliet i østlig retning langs den kinesiske grænse til Stillehavskysten. Amur og Anadyr er de største russiske floder, der løber ud i Stillehavet .

Mange andre vandløb er vigtige som transportveje og energikilder eller til kunstvanding i tørre områder. Don indtager en fremtrædende position . Det ligger i det folkerige østeuropæiske lavland og dræner sydpå til Azovhavet . Andre vigtige floder er Moskva , Selenga , Tobol , Stony Tunguska , Nedre Tunguska , Ural og Ussuri .

Der er mange naturlige søer i Rusland, især i den tidligere glacierede nordvestlige del af landet. Med sine 386.400 km² er Det Kaspiske Hav verdens største indsø. Havniveauet i saltvandssøen er omkring 28 meter under havets overflade. Da Det Kaspiske Hav ikke har noget udløb, slipper vandet kun ud gennem fordampning, hvilket fører til krystallisering af salte i det tørre klima , der hersker her. Som den ældste ferskvandssø har Baikal-søen en dybde på 1642 meter, hvilket gør den ikke kun til den dybeste sø, men også til det største reservoir af flydende ferskvand i verden (ca. en femtedel af alle flydende ferskvandsreserver). Andre vigtige og store søer er Lake Ladoga (største indsø i Europa), Lake Onegaog Taimyr-søen .

bjerge og naturreservater

Udsigt over Mount Elbrus , det højeste bjerg i Rusland

Omkring 40 procent af Ruslands område er dækket af bjerge. Uralerne danner skillelinjen mellem de europæiske og asiatiske dele af landet; Men på grund af dens lave højde på næsten 2000 meter ( Narodnaja , 1895 m) repræsenterer den ikke en egentlig barriere. [19] Øst for Ural strækker sig det meget flade vestsibiriske lavland, som når til Yenisei-floden og er på kryds og tværs. -krydset af rummelige sumpede landskaber. Mod sydøst er det vestsibiriske lavland lukket af det centralsibiriske højland , som strækker sig til Lena-floden og skråner ned til det smalle nordsibiriske lavland i nord. Sayan-bjergene hører til det centrale sibiriske højland (Munku Sardyk , 3491 m) og den højeste bjergkæde i Sibirien, Altai ( Belukha , 4506 m), i det russisk-kasakhisk-kinesisk-mongolske grænseområde. Øst for Lena rejser sig det østsibiriske højland , som forgrener sig i forskellige bjergkæder, såsom Verkhoyansk-bjergene (2389 m i Orlugan ) og Cherski- bjergene (Pobeda, 3003 m), og når højder på op til 3000 m. Kamchatka-halvøen er karakteriseret ved sine 160 vulkaner med højder på op til 4688 m, hvoraf 29 stadig er aktive.

Andre bjergkæder i Rusland er: Baikal-bjergene , Chibinen , Kaukasus , Kolyma-bjergene , Putorana-bjergene , Stanovoi- bjergene , Stanovoi- højlandet , Tannu-ola-bjergene . Det højeste bjerg i Rusland er Elbrus (5642 meter) i Kaukasus. Ud over andre 5000m tinder i Kaukasus er Kasbek med 5047 meter og Kljutschewskaja Sopka med 4750 meter velkendte toppe.

Rusland har et markant naturbeskyttelsessystem med en lang tradition. Siden 1980'erne er nationalparker etableret efter internationale kriterier og andre internationale kategorier af beskyttede områder blevet føjet til de klassiske russiske beskyttede områdekategorier såsom den strengt beskyttede Sapowedniki eller Sakasniki. Med hensyn til areal har Rusland et af de største systemer af beskyttede områder i verden:

 • Zapovedniki (Strengt beskyttede områder): Er den vigtigste nationale beskyttede områdekategori i Rusland, som internationalt hører til den højest mulige beskyttede områdekategori. Der må ikke være nogen brug af nogen art og ingen menneskelig indflydelse på de naturlige processer. Som et resultat er det forbudt for besøgende at komme ind i kernezonen af ​​en sapovednik, selvom der er begrænsede undtagelser for videnskabsmænd. Der er i øjeblikket 100 af disse samlede reserver i Rusland, der varierer i areal fra 2,31 til 4169 km² og i alt 27.000 km².
 • Sakasniki (vildtreservater): Dette er områder på op til 6000 km², hvor der gælder restriktioner for økonomisk brug. Som landskabsreservater tjener de til at beskytte og regenerere naturlige økosystemer, til at beskytte sjældne dyre- og plantearter, fossile steder eller til at beskytte hydrologisk eller geologisk vigtige steder. I alt er der omkring 3000 Sakasniki i Rusland med et samlet areal på omkring 78.000 km².
 • Nationalparker i Rusland : Først siden begyndelsen af ​​1980'erne har der været en beskyttet områdekategori af nationalparker i Rusland, som længe har været kendt i andre lande . Disse har en lavere beskyttelsesstatus end Zapovedniki og tjener udover at beskytte natur- og kulturskatte også forskning og uddannelse samt kontrolleret turisme. Der er i øjeblikket 35 nationalparker i Rusland, der varierer i areal fra 7 km² til 18.900 km² og tilsammen dækker 90.000 km² af det nationale territorium.
Urskove i Komi

Klima- og vegetationszoner

Alle vegetationszoner på et blik:
Indlandsis og gletsjere
kold ørken
lav og mos tundra
dværg busk og eng tundra
bjerg tundra, alpine enge og heder
løvskov tundra og boreale flodsletter
nåleskov tundra
stedsegrøn boreal blanding
nåletræ skov skov af løvskov løvskov og blandede nåleskove tempererede løv- og alluviale skove Græsklædte stepper og strandenge Busk og tørre stepper Vinterkolde halvørkener Vinterkolde ørkener Rivsumpe og oversvømmende vandplanter

Den gennemsnitlige årlige temperatur for Rusland er givet til -5,5 °C. [20] Store dele af landet har et kontinentalt klima med varme somre og meget kolde vintre . Jo længere mod øst man rejser i landet, jo mere mærker man de formative temperaturer på de forskellige årstider, hvilket betyder, at sommeren er ekstrem varm og temperaturerne i vintermånederne til tider iskoldt. Næppe noget andet land tilbyder sådanne temperaturforskelle som Rusland. Den sydlige halvdel af Fjernøsten har monsunklima . Gennemsnitlige januartemperaturer er under frysepunktet overalt undtagen Sortehavskysten. I Østsibiriende falder til -35 til -60 °C, men er lettere at bære på grund af den normalt meget lave luftfugtighed. Sommertemperaturerne er meget forskellige. Gennemsnitstemperaturerne i det fjerne nord er +1 til +2 °C, i semi-steppe- og stepperegionerne i syd er de +24 til +25 °C.

Klima- , vegetations- og økozonerne i Rusland løber stort set parallelt med breddegraden , hvilket resulterer i en nord-syd-sekvens:

Den kolde ørken , der er livsfjendtlig, hersker i det arktiske hav . Dette påvirker blandt andet den nordlige del af Taimyr-halvøen og andre øer, der ligger der. Der er et udpræget isklima, hvor der næsten ikke er planter. Der er få permanente bebyggelser i denne zone. Gennemsnitstemperaturerne stiger kun lige over frysepunktet i tre måneder, og i de koldeste måneder januar og februar kan de nå -30 °C. Årlig nedbør i form af sne overstiger sjældent 250 millimeter.

Startende fra det nordligste eurasiske fastland følger et træløst landskabsbælte præget af permafrost, som har en nord-sydlig udstrækning på mellem 200 og 800 kilometer og strækker sig til omkring polarcirklen , i det centrale sibiriske højland til 70° nordlig bredde. Med undtagelse af bugten omkring Hvidehavet er kystlandskabet i nord præget af tundra . Somrene der er for korte og for kølige til, at skoven kan udvikle sig. Gennemsnitstemperaturerne er kun over frysepunktet i fire til fem måneder om året, med de varmeste måneder i yderområderne i gennemsnit over 10°C. Derfor tøer jorden kun op på overfladen, så den rigelige nedbør falder på den frosne undergrunddæmning og om sommeren forvandle tundraen til et hav af sumpe og moser med en vegetation af lav , græsser og dværgbuske . Landbrug er ikke muligt, kun de oprindelige rensdyrnomader lever der. Derfor er der få menneskelige bosættelser. Længere syd for den kolde steppe begynder granerne først at vokse individuelt, og danner derefter sammen med dunede birkes og aspe skovtundra spækket med sumpe . Ved dens sydlige grænse smelter skovtundraen jævnt ind i skovzonen.

Taiga nær Krasnoyarsk

Denne 1000-2000 km brede zone løber nordpå langs St. Petersborg-Ufa- Irkutsk - Sakhalin -linjen og danner den boreale zone eller taiga . Skovzonen løber gennem hele det nordlige Eurasien. På grund af denne enorme udvidelse er den opdelt i flere parallelle underzoner: I nåleskovsbæltet (faktisk taiga) i nord, der langt dominerer arealmæssigt, videre ind i sub-taigaen som overgangszone til steppe og i et blandet skovbælte, som dog kun strækker sig i det sydlige europæiske Rusland. Taigaen på sin side danner tre underzoner, der er parallelle i bredden og den ene bag den anden:

 • Vest for Ural består den nordlige taiga af lave granskove med spredte birketræer . Fyr hersker kun i Karelen .
 • Den midterste taiga danner mørke granskove med indeslutninger af birk, mod syd i stigende grad også fyrretræer og de første forkyndere af løvtræer som den småbladede kalk . Lav jordfrugtbarhed og mangel på arter i vegetationen gør dette landskab uegnet til landbrug.
 • Den sydlige taiga er kendetegnet ved en høj andel af løvtræer i underskoven på grund af mere produktiv jord. Sibiriens taiga er præget af sparsomme skove bestående af sibirisk lærk , gran og stenfyr .

Skovzonen er karakteriseret ved et kontinentalt klima med en stærk temperaturgradient mellem varme somre og kolde vintre. Den gennemsnitlige årlige temperatur falder betydeligt fra vest til øst. I Pskov er det stadig 5,1 °C, men falder til 2,3 °C i Ural og når kun 0,1 °C i Tomsk i det vestlige Sibirien. I det østsibiriske Jakutsk er det så -10 °C. Det lave årsmiddel skyldes den lange og meget kolde vinter i Sibirien. Derimod svarer de gennemsnitlige sommertemperaturer til det centraleuropæiske gennemsnit.

Udsigt over Sochi ved Sortehavet i den subtropiske sklerophylløse skovzone

Sommergrønne løv- og blandingsskove vokser i områder domineret af kølige, tempererede klimaer, som støder op til taigaen mod syd. Denne zone løber inden for Europa i trekanten St. Petersborg - Odessa - Ufa, i det vestlige Sibirien i en stribe fra Chelyabinsk til Krasnoyarsk og i Amur-regionen. Den blandede skovzone løber således i en østlig tilspidset trekant fra de centrale Karpater og fra Østersøkysten til det sydlige Ural. Vegetationen består primært af gran , fyrretræ og eg , før den smelter længere mod syd til ren løvskov. Egen er det førende tømmer der, såvel som bøg og avnbøg i det vestlige Ukraine . Som i det blandede skovområde vokser fyrretræer primært i sandede lavninger såsom Pripyat-bassinet . Af klimatiske årsager er der ingen blandet skov øst for Ural. I stedet fører birkelunde i det vestlige Sibirien direkte fra taigaen til skovsteppen. Blandingsskoven opstår så igen i Fjernøsten. Blandingsskovszonen byder på generelt acceptable levevilkår for landbruget, mens løvskovszonen byder på gode levevilkår.

Længere mod syd følger et steppebælte, der løber langs de nedre dele af Don og Volga , Nordkaukasus , Kaspiske Depression og Tuva . Steppebæltet er opdelt i skovsteppen i nord og den egentlige steppe i syd. Skoven bryder op i øer fra nord til syd og forsvinder til sidst næsten helt. Det hænger sammen med den faldende nedbør mod sydøst med en samtidig stigning i fordampningsintensiteten. Undtagen i floddale (som flodsletteskov) eller i lavninger med gunstige grundvandsforhold er vandet, der er lagret i løssjorden, ikke tilstrækkeligt til at dække løvtræernes væskebehov. Derfor danner i skov-steppe-engformationerne i de egentlige steppefjer -græsformationer plantedækket. Steppebåndet er ideelt til korndyrkning på grund af det frugtbare sorte jordlag.

En sklerofyl skovzone følger på Sortehavskysten mellem Novorossiysk og Sochi . Den gennemsnitlige temperatur på Sortehavskysten er omkring 20 grader celsius. Denne subtropiske del af Rusland er præget af tætte skove.

Rusland er hjemsted for de største resterende nordiske vildmarksregioner efter Canada . Ifølge Global Forest Watch er omkring 26 procent af skovene stadig intakte urskove . De er for det meste i Sibirien. I den europæiske del har 9 procent af skovene stadig denne status. [21]

fauna

En ung Amur tiger i sneen. I dag er den vilde bestand på mindre end 500 dyr.

Polarklimaet på Ruslands nordkyst er levested for isbjørne , sæler , hvalrosser og havfugle . Polarræve , ugler , polarharer og lemminger lever i tundraen mod syd . Om sommeren vandrer store flokke af rensdyr og ulve til tundraen. Disse dyr er perfekt tilpasset de uvenlige forhold i denne zone. I Ruslands skove er biodiversiteten i dyrelivet stigende. Så i taiga og boreale nåleskove i Rusland lever elge , rensdyr, ulve, bjørne ,Sobler , egern , ræve og jærv . Vildsvin , mink og hjorte har spredt sig længere mod syd . Der er også et par sibiriske tigre . Steppezonen i Rusland er levested for hamstere , jordegern , såvel som stangkatten og stepperæven .

befolkning

befolkningstæthed

Befolkningstætheden i Rusland efter region

Befolkningen i Rusland er meget ujævnt fordelt. 85 procent af befolkningen (ca. 123 millioner mennesker) bor i den europæiske del, som kun omfatter 23 procent af russisk territorium. Derfor bor kun 15 procent (ca. 22 millioner mennesker) i den asiatiske del, som er meget større arealmæssigt og tegner sig for 77 procent af det samlede areal. Befolkningstætheden varierer fra 362 indbyggere/km² i hovedstaden og dens omegn ( Moskva -regionen ) til under 1 indbygger/km² i det nordøstlige og det russiske fjernøsten. I gennemsnit er det 8,3 indbyggere/km². Da en betydelig del af befolkningen i mange tilfælde bor i den respektive regionale hovedstad, er befolkningstætheden i landdistrikterne sjældent højere end 40 til 50 indbyggere/km², selv i de relativt tætbefolkede centrale russiske administrative områder.

demografisk udvikling

befolkningsudvikling
Udvikling af fødsels- og dødsraten i Rusland
Befolkningsstruktur 2016: Faldet i fødsler fra 1990 og det høje overskud af kvinder er tydeligt synligt.

Ruslands befolkning faldt fra 147,0 millioner ved folketællingen i januar 1989 til 142,2 millioner i 2007. [23] Herefter aftog befolkningsnedgangen, så befolkningen i 2010 var 141,9 millioner. [24] Befolkningen blev korrigeret af resultaterne af folketællingen i 2010. Fertilitetsraten faldt fra 2 til 1,16 fødsler per kvinde mellem 1988 og 1999. Samtidig fordobledes dødeligheden for mænd fra 9,4 (1970) til 18,7 pr. 1000 indbyggere (2005). Den gennemsnitlige levealder for mænd faldt fra 63,9 år i 1986 til 57,5 ​​år (1994). I 2004 steg det til 58,9 år; I 2011 var det 64,3 år, i 2014 var det 70,36 år. [25]Den højere mænds dødelighed fører til et overskud af kvinder. I 2010 var der 10,7 millioner flere kvinder end mænd i Rusland. Hovedårsag: Usund livsstil gennem alkohol, rygning samt trafikulykker, selvmord og mord. [26] [27] Forskellige hjertesygdomme er den mest almindelige dødsårsag med 56,7 procent, [28] kræftsygdomme er også meget almindelige. Antallet af dødsfald som følge af stofbrug, tuberkulose og hiver steget mærkbart siden Sovjetunionens ophør. I 2015 var der tale om en årlig stigning på 10 procent i HIV-infektioner, primært gennem stofbrug. I midten af ​​2015 talte lederen af ​​det føderale center for AIDS-forebyggelse og kontrol, Vadim Pokrovsky, om femten regioner i Rusland med en generaliseret epidemi med mere end én procent af befolkningen inficeret, svarende til Sydafrika. [29] Ifølge oplysninger givet ved begyndelsen af ​​World AIDS Conference i 2018, var nye infektioner i Østeuropa og Centralasien de eneste regioner i verden, der steg mellem 2010 og 2016, hvor 80 procent af dette ramte Rusland, [30 ] hvor antallet af nye infektioner i 2017 var dobbelt så højt ifølge UNAIDS som i 2005. [31]I 2019 talte Consumer Protection Agency lidt over en million mennesker smittet og omkring 80 nye infektioner hver dag, ifølge Vadim Pokrovsky. [32]

Den russiske regering har lanceret flere nationale programmer designet til at hjælpe med at øge fødselsraten. Siden 2007 har forældre modtaget en engangsydelse fra staten ( barselskapital ) på næsten 10.000 EUR (2012) fra deres andet nyfødte barn og fremefter . [33] Antallet af fødsler i Rusland steg fra 1,48 millioner (2006) til 1,9 millioner (2012). [34] I 2018 modtog familier nedsatte realkreditlån og tilskud, i nogle tilfælde fra det allerførste barn; Der var budgetteret med 9 milliarder dollars for 3 år. [35] I februar 2019 erklærede præsident Putin, at han ikke var tilfreds med den faldende fødselsrate og annoncerede yderligere lettelser for familier med børn. [36]

Andelen af ​​bybefolkningen forblev konstant på 73 procent. [37]

De med en videregående uddannelse havde en tendens til at emigrere , blandt andet på grund af den herskende juridiske usikkerhed . [38] Også som følge af regeringens demografiske politiske indsats aftog denne tendens til tider. [39] Efter annekteringen af ​​Krim i 2014 forlod betydeligt flere højt kvalificerede mennesker landet under den økonomiske afmatning, der fulgte. I foråret 2018 klagede lederen af ​​Det Russiske Videnskabsakademi over, at 44.000 emigranter manglede fra russisk forskning. [40]

Rusland er det næstvigtigste immigrationsland i verden. I 2017 var 8,1 % af befolkningen migranter. [41] Oprindelsesregionerne her er primært de fattigere, sydlige tidligere sovjetrepublikker Centralasien og Kaukasus , men også i stigende antal i Afrika og Sydøstasien . Indtil videre er størstedelen af ​​immigranterne dog kommet fra efterkommere af russere, der boede i imperietog sovjettiden blev bosat i andre republikker og vendte for det meste tilbage til Rusland med deres familier. Tilstrømningen blev dæmpet efter annekteringen af ​​Krim af den økonomiske afmatning, men også af protektionisme og nationalisme – i første halvdel af 2017 kompenserede immigration ikke længere for dødeligheden. [35]

I lighed med andre europæiske lande forventes befolkningen i Rusland at fortsætte med at falde i de kommende årtier.ILO forventer et fald til 130 millioner indbyggere i 2050. [35] Forudsat en nettoindvandring på 300.000 mennesker om året, ville faldet kun være lille. Situationen stabiliserede sig noget i 2012, og befolkningen steg endda en smule til omkring 143,5 millioner. [42] Der forventedes en forværring af den demografiske situation for perioden efter 2015 på grund af den lave fødselsrate i 1990'erne. Denne svage befolkningstilvækst vendte tilbage til en negativ demografisk udvikling i det videre forløb af 2010'erne. [43]Ifølge Rossstat oversteg faldet i den russiske befolkning i 2020 500.000 mennesker på et år for første gang siden 2005. I 2021 forventede de russiske myndigheder en befolkningsnedgang på 1,2 millioner mennesker i 2024. [44]

byer

"Sankt Petersborg er hovedet, Moskva er hjertet, Novgorod er faderen, Kiev er Ruslands moder."

Russisk karakterisering af Ruslands centre
Moskva, hovedstaden i Rusland og den største by i Europa

Så tidligt som i 800 e.Kr. var Kievan Rus præget af mange bylignende bebyggelser, hvorfor de skandinaviske varangiere kaldte området Gardarike ("byernes rige"). Blandt de ældste overlevende byer i dette område er Novgorod , Smolensk , Pskov , Rostov , Murom og Beloosero , som alle blev grundlagt så sent som i det første årtusinde e.Kr. I det 11. og 12. århundrede blev andre byer i det centrale Rusland grundlagt af slaviske bosættere. I denne periode Moskva, Yaroslavl , Tver , Vladimir ,Vologda , Kirov , Tula , Kursk , Kostroma , Ryazan og lidt senere Nizhny Novgorod . På grund af landets størrelse var et stort antal store byer nødvendige som baser. Med erobringen af ​​Kazan og Astrakhan i midten af ​​det 16. århundrede etablerede russiske kolonister andre byer i øst, sydøst og syd. Talrige byer blev oprindeligt grundlagt som grænsefæstninger. I syd var disse baser for forsvarslinjen mod Krim-tatarerne , såsom Oryol (1566) og nutidens Voronezh(1586). Længere mod øst, ved Volga, udviklede andre byer som Samara (1586), Tsaritsyn (1589) og Saratov (1590) sig i denne periode. Talrige kosakforter, såkaldte østroge , blev bygget i Sibirien efter dets erobring . Byer som Tobolsk , Irkutsk , Bratsk , Tomsk og Yakutsk voksede senere ud af dem . Byer i Ural- og Altaibjergene såsom Perm (1723), Jekaterinburg (1723) eller Barnaul(1730) blev skabt i Peter den Stores epoke i forbindelse med de malme og dyrebare mineraler, der var til stede der. Med Krim-tatarernes tilbagegang og Ruslands videre fremmarch ind i Kaukasus opstod nye fæstninger og byer i det 18. århundrede. I 1784 blev Stavropol og Vladikavkaz grundlagt, i 1793 Krasnodar , i 1805 Novocherkassk , i 1818 Grozny , i 1844 Port Petrovsk .

Trods fundamenterne beholdt store delområder deres landlige karakter. Bonden tilhørte et Mir (bondesamfund). Byer repræsenterede isolerede fænomener uden for byområderne og dannede kun et bredmasket netværk. Moskva fungerede som hovedstad indtil 1712 og blev derefter erstattet af Sankt Petersborg, som var blevet nystiftet i 1703, ifølge Peter I's vilje, for officielt at overtage hovedstadens status igen i 1918. I 1800-tallet talte man endda hyppigt om de to hovedstæder. Industrialiseringen i slutningen af ​​det 19. århundrede bragte betydelig fremdrift til den efterfølgende urbanisering i alle dele af landet. Det førte til fremkomsten af ​​adskillige nye byer og den hurtige vækst af gamle byer. Mange russiske byer opstod som et resultat af administrativ omstrukturering af flere tilstødende landsbybebyggelser til en bybebyggelse. Nye byfundamenter og byopstande er stadig karakteristisk for russisk urbanisering den dag i dag.

Mere end halvdelen af ​​alle russiske byer blev først grundlagt i de sidste 90 år, især i 1960'erne. Derfor er der blandt de 160 store russiske byer, hvor halvdelen af ​​Ruslands befolkning bor, mange nye byer (ca. en fjerdedel). De store russiske byer er primært industrielle og administrative centre, men de har også andre funktioner på højt niveau. Eksempler på nye byer er Magnitogorsk , Novokuznetsk eller Bratsk, mens Samara og Tambov er blandt de voksende byer .

Under Sovjetunionen blev byudviklingen centralt planlagt og kontrolleret. Typen af ​​socialistisk by sejrede . Dette omfatter f.eks. udviklingen af ​​nye bytyper, såsom hovedstæderne i små nationale republikker (f.eks. Cheboksary , Nalchik ) eller videnskabsbyer (f.eks. Dubna )). Den massive urbaniseringspolitik, der blev ført i sovjettiden, betød, at 73 procent af befolkningen i dag bor i bymæssige bebyggelser. Byerne opstod fra de politiske og økonomiske omvæltninger i Rusland i 1990'erne som selvstændige og selvansvarlige kommunale enheder. Til dette formål fik de lokale og regionale kontrolorganer. Med de nye landegrænser brød specialiserede produktions- og distributionsprocesser, der var organiseret efter arbejdsdelingen, dog også sammen. Mange byer blev pludselig afskåret fra de tidligere netværk. Tidligere centrale byer blev pludselig grænsebyer og var geopolitisk perifere. Dette ændrede fundamentalt den funktionelle struktur og det økonomiske udviklingsgrundlag for russiske byer og førte til skift i det russiske bysystem med op- og nedture. Hidtil har vinderne af transformationen primært været metropolerne, frem for alt Moskva. Mangel på kapital til at udvinde og transportere råstoffer under ekstreme forhold, befandt mange nordlige minebyer sig i en overlevelseskrise.

De ti største byer i Rusland (navne fra tidligere sovjetæra i parentes) :

 1. MoskvaCentral Rusland (12,23 millioner indbyggere)
 2. Sankt Petersborg (Leningrad)Nordvestrusland (5,28 millioner indbyggere)
 3. NovosibirskSibirien (1,60 millioner indbyggere)
 4. Jekaterinburg (Sverdlovsk)Ural (1,46 millioner indbyggere)
 5. Nizhny Novgorod (Gorki)Volga (1,26 millioner indbyggere)
 6. Kazan – Volga (1,23 millioner indbyggere)
 7. Chelyabinsk – Ural (1,20 millioner indbyggere)
 8. Omsk – Sibirien (1,18 millioner indbyggere)
 9. Samara (Kuibyshev) – Volga (1,17 millioner indbyggere)
 10. Rostov-on-Dondet sydlige Rusland (1,13 millioner indbyggere)


mennesker

Strengt taget ville Rossiyskaya Federaziya bogstaveligt talt oversætte til "Russian Federation" (fra Rossiya "Rusland") og ikke "Russian Federation". Russkaja Federazija ("Russisk Føderation") blev bevidst ikke valgt som navnet på staten for også at inkludere ikke-russiske nationaliteter . Når man taler om det russiske folk eller den russisktalende kultur , er det russiske udtryk russkij (russisk), mens adjektivet rossijskij ( russisk )). Ikke desto mindre bruges adjektivet "russisk" mest på tysk i begge tilfælde. Brugen af ​​ordet "russisk" er stort set begrænset til specialiserede publikationer. Den officielle oversættelse af den russiske forfatning bruger også denne variant.

Den Russiske Føderation ser stadig sig selv som en multietnisk stat . Den største gruppe er russerne , som udgør størstedelen af ​​befolkningen med 79,8 procent, men næsten 100 andre folkeslag bor på landets territorium. På trods af heterogeniteten er den russiske befolkning dominerende i alle by- og industriområder på landsplan, og titulære nationer udgør ofte mindretal selv i deres "egne" territorier. [45] Kun 23 folkeslag eller titulære nationer tæller mere end 400.000 mennesker. Graden af ​​etnisk identifikation varierer.

russere i Sankt Petersborg

Større minoriteter er tatarerne (4,0 procent), ukrainerne (2,2 procent), armenierne (1,9 procent), chuvasherne (1,5 procent), baskirerne (1,4 procent), tyskerne (0,8 procent) og andre. Eksempler på mindre minoriteter omfatter meskhetianerne og forskellige minoriteter af den jødiske tro . De ikke-russiske minoriteter taler for det meste tyrkisk , kaukasisk , uralisk ( samojedisk ), altaisk ellerPaleo-sibiriske sprog . Der blev etableret republikker med omfattende autonomi for mange ikke-russiske folk . Mens nogle minoriteter, såsom armeniere , koreanere og tyskere , er spredt over forskellige regioner i Rusland, er der også flere oprindelige folk i det europæiske Rusland. Antallet af nationaliteter i Kaukasus-regionen, som først blev en del af Rusland i den sidste tredjedel af det 18. århundrede, er stort.


Sprog

Russisk er det eneste universelle officielle sprog , men sideløbende bliver det respektive folkesprog ofte brugt som andet officielt sprog i de enkelte autonome republikker. I nogle republikker er der også tre eller flere officielle sprog; i Dagestan , hvor der bor mere end 30 oprindelige etniske grupper, er der endda 14 officielle sprog.

Brugen af ​​regionale sprog fremmes i undervisningen, i massemedierne og i kulturpolitikken. Republikkernes regeringer og parlamenter betragter dette som en uundværlig forudsætning for at forhindre etniske grupper i at dø ud . Men færdigheden i det oprindelige modersmål er faldende blandt mange ikke-russiske etniske grupper.

Som næsten alle regionale officielle sprog i Rusland er russisk skrevet i det kyrilliske alfabet . Retningslinjen er, at alle respektive sprog skal skrives på kyrillisk. Undtagelser er jiddisch i den jødiske selvstyrende oblast , som næsten ikke har været talt der i årtier, samt karelsk , finsk og vepsisk i Karelen , som kun har en underordnet officiel status dér.

I Tatarstan blev Tatar som den eneste undtagelse udelukkende skrevet med latinsk skrift fra 2001 til 2004 mod modstanden fra den russisktalende befolkning bosat i Tatarstan. Den russiske forfatningsdomstol forbød denne praksis i november 2004 med den begrundelse, at et ensartet manuskript var nødvendigt for Ruslands enhed. [47]

religioner

Efter Sovjetunionens sammenbrud og den tilhørende forsvinden af ​​marxismen-leninismens ateistiske statsideologi var der en tilbagevenden til religiøse værdier. De mest udbredte religioner i Rusland er kristendommen – især den russisk-ortodokse tro – og islam (→  Islam i Rusland ). Talrige andre trosretninger såsom romersk katolicisme, protestantisme, jødedom og buddhisme er også repræsenteretsamt nogle etniske gruppers traditionelle overbevisninger. Omkring en tredjedel af befolkningen beskriver sig selv som ateister eller ikke -kirkelige . [A4]

Der er ingen pålidelige tal for medlemskab af individuelle religiøse grupper, da medlemmer af kirker og menigheder i Rusland ikke er registreret, og kirkeskat ikke opkræves. Meningsmålinger adskiller sig ofte markant. I 2012 fastslog Foundation for Public Opinion (FOM), at kun 41 procent var ortodokse, sammenlignet med 13 procent ateister og kun 6,5 procent muslimer. Imidlertid beskrev yderligere 25 procent sig selv som agnostikere eller erklærede, at de troede på en højere gudelignende magt. [48] ​​Det All-Russiske Center for Opinionsforskning(VCIOM) antog på den anden side, at 75 procent var ortodokse og kun 8 procent ateister i 2010. Hans tal er også citeret af den russiske ambassade i Tyskland. [49]

Afvigende fra de nævnte undersøgelser er andelen af ​​de ortodokse normalt mellem 51 [50] [51] og 72 [A 5] [52] [53] procent, andelen af ​​de øvrige kristne med knap 2 procent, andelen af ​​buddhister med knap 1 procent og jødernes med omkring 0,35 procent. [54] Fischer World Almanac og det amerikanske udenrigsministeriums Religious Freedom Report sætter 14 procent muslim. [53] [55]

I 2006 lavede CIA World Factbook følgende grove skøn for praktiserende troende , dvs. dem, der aktivt praktiserer deres tro: 15 til 20 procent russisk-ortodokse, 10 til 15 procent muslimske , 2 procent andre kristne trosretninger. [56]

russisk-ortodokse kirke

I de ofte pragtfuldt indrettede ortodokse kirker (her Transfiguration Cathedral i Tolyatti ) afholdes der normalt gudstjenester dagligt. Den ortodokse liturgi er modstykket til den romersk-katolske helligmesse .

Den russisk-ortodokse tro går tilbage til den tidlige middelalder. De tætte kontakter med denne tro var resultatet af handelen, som hovedsagelig var rettet mod Konstantinopel , og de tætte kontakter med Byzans, der fulgte med den. Prinsesse Olga af Kiev (893–924) var den første hersker fra Rurikid-dynastiet, der blev døbt, men var ude af stand til at etablere den kristne tro i imperiet. Efter belejringen af ​​Konstantinopel (860) kom flere og flere ortodokse missionærer til landet fra 911. Det siges, at varangianere og russere, der havde deltaget i angrebet i 860, allerede var vendt tilbage døbte. Under Olgas barnebarn, Vladimir den Hellige , begyndte kristningen af ​​Rus i 988/989, konvertere folket i Kiev i massedåb. Efter Vladimirs død i 1015 fortsatte de tidligere hedenske folk med at blive kristnet i årtier. På dette tidspunkt forfulgte Byzans sin kirkepolitik i bevidst kontrast til Rom og formidlede anti-romerske tendenser til østslaverne, da de konverterede. [57] Kirken i Kiev blev oprindeligt administreret af eksarker som en særlig kirke i patriarkatet i Konstantinopel , hvilket ikke havde nogen indflydelse på den politiske uafhængighed af Kievs storhertuger. Den ortodokse kirke og dens værdier er stadig en grundpille i det russiske imperium i dag.

Efter udslettelse af Kievan Rus' i den mongolske invasion og under den efterfølgende Gyldne Horde , flyttede metropoliten i Kiev til Vladimir i det 14. århundrede , derefter til Moskva i 1328. I det 15. århundrede brød den russisk-ortodokse kirke endelig ud af det græsk-ortodokse patriarkat i Konstantinopel , efter at sidstnævnte havde indvilget i at give indrømmelser til paven efter Byzans politiske tilbagegang . Forestillingen om Moskva som det tredje Rom , det eneste, der opretholder den "sande kristne tro", blev født. 1589 blev et særskilt patriarkatGrundlagt. Peter I afskaffede dette og indsatte i 1721 i stedet den Allerhelligste Styrende Synode i spidsen for Kirken, som blev afskaffet i Sovjetrusland i 1918 . Sovjetterne genoprettede først patriarkatet, før de genoprettede en hellig synode i den russisk-ortodokse kirke i 1988 .

I Rusland før 1917 måtte tilhængere af den russisk-ortodokse kirke ikke konvertere til nogen anden trosretning, selvom den var kristen, og de måtte ikke gifte sig med "ikke-kristne". Denne kirke var den eneste religion, der fik lov til at proselytisere; Børn fra "blandede" ægteskaber med ikke-ortodokse blev betragtet som ortodokse. Først med revolutionen i 1905 blev lovene lempet. Efter at kommunisterne tog over, var det hovedsageligt medlemmer af denne kirke, der blev undertrykt, fordi de blev set som et symbol på autokrati . Mellem 1918 og 1939 blev omkring 40.000 ortodokse præster henrettet. De 77.800 menigheder i 1917 blev reduceret til omkring 3.100 i 1941.

I dag oplever den russisk-ortodokse kirke en genoplivning, især i landdistrikterne. Mange klostre blev grundlagt eller genopbygget. Kirken har i øjeblikket omkring 100 millioner medlemmer , hvoraf kun 5 til 10 procent er almindelige tilbedere. Religionsundervisningen i skolerne blev genindført i 2006. Den russisk-ortodokse kirke ser sig selv som repræsentant for folkets interesser uden at modsætte sig regeringen. Staten selv ser derimod kirken som garanten for social sammenhængskraft. Størstedelen af ​​befolkningen har tillid til kirken og ser den som en institution, der formidler værdier og styrker den indre sammenhængskraft i samfundet. [58]

En korsprocession af det gamle troende samfund i Moskva Oblast

Derudover har der i historiens gang været splittelser fra den ortodokse tro. Den ældste splittelse er de gamle ortodokse eller gamle troende. Andre trosretninger, der opstod fra ortodoksien, er molokanerne . Fra dem opstod til gengæld Duchoborse . Begge kirkesamfund afviser rigdom, forsøger at leve et liv i ydmyghed og søger et ægte bibelsk fællesskab. Fællesskabet i Subbotniki blev grundlagt af nogle livegne . Disse refererer primært til Det Gamle Testamente . Mange af disse sekter eller grupper var i Tsarrigetudsat for vilkårlig forfølgelse.

Andre kristne trossamfund

Ud over den russisk-ortodokse orientering er der andre kristne trosretninger i Rusland:

 • Den romersk-katolske kirke i Rusland var upopulær på grund af byzantinske påvirkninger. Så det var først i 1705, at Peter I for første gang tillod opførelsen af ​​en romersk-katolsk kirke. Katolikkerne var underlagt meget streng regeringskontrol. Hvis bolsjevikkerne primært var optaget af at kontrollere den ortodokse kirke efter Oktoberrevolutionen , blev katolikkerne senere observeret nærmere igen. I 1930 var alle kirkestrukturer blevet opløst. Efter 1945 var der kun 20 menigheder i den russiske del af Sovjetunionen, der var forbudt at etablere forbindelser med hinanden. I dag er der omkring 200 katolske sogne med omkring 400.000-800.000 medlemmer i Rusland. detImmaculate Conception Cathedral (Moskva) er blevet restaureret og restaureret til dets tilsigtede brug. Siden 2010 har der igen været en apostolisk nuntius i Moskva.
 • Den evangeliske kirke i Rusland plejede at være spredt næsten udelukkende blandt de russisk -tyskere og i deres kolonier . Først efter revolutionen i 1905 blev andre trosretninger legaliseret for russere og ukrainere. Der var dog også succesrige missionsforsøg blandt den lokale befolkning af de russisk-tyske adventister og baptister før lempelsen af ​​de religiøse love. Protestantismen blomstrede i 1920'erne (især baptister, syvendedags adventister og pinsevenner ) på trods af Sovjetunionens regerings ateisme . Imidlertid blev baptisterne evangeliekristneog tvang pinsevennene til centraliserede ordener for bedre at kunne kontrollere dem. Det samme skete med syvendedagsadventister og mennoniter i 1963. Under den stalinistiske æra blev mange evangeliske kristne af alle trosretninger henrettet og forfulgt.
 • Som de fleste trosretninger var det umuligt for Den Nyapostolske Kirke (NAC) at proselytisere før Berlinmurens fald (1989) og jerntæppet i Rusland. Siden da er antallet af nyapostolske kristne i Rusland vokset støt. Mens der var 23.500 ved årtusindskiftet, har Den Nyapostolske Kirke i dag næsten 40.000 troende. Det har også været statsanerkendt siden begyndelsen af ​​1990'erne. [59] [60]
 • I april 2017 er der cirka 170.000 aktive Jehovas Vidner i Rusland. I Sovjetunionen, især fra udbruddet af Anden Verdenskrig og frem til 1965, blev mange Jehovas Vidner fængslet og deporteret til Sibirien (se Operation Nord ). [61] I flere år har den russiske stat anlagt i alt syv forbudsaktioner mod Jehovas Vidner. [62] Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har gentagne gange dømt Rusland til at betale erstatning for sine handlinger mod den religiøse gruppe. [63] Den 20. april 2017 blev samfundet klassificeret af Ruslands højesteret som en ekstremistOrganisation klassificeret og forbudt. Alle regionale foreningers ejendom blev konfiskeret. [64] Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch kritiserede rettens afgørelse. [63]

islam

Spredning af islam i Rusland

Islam i Rusland har været udbredt i Nordkaukasus siden det 7. århundrede og går således forud for grundlæggelsen af ​​den første russiske stat og kristningen af ​​landet på nutidens russiske territorium . I 922 konverterede Volga-bulgarerne også til islam og gav det videre til tatarerne i det 13. århundrede . De oprindelige folk i Kaukasus og de tyrkiske folk er for det meste sunnimuslimertroende. Allerede i slutningen af ​​det 19. århundrede var 11,1 procent af den samlede befolkning i det russiske imperium af muslimsk oprindelse. I dagens Rusland er andelen af ​​muslimer omkring 14 procent, omtrent det samme som i Sovjetunionen. Fra 1990 til 1994 eksisterede det " Islamiske Genoplivelsesparti " i Rusland . Der er også et " islamisk parti for Tadsjikistans genfødsel " og adskillige andre organisationer og splintgrupper. Udover Kazan og Moskva er centrene for islam i Rusland i dag også Ufa og Dagestan . Ifølge forskning fra Novaya Gazeta i 2018 gik islams stigende betydning i Kaukasus hånd i hånd med tab af tillid til staten. [65]

Jødedommen

Jødernes historie i Rusland kan spores tilbage til det 4. århundrede, hvor jøder fra Armenien og Krim også slog sig ned i Tmutarakan . I slutningen af ​​det 8. eller begyndelsen af ​​det 9. århundrede konverterede de fleste af khazarerne til jødedommen. Efter udslettelse af Khazar-riget af Svyatoslav I (969) var jødedommen begrænsethovedsageligt på Kiev, Krim og Kaukasus. Jøder blev første gang nævnt i storhertugdømmet Moskva i 1471. Indtil Ivan den Forfærdeliges tid (1533-1584) blev jøder tolereret bortset fra nogle få love rettet mod dem. Fra 1721 blev de fordrevet af det russiske imperium, indtil dette blev umuligt med indlemmelsen af ​​de østlige dele af Polen (1793 og 1795). Fra 1791 måtte jøderne bo i bosættelsespalmen , som lå på det, der nu er Ukraines, Hvideruslands og de baltiske staters territorium .

I det 19. århundrede støttede ledende embedsmænd som Konstantin Pobedonoszew antisemitiske strømninger i befolkningen. I det sydlige Rusland, for eksempel, var der mange pogromer i 1881, efter at jøderne blev falsk anklaget for angrebetAlexander II . maj - lovenefra 1882 fordrev jøderne selv fra landdistrikterne i Bebyggelsesblegen; kvoter begrænsede antallet af jøder optaget på en videregående uddannelse til mellem tre og ti procent. Mellem 1880 og 1920 flygtede mere end to millioner jøder fra Rusland, hovedsagelig til Amerika. I 1903 udbrød nye pogromer, som igen intensiveredes under den russiske revolution og førte til mellem 70.000 og 250.000 ofre blandt den jødiske civilbefolkning. Under stalinismen blev den jødiske autonome oblast grundlagt i det russiske fjernøsten med hovedbyen Birobidzhan , hvor kun få jøder bosatte sig. Sammenlignet med årtierne før er der kun få jøder i dag, da mange af dem tog til Tyskland eller Amerika, men de fleste af dem emigrerede til Israel . I dag er der 87 synagoger i Rusland , de fleste af dem i Sankt Petersborg og i Moskva, herunder Moskvas mindesynagoge . Jøderne i det europæiske Rusland er for det meste ashkenazimer , mod øst er der også nogle bjergjøder og bukhariske jøder , som regnes blandt Mizrahim .

buddhisme

Buddhisme i Rusland

Den tibetanske form for buddhisme er også udbredt i Rusland, selvom den oprindeligt var begrænset til de asiatiske folkeslag ( Kalmucks , Tuwins ). Ligesom præster og tilhængere af stort set enhver anden religion, blev buddhistiske munke forfulgt og undertrykt i Sovjetunionen under kommunistisk styre . Siden den politiske forandring i Rusland og Sovjetunionens efterfølgerstater har de buddhistiske samfund dog igen registreret en stigning i medlemstallet blandt medlemmer af de traditionelt buddhistiske folk, men også blandt russere og andre nationaliteter.

shamanisme

Shamanisme er igen udbredt blandt den oprindelige befolkning i Sibirien ; især blandt de smaa Folk i det russiske Nord . Selvom de fleste sibirere i dag er kristne, ser de det ikke som en selvmodsigelse at praktisere deres forfædres ritualer.

samfund og mentalitet

»Man kan ikke forstå Rusland, og man kan heller ikke måle det med fornuft. Den har sit eget ansigt. Man kan kun tro på landet.”
Velkendt bon mot fra 1866 af Fjodor Ivanovich Tyutchev , der beskriver det russiske folks nationale karakter.

Sovjetunionen var en imperialistisk forenet nationalitetsstat , dvs. Det vil sige , at nationalitet var et politisk instrument til at konsolidere sovjetmagten, [66] og mange forskellige mentaliteter mødes også i nutidens Rusland . Sammensmeltningen af ​​disse folk og kirkesamfund, såvel som påvirkninger fra både vesten og østen, skabte også karakteristiske kendetegn, der manifesterer sig i stereotypen af ​​den " russiske sjæl ". Dette udtryk kendetegner stadig billedet af Rusland i dag ; i vestlige lande tjente udtrykket som en projektion for russofiler og kritikere af den vestlige livsstiltil ens egen civilisation , som opleves som kold . [67] Den "russiske sjæl" beskrives som en hang til ekstreme modsætninger, der er opstået fra den historiske udvikling af russisk folkekultur. Disse yderpunkter kommer til udtryk f.eks. B. i at stræbe efter det absolut yderste, kombineret med en parathed til et pludseligt retningsskifte; [68]Derudover er der en udtalt hengivenhed til skæbnen, en hang til tålmodighed, en tendens til overtro, evnen til at lide eller endda et meget stærkt bånd til ens hjemland. Den allerede nævnte alt-eller-intet-mentalitet kender ingen kompromis og intet glad medium. Også kendt er åbenheden i følelsesmæssige udtryk, både positive og negative, som ofte tillægges større vægt end rationelle overvejelser, hvilket ofte irriterer vestlige udlændinge. En stærk følelse af solidaritet og fællesskab er også vigtig.

Det russiske samfund er traditionelt kollektivistisk , og det er meget vigtigt at tilhøre en gruppe. Dette værdisystem er oprindeligt baseret på levevisen i landsbysamfundet på landet, Mir . Da jord også var fælles ejendom i lang tid, har folk i Rusland altid defineret sig selv gennem samfundet og har sørget for at sikre, at deres egen adfærd og meningstilkendegivelser stemmer overens med kollektivets.

Familien er en vigtig referencegruppe for mange russere, især i landdistrikterne lever folk tæt sammen i enhver henseende. Der bor ofte flere generationer i én lejlighed eller i ét hus. Den traditionelle familie støtter hinanden økonomisk og hjælper hinanden med børnepasning og ældrepleje. Den kollektive orientering er nogle gange stadig tydelig i det daglige arbejdsliv. Højskolen opleves som et fællesskab, og det er meget vigtigt at styrke denne gruppeorientering. Nepotisme ( nepotisme ) i job- eller kontrakttildeling er en bivirkning.

Siden Sovjetunionens opløsning har de uddannede befolkningsgrupper i især storbyerne, som kan nyde godt af den nyvundne rejsefrihed, imidlertid orienteret sig mod individualismens principper , hvilket i mellemtiden har resulteret i massive spændinger i samfundet og er blevet et centralt tema i nutidig litteratur og filmskabelse er blevet. Efter det markante brud med den vestlige verden i 2014 ledte uddannede, ambitiøse og kritiske mennesker i stigende grad efter muligheder for at bo i udlandet; I 2015 diskuterede Dumaen endda et forbud mod fremmedsprogsundervisning, fordi det fremmede emigration. [69] [70] [71] I 2019 rapporterede Levada Centerat 53 % af de adspurgte i alderen 18-24 år gerne vil flytte til udlandet. [72]

sundhedsvæsen

udvikling af forventet levetid

Artikel 41 i Ruslands forfatning garanterer alle borgere retten til gratis grundlæggende lægehjælp. Dette princip, som har eksisteret siden sovjettiden, er til dels årsagen til, at Rusland har et forholdsvis højt antal læger og hospitaler pr. indbygger i international sammenligning. [73] [74] Ikke desto mindre er sundhedstilstanden for den russiske befolkning dårlig. Sundhedssystemet blev særligt hårdt ramt under den økonomiske afmatning i Rusland i 1990'erne. [75]Som følge af ekstremt lave lønninger til læger og sygeplejersker er lægebehandlingen til den brede offentlighed forværret massivt. Hver tredje klinik på landets 7.000 hospitaler trænger nu til et akut behov for renovering. Gradvist er lønningerne til lægepersonalet for nylig blevet forhøjet, og der er investeret statslige midler i etablering af nye klinikker og modernisering af eksisterende. Mellem 1999 og 2003 udgjorde de samlede sundhedsudgifter i Rusland i gennemsnit 5,70 procent af BNP.

I Rusland er sundhedssektoren organiseret på en decentral måde. Sundhedsministeriet er ansvarlig for hele sektoren på føderalt niveau. Konkrete lægeydelser (herunder levering af hospitaler) er imidlertid de føderale undersåtter og kommuner, som dækker omkring to tredjedele af de samlede budgetudgifter. Det russiske sundhedssystem er finansieret af en blanding af budget- og socialsikringsmidler. Forværringen i forholdet til Vesten blev efterfulgt af restriktioner for godkendelse af medicinsk udstyr fra udlandet fra 2015. [76]

Fattigdom

Efter Sovjetunionens sammenbrud steg fattigdommen til over 40% af befolkningen i 1999 og faldt derefter mærkbart. I 2002 var andelen 19,6% og reduceret til 12,8% af befolkningen i 2011, eller 18 millioner russere. Officielt var eksistensniveauet 170 euro for en person i den arbejdsdygtige alder; for børn er værdien lidt lavere, for pensionister er den 125 euro. [78] Levestandarden forbedredes regionalt på meget forskellige måder. Mens nogle distrikter, især i Moskva og St. Petersborg, begyndte at skinne med ny pragt, forblev fattigdommen høj i nogle regioner. I Tjetjenien og Dagestan levede mere end halvdelen af ​​befolkningen i fattigdom; andre fattige regioner er Ingushetien, Tuva og Kabardino-Balkaria, Mari El , Kalmykia , Buryatia og Altai og Mordovia . I 2011 var gennemsnitslønnen €576 pr. måned. De store indkomstforskelle blev reduceret fra 2005, hvor især mellemindkomstgruppen procentuelt steg markant. I 2010 var pensionerne for første gang i mange år over eksistensniveauet og skulle ifølge prognoserne stige til 268 euro i 2014. I 2012 tilhørte omkring halvdelen af ​​befolkningen lavindkomstklassen, som ikke kan finansiere centrale sociale behov såsom bolig eller supplerende uddannelse. [79] Faktisk var den gennemsnitlige pension i 2014 10.000 rubler, svarende til 160 euro. [80]Pensioner og lønninger skulle indefryses. Siden 2014 er midler fra den anden, finansierede søjle af alderdomsforsørgelse blevet brugt til at dække økonomiske behov. [81]

I foråret 2019 var fattigdomsreduktion et af præsident Putins femårige mål: Næsten 19 millioner russere blev betragtet som fattige, hvilket svarede til 12,9 % af befolkningen. [82] [83]

De fattigere dele af befolkningen led af tocifrede stigninger i forbrugerpriserne indtil 2009, som faldt igen indtil 2012. Fra 2014 til 2019 faldt realindkomsten. [83] For at bekæmpe fattigdom blev der i efteråret 2021 indført et nyt beregningsgrundlag, hvor antallet af fattige pludselig faldt med 2,8 millioner. Selvom de sociale ydelser blev øget med en inflation på 8 procent i begyndelsen af ​​2022, var prisstigningerne på fødevarer meget højere. [84]

Arbejdsløsheden begyndte at falde , efter at finanskrisen blev overvundet i 2008 . I vækstregioner som Moskva, Kaluga og St. Petersborg havde arbejdsløsheden en tendens til nul. Ifølge International Labour Organisation- standarder var arbejdsløsheden 7,1 % i 2005, 7,6 % i 2010 og 6,6 % i 2011. I 2014 faldt den til 5,2 % og begyndte at stige igen. Dagpengene lå på mellem 60 og 70 euro om måneden. [85]Arbejdsløshed er dog en problematisk indikator for den økonomiske situation på grund af et særligt træk ved russisk arbejdslov: Afskedigelser af operationelle årsager er for det meste ikke tilladt i Rusland, i stedet har arbejdsgivere lov til ensidigt at reducere lønningerne. Derfor foretrækker russiske medarbejdere at blive i deres virksomhed, selvom der mangler ordrer, og acceptere høje lønnedsættelser i stedet for at kræve den ret symbolske dagpenge på 20 til 110 euro i 2019. [86]

I 2016 United Nations Human Development Index blev Rusland rangeret som nummer 49 med en score på 0,8 (ud af 1), [ 87] Gini - koefficienten var 37,7.

miljøbeskyttelse

På Sovjetunionens tid var den russiske natur stærkt forurenet: fyldt med industriaffald, kemisk og radioaktivt forurenet. Selv i dag er der alvorlige miljøproblemer i Rusland - men også en voksende miljøbevidsthed blandt befolkningen. Borgerens ret til et sundt miljø og pålidelig information om dets tilstand er nedfældet i artikel 42 i den russiske forfatning. Miljøbeskyttelse har dog en forholdsvis lav prioritet i russisk politik, som gentagne gange bliver kritiseret af internationale miljøorganisationer som WWF og Greenpeace . [88]Tidligere blev fælles miljøstandarder i udviklingen af ​​nye olie- eller gasforekomster ikke i tilstrækkelig grad overholdt. Et velkendt nyligt eksempel er udviklingen af ​​Sakhalin II -udviklingsområderne , hvor miljøbestemmelserne siges at være blevet overtrådt i højere grad. [89] Derudover er der udbredt korruption [90] inden for statslige miljømyndigheder, de mange overtrædelser af miljøbestemmelserne i forbindelse med opførelse af huse eller masse ulovlig skovhugsttillader. En lang række forurenede grunde fra sovjettiden, herunder faldefærdige fabrikker, der ikke kan leve op til nutidens miljøstandarder, har også en betydelig indvirkning på miljøet i dele af landet. Nogle byer med sådanne fabrikker, såsom Norilsk eller Dzerzhinsk , betragtes som økologiske nødområder. [91]

Jo mere livskvaliteten øges, jo flere vigtige og presserende miljøspørgsmål vil blive diskuteret i Ruslands offentlige og politiske arena i fremtiden. Siden 2004 har der været isolerede bestræbelser fra den russiske stat for at fremme miljø- og klimabeskyttelse. I Rusland blev ratificeringen af ​​Kyoto -aftalen f.eks. afsluttet den 5. november 2004 med præsidentens godkendelse af statsdumaens beslutning. [92] Den 30. januar 2008 talte nyvalgte præsident Dmitrij Medvedev til hurtig udvikling af hjemmemarkedet for innovativ teknologi inden for miljøbeskyttelse. [93]Der er nu regeringsplaner om at øge energieffektiviteten i Rusland for at begrænse det betydelige tab af termisk energi til boligsektoren.

historie

Kievan Rus ved årtusindskiftet
Rusland nåede sin største territoriale udstrækning i det 19. århundrede.

Siden begyndelsen i det 9. århundrede har Ruslands historie set mange brud. Russisk historie er således en egen udvikling, som adskiller sig væsentligt fra udviklingen af ​​sine naboer i Europa. Årsagen til dette er et konstant samspil mellem typiske russiske træk fra sociale begivenheder og geografiske påvirkninger, som fulgte dens historie over lange strækninger. Den geografiske placering gav Rusland en bro mellem Europa og Asien, som afhængigt af situationens styrke kunne forhindre fremmede magters aggression (større invasioner, f.eks. 1240 , 1242 , 1609 , 1709 , 1812 , 1917 , 1941) eller foretrak deres egen udvidelse. Medvirkende hertil var manglen på naturlige grænser, som kombineret med erfaringerne fra udenlandske indtrængen fik Rusland til at udvide grænserne, indtil naturlige grænser kunne yde effektiv beskyttelse (jf  . russisk kolonisering ). [94] Ruslands stærke behov for sikkerhed, et resultat af historiske indtrængen, fortsætter den dag i dag.

Spændingen mellem økonomiske nødvendigheder og de herskende gruppers evne til at klare sig eller ikke at klare sig er også en af ​​konstanterne i russisk historie. Eksempler inkluderer den manglende håndtering af den sociale uro i løbet af den industrielle tidsalder med dens højdepunkter i 1905-revolutionen , februar- og oktoberrevolutionerne i 1917 eller den postkommunistiske systemtransformation i 1990'erne.

De tankegange, der blev adopteret fra den byzantinske ortodoksi, førte til spændinger med modernistiske tendenser og etablerede den slående spænding mellem vedholdenhed og fremskridt , der er tydelig f.eks. B. i kirkeskismaet 1666/1667 eller Petrinereformerne 1700-1720 tydeligt vist. På grund af manglen på romersk retstradition var der i lang tid ikke ret til modstand mod magthavernes indgreb, således at forholdet mellem statsmagten og den enkeltes økonomiske og politiske frihedforblev belastet. Dette var især tydeligt i det 19. århundrede, hvor liberale ideer fandt stigende støtte i Rusland og kom til udtryk i adskillige mordforsøg mod den russiske autokrat (f.eks. Decembrist-opstand ).

Forbindelsen mellem kooperative og herrelige elementer, som blev udtalt indtil slutningen af ​​Sovjetunionen , har oprindeligt sine rødder i den ortodokse kirke, hvor fællesskabet af troende spillede en langt større rolle end den enkelte, der var ansvarlig over for Gud. I det 19. og 20. århundrede tog marxister og socialister denne idé om kollektivet op og fortsatte den i Sovjetunionen. Balancering mellem centraliseret og decentraliseret styre har været et konstant problem gennem Ruslands historie. Især i overgangsperioder (f.eks. mellem 1240 og 1480, efter 1917 og efter 1994) steg separatistiske strømninger i udkanten af ​​landet.

Det gamle Rusland, mongolernes invasion og Moskvas fremkomst

Det gamle østslaviske navn for territoriet i den slavisk beboede del af det europæiske Rusland, Hviderusland og Ukraine var Rus (se Kievan Rus ), på græsk Rossia . Dagens russiske landenavn Rossija går tilbage til denne form . Den tidligste historie i det europæiske Rusland (for historien om den asiatiske del se Sibiriens historie ) er formet i nord af finsk-ugriske folk og baltere , i syd af de indoeuropæiske steppefolk fra Kurgan-folket , kimmererne , Skytere, Sarmatians og Alans ; senere blev grækere , gotere , hunnere og avarer tilføjet. I midten, mellem Dnepr og Bug , kom de slaviske folk, som også begyndte at udvide mod nord og øst fra det 6. århundrede.

Fra det 8. århundrede sejlede skandinaviske vikinger de østeuropæiske floder og blandede sig senere med den slaviske majoritetsbefolkning. Også kaldet Varangians eller Rus' , var disse krigerkøbmænd medvirkende til at grundlægge den første østslaviske stat, Kievan Rus' , med centre i Kiev og Novgorod . I den sydlige stepperegion og ved Volga derimod havde de tyrkiske folk fra Khazarerne og Volga-bulgarerne, som var strømmet ind fra Asien, etableret imperier , som russerne handlede med, men også førte krige. Intensive kontakter med det byzantinske rigeførte til sidst til den ortodokse kristning af Kievan Rus i 988.

Det defekte anciennitetsprincip for regulering af arv fremmede fragmenteringen af ​​Kievan Rus' i det 12. århundrede og lettede underkastelsen af ​​de omstridte russiske fyrstedømmer i den mongolske invasion . Den mongolske invasion af russerne begyndte i 1223 med slaget ved Kalka ; overgangsfasen frem til midten af ​​1300-tallet omtales som den "mørke" tidsalder. [95] Den russiske nationale historieskrivning taler om denne tids "tatariske åg". Mongolsk udenlandsk styre førte til et brud i forholdet til Vesten i to århundreder og fremmede isolationen af ​​det ortodokse Rusland. [96]De russiske fyrstedømmer var inden for Den Gyldne Hordes indflydelsessfære , men var i stand til at bevare en vis intern autonomi. I mellemtiden måtte de russiske fyrstedømmer i nord og vest afværge angreb fra svenskere, teutoniske riddere og litauere. Af de fragmenterede og fjendtlige russiske fyrstedømmer viste det lille og ubetydelige fyrstedømme Moskva sig at være det mest selvhævdende. Dmitry Donskoy , som kunne forene forskellige russiske fyrstendømmer, besejrede Den Gyldne Horde i 1380 i slaget ved Snipe Field .

Moskvas storhertug Ivan den Store afsluttede det mongolske styre og blev de facto grundlæggeren af ​​en centraliseret russisk stat, der gradvist "samlede" (russisk собирание земель , sobiranije semel ) de omkringliggende russiske lande, inklusive Novgorod-republikken . Hans titel "Ruler of All Rus " udtrykte også kravet om den vestlige del af Rus' regeret af Storhertugdømmet Litauen i det 14. århundrede. Dette førte til langvarige krige i det 16. og 17. århundrede med Polen og Litauen (jf . russisk-litauiske krige).). Under Ivan den Store blev russisk lovgivning reformeret, og det meste af det, der nu er Moskva Kreml , blev bygget. Hans barnebarn Ivan IV grundlagde Ruslands zardømme i 1547 . Efter at have indtaget den tatariske hovedstad Kazan begyndte erobringen af ​​Sibirien også under hans styre , hvilket bragte russiske kosakker til Stillehavet for første gang i det 17. århundrede .

Åbning af Rusland under Peter den Store og stige til at blive en stor europæisk magt

Zar Peter I den Store , grundlæggeren af ​​det fornyede russiske imperium

Ved begyndelsen af ​​det 18. århundrede åbnede zar Peter den Store tsardømmet Rusland , som havde forbenet sig i de gamle strukturer , for vesteuropæiske påvirkninger og fremmede videnskab og kultur. I 1703 grundlagde han byen Sankt Petersborg , der - som ny hovedstad siden 1712 - skulle blive symbolet på russisk fremskridt. Med sejren mod Sverige i Den Store Nordlige Krig , som varede mere end 20 år , opnåede Rusland herredømmet i Østersøområdet efter mere end 150 års konflikt med Sverige (jf . Nordkrigene ). Rusland overtog Sveriges position som nordisk stormagtI Europa. For at understrege den nye status i det diplomatiske hierarki i Europa fik zar Peter det russiske zardømme omdøbt til "det russiske imperium " og ændrede officielt monarkens titel fra "zar" til "kejser" ( russisk Император , imperator ).

Katarina den Store fortsatte Peters ekspansionspolitik. Under hendes regeringstid blev Krim-khanatet (" Novorussia ") erobret. Deltagelse i de tre delinger af Polen skubbede Ruslands vestlige grænse langt mod Centraleuropa. I 1812 invaderede Napoleons tropper Rusland og erobrede Moskva, men blev til sidst knust. Dette var optakten til befrielseskrigene , hvor russiske tropper og deres allierede (Preussen, Østrig, Det Forenede Kongerige osv.) endelig besejrede Napoleon og tvang ham til at abdicere. Alexander I flyttede ind i Paris som "Europas befrier". Efter WienerkongressenI 1814/15 fik Rusland en dominerende rolle på det europæiske fastland, som varede indtil Krimkrigen 1853-1856. På grund af de fastlåste sociale strukturer som autokrati og livegenskab var det agrariske imperium imidlertid mindre og mindre i stand til at følge med de hurtigt udviklende industrialiserede lande. Den tabte Krimkrig mod de vestlige magter afslørede imperiets interne svagheder og indledte en fase med interne reformer. Disse fremskyndede Ruslands økonomiske udvikling, men landet blev gentagne gange destabiliseret af intern uro, fordi de politiske ændringer ikke var vidtrækkende nok, og store dele af befolkningen blev udelukket. " Verstlændingene’, som udbredte vedtagelsen af ​​vesteuropæiske livsformer og politiske institutioner, var altid imod de nationalromantiske ’ russofiler ’ eller ’ slavofile ’, som krævede deres egen, specielt russiske vej til modernitet og den generelle overtagelse af vestlige værdier. helt eller delvist afvist.

Omkring århundredeskiftet opstod et industriproletariat i storbyerne, men meget hurtigt også en borgerlig middelklasse. Dette krævede deres del i afhændelsen af ​​statens indtægter og fælles ansvar for offentlige anliggender. Medlemmerne af middelklassen havde dog ingen fælles politisk bevidsthed. De forstod ikke politisk frihed som et moralsk mål, men betød frihed til materiel udvikling og retfærdig beskatning. [97] Middelklassen blev ikke styret af intelligentsiaens utopiske design i det lange løb. En tilpasning af den konstitutionelle virkelighedaf staten, som ville have inddraget middelklassen nærmere, fandt ikke sted. I stedet blussede terroren op igen. Nederlag i den russisk-japanske krig førte i sidste ende til den russiske revolution i 1905 . Den russiske kejser Nikolaj II var dog uvillig til at igangsætte grundlæggende reformer og fik kun kort tid senere et stort set funktionsløst parlament, Dumaen , som han af nød havde godkendt, opløst igen.

Den russiske revolution og Sovjetunionen

Boris Kustodiev : Bolsjevikken (1920)

Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, blev Rusland, som medlem af ententen , fejet op i en patriotisk bølge - en stemning, der oprindeligt bestemte alle stridende fraktioner, inklusive det tyske imperium og dets allierede ( centralmagter ). De første succeser, især mod Østrig-Ungarn og Det Osmanniske Rige , blev snart erstattet af skyttegravskrig indtil 1917, hvor moralen hos de russiske soldater gav efter, og fronten kollapsede. Befolkningens utilfredshed og den dystre forsyningssituation førte til hovedstaden Petrogradtil demonstrationer fra arbejdere og bønder. Efter den blodige undertrykkelse af demonstranterne stormede de Vinterpaladset , og kejser Nicholas II blev tvunget til at abdicere.

Som et resultat kom en provisorisk regering (med deltagelse af mensjevikkerne og SR'erne ) til magten i februar 1917 , som fungerede som en dobbeltregering med arbejder- og soldatersovjetter . De radikale revolutionære bolsjevikker repræsenterede i første omgang et mindretal her.Da den foreløbige regering, til skuffelse for store dele af befolkningen, ikke afsluttede krigen og ikke tog fat på de nødvendige indenrigspolitiske reformer, vendte bolsjevikkerne under Vladimir Iljitsj Lenin , som vendte tilbage fra eksil i april, vandt i popularitet, og disse faldt i oktober 1917.

Efter februarrevolutionen i 1917 fik kvinder i Rusland valgret og valgbarhed . [98] De fik lov til at stemme ved valg til både sovjetterne og bydumaerne . I maj 1917 blev der vedtaget en lov, der gav russiske statsborgere over 20 år ret til at vælge den grundlovgivende forsamling . Efter oktoberrevolutionen blev aktiv og passiv kvinders valgret nedfældet i forfatningen af ​​RSFSR af 10. juli 1918. [99] [100] [101]

Bolsjevikkerne kom sejrrige ud af borgerkrigen mellem de socialistiske "røde" og de kontrarevolutionære "hvide" , der fulgte efter Oktoberrevolutionen . På den anden side opnåede de tre baltiske stater Estland, Letland og Litauen samt Finland deres uafhængighed fra Rusland ved at slå den Røde Hær tilbage og ved langvarige borgerkrige. I løbet af borgerkrigen og den efterfølgende polsk-russiske krig mistede Rusland dele af Hviderusland og Ukraine (" Det østlige Polen ") til Polen i 1920 . 1921 blev denDen russiske sovjetiske føderative socialistiske republik (RSFSR) udråbt, som repræsenterede den vigtigste del af det senere Sovjetunionen.

Den 30. december 1922 blev Sovjetunionen grundlagt fra det tidligere eksisterende Sovjetrusland og en statskontrolleret økonomisk politik blev udråbt. Sovjet blev erklæret ejere af jord og produktionsmidler. Lenins død den 21. januar 1924 førte til en bitter arvefølgekamp, ​​hvor Josef Stalin sejrede over Leon Trotskij . Stalinismen var præget af målrettet terror . Fra 1928 var statsøkonomien underlagt femårsplaner , og industrialiseringen af ​​Sovjetunionen blev skubbet fremad. Tvunget kollektivisering i Sovjetunionenblev ledsaget af " dekulakisering "-kampagnen.

I august 1939 indgik Sovjetunionen en ikke-angrebspagt med den nazistiske stat , som også omfattede en mindelig opdeling af Østeuropa i et hemmeligt tillæg . Dette gjorde det muligt for Hitler at indlede sin planlagte angrebskrig mod Polen i begyndelsen af ​​september 1939 , som blev koordineret med et sovjetisk angreb på det østlige Polen i midten af ​​september. Under vinterkrigen invaderede Sovjetunionen Finland og fik mindre dele af landet. I 1940 blev Litauen , Letland og Estland besat.

Udbombede Leningrad - kvinder forlader deres hjem, december 1942

Efter den tyske invasion af Sovjetunionen den 22. juni 1941, som førte til den tysk-sovjetiske krig ( kaldet den store patriotiske krig i Sovjetunionen ), sluttede landet sig til anti-Hitler-koalitionen . Alene under Leningrad-blokaden sultede over en million mennesker ihjel i Leningrad. I alt anslås det, at 27 millioner sovjetiske borgere døde i denne krig , heraf 14 millioner civile . [102] I løbet af krigen var hun dog i stand til at påføre de tyske tropper store nederlag og vandt i maj 1945 i det sidste slag om Berlin. Efter krigen sikrede Sovjetunionen stor indflydelse i nabolandene Polen , Tjekkoslovakiet , Ungarn , Rumænien , Bulgarien , Albanien og Østtyskland . Hundredtusindvis af sovjetiske soldater forblev stationeret i disse lande. Den kolde krig dominerede verdenspolitik indtil 1989.

Fra 1987 indførte den sidste sovjetiske præsident , Mikhail Gorbatjov , " perestrojka " til en omstrukturering af det politiske og økonomiske system i Sovjetunionen og fremmede gennemsigtighed og åbenhed i regeringen over for befolkningen med politikken " glasnost ", hvorefter individuelle republikker af Unionen opnåede uafhængighed fra Sovjetunionen tilstræbte. Efter det mislykkede augustkup i Moskva i 1991 af konservative kommunister besluttede Ruslands præsident Boris Jeltsin og repræsentanter for sovjetrepublikkerne at opløse USSR den 31. december 1991.

Russisk Føderation siden 1992

Som den største tidligere sovjetrepublik ( Russisk SFSR ) har Den Russiske Føderation udøvet USSR 's rettigheder og forpligtelser i henhold til international lov siden 1992 . [103] I de første par år opstod der indenrigspolitiske konflikter over den kurs, der skulle tages: Under den russiske forfatningskrise i 1993 opløste Jeltsin Folkets Deputeretkongres og Ruslands Øverste Sovjet med en ukase , som havde været imod . hans indsats og resultaterne af en folkeafstemning den 25. april 1993 for at gennemføre økonomiske reformer . Jeltsin beordrede en voldsom stormning af parlamentsbygningen (Det Hvide Hus ), hvor omkring 100 parlamentsmedlemmer og andre tilhængere havde barrikaderet sig. Den voldelige undertrykkelse af endnu en opstand mod ham den 3. og 4. oktober i Moskva efterlod 190 døde. I december godkendte den russiske befolkning den nye forfatning for Den Russiske Føderation ( tokammeret , præsidentens administration ) i en folkeafstemning.

Under Jeltsin blev dele af økonomien i Rusland privatiseret og reformer forsøgt. Værdifulde virksomheder, banker og råstofindskud, f.eks. Mineralolie, der blev solgt på auktioner et godt stykke under dens værdi, var ejet af oligarker som Sergey Grishin og Roman Abramovich , som var på god fod med herskere og betalte dem bestikkelse og beskyttelsespenge. [104] Oligarkerne var stadig i stand til at øge deres profit ved at lave lukrative aftaler med staten til skade for folket.

I 1991/92 var der en rubelkrise . Bruttonationalproduktet (BNP) i 1993 var 12% lavere end i 1992 og 29% lavere end i 1991. Industriproduktionen var 31,3% lavere i 1993, produktionen af ​​forbrugsgoder var 24,8% lavere og fødevareproduktionen var 27,3% lavere end i 1993 1991 I oktober 1993 blev 2.400 produktionsanlæg midlertidigt lukket, i februar 1994 4.280. B. i kulmarkerne. [105]

Inflationen var høj i årevis, og store dele af befolkningen blev forarmet . I 1998 gled landet ind i insolvens (→  russisk krise ). Især i overgangsperioden steg centrifugalstrømmene i landets kanter på grund af styrkelsen af ​​det regionale selvstyre efter afslutningen af ​​den stærkt centraliserede sovjetæra. Siden midten af ​​1990'erne har den russiske regering været konfronteret med uafhængighedsbevægelser og magtkampe i adskillige republikker, især under den første tjetjenske krig i 1994/96 , hvor titusindvis af mennesker døde. Fra det tidlige efterår 1999 til begyndelsen af ​​2000 genvandt russiske tropper kontrollen over det meste af Tjetjenien (jf.Anden tjetjenske krig ).

Udvikling af kriminalitetsraten siden 1960

De kaotiske år under Jeltsin foruroligede mange mennesker. Fødselsraten var lav; Kriminalitet, alkoholisme osv. var udbredt. I slutfasen af ​​Jeltsins styre bestod russisk udenrigspolitik næsten udelukkende af tomme trusler og reaktioner. Dette vedrørte z. B. NATO's østudvidelse og Kosovo-krigen . Nogle bemærkelsesværdige begivenheder som forliset af Kursk i august 2000, branden, der varede i dagevis ved Moskvas tv-tårn Ostankino og Mirs død i marts 2001, tilskyndede mange russere til at føle, at Rusland var vendt tilbage fra at være en supermagt til at være et vækstland. [106]

Vladimir Putin under sin tale ved sikkerhedskonferencen i München i 2007. Han klagede over, at USA angiveligt stræbte efter en monopolar verden.

Høje råvarepriser (olie, gas, stål), skattereformer og kapitaltilførsel fremmede det økonomiske opsving efter Vladimir Putin tiltrådte . Efter gidseltagningen i Beslan i september 2004 indledte Putin en grundlæggende revision af statssystemet, der koncentrerede magt og kontrol endnu mere i hænderne på præsidenten end før. "For Putin var det senere et spørgsmål om at sikre Kremls enestyre på alle niveauer af staten ved hjælp af en 'vertikal magt' af den udøvende magt ." B. Margareta Mommsen(2012) som uforenelig i enhver henseende med ideer om en selvstændig rolle for parlamentet, om skiftende parlamentariske flertal og om fri konkurrence mellem politiske partier . [107] Selv de højeste politiske embedsmænd havde ikke en klar forståelse af forfatningen; med denne tilgang kan hverken forfatningsmæssig legitimitet eller en forfatningskultur opstå. “I mellemtiden er den praktiserede autoritarisme begrundet som en nødvendig foreløbig. Putin kan lide at påberåbe sig 'styre ved håndkontrol'. [...] Han var overbevist om, at den politiske proces skal fortsætte med at følge personlig vejledning og ad hoc-ordninger frem for forfatningen." [107]

Efter parlamentsvalget blev snydt i 2011 , var der store demonstrationer med hundredtusindvis af deltagere. Regeringen reagerede på dette og på protesterne under præsidentvalget med endnu mere undertrykkelse; det er allerede blevet arresteret, der mødtes med en anden "protesterende" person; enhver anden form for protest end en individuel protest var forbudt. [108] Registreringer af demonstrationer til godkendelse var altid underlagt vilkårlige regler. Den lige så vilkårlige lov om udenlandske agenter blev indført.

Fra 2013 begyndte stagnationen af ​​økonomien. [109]

Den 20. februar 2014 angreb en halvt skjult militæroperation af pro-russiske krigere Ukraine , som er forbundet med Rusland af en venskabstraktat . Deres kontraktligt garanterede suverænitet blev primært krænket af den russiske annektering af Krim-halvøen . Den 21. marts 2014 blev Krim føderale distrikt oprettet. Legitimiteten af ​​disse skridt i henhold til international lov er omstridt uden for Rusland, men også i Rusland selv. [110] [111]

Den hybride krig, som Rusland indledte i det østlige Ukraine i 2014, varede i flere år efter international indeslutning . Dette blev efterfulgt af den russiske invasion af Ukraine den 24. februar 2022 .

I mellemtiden havde der været flere bølger af demonstrationer i samfundet. I 2018 demonstrerede folk i ugevis mod forhøjelsen af ​​pensionsalderen, og i 2019 var der, udover en godkendt storstilet demonstration [112] , trods forbud mod demonstrationer, ugers protest mod udelukkelse af kandidater ved kommunalvalget . [113] Disse protester ville være moralske, ikke politiske, ifølge Leonid Gosman , så de forenede mennesker med forskellige politiske synspunkter mod myndighedernes arrogance og utilstrækkelighed med deres løgne og foragt for folket. [114] Der var yderligere protester i Khabarovsk i 2020efter den tilsyneladende politisk motiverede arrestation af guvernør Sergei Furgal . I januar 2021 protesterede titusindvis af arrestationen af ​​Alexei Navalnyj .

Efter russisk propaganda tog fat, viste en meningsmåling moderat godkendelse af Putins 2022-krig mod Ukraine på omkring 58 procent, mens 23 procent var stærkt imod den. Godkendelsen var højest blandt dem over 66 med 75 procent, mens den var 29 procent blandt dem under 24. [115]

politik

Føderal struktur

Russisk føderalisme er meget asymmetrisk, da det føderale system er en kombination af etno-føderale republikker og territorial-føderale områder. Opdelingen af ​​landet blev i det væsentlige overført fra sovjettiden, bortset fra ophøjelsen af ​​status for de fleste af de autonome regioner til republikker og opdelingen af ​​den tidligere Tjetjensk-Ingusj ASSR i to republikker. Ifølge artikel 65 i den russiske forfatning er Rusland opdelt i 85 føderale undersåtter . Disse omfatter 22 republikker, 9 regioner ( Krai ), 46 områder ( Oblast), 3 byer af føderal rang (Moskva, Sankt Petersborg og Sevastopol), 1 Autonom Oblast og 4  Autonome Okrugs . Det faktum, at Krim og Sevastopol, som er underlagt international ret, tilhører Rusland, er ikke internationalt anerkendt. Republikkerne blev defineret efter de dominerende ikke-russiske etniske grupper, selvom deres grænser ikke altid falder sammen med de etniske, mens områderne i de resterende dele af landet med russisk flertal blev dannet efter rent administrative kriterier. Territorier, hvor mindre ikke-russiske minoriteter bor, får den lavere rang af Autonome Oblast eller Autonome Okrug. Med hensyn til befolkning, areal og relativ rigdom adskiller føderationens emner sig nogle gange væsentligt.

Selvom alle føderale undersåtter formelt set er lige, er det kun republikkerne, der har ret til at vedtage deres egen forfatning. De kan også underskrive internationale traktater, så længe de overholder den russiske forfatning. Særlige træk ved republikkerne findes også i den traditionelle navngivning, antallet af deputerede i regionale parlamenter og specifikke lovgivende beføjelser .

I modsætning til republikker er oblaster og kraje ikke stater. De har kun vedtægter i stedet for forfatninger. De fleste republikker ledes af en præsident. De øvrige føderale emner ledes af administrationschefen, guvernøren . De lovgivende forsamlinger i republikkerne er både etkammer og tokammer . I områderne består den parlamentariske repræsentation kun af ét kammer.

Siden 2005 er republikkens præsidenter og guvernører ikke længere valgt af folket, men af ​​det regionale parlament. Formanden foreslår kandidaterne.

I 2000 oprettede præsident Putin syv føderale distrikter ved dekret , der hver kombinerede flere føderale undersåtter til en større enhed. Målet med denne reform var at styrke den vertikale magtfordeling og skærpe kontrollen over regionale magthavere. Befolkningstallene i følgende tabel refererer til folketællingen den 9. oktober 2002. I 2010 blev Nordkaukasus føderale distrikt også oprettet som det ottende føderale distrikt ved at opdele det fra det sydlige føderale distrikt.

Efter sin (omstridte) optagelse i føderationen den 21. marts 2014 dannede Krim sit eget (niende) føderale distrikt, som blev opløst den 28. juli 2016 og knyttet til det sydlige Ruslands føderale distrikt.

Ud over de to nævnte hierarkiske føderale niveauer (1. forbundsdistrikt, 2. forbundsfag) er der et tredje selvstændigt administrativt niveau, det lokale selvstyre ( raion ). Deres administrative ledere er direkte valgt af befolkningen. Regionerne er administrativt overordnet de kommunale selvstyreorganer og er bemyndiget til at udstede direktiver.

politisk historie

Ved sin indsættelse lægger Dmitrij Medvedev hånden på forfatningen.

Med Sovjetunionens fald i slutningen af ​​1991 kom muligheden for demokratiske og liberale reformer. Disse blev blokeret af den kommunistisk-dominerede Kongres for Folkets Deputerede . Præsident Boris Jeltsin greb derfor til hårde og forfatningsstridige midler og opløste Folkets Deputeretkongres i efteråret 1993 ved brug af militæret. Der blev skabt en forfatning, der stort set fjernede præsidenten fra folkets og parlamentets kontrol. Den nuværende forfatning for Den Russiske Føderation blev vedtaget ved en folkeafstemning den 12. december 1993 og trådte i kraft den 25. december 1993. Det repræsenterer et brud med den sovjetiske fortid. Ifølge forfatningen er fokus på mennesker:Menneskerettigheder og frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og rejsefrihed er de højeste værdier. I den praksis, der er blevet implementeret siden da, er Rusland blevet omtalt som et kontrolleret demokrati på grund af begrænsningen af ​​grundlæggende rettigheder , eller også omskrives det med det tekniske udtryk autoritarisme . Gabet mellem retorik og handling på disse områder er slående. [116]

Balancen i Jeltsin-æraen var splittet: det var sandt, at demokratiske og liberale reformer kunne indføres i Rusland. Men liberalisering og privatisering blev gennemført i et sådant omfang, at forbrugerpriserne steg i vejret, og en ny elite af oligarker opstod, som aktivt udøvede politisk magt . [117] I befolkningen blev denne fase af demokratisering og liberalisering dog mere opfattet som opløsningen af ​​en sikker og forudsigelig statslig, social og økonomisk orden. Derudover blev børsnoteringen i forbindelse med privatiseringen overskygget af den internationale finanskrise fra 2007 og frem. I løbet af 2007 niaktieselskaber var i stand til at rejse ny kapital på den internationale børs i London , kun ét russisk selskab , RusHydro , formåede at blive børsnoteret i 2009 på krisens højdepunkt . [118] Det var først ved årtiskiftet, at den politiske situation gradvist stabiliserede sig, ikke mindst på grund af den progressive koncentration af statsmagten i en stærk præsident, hvilket dog også kom på bekostning af pluralisme og demokratiske frihedsrettigheder.

Politisk system

Diagram for det politiske system i Rusland i henhold til forfatningen med ændringerne af 2020
I Rusland har præsidenten en stærk position.
Fungerende præsident Vladimir Putin (til venstre) med Ungarns premierminister Viktor Orbán (1. februar 2022)

Ifølge forfatningen af ​​12. december 1993 er Rusland en "demokratisk føderal forfatningsstat med en republikansk styreform " [119] og et semi-præsidentielt styresystem . Statsoverhovedet er Ruslands præsident , som er direkte valgt af folket for seks år ad gangen. Præsidenten tilhører ikke direkte nogen af ​​statens tre grenemen sikrer deres funktion og interaktion. Præsidentens hovedform for indflydelse er dekretet, hvormed han kan regulere enhver situation med direkte retsvirkning. Præsidenten bestemmer hovedretningerne for udenrigspolitikken og kan underskrive internationale traktater. Han er øverstkommanderende for de væbnede styrker i Rusland , udnævner og afskediger de væbnede styrkers overkommando.

 • Den lovgivende magt udøves af Forbundsforsamlingen , som består af to kamre. Forbundsrådet er overhuset og forbundsfagenes repræsentant . Alle love vedtaget af statsdumaen skal forelægges forbundsrådet, som frit kan behandle dem inden for to uger eller ej, hvilket tæller som godkendelse. Statsdumaen er underhuset og består af 450 deputerede valgt fra partilister for fem år ad gangen. For at komme ind i folketinget skal et parti have mindst 7 procent af stemmerne ved valget. Statsdumaens hovedopgave er at vedtage love.
 • Den udøvende magt ligger hos regeringen i Den Russiske Føderation , hvis ministerier rapporterer direkte til præsidenten og ikke til parlamentet. Det betyder, at regeringens sammensætning ikke behøver at afspejle den politiske magtbalance i statsdumaen. Det er derfor generelt ikke en politisk regering, men et kabinet af teknokrater, der primært har ansvaret for økonomiske, finansielle og administrative anliggender. Kabinettet mødes offentligt ugentligt. Præsidenten har ret til at lede kabinettet, men han udøver den ikke altid. Ruslands premierminister, også kendt som premierminister, foreslås af præsidenten og skal bekræftes af Dumaen. Regeringen er ikke bundet af parlamentets mandatperiode, men af ​​præsidentens mandatperiode, da regeringen afgiver sine beføjelser, når præsidenten er nyvalgt. Statsdumaen kan udtrykke mistillid til regeringen med et flertal af alle deputerede eller afvise tillidsafstemningen til regeringen. Regeringen har budgetmyndighed og sikrer ensartede finans-, kredit- og pengepolitikker. De øvrige politikområder er kultur, videnskab, uddannelse, sundhed, social sikring og økologipolitik.
 • Retsvæsenet udgør det øverste organ til beskyttelse af forfatningen, Den Russiske Føderations forfatningsdomstol , som statsorganer og borgere kan henvende sig til (jf . Ruslands retshistorie ). Forfatningsdomstolen træffer ofte afgørelse til fordel for borgeren.

Faktisk er Ruslands politiske system en blanding af ustabile demokratiske institutioner og autoritær praksis.Siden årtusindeskiftet har der været en klar "dedemokratisering" af dette system og en centralisering af den politiske magt i hænderne på præsidenten og hans administration . [120]

Under præsident Putin (2000 til 2008 og igen siden 2012) blev statsoverhovedets magt udvidet gennem oprettelsen af ​​en "magt vertikal": Fra 2005 til maj 2012 foreslog Ruslands præsident guvernørerne - de regionale parlamenter kunne kun bekræfte dem. Denne variant, kaldet "suverænt demokrati" af Rusland, indskrænkede de politiske rettigheder [121] i de regioner, der havde opbygget en politisk modvægt under præsident Jeltsin. Guvernørerne udnævnte igen (siden 2002 i stedet for de regionale parlamenter) repræsentanterne for forbundsrådet og også lokale repræsentanter såsom borgmestre. [122] Kritiske iagttagere talte også om en "surrogatføderation" i stedet for en rigtig føderation, efter at regionerne var blevet frataget magten.[123]

Efter protester mod folketingsvalget i december 2011 blev loven ændret. Guvernørerne er blevet genvalgt siden oktober 2012. Ifølge Margareta Mommsen ”var resultatet et autoritært system med det særlige kendetegn ved formelt igangværende demokratiske institutioner. Disse foregiver blot demokratiske forhold. Det er ikke tilfældigt, at kritiske iagttagere taler om et 'simuleret demokrati'.” [124] Sådan slutter politi og anklagemyndigheds efterforskning eller ikke engang igangsættes, hvor de berører indflydelsesrige politikere. [125]

I det britiske magasin The Economists demokratiindeks ligger Rusland på en 124. plads ud af de 167 undersøgte lande og er klassificeret som et " autoritært regime " (fra 2020). [126] I 2007 blev det klassificeret som et hybridsystem. [127] Klassifikationen i Bertelsmann Fondens Transformation Index er noget mindre negativ, hvor Rusland indtager en 70. plads ud af 129 lande mellem Elfenbenskysten og Guinea i 2017 (med hensyn til demokrati) . [128]

Politisk beslutningstagning

Politiske partier

Siden CPSU gav afkald på sin konstitutionelle lederrolle i 1990, er der sket en ændring fra en totalitær etpartistat til et flerpartidemokrati . Hundredvis af politiske grupper, splintgrupper, bevægelser og partier opstod, der dækkede et bredt politisk spektrum fra monarkister til kommunister. Russiske partier har en tendens til at være svage og har sjældent en stabil identitet.

Siden parlamentsvalget i Rusland i 1995 har regeringen altid støttet et nyt, uafhængigt kraftcenter. Disse administrative top-down "magtpartier" ( partii wlasti ) er løst ad hoc alliancer baseret på bureaukrater loyale over for præsidenten. [129]

Siden årtusindeskiftet har enkelte partier fungeret som sociale netværk, der kan mobilisere bestemte vælgergrupper. Fra 2008 til 2011 var der kun syv partier i Rusland. I forbindelse med demonstrationerne til parlamentsvalget i december 2011 blev der vedtaget en ny partilov, som giver mulighed for optagelse af nye partier med et medlemstal på 500 eller flere (tidligere 40.000). Antallet af russiske partier steg til 48 ved udgangen af ​​2012 efter en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til fordel for det regeringskritiske People's Freedom Party .

I øjeblikket er Ruslands politik domineret af et enkelt parti, Forenet Rusland (Единая Россия, Jedinaja Rossija ). Forenet Rusland opstod i 2001 fra partierne Unity (Единство, Jedinstwo ) og Fædreland – Hele Rusland (Отечество – Вся Россия, Otechestwo – vsja Rossiya ), som igen delvist udsprang af det hedengangne ​​Vort Hus, Rusland ( Всимаш) Rusland ( Вся Россия) – Rossiya ) rekrutteret, partiet af Putins forgænger Boris Jeltsin.

Ud over denne store fest er der andre og splinterfester . De omfatter Den Russiske Føderations Kommunistiske Parti, Ruslands Liberale Demokratiske Parti og det socialdemokratiske Retfærdige Ruslands parti . Uden for Dumaen er der også Yabloko-partiet , Ruslands patrioter og den rigtige sag .

ikke-statslige organisationer

Indtil den nye præsident Vladimir Putin tiltrådte, var russiske ngo'er stort set fri for statslig indflydelse. Sandsynligvis var deres indflydelse på staten større end omvendt. Det burde ændre sig hurtigt. Putin gik straks i gang med at systematisk underordne regeringen de områder af den russiske politiske offentlighed, der ikke tidligere havde handlet autonomt, men var kontrolleret af forskellige magtcentre. Han kaldte dette "styrkende magt vertikaler" og opbygning af et "lovdiktatur". Bag denne tilgang ligger overbevisningen om, at den russiske stat var på randen af ​​sammenbrud i 1990'erne, og at dette skyldtes centralmagtens svaghed.

Det første forsøg på at involvere ngo'erne var initiativet til en stor borgerforsamling i 2001 i Kreml. Udvalgte emner blev drøftet på dette møde. NGO'er, der ikke var konstruktive fra regeringens synspunkt og ikke blot ønskede at forelægge sig, blev dog udelukket. Dette skulle repræsentere en slags "våbenhvile" mellem ngo'er og den russiske regering. Men i begyndelsen af ​​2002, trods protester og forhandlinger, blev skatteligheden for "kommercielle" og "ikke-kommercielle" virksomheder vedtaget. "Freden" brød endelig, da Mikhail Khodorkovskyblev anholdt. Med sin "Open Russia"-fond var han begyndt at finansiere NGO-projekter i stor skala og var dermed det sidste håb for langsigtet og bæredygtig finansiering af NGO'er i landet. Den anden pause var " roserevolutionen " i Georgien, der blev set som en fiasko for russisk politik og, efter den russiske regerings opfattelse, arbejdet fra vestligt finansierede ngo'er. Dette var også mistænkt under magtskiftet i Ukraine. Putin udtrykte det på denne måde den 26. maj 2004 i sin årlige tale til begge kamre i parlamentet:

"Der er tusindvis af konstruktivt arbejdende civilsamfundsforeninger i vores land. Men på ingen måde er de alle gearet til at forsvare folks reelle interesser. For nogle af disse organisationer er det blevet en prioritet at få midler fra indflydelsesrige udenlandske fonde, for andre at tjene tvivlsomme grupper og kommercielle interesser. Samtidig er de ikke interesserede i de mest presserende problemer, som landet og dets borgere står over for.”

I sidste ende forblev forholdet mellem regeringen og ngo'er ambivalent under Putins første periode, hvilket afspejler det faktum, at frie markedssystemer kræver en vis grad af frihed. Regeringens taktik med NGO'erne er et udtryk for ønsket om at forhindre, at denne frihed griber ind på det politiske og sociale område.

Med hensyn til NGO'erne var den anden embedsperiode primært præget af NGO-loven, som gav den russiske regering vidtrækkende instrumenter til kontrol og sanktioner. Rosregistracija overvåger nu ngo'ernes aktiviteter. I et stærkt korrupt samfund som det russiske, hvor klage- og ankeinstanser, såsom domstole, kun fungerer i meget begrænset omfang, er det forbundet med en stor administrativ indsats at klage over dette. [130] [131] Registreringsmyndighederne er i stigende grad afhængige af bestemmelser i arbejdslovgivningen, skattelovgivningen, arbejdssikkerhed og brandbeskyttelse for i det mindste delvist at skjule statens handling mod ngo'erne. [130]

Den 23. maj 2015 underskrev præsident Putin en lov, der ville tillade russiske myndigheder at sortliste internationale ngo'er uden varsel. Enhver, der kommer i kontakt med sådanne "uønskede organisationer", risikerer strenge straffe. [132] Loven begrænser mediernes og civilsamfundets arbejde. Som et tilfælde af anvendelsen af ​​denne lov blev tilbagetrækningen af ​​mandatet for Yabloko- politikeren Lev Schlosberg, som rapporterede i 2014 om begravelser af russiske soldater, der var døde i Ukraine, kendt. [133] [134]

I april 2022 blev tyske fonde, som den tyske forskningsfond , der tidligere havde nydt godt af en slags "særligt forhold" mellem Tyskland og Rusland, afregistreret. Dette påvirkede også Amnesty International og Human Rights Watch samt Carnegie Foundation . [135]

politisk kultur

menneskerettigheder

Demonstration i Moskva den 13. januar 2013

Begrænsningerne af pressefriheden er siden 2001 blevet kritiseret af internationale borgerrettighedsorganisationer og Forbundsudenrigsministeriet i Forbundsrepublikken Tyskland. Statens indblanding i tv-området er fuldstændig, alle nationale tv-stationer er enten direkte statsejede eller under statskontrol. Situationen er den samme i radiosektoren. Officielt er der ingen regeringscensur - ved ejerskab er censuren i folkets bevidsthed. [136] Tre ud af i alt seks stemmer på mødet i præsidentens menneskerettighedsråd i oktober 2017 havdestatslige medier og deres propaganda gav næring til had i samfundet. [137] [138]

Mellem 1990 og 2017 undergik drabsraten i Rusland markante udsving mellem 30,5 drab (i 1995) og 9,2 drab (i 2017) pr. 100.000 indbyggere. Staten beskytter ikke borgerne, klagede Novaja Gazeta og den undslupne Julija Latynina i 2017 . [139] Vold i hjemmet er også et socialt problem i Rusland . 40 procent af alle voldsforbrydelser i Rusland begås i hjemmet, i familien. [140] Denne vold er især rettet mod kvinder . Ifølge indenrigsministeriet dør 12.000 til 14.000 kvinder som følge heraf hvert år i Rusland. [140] [141]

Der har været gentagne angreb på medlemmer af oppositionen eller ildspåsættelser på deres ejendom. Lister med adresser på medlemmer af oppositionen cirkulerede gentagne gange på internettet. [142] Politi- og anklagemyndighedens undersøgelser slutter eller bliver ikke engang startet, hvor de berører indflydelsesrige politikere. [125] Siden 2015 er enhver person, der går på gaden med en improviseret protestplakat, også blevet truet med op til fem års fængsel. [143] I Rusland i 2013 var anslået 600.000 mennesker i "streng lejrfængsling", [144] inklusive politiske fanger , ikke kun ifølge menneskerettighedsorganisationen Memorial . [145]I foråret 2019 sad omkring 140.000 fanger varetægtsfængslet på baggrund af paragraf 228.2 om stoffer, hvis mulighed for misbrug havde været kendt i nogen tid [146] [147] , og som blev internationalt kendt gennem skandalen omkring journalisten Ivan Golunov . [148] I august 2020 faldt antallet af tilbageholdte dømte, mistænkte og tiltalte i russiske straffe- og varetægtsfængslingscentre for første gang til under 500.000, ifølge Federal Prison Service (FSIN). Ifølge FSIN skyldes det brugen af ​​alternative, ikke-fængslede straffe og den generelle liberalisering af fængselssystemet. [149]

I december 2015 underskrev Putin en lov, der tillader den russiske forfatningsdomstol at tilsidesætte domme fra internationale domstole på regeringens anmodning, hvilket primært kan påvirke domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). [150] En "immateriell censur" blev også beskrevet for kultursektoren. [151]

Homoseksualitet i Rusland er stort set tabu. Lovbestemmelserne omfatter blandt andet et forbud mod "homoseksuel propaganda", som kritikere ser som en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention , forsamlingsfrihed og ytringsfrihed .

Under påskud af at bekæmpe ekstremisme er de religiøse mindretals frihedsrettigheder stærkt begrænset. [152] I 2016 blev medlemmer af uregistrerede religiøse samfund forbudt at tale med andre om deres religiøse overbevisning. [153] I marts 2017 anmodede det russiske justitsministerium om et forbud mod Jehovas Vidners religiøse samfund og alle dets aktiviteter, [154] [155] som blev implementeret i april 2017. [156]

Menneskerettighedssituationen på Krim er blevet væsentligt forværret siden den russiske besættelse. Ifølge en UNHCHR- rapport er der rapporteret om vilkårlige arrestationer og tortur, og en udenretslig henrettelse er blevet dokumenteret. [157] I årevis har menneskerettighedssituationen været mest eksplosiv i Kaukasus, specielt i Tjetjenien. Gennemgangen af ​​borgerrettigheder , f.eks. B. i krænkelse af den europæiske menneskerettighedskonvention , finder sted i Ruslands højesteret .

korruption

Anti-korruption protest i Nizhny Novgorod , 2017

I Transparency Internationals Corruption Perceptions Index blev Rusland rangeret som nummer 135 ud af 180 lande på verdensplan med 29 ud af mulige 100 point i 2017-ranglisten og sidst blandt alle europæiske lande . [158] I 2016 beordrede præsident Putin personligt en "kontrolpause" for kontrolmyndighederne. De påståede sikkerhedstjek havde næppe nogensinde været for sikkerhed, men snarere for det større omfang af berigelse. Jens Siegert skriver , at det heller næppe er muligt at bryde igennem korruptionskæderne, fordi rene embedsmænd ikke kan give penge opad og derfor tvinges fra embedet, eller stillinger for ærlige embedsmænd ikke engang er tilgængelige på grund af overførselsgebyrer, mangeårig leder af Heinrich Böll Foundations Moskva-kontor . [159] Nærhed til statsmagten gør penge og privilegier mulige: [160] Yelena Chishowa beskriver ikke kun hverdagskorruption, men også hvordan omfanget øges med nærhed til magten i Kreml, og nævner det fælles: "I et autoritært land, " ven" er et nøgleord." [161]

Udtalelser om Rusland som en fascistisk stat

I foråret 2022 steg den eksisterende diskurs om, hvorvidt Rusland under Putin skulle kaldes fascistisk . Alexander J. Motyl havde allerede skrevet i 2009, at Rusland havde bevæget sig i retning af fascisme, siden Vladimir Putin kom til magten. Indtil det år var systemet oprindeligt "fascistoid" og endnu ikke konsolideret. [162] Udviklingen af ​​systemet, som stadig var åbent i 2009, foregik indtil 2022 på en sådan måde, at Motyl kaldte Rusland for en fascistisk stat. [163] Mikhail Yampolski skrev i 2015 om national (russisk) exceptionalisme (jf. exceptionalisme ) og intolerance også over for demokrati; Det russiske samfund dyrker i henhold til "grupper af grundlæggende krav".Wilfred Bion . Han sammenlignede den yderligere projektive identifikation af en nation , der følte postimperialistisk ydmygelse , med fremkomsten af ​​nationalsocialismen i Østrig . Individualitet afvises, en afvisning af differentiering af personligheder er fremherskende, dette fører til endnu mere intolerance over for afvigelser fra et enkelt tanke- og adfærdsmønster. [164]

I 2014 påpegede Timothy Snyder , at Putins ideologi har fascistiske rødder [165] med henvisning til Ivan Ilyin , ofte citeret af Putin , "filosof af russisk fascisme" med russisk-kristen tilbøjelighed. Ilyin erklærede fascismen af ​​en "udvalgt" nation som den eneste mulige frelse fra en skam, der har bestået siden skabelsen. [166] I 2022 skrev Snyder, at troen på, at politik begynder med at vælge den "rigtige" fjende, og at tale om "helbredende vold" utvivlsomt er fascistisk. Den ekstreme egoisme og den groteske modsigelse af Putins krigsberettigelser bekræftede kun den åbne russiske fascisme. [167]

Den russiske politolog Vladislav Leonidovich Inosemtsev betragtede Putin som en fascistisk hersker; I 2022 opfylder Rusland nu "eksemplarisk kataloget over, hvad der udgør fascisme". Man kan kun forstå Putin, hvis man antager, at han hverken er en politiker eller en militærmand, men en efterretningstjenesteagent, for hvem loyalitet, tillid og netværk er vigtigere end institutioner. I tilfældet med KGB , som i organiseret kriminalitet , sagde Putin i sin Leningradertidsforbindelse, en "kult af magt og personlig loyalitet". Kløften mellem Putins Rusland og det demokratiske Vesten opstod omkring 2006, "da han indså, at der ikke var nogen ledere i den atlantiske verden, som han kunne tale stærkmand til stærkmand med," men Vesten "på den anden side ønskede Rusland at 'påtvinge ' værdier og praksis, der kunne have ødelagt Putins magt." [168] [169] [170]

Den polske forfatter Szczepan Twardoch beskrev også Rusland i 2022 som et "fascistisk diktatur ... med alle sådanne egenskaber: statsnationalisme, mangel på opposition, militær indoktrinering af unge fra en tidlig alder, arbejdslejre og mord på politiske modstandere. " [171] Den russiske digter Dmitry Lvovich Bykov havde allerede i slutningen af ​​2019 fastslået, at det russiske samfund med sin iboende træghed var ved at glide langs den fremherskende propaganda ind i "vanvittig fascisme". [172]

Ifølge Jason Stanley bruger Putin " antisemitiske nøgleelementer af en globalt netværksforbundet højrefløj , der ser Putin som sin leder"; han er "selv en fascistisk autokrat, der fængsler demokratiske oppositionsledere og kritikere". [173]

Stefan Meister kaldte regimet omkring Putin for "stadig mere fascistisk" og antog, at frygt i stigende grad ville præge det russiske samfund. [174] Robert Gellately fandt, at fascisme var et ladet ord . Man kunne selvfølgelig "tvinge Putin ind i den ene eller anden definition af fascisme". Han ville ikke se ham som en fascist, men som en socialiseret i en tid med vold; Gulag, hemmeligt politi, undertrykkelse; Sovjetisk vold havde altid været "ekstremt brutal". Til sidst ville russerne genkende løgnene, og politistaten ville være deres alibi for ikke at vide det. [175] Ulrich Schmidsiger, at ideen om fascisme er indlysende, men "at blot kalde det nuværende russiske system fascistisk niveauer sandsynligvis mere, end vi kan se konturerne". [176] Letlands præsident Egils Levits talte om en stærk konvergens i retorik og tænkning . [177]

Robert Paxtons definition , ifølge hvilken "besat optagethed af nedgangen af ​​ens eget samfund, dets ydmygelse eller offerskab og gennem kompenserende kulter af enhed, styrke og renhed" er et udtryk for fascisme, gælder ifølge BR kulturredaktør for Rusland. Martin Zeyn. [178]

finanspolitik

betalingsmiddel

Rubler og kopek mønter

Den russiske valuta er den russiske rubel ( Рубль ; forkortelse RUB) til 100 kopek ( Копейка ). En euro er i øjeblikket lig med 117,2 rubler. Efter kraftig inflation i 1990'erne blev der i 1998 gennemført en valutareform, hvor 1000 gamle rubler (RUR) blev erstattet af en ny rubel (RUB). Siden da var rublen stort set stabil over for den amerikanske dollar og euro indtil 2008, med en inflation i 2006 på 8,2 procent. Hidtil har den russiske centralbanks valutakurspolitik været hovedårsagen til dettebidraget. For at forhindre en hurtig appreciering af rublen med en forringelse af de russiske producenters priskonkurrenceevne greb den ind på valutamarkedet . Det opkøbte den udenlandske valuta, der strømmer ind i Rusland med de høje betalingsbalanceoverskud for rubler. Mængden af ​​rubelpenge i omløb steg kraftigt. Inflationspotentialet voksede. I løbet af den internationale økonomiske krise mistede rublen omkring 20 procent af sin værdi over for euroen i anden halvdel af 2008. [179] Siden annekteringen af ​​Krim har rublen mistet mere end halvdelen af ​​sin værdi over for euro, amerikanske dollar eller renminbi .

Ud over rublen bruges også amerikanske dollars og euros i hverdagen. Indtil januar 2007 blev priserne også ofte angivet i regningsenheder , hvilket svarede til én US dollar hver. Da brugen af ​​tredje valuta ikke er tilladt i Rusland, blev betalinger stadig foretaget i rubler. Denne praksis har dog været forbudt siden januar 2007. På grund af hyppige bankkrak og finansielle kriser er mange russere gået over til at investere deres opsparing i kontanter i euro- og dollarsedler eller i fast ejendom.

statsbudgettet

I 2016 omfattede statsbudgettet udgifter svarende til 236,6 milliarder dollars sammenlignet med indtægter svarende til 186,5 milliarder dollars. Landet havde således et budgetunderskud på 3,9 procent af BNP. [180] Afslutningen af ​​Dumaen og præsidentvalget fra midten af ​​2012 gav anledning til nye omfattende moderniseringsudgifter til fordel for infrastruktur, økonomi og det nationale forsvar. En yderligere stigning i de sociale udgifter er også blevet annonceret. Som følge heraf vil udgifterne have en tendens til fortsat at stige, hvilket ikke er et problem i betragtning af den lave gældskvote. Den offentlige gæld var 17,0 procent af BNP i 2016. [180]

I 2006 var de offentlige udgifters andel af BNP som følger:

udenrigspolitik

Diplomatiske forbindelser mellem verdens stater og Rusland
 • Rusland
 • Stater med diplomatisk repræsentation af Rusland
 • Stater uden en diplomatisk repræsentation af Rusland
 • udenrigspolitisk situation

  Dmitry Medvedev og Barack Obama i Honolulu, Hawaii, november 2011

  Efter Sovjetunionens afslutning forsøger Rusland at konsolidere sin indflydelse i verden, men især i dens umiddelbare nærhed. Her forfølger Rusland ideen om en multipolær verdensorden, hvor stormagterne repræsenterer deres nationale interesser på eget ansvar. Rusland er involveret i en række regionale konflikter, hvoraf mange er af krigerisk karakter og kun delvist eller slet ikke er blevet løst - herunder de tjetjenske krige (1994 til 2009), krigene over Abkhasien og Sydossetien ( Georgienkrigen ) , konflikten i Transnistrien og senest krigen i Ukraine og denBesættelse af Krim .

  Udenrigspolitisk ser Rusland sig selv som en stormagt, der selvstændigt forfølger nationale interesser. Påstanden om at være en stormagt stammer primært fra Ruslands imperiale arv og for det andet fra dets betydelige arsenal af atomvåben . Rusland genererer også sin indflydelse gennem de militære styrker (i øjeblikket ca. 1.000.000 soldater, militærbaser i forskellige tidligere sovjetrepublikker og i Syrien ( Flådebase Tartus )), våbeneksport, fuldt medlemskab med vetorettigheder i FN's Sikkerhedsrådog dets position som en stor energileverandør. Derudover er der dog enorme vanskeligheder med at opfylde egne krav. Dette skyldes især den økonomiske svaghed. Derudover har det i modsætning til Sovjetunionen ikke længere et attraktivt system af styre og kultur. Evnen til at omdanne militær magt til politisk indflydelse er begrænset til Ruslands umiddelbare omgivelser. Rusland mangler pålidelige allierede, som vist af de resterende SNG -staters manglende anerkendelse af Abkhasien og Sydossetien .

  Den politiske ledelse i Moskva presser på for at få FN's Sikkerhedsråds prærogativ . Et eksempel på dette er kravet om, at NATO kun skal handle med samtykke fra FN's Sikkerhedsråd. Men Ruslands ledelse insisterer på retten til at handle ensidigt, hvilket fremgår af adfærden i den georgiske krig. For at komme tættere på sit mål leder Rusland efter en modpol til USA . Især Asien bliver stadig vigtigere. BRICS _betragtes som strategiske partnere i det udenrigspolitiske koncept. Mens Rusland og Indien traditionelt har opretholdt gode forbindelser og har fortsat med at udvikle dem, er det russisk-kinesiske forhold støt forbedret, efterhånden som gamle spændinger er blevet løst. Udover det fælles mål om at imødegå Vestens verdensdominans, er økonomiske og oprustningsprojekter samt russiske råstofleverancer hovedfokus for samarbejdet. [182] [183] ​​[184] [185]

  Generelt har Rusland set sig selv truet siden omkring 2004 af NATO's udvidelse mod øst og stigende amerikansk indflydelse på sin egen geostrategiske interessesfære . [186] Rusland beskyldes for at bruge destabiliserende metoder til at påvirke udenrigspolitikken. Disse omfatter for eksempel cyberangreb, indblanding i valgkampagner og underminering af bistandsforpligtelser. [187]

  I 2013 gav Rusland den amerikanske whistleblower Edward Snowden en opholdstilladelse.

  Relationer

  medlemskaber

  Rusland er permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd , alle FN's underorganisationer, OSCE og er også medlem af EBRD samt IMF og Verdensbanken . På G8-topmødet i maj 1998 blev Rusland formelt optaget i det, der dengang var gruppen af ​​syv ( G7 ); dette blev til G8 . I marts 2014 udviste disse syv Rusland fra G8 på grund af krigen i Ukraine . Den 15. marts 2022 undgik Rusland udvisning fra Europarådet ved at annoncere sin exit. [188]

  Under Putin fik to sikkerhedsorganisationer særlig fremtræden - Collective Security Treaty Organisation (CSTO) og Shanghai Cooperation Organisation (SCO):

  • Organiseringen af ​​den kollektive sikkerhedstraktat sigter mod et tættere samarbejde i sikkerheds- og forsvarsspørgsmål samt et fælles forsvar i tilfælde af angreb (traktatens artikel 4). Oprindeligt en sikkerhedspolitisk institution i CIS, blev CSTO i 2002 opgraderet til en uafhængig sikkerhedspolitisk organisation med fokus på Centralasien. Medlemsstater udover Rusland er: Armenien , Hviderusland , Kasakhstan , Kirgisistan og Tadsjikistan . På russisk initiativ blev der inden for rammerne af CSTO i 2009 oprettet en hurtig reaktionsstyrke, som kan bruges i krisesituationer.
  • Hovedmålet for Shanghai Cooperation Organization , som Kina tilhører, er at styrke den gensidige tillid og gode naboforhold mellem medlemslandene . Ud over at balancere Ruslands og Kinas sikkerhedspolitiske interesser i Centralasien, bør det også tjene til at håndhæve fælles sikkerhedsinteresser i regionen. Ruslands og Kinas oprindelige mål var at holde USA ude af regionen gennem sikkerhedspolitisk samarbejde. [189]
  Forholdet til "Near Abroad"
  Møde mellem SNG-statscheferne 2008 i Bishkek

  Opløsningen af ​​Sovjetunionen gav Rusland i første omgang opgaven med at reorganisere forholdet til efterfølgerrepublikkerne, som Rusland ofte omtalte som " Nær Udlandet " (ближнее зарубежье ) . De økonomiske relationer mellem de enkelte republikker, der er arvet fra sovjettiden, krævede en ny juridisk form for samarbejde og integration. Samtidig var der talrige objekter af strategisk interesse for Rusland, som nu var uden for Den Russiske Føderation. Disse omfattede u. Baikonur Cosmodrome , militærstrategiske faciliteter i Aserbajdsjan og Hviderusland, og Sortehavsflådens flådebase i Sevastopol .

  Commonwealth of Independent States (CIS) blev efterfølgerorganisationen til Sovjetunionen, i første omgang tilsluttet sig 12 af de 15 tidligere sovjetrepublikker. Denne ret løse statsammenslutning har dog stort set mistet sin betydning den dag i dag. Rusland har sluttet sig til Hviderusland med den russisk-hviderussiske union , hvilket Boris Jeltsin aftalte med Alyaksandr Lukashenka (hviderussisk præsidentsiden 1994) aftalt. Ifølge politologer var deres udvikling dog tæt forbundet med Lukasjenkas personlige ambitioner om at blive Jeltsins efterfølger i en fremtidig unionsstat. Da Vladimir Putin blev russisk præsident efter Jeltsin i 1999, afkøledes forholdet til Hviderusland, og Putin foreslog at blive medlem af Den Russiske Føderation. Indtil 2011 var yderligere integration meget langsom, mange projekter som f.eks. den fælles valuta blev ikke implementeret. Relationerne blev snarere overskygget af energikonflikter . Men i 2011 tilsluttede Hviderusland sig den fælles toldunion med Rusland og Kasakhstan, som har eksisteret siden 2000 inden for rammerne af det eurasiske økonomiske fællesskabvar i planlægningen. De andre mål for dette fællesskab omfatter et fælles økonomisk område og skabelsen af ​​en politisk union , der er åben for andre stater i det post-sovjetiske rum.

  Forholdet til Ukraine
  Putin og Ukraines premierminister Mykola Azarov , 11. april 2011

  Rusland har et ambivalent forhold til Ukraine . På trods af tætte historiske og kulturelle bånd og vedvarende gensidig afhængighed, især i energispørgsmål, har historiske meningsforskelle (jf. Holodomor ) og Ukraines erklærede kurs mod vest belastet forholdet hårdt. Vestligt orienterede regeringer i især Ukraine blev gentagne gange sat under pres af Rusland, for eksempel efter præsidentvalget i Ukraine i 2004, da den russisk-ukrainske gasstrid brød ud. Efter at den pro-russiske politiker Viktor Janukovitj og Euromaidan blev stemt ud af embedet, hvor demonstranterne talte til fordel for en vestlig orientering af Ukraine, blev Krim annekteret af Rusland og krigen i Ukraine begyndte i 2014 , hvor såkaldte separatister kæmpede for Donbass autonomi. Disse blev støttet af Rusland personligt og militært. Allerede i 2009 diskuterede de ukrainske medier åbent muligheden for et militærangreb fra Rusland. [190] I denne konflikt blev fly MH17 skudt ned .

  I februar 2022 indledte Rusland en angrebskrig mod hele Ukraine .

  forholdet til Den Europæiske Union

  Den Europæiske Union indførte sanktioner mod Rusland som reaktion på annekteringen af ​​Krim i 2014 . Det drejer sig hovedsageligt om noget udstyr til den russiske olie- og gasindustri, og adgangen til det finansielle marked bliver vanskeligere for forskellige russiske finansielle institutioner. Beslutningen om disse sanktioner er begrænset til seks måneder (sidste gang indtil januar 2019) og kræver enstemmighed i Rådet for Den Europæiske Union . [191]

  I løbet af angrebskrigen mod Ukraine indførte EU massive sanktioner mod Rusland, hvilket resulterede i modreaktioner fra Rusland.

  Tysk-russiske forhold
  "Historien om den tyske og russiske menneskeligheds fremkomst, er den ikke den samme, nemlig en lidelseshistorie?
  Hvilket slægtskab i forholdet mellem de to nationale sjæle til Europa, til Vesten, til civilisationen, til politik, til demokrati!”
  af Thomas Mann : Considerations of a Non -Political (1917). [192]
  Vidnesbyrd om tysk-russiske forhold: det rekonstruerede Amber Room . I 1716 blev originalen givet til den russiske zar Peter den Store af den preussiske kong Friedrich Wilhelm I og forsvandt i 1945.
  Medvedev og Merkel ved Petersborg-dialogen i 2008

  Tyskerne var de første "vestlige" europæere, som Rusland kom i tættere kontakt med. Peterhof i Novgorod havde eksisteret som handelssted for Hanseforbundet siden midten af ​​det 13. århundrede . Der har været militære konflikter med Sværdbrødrenes Orden i Livland siden det 12. århundrede . Kulturelle bånd mellem tyskere og russere var særligt tætte under Peter den Store. Russiske tyskere ydede et stort bidrag til udviklingen af ​​russisk kultur, for eksempel kejserinde Catherine II, admiral Adam Johann von Krusenstern , militæringeniør grev Eduard Ivanovich Totleben, musikeren Sviatoslav Teofilowitsch Richter og mange andre. Tysklands historiske bidrag er derfor stadig anerkendt og værdsat i Rusland i dag. Også politisk kunne Tyskland og Rusland se tilbage på lange traditioner for alliance frem til slutningen af ​​det 19. århundrede. Fra slutningen af ​​Syvårskrigen i 1763 og frem til grundlæggelsen af ​​det tyske imperium i 1871 lænede sig især Kongeriget Preussen tæt til det russiske imperium, da det to gange i dets historie var blevet reddet fra næsten fuldstændig udslettelse af Rusland - i 1762 ved zar Peters sideskifte III. i Syvårskrigen og i 1807 gennem zar Alexander I 's forbønNapoleon i Tilsit-freden . Under befrielseskrigene kæmpede russere og tyskere sammen mod fransk udenlandsk styre. Russiske soldater var medvirkende til befrielsen af ​​Tyskland. "Alliancen af ​​de tre sorte ørne" - Rusland, Østrig og Preussen - som allerede havde eksisteret i første halvdel af det 18. århundrede fortsatte som den hellige alliance efter Wienerkongressen . De tunge militære konflikter i det 20. århundrede har stadig følger i dag. Retsgrundlaget for forbindelserne mellem det genforenede Tyskland og Den Russiske Føderation erTraktat om den endelige forlig vedrørende Tyskland af 12. september 1990, traktaten om godt naboskab, partnerskab og samarbejde af 9. november 1990 og fælleserklæringen fra præsidenten for den russiske sovjetiske føderative socialistiske republik og forbundskansleren i Forbundsrepublikken Tyskland af 21. november 1991. I tegnet på den fredelige tyske genforening var tysk side taknemmelig for den problemfrie håndtering af konsekvenserne, og på den anden side mente Tyskland, at det var drivkraften bag en større integration af Rusland i europæiske strukturer og fremmet lån og investeringer i Rusland. [193] Fra Gerhard Schröders kanslerembedeog det økonomiske opsving i Rusland under Vladimir Putin, intensiverede de tysk-russiske forbindelser, især på forretningsområdet, men også i form af politisk dialog. Siden 1998 har der årligt fundet bilaterale regeringskonsultationer sted på højeste niveau med deltagelse af begge regeringer.

  Der var nu mere end 6.000 tysk-ejede virksomheder i Rusland, herunder mere end 1.350 russisk-tyske joint ventures .

  En tæt kulturel og uddannelsesmæssig udveksling udviklede sig mellem Tyskland og Rusland. I 2003 blev der indgået en mellemstatslig aftale for at fremme gensidig læring af partnersproget. Omkring 12.000 unge russiske statsborgere studerede på tyske universiteter. I april 2005 blev en fælles erklæring om et strategisk partnerskab inden for uddannelse, forskning og innovation underskrevet. Fra 2006 var der koordineringskontorer i Hamborg og Moskva for bilaterale udvekslinger af studerende og unge. Goethe-instituttet er til stede mange steder i Rusland, i Moskva, Skt. Petersborg og siden foråret 2009 i Novosibirsk. Derudover er talrige andre tyske kulturformidlere repræsenteret i Rusland.

  Forbundsudenrigsminister Frank-Walter Steinmeier gjorde det klart i 2014, at et moderniseringspartnerskab, der blev foreslået i 2008, var blevet afvist af russisk side på grund af de formulerede betingelser. [194]

  Selvom tendensen er stigende, stolede kun en tredjedel af tyskerne i 2011 på Rusland som partnerland på trods af stærke økonomiske bånd og betydelige udvekslinger mellem civilsamfundet . Dette kan tilskrives mediernes rolle, som har en afgørende indflydelse på, hvordan Rusland opfattes (jf. rapportering om Rusland i Tyskland). Indtil Vladimir Putin tiltrådte, herskede billedet af et "fattigt" og "uforudsigeligt" Rusland i de tyske medier. På grund af den økonomiske stabilisering efter årtusindskiftet og høje indtægter fra olieforekomsterne forsvandt dette billede gradvist. Det blev erstattet af frygt for Putins energiimperium og afhængighed af ham. Rapportering om den politiske situation i Rusland blev nogle gange opfattet som manglende differentiering på grund af mediestagnation og nedskæringer; Præsident Medvedev blev af nogle set som "liberal", andre som præsidenten for et land, der var ved at blive væltet. [195]

  Afkølingen af ​​de russisk-tyske forbindelser begyndte i efteråret 2012, da Forbundsdagen vedtog en resolution, der kritiserede Ruslands indenrigspolitik. [196] Siden maj 2012 har Putin-regeringen ført en "national-patriotisk politik rettet mod vestlige påvirkninger". [197]

  I februar 2014 kritiserede Rusland Tysklands rolle i Euromaidan i Ukraine. I løbet af Ukraine- og Krim-krisen blev det tydeligt, at russiske efterretningstjenester i stigende grad forsøger at påvirke den offentlige mening i udlandet ved hjælp af målrettet infiltration af sociale netværk som Facebook og kommentarsektionerne på vestlige og tyske onlinemedier (såsom Deutsche ). Welle og Süddeutsche Zeitung ) at manipulere til fordel for Rusland. Som Süddeutsche rapporterer, bliver hundredvis af betalte manipulatorer brugt til dette formål. [198] [199]

  Umiddelbart efter annekteringen af ​​Krim i 2014 blev Rusland pålagt økonomiske sanktioner i EU. [200] Som et resultat kollapsede den tysk-russiske handel med omkring en tredjedel inden for måneder. I sommeren 2017 blev sanktionerne igen skærpet. [201]

  I februar 2020 anklagede den tyske udenrigsminister Heiko Maas den russiske regering for at overtræde international humanitær lov og begå krigsforbrydelser i Idlib-guvernementet i lyset af den russiske militære intervention i den syriske borgerkrig . [202]

  forhold til USA

  Rolle i den syriske borgerkrig

  Bashar al-Assad med sin kone Asma i Moskva

  Den syriske konflikter en af ​​de få internationale konflikter, hvor den russiske regering spiller en central rolle. Dens afvisning af at acceptere ethvert forsøg på at lægge internationalt pres på Assad-regeringen inden for rammerne af FN's Sikkerhedsråd medførte den russiske regering skarp kritik fra vestlige og regionale aktører og skadede Ruslands image i den arabiske verden. Fra starten indtog Rusland den klare holdning, at kampene mellem regeringen og oppositionen kun kunne løses i Syrien. For det første kan dette opnås gennem åbne forhandlinger mellem de to sider, og for det andet bør det ske uden ekstern indblanding, det være sig ved at levere våben til oprørerne eller ved militær intervention. Derfor blokerede Rusland ikke kun udkast til resolutioner i FN's Sikkerhedsråd,[203]

  Ruslands ledelse foregiver at indtage en neutral holdning. Præsident Putin, udenrigsminister Lavrov og premierminister Medvedev har gentagne gange understreget, at deres land – i modsætning til de vestlige stater eller Golfmonarkiet – ikke tager parti ensidigt. [203]

  Den russiske regering støtter dog Assads regering på mange måder. For det første støttes den syriske ledelses legitimitetsstrategi på den internationale scene. Ved at fremstille oppositionen primært som en gruppe "fanatikere", islamister eller terrorister, tildeles dem implicit skylden for udbruddet af vold. For det andet fortsætter Rusland med at levere våben til den syriske regering, herunder luftforsvarssystemer (Buk-M2 [NATO-kode: SA-17 Grizzly ] og Panzir-S1 [NATO-kode: SA-22 Greyhound]) og helikoptere. Rusland påpeger, at eksporten er tilladt i henhold til international lov. FN's Sikkerhedsråd har jo indtil videre ikke været i stand til at indføre en våbenembargo på grund af russisk og kinesisk afslag. Som en pålidelig eksportør - ifølge den russiske begrundelse - er den russiske regering derfor forpligtet til at opfylde eksisterende kontrakter. "Nye leverancer" er imidlertid blevet suspenderet, erklærede Vyacheslav Dsirkaln fra Federal Service for Military-Technical Cooperation i juli 2012. For det tredje hjælper den russiske regering også Assad-regeringen ved at trykke pengesedler til den syriske regering. [203]

  Motiverne bag Ruslands Syrien-politik går ud over materielle interesser. De vedrører grundlæggende spørgsmål om den internationale orden og den regionale magtbalance, men også specifikke sikkerhedspolitiske risici for Rusland selv.Det "arabiske forår" rejste endnu en gang spørgsmålet for det internationale samfund om, hvordan man skal håndtere spændingen mellem statens suverænitet og ansvar for at beskytte – "R2P") skal undgås. Det handler om modsatrettede synspunkter om den internationale orden og Ruslands påstand om at have indflydelse på den. Den russiske regering afviser principielt ikke "R2P", men ønsker, at den skal være bundet af snævre grænser, uden målet om "regimeskifte" udefra. Dette er baseret på en traditionel fortolkning af statens suverænitet. Dette har også en indenlandsk begrundelse. En svækkelse af ikke-indblandingskravet til den autoritære ledelse i Moskva repræsenterer jo et farligt scenarie, også af hensyn til at bevare sin egen magt.[204]

  Efter giftgasangrebene i Ghouta og den amerikanske regerings trussel om et militærangreb, lykkedes det Rusland at mægle mellem den amerikanske og den syriske regering. Den 14. september 2013 blev det aftalt, at den syriske regering skulle afsløre hele giftgasarsenalet inden for en uge og give FN-inspektørerne ubegrænset adgang til lagerpladserne. FN-inspektørerne skal efter planen påbegynde arbejdet i midten af ​​november. De kemiske våben skal destrueres uden for Syrien. [205] Den 16. september udtalte Rusland sig igen imod en FN-resolution, der indeholdt en trussel mod den syriske regering i tilfælde af manglende opfyldelse af aftalen. [206]

  På den anden side yder Rusland næppe nogen humanitær hjælp i konflikten. [207] I 2015 gav regeringen for eksempel et beløb på 300.000 amerikanske dollars til FN's hjælpeprogram for at forsørge de omkring 4 millioner syrere, der flygtede til nabolandene for at undslippe krigen.dollars, der dækker 0,02% af de samlede anslåede omkostninger ved nødhjælpsindsatsen. [208] Ifølge skøn er der mellem 8.000 og 12.000 syriske flygtninge i selve Rusland, mange af dem ulovligt. I 2015 blev ikke en eneste syrer officielt anerkendt som flygtning i Rusland, og 482 asylansøgere blev tolereret. [209]

  Ifølge Syrian Observatory for Human Rights døde omkring 19.000 mennesker (omkring 8.300 af dem civile) som følge af den russiske militæroperation ved udgangen af ​​september 2019 . [210] Hundredtusinder af mennesker er blevet tvunget til at flygte, især i guvernementet Idlib , som følge af offensiverne fra de russiske og syriske væbnede styrker. Offensiven efterlod også enorme skader på den lokale infrastruktur. Ifølge en rapport fra Amnesty International blev mindst 18 angreb på hospitaler og skoler i Syrien udført af russiske og syriske styrker mellem maj 2019 og februar 2020. [211]Som følge heraf måtte fem klinikker lukke. [211] I juli 2020 blokerede den russiske regering fortsættelsen af ​​de fleste af FN's hjælpeforsendelser af medicinske varer og fødevarer til Syrien med et veto i FN's Sikkerhedsråd , [212] således at FN's hjælpeprogram til Syrien kun blev videreført i begrænset omfang. [213]

  forsvarspolitik

  militær doktrin

  Med præsident Putins underskrift trådte Ukas 683 i kraft den 31. december 2015 og med den en ny militærdoktrin , som for første gang udnævnte USA og dets allierede, NATO og EU som en trussel mod Rusland og dets naboer. [214] [215] I marts 2018 viede præsident Putin en tredjedel af sin tale til nationen til at præsentere angiveligt uovervindelige atomvåben. [216]

  militær

  Det førende skib af Steregushchi-klassen , 2009
  Ka-52 Alligator fra det russiske luftvåben WWS

  Den russiske stat har status som atommagt , som stadig var Sovjetunionen i 1949, og har verdens største arsenal af atomsprænghoveder med 6500 stykker foran USA med 6185 (fra 2019). [217]

  I Rusland er der almindelig værnepligt for raske mænd fra 18 til højst 27 år. I 2007 blev den forkortet fra 24 til 18 måneder og derefter til 12 måneder i 2008. Siden værnepligtige soldater plejede at blive udsendt i kriseområder som Tjetjenien, og fordi overordnede ofte mishandlede unge rekrutter i forbindelse med Dedovshchina , har befolkningen, især mødrene til værnepligtige, gentagne gange kritiseret værnepligten.

  De væbnede styrkers styrke var i 2001 1.183.000 mand, heraf 321.000 landstyrker, 171.500 flåde, 184.600 luftstyrker og 149.600 atomstyrker. 40.000 tjener som fredsbevarende styrker i SNG-lande og 316.900 er opført som "andet militær".

  I 2018 brugte Rusland 61,4 milliarder dollars på sit militær. I en international sammenligning er det bagefter USA med 649 milliarder dollars, Folkerepublikken Kina med 250 milliarder dollars, Saudi-Arabien med 67,6 milliarder dollars, Indien med 66,5 milliarder dollars og Frankrig med 63,8 milliarder dollars milliarder dollars på sjettepladsen. efterfulgt af Storbritannien og Tyskland . [218] Ruslands rustningsudgifter, som allerede var steget massivt siden 2000, [219] var fordoblet mellem 2004 og 2014 [220] og siges fra 2014 at udgøre omkring en femtedel af de samlede statsudgifter. [221]For 2016 forventedes endda en andel på næsten 25 procent af det offentlige forbrug, forudsat et senere fald. [222]Der gøres et forsøg på at tilpasse den russiske hær til kravene i moderne krigsførelse og landets økonomiske muligheder ved hjælp af en grundlæggende reform. Elementer i denne militærreform var: prioritering af konventionel oprustning frem for strategisk atomvåben, nedskæring af hæren til 835.000 soldater, gradvis overgang til en professionel hær, forenkling af kommandostrukturerne og forøgelse af forsvarsbudgettet, hvoraf halvdelen er til vedligeholdelse. af de væbnede styrker og halvdelen til forskning, udvikling og støtte til våbenindustrien og indkøb af nye våben skal bruges. Det var planlagt at yde i alt omkring 400 milliarder euro til modernisering af hæren og reparation af våben og militær teknologi inden 2020 [forældet] .

  Ifølge vestlige oplysninger vil Rusland have 6.255 nukleare sprænghoveder i 2021, [223] hvoraf 4.830 kan bruges operationelt (fra 2009). [224] I 2015 blev der annonceret nye missiler til atomstyrkerne. [225] "Udsatte" atomsprænghoveder steg fra 1.400 i 2013 til 1.796 i 2016. Antallet af udsatte sprænghoveder steg således fra ikrafttrædelsen af ​​Ny START i 2011 , på grund af nyligt udsendte ubåde [226]

  Specialstyrker

  Der er en række specialstyrker ( SpezNas ) i Rusland, der rapporterer til indenrigsministeriet ( MWD ). I 2007 omfattede MWD's væbnede styrker i alt 170.000 mand. Dens øverstkommanderende, en hærgeneral, er også viceindenrigsminister. I 2007 blev de interne tropper opdelt i fem divisioner ( ODON ), ti brigader ( OBRON ) og en række uafhængige enheder. De er udstyret med pansrede mandskabsvogne og deres eget artilleri. Med Polizija (полиция) er MWD også ansvarlig for de regulære politistyrker, som indtil marts 2011 var kendt som militsblev udpeget. Disse er f.eks. B. ansvarlig for tilsynet med statsvejene. Der er også omkring 20.000 mænd fra den særlige politienhed OMON (ОМОН), som er ansvarlige for nødsituationer, storstilede situationer og beskyttelse af atomarsenalet. Endelig er den russiske indenlandske efterretningstjeneste, FSB , også underlagt MVD . Under præsident Putin var de uafhængige sikkerhedstjenester skabt af Jeltsin - Ruslands grænsetropper - underordnet den føderale sikkerhedstjeneste FSB, som tæller omkring 160.000 mand. [227]

  Brandvæsen

  I 2019 havde brandvæsenet i Rusland 271.000 professionelle og 956.600 frivillige brandmænd på landsplan , der arbejdede på 18.322 brandstationer og brandstationer , hvor 22.735 brandbiler og 1.326 drejeskivestiger og teleskopmaster var tilgængelige. [228] Andelen af ​​kvinder er 14 %. [229] 262.354 børn og unge er organiseret i ungdomsbrandvæsenet . [230] De russiske brandvæsener blev alarmeret til 1.161.581 opkald samme år, inklusive 471.426 brandeat slette. 8.559 døde blev reddet af brandvæsenet i brande, og 9.461 sårede blev reddet. [231]

  Økonomi og infrastruktur

  økonomisk struktur og økonomisk historie

  Generel

  Russisk BNP/indbygger efter region (2006):
 • > 400.000 rubler
 • 150.000-400.000 rubler
 • 100.000-150.000 rubler
 • 50.000-100.000 rubler
 • < 50.000 rubler
 • Rusland er et udviklet industri- og landbrugsland . Landet er også et stiftende medlem af den eurasiske økonomiske union , som har eksisteret siden 1. januar 2015 . De førende industrigrene er maskinteknik og forarbejdning af jernholdige og ikke-jernholdige metal . Den kemiske og petrokemiske industri samt træ- , let- og fødevareindustrien er også veludviklet .

  I 2015 var Ruslands bruttonationalprodukt omkring 1.192 milliarder euro. Bruttonationalproduktet pr. indbygger var 8.137 euro samme år. [233] Servicesektoren bidrager med 62,6 procent til bruttonationalproduktet. Den sekundære industrisektor står for omkring 32,7 procent og landbrugssektoren (byggeri og landbrug) for 4,7 procent. [234] Verdensbanken vurderede, at omkring en fjerdedel af den samlede økonomiske produktion kommer fra produktionen af ​​råmaterialer.

  Ifølge en undersøgelse foretaget af Bank Credit Suisse er den gennemsnitlige formue pr. voksen i Rusland 16.773 USD . Medianen er dog  kun US$3.919 (verdensgennemsnit: US$3.582), hvilket indikerer høj rigdomsulighed. Mere end 70% af den russiske befolkning ejer mindre end $10.000 i formue. Rusland rangerede 19. i ranglisten over lande efter samlet privat formue, en plads foran Indonesien og en efter Sverige . I 2017 var Rusland det land med det femte højeste antal milliardærer (96 i alt). De såkaldte oligarkeri landet er blevet et symbol på korrupte strukturer og ulighed. [235]

  Det samlede antal ansatte er 73,5 millioner (2006). I 2005 arbejdede 30 procent af de beskæftigede i industrien. 10 procent var beskæftiget i landbruget, 22 procent i servicesektoren og yderligere 22 procent i den offentlige sektor. I 2013 sagde den russiske vicepremierminister Olga Golodez, at kun 48 millioner (i stedet for 86 millioner) arbejdsdygtige var synlige for regeringen, [236] afhængigt af estimater tegner den uformelle økonomi sig for halvdelen af ​​den økonomiske produktion. Små og mellemstore virksomheder bidrog med en femtedel, mens statsejede virksomheder bidrog med 70 pct. [237]Pensionister, der fortsatte med at arbejde på grund af de minimale pensioner, tilhørte hæren af ​​selvstændige små indkomster, som næsten aldrig opgav deres indkomst: Skattemoralen var ødelagt i lyset af politikernes velkendte korrupte udskejelser. [238]

  Efter år med højkonjunktur var den russiske økonomi i recession omkring 2015/16. Efter at det russiske bruttonationalprodukt var vokset med 0,6 % i 2014 [239] , krympede den russiske økonomi med 3,7 % i 2015. [233] Et fald i den økonomiske produktion på 0,2% blev officielt rapporteret for 2016. [240] Hovedårsagerne til recessionen var den meget lave oliepris, rublens kollaps og de vestlige sanktioner i kølvandet på Ukraine-krisen . Den russiske økonomi siges dog også at have grundlæggende strukturelle problemer. Desuden havde Rusland øget inflationeni tilfælde af 2015 op til 15 procent kamp. [241] Inflationen faldt tilbage til 3 procent i 2018. [242] I Global Competitiveness Index , som måler et lands konkurrenceevne, ligger Rusland på en 38. plads ud af 137 lande (fra 2017/18). [243] Landet rangerede som nummer 114 ud af 180 lande i 2017 Economic Freedom Index . [244]

  efter overgangskrisen

  Den seneste udvikling af BNP pr. indbygger i Rusland (købekraftsparitet)

  Den overordnede økonomiske udvikling i Rusland efter Sovjetunionens opløsning var i starten præget af en drastisk nedtur i produktionen. Tabet af veletablerede handelsforbindelser i Unionen af ​​Sovjetunionen bidrog til dette. Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi var vanskelig og kun delvist vellykket. Samlet set faldt bruttonationalproduktet med godt 40 procent. Kort efter Asienkrisens begyndelse begyndte den russiske krise i efteråret 1997 . Den 17. august 1998 erklærede Rusland nationalbankerot og måtte opgive rublens dollarbinding. Minimalstatens politik' under Jeltsin efterlod den føderale regering ude af stand til at opkræve skatter og sikre retssikkerhed. Dette ændrede sig under Vladimir Putins præsidentskab fra 2000. For at genvinde den politiske kontrol i staten styrkede han statsapparatet på bekostning af oligarkernes indflydelse .

  Putin drev en statsdrevet korporativ økonomi i Rusland indtil 2008 . I 2007 lovgav han seks institutioner til at samle statslige aktiviteter på strategisk vigtige områder, alene under præsidentens ledelse. Disse omfatter nuklear teknologi hos Rosatom , banken for udenrigshandel VEB , reformfonden for fast ejendom [245] , Rusnano eller våbenkonglomeratet Rostec , plus Olimpstroi , statsselskabet for bygninger til De Olympiske Lege i Sochi 2014, som blev opløst i 2014. [246] VEB var fra Foreign Trade Bank of the USSRopstået. Premierminister Medvedev kritiserede blandt andre brugen af ​​statsejendom eller statsmidler til at grundlægge disse statskonglomerater skabt ved lov, hvilket førte til skjult privatisering. [247] [248] En 2009-gennemgang af virksomhederne af Medvedev fandt misbrug og ineffektivitet. [249] I sin tale til nationen i november 2009 kaldte præsident Medvedev selskabernes organisationsform "uden udsigter". [250] Få dage senere svarede premierminister Putin, at statsselskaber blot var en nødvendighed, og understregede, at statsledelsen var enige om dette. [251]

  I de første fire år af Putins præsidentperiode, indførelsen af ​​en fast sats for indkomstskat (jf. skatteloven (Rusland) ), fuld konvertibilitet af rublen og et treårigt budget (dette indtil de økonomiske problemer i 2015 [252] ) fulgte.. For at drage fordel af energisektorens indtægter er private virksomheder blevet presset ud af dette område. Staten udvidede også sin indflydelse uden for energisektoren. Regeringen tilskyndede til dannelsen af ​​store statslige selskaber til at dominere strategiske industrier . For eksempel blev private maskin- og bilvirksomheder overtaget af statsejede virksomheder og støttet af tilskud, så de kunne moderniseres.

  Industri i Volgograd Oblast

  Store produktionskapaciteter fra Sovjetunionens tid blev ikke udnyttet fuldt ud, så den russiske regering orienterede sig mod at udnytte disse kapaciteter fuldt ud igen gennem en efterspørgselsorienteret økonomisk politik med en ekspansiv, vækstorienteret pengepolitik. Dette førte tocifret inflation med sig. Det mål, som præsident Putin havde sat om at fordoble bruttonationalproduktet inden for ti år, skulle nås gennem et offentligt udgiftsprogram. Offentlige lønninger og pensioner blev betalt, andre sociale ydelser og udgifter til boliger steg. Det sociale program blev muliggjort af olieboomet, der udover høje merindtægter til staten muliggjorde en nedbringelse af udlandsgælden, som beløb sig til 166 milliarder dollars i 2000. En del af olieindtægterne strømmede ind i stabiliseringsfonden , der blev oprettet i 2004 , og som havde til formål at afbøde faldende statsindtægter og svække eventuel inflation. I 2008 blev denne stabiliseringsfond opdelt i en reservefond og en velstandsfond (for at sikre pensioner). Velstandsfonden var på 68,4 milliarder euro i 2011, reservefonden 19,9 milliarder euro. [253]

  Den russiske økonomi var kommet sig hurtigt efter den nedgang i produktionen, der fulgte efter finanskrisen i 1998, da den kraftige devaluering af rublen i 1998 satte skub i den russiske økonomi og gjorde udenlandske varer dyrere, hvilket gjorde russiske produkter mere konkurrencedygtige der. Med hensyn til udenrigshandel fortsatte den russiske økonomis afhængighed af energisektoren dog med at stige. Trods en kraftig stigning i investeringerne blev der investeret for lidt i Rusland i en international sammenligning. Investorer kritiserede manglen på retssikkerhed, udbredt korruption , overdreven bureaukrati og det russiske banksystems dårlige effektivitet.

  I den internationale økonomiske krise

  Det nye Rusland: Moskva by , byggefase maj 2010

  I kølvandet på den internationale økonomiske krise har den russiske økonomi vist en betydelig negativ udvikling siden midten af ​​2008, hvilket i høj grad skyldtes dens store afhængighed af råvaresektoren. På grund af det drastiske fald i prisen på olie og naturgas faldt statens indtægter. Den globale finanskrise ramte Rusland hårdt i 2009. Takket være sin anti-krisepolitik var Rusland i stand til at forhindre større bankkollaps, så det russiske finansielle system igen anses for stabilt. De obligatoriske indskud i centralbanken blev øget, og bankerne modtog statsstøtte. Ruslands centralbankbrugte næsten 300 milliarder dollars i reserver til at støtte rublen, som er kommet under devalueringspres som følge af den udenlandske kapitaludstrømning. I 2010 og 2011 begyndte et økonomisk opsving i Rusland.

  Denne krise gjorde det klart, at fikseringen af ​​overfloden af ​​råstoffer fører landet ind i en blindgyde, og at afhængigheden af ​​verdensmarkedspriserne på olie, naturgas eller metaller er for høj. En intensiv diskussion om særlige økonomiske zoner var allerede startet i Rusland i begyndelsen af ​​det 21. århundrede . En tilsvarende lov om særlige økonomiske zoner i Den Russiske Føderation blev vedtaget under Vladimir Putin i 2005. Ved udgangen af ​​2009 var 15 af disse zoner designet og bekræftet, herunder blandt andet to industrielle særlige økonomiske zoner ( Elabuga , Lipetsk ), fire teknologiorienterede særlige økonomiske zoner (Moskva, Skt. Petersborg, Dubna , Tomsk )) og syv zoner til turisme og rekreation. Renterne blev sænket for at tillade investeringer i produktion. I 2011 nåede inflationen det laveste niveau i 20 år. Regeringen forsøgte at holde prisdrivende faktorer som brændstof- og elpriser under kontrol ved hjælp af kvartalsaftaler med leverandører.

  Mens landet var den 22. største økonomi i 1999, var det nummer niende i verden med hensyn til nominelt BNP i 2012. Mens værdien af ​​det russiske BNP i forhold til det tyske BNP var 21,7 procent i 2004, var den i 2011 allerede 51,7 procent. Tiltrædelsen af ​​Verdenshandelsorganisationen (WTO) fandt sted i 2012 efter 18 års forhandlinger, som reducerede importtolden og øgede presset på den indenlandske økonomi for at modernisere. I 2015 var Ruslands økonomiske produktion igen bagefter Italiens på 10. eller 11. pladsen [254]Indtil 2018 havde regeringen aldrig turdet hæve pensionsalderen fastsat af Stalin i 1932 – men pensionerne, som kvinder får fra 55 år og mænd fra 60 år, er så lave, at mange tjener penge i det uformelle. økonomi tjene ekstra. Samtidig manglede arbejdsmarkedet arbejdskraft. [35]

  Efter annekteringen af ​​Krim i 2014

  På grund af de sanktioner, som Vesten har pålagt på grund af den russiske annektering af Krim og den russisk-fostrede krig i Ukraine siden 2014 , er den økonomiske udvikling stagneret i forbindelse med et kollaps i oliepriserne. De strukturelle problemer i den russiske økonomi, som i årevis havde været rettet mod eksport af råvarer, blev mere udtalte. I august 2015 skrev NZZ i en sammenligning med rubelkrisen i 1997: "I dag er situationen mindre truende, men chancerne for forbedring er mindre"; [255] rublens svaghed kunne ikke bruges til at modernisere og diversificere økonomien på grund af de økonomiske restriktioner. [256]Den russiske husstandsindkomst faldt i 2015 i gennemsnit med 8,5 procent, mens fødevarepriserne steg med 25 procent. Den årlige inflation i 2015 var 12,9 procent. [257] [258] [259] En kapitalamnesti skulle bringe penge tilbage til Rusland fra december 2014. Mens præsidentens talsmand Peskov talte om et absolut engangstilbud, der gælder i et år, blev amnestien forlænget i december 2015 til juni 2016 og fornyet i begyndelsen af ​​2018 efter nye amerikanske sanktioner. [260] [261] [262]

  Alle offentlige udgifter skulle skæres ned, undtagen våben. [254] Den russiske premierminister Medvedev havde gentagne gange udtalt, at landet ville skulle leve med vestlige sanktioner "på ubestemt tid". [263] Den økonomiske udvikling forblev lammet, fordi de teknikker, som Putin-regimet brugte til at bevare magten, forhindrede ikke kun politiske, men også økonomiske reformer. Andelen af ​​statsøkonomien steg, skyggeøkonomien blomstrede, realindkomsterne faldt flere gange mellem 2014 og 2018. [264]En skattesats på 0 procent for årene 2017/2018 skulle have tilskyndet selvstændige til at registrere deres aktivitet; Af de formentlig omkring ni millioner sådanne arbejdere havde kun 936 registreret sig. Ifølge et andet lovforslag fra 2018 skal disse små lønmodtagere fratages hele deres indtjening, hvis deres aktivitet er afsløret, det vil sige en hårdere straf, end højtlønnede skulle frygte. [265] At åbne en virksomhed var ikke ønskeligt for størstedelen af ​​de adspurgte russere i februar 2019, da det ikke var muligt at drive forretning uden at snyde. [266] Direkte udenlandske investeringer, som var $69 milliarder i 2013, var ifølge Le Mondefaldet til et godt stykke under 5 milliarder i 2018. [267]

  I juli 2018 blev det besluttet at hæve momsen med 2 procent, hvilket bringer den til 20 procent fra 1. januar 2019. [268] [269]

  I flere uger i sommeren 2018 demonstrerede folk over hele Rusland imod stigningen i pensionsalderen. [270] Putins godkendelsesvurderinger faldt ligesom i 2012, [271] [272] så det sædvanlige system "bad boyars, good tsar" [273] virkede ikke. Takket være den omfattende propaganda kan Putins popularitet næppe komme under 60 procent, men langt de fleste af de adspurgte er overbevist om, at Putin er ansvarlig for det magtmisbrug, som oppositionen anklager regeringen; Levada-centrets undersøgelser skelnede mellem "godkendelse" af politikken og "tillid". [274]

  Efter at priserne igen var steget mærkbart i førkrigsåret 2021 på grund af karteliseringen af ​​økonomien, blev der pålagt hidtil usete sanktioner mod Rusland af den frie verden efter det russiske angreb på Ukraine i 2022 . [275] Som følge heraf kunne servicesektoren skrumpe igen; staten kontrollerede allerede 60 til 75 procent af økonomien direkte eller indirekte i begyndelsen af ​​2022. [276]

  Landbrug

  Hvedehøst i Rostov-regionen
  Dåse med 113 g russisk kaviar

  Træindustrien er hovedsageligt til stede i det nordvestlige Europa, i de centrale Uralbjerge, i det sydlige Sibirien og i det sydlige fjernøstlige Rusland. Rusland har omkring en femtedel af verdens skovdække og omkring en tredjedel af verdens nåleskovsdække; det meste af Ruslands tømmerproduktion består af nåletræ , hovedsageligt fra fyrretræ , gran og lærk . Det vigtigste hårdttræ til handel er birk.

  Landbrug er fortsat en vigtig gren af ​​den russiske økonomi. Engang Europas kornmagasin led det russiske landbrug en drastisk nedgang i landbrugsproduktionen i 1990'erne - men i 1980'erne var Rusland allerede verdens største eksportør af hvede. I 2009 var produktionsværdien af ​​russisk landbrug igen svarende til 38 milliarder euro. I 2016 understregede præsident Putin viljen til at være en landbrugseksportnation. [277] Af rekordhøsten på 75 millioner tons hvede i 2016 kunne næsten 7 millioner tons (svarende til 2015) eksporteres. Den statslige landbrugstransportmyndighed Rusagrotrans står for transporten. [278]Værdien af ​​eksporterede landbrugsvarer var 17 milliarder dollars i 2016. [279] Betingelserne for landbrug er gode, især i den europæiske del af Rusland og i det sydlige Rusland er det russiske sorte jordområde det største i verden. Landbrugsarealet er på 219 millioner hektar , hvilket er 13 procent af Ruslands landareal. Heraf er 122 millioner hektar agerjord, hvilket svarer til ni procent af verdens agerjord [280] . Mere end 80 procent af de såede arealer er på Volga, i Nordkaukasus, i Ural og i det vestlige Sibirien inden for den såkaldte Agrartrekant . Landbruget _står for 36 procent af Ruslands brutto landbrugsproduktion, husdyrhold for over 60 procent. De vigtigste landbrugsprodukter i Rusland er korn , sukkerroer , solsikker , kartofler og hør . Med støren giver indlandsfiskeri den eftertragtede russiske kaviar . I overgangsfasen mellem 1990 og 1997 blev antallet af svin og fjerkræ næsten halveret. Siden da har Rusland importeret noget af dets fødevarer. Det var før, men især siden hans modsanktioner mod Vesten efter annekteringen af ​​Krimi 2014 den russiske regerings mål om at øge selvforsyningen og reducere importafhængigheden. [281] Der er 12,1 millioner kvæg , 7 millioner svin og 4,6 millioner gederogfår Fårehold fokuserer på regionerne i Østsibirien, Nordkaukasus og Volga-regionen.

  ressourceøkonomi

  Kort, der viser store russiske olie- og gasforekomster

  Ruslands naturlige rigdomme er et vigtigt grundlag for landets økonomi. 16 procent af alle naturlige mineralressourcer i verden er placeret i Rusland, inklusive 32 procent af alle naturgasreserver (førstepladsen i verden), 12 procent af alle oliereserver , som hovedsageligt er placeret i det vestlige Sibirien, på øen Sakhalin , i Nordkaukasus , Komi-republikken og fundet i oliefelterne i Volga-Ural-regionen ( Kaspisk depression ). Med den voldsomme stigning i olieeksporten med stigende oliepriserFra 2002 til 2011 var betydningen af ​​olie- og gasproduktion i Rusland vokset og spillet en vigtig rolle i økonomien uden for Rusland. Russiske virksomheder som Gazprom , Rosneft eller Lukoil er involveret i olie- og gasproduktion, som hovedsageligt foregår i de nordlige og østlige dele af landet.

  Udachnaya diamantmine (luftfoto)

  Med sine guldreserver ligger Rusland på tredjepladsen i verden. Diamantforekomsterne i det nordøstlige Sibiriske Yakutia er verdensberømte . Diamanter er blevet udvundet her siden 1996 i en af ​​verdens største kimberlitforekomster , i Mirny .

  Ruslands andel af verdensreserverne af jern og tin er over 27 procent, nikkel 36 procent, kobber 11 procent, kobolt 20 procent, bly 12 procent, zink 16 procent, og platingruppens metaller 40 procent. 50 procent af verdens kendte kulforekomster findes i Rusland. [282] Ifølge mineralforekomsterne spiller stenkul og jernmalmudvinding en meget vigtig rolle i Ruslands økonomi. Større malmforekomster findes hovedsageligt i de gamle foldede bjerge (KhibinenKola-halvøen , Ural, Altai, Sayan-bjergene og andre sibiriske bjergkæder). Stenkulsaflejringer kan findes i nogle af de nedre dele af disse bjerge, især i Ural-bjergene (inklusive Vorkuta -kulforekomsterne ) og i Donets-bassinet på grænsen til Ukraine. Kulminedrift led under manglende investeringer og har mistet betydning i forhold til sovjettiden.

  energiindustrien

  Mange af EU's medlemslande er ikke uvæsentligt afhængige af russiske gas- og olieforsyninger

  Termiske kraftværker drevet med olie, naturgas eller kul genererede omkring 63 procent af den samlede elproduktion på omkring 851 milliarder kilowattimer i 2003. Vandkraftværker tegnede sig for 21 procent og atomkraftværker for 16 procent. Den russiske regeringplanlægger at fordoble andelen af ​​atomenergi i elproduktionen til omkring en tredjedel inden 2020 for at kunne eksportere endnu mere olie og naturgas. Elnettet og de fleste store kraftværker er stadig under regeringskontrol. For at drage fordel af energisektorens indtægter var russisk politik rettet mod at genoplive statskontrollen over energiindustrien og skubbe private virksomheder tilbage på dette område. Dette blev opnået ved at opløse olieselskabet Yukos og overtage olieselskabet Sibneft af det semi-statslige gasselskab Gazprom . Surgutneftegas er en af ​​de største gas- og olieproduktionskoncerner i dag, hvor præsident Vladimir Putin kontrollerer 37 procent af aktierne. [283] Alle russiske atomkraftværker ejes af det statsejede selskab Rosatom og drives af det statsejede selskab Rosenergoatom . Indtil 2008 havde Unified Energy System , som tilhørte den russiske stat for mere end 50 % og siden er blevet opdelt i mindre virksomheder, den største andel af elproduktionen .

  Industri

  Ud over de gamle industriområder i Moskva, Nizhny Novgorod , Sankt Petersborg, Saratov , Rostov og Volgograd , er der siden Anden Verdenskrig dukket andre industriområder op, fortrinsvis i den asiatiske del af landet. Den tunge industri er koncentreret i Ural-bjergene omkring Jekaterinburg . Rusland indtager en førende rolle i den globale produktion af stål og aluminium. I de senere år er der blevet dannet verdensberømte stålkoncerner med stor finansiel styrke i Rusland. Det er for eksempel Evraz , Severstal , Magnitogorsk Jern- og Stålværker ogNovolipetsk Steel , som er en af ​​verdens 30 største stålkoncerner. Vigtige centre for tung industri er Magnitogorsk , Chelyabinsk , Nizhny Tagil , Novokuznetsk , Cherepovets og Lipetsk .

  Talrige maskin- og køretøjsindustrier producerer i de gamle hovedindustriområder i Moskva, Volga-regionen, det nordvestlige og Ural-bjergene, men her findes også udstyr og anlægskonstruktion. Flere grene af fremstillingsindustrien , såsom maskinteknik , bilindustrien og våbenindustrien , herunder luftfartsindustrien , faldt i en dyb krise efter Sovjetunionens afslutning. Produktionen faldt kraftigt. I 2000'erne kom der dog også gang i fremstillingsindustrien igen. Især på markeder i SNG var i stand til at genvinde markedsandele og nye markeder i Asienfindes, fordi nogle russiske produkter var i stand til at udmærke sig som enklere og billigere end vestlige konkurrerende produkter. I 2006 nåede den indenlandske produktion af maskiner og udstyr et volumen på omkring 63 milliarder euro. [286] For at gennemtvinge den nødvendige modernisering inden for maskinteknik styrer staten videreudviklingen af ​​maskinteknik fra oven. Dette omfattede etableringen af ​​statens holding Rostechnologii , hvor statsandele af næsten 500 virksomheder (våbenselskaber, flyselskaber, lastbil- og vognfabrikanter og maskinbyggere) blev bragt ind i.

  Flykonstruktion var en af ​​de vigtigste og teknisk mest udviklede grene af russisk industri. Efter Sovjetunionens sammenbrud blev produktionskæderne mellem de tidligere unionsrepublikker afbrudt. Dette havde dybtgående negative virkninger på russisk flykonstruktion. I 2006 blev de vigtigste udviklere og producenter af fly i Rusland samlet i OAK . I 2010 leverede OAK 75 fly med en omsætning på 4 mia. [287] De bedst kendte russiske bilproducenter er AvtoVAS , KAMAZ , Ischmasch eller GAZ Group . Meget ofte kan du stadig se mærkerne af biler fremstillet i RuslandZhiguli , Moskvich , Lada Niva og Oka , samt lastbiler KAMAZ, Ural og andre. I mellemtiden samarbejder russiske bilproducenter med udenlandske virksomheder. I øjeblikket samarbejder Volkswagen Group Rus med GAZ , Ford med Sollers , Renault-Nissan og AvtoVAZ og General Motors (GM) med Avtotor . Som et resultat blev der oprettet nye samlefabrikker, som i øjeblikket oprettes i Kaluga , Nizhny Novgorod, Togliatti , St. Petersborg og Kaliningrad. [288] Ruslands våbenindustri koordineres af den statslige våbeneksportør Rosoboronexport. Rosoboronexport koordinerer arbejdet i de forskellige våbenvirksomheder og samler dem i en gruppe gennem aktiebesiddelser.

  Den kemiske industri i Rusland er en af ​​de vigtigste grene af Ruslands nationale økonomi, hvis andel i mængden af ​​råvareproduktion når seks procent. Det kemiske kompleks i Rusland omfatter 15 store industrikoncerner, der specialiserer sig i produktion af forskelligartet produktion. [289] De førende virksomheder på dette område er de yderst profitable olieraffinaderier og producenter af kemisk gødning . Derudover er produktionen af ​​kemiske fibre , plast og bildæk højt udviklet i Rusland. Økonomien i Rusland er også drevet af fremstilling af byggematerialer, let industri (hovedsageligttekstilindustrien ) og fødevareindustrien .

  Tjenester

  handle

  detailhandel

  De førende lokale detailkæder omfatter langtfra X5-Retail Group (som omfatter Pyatyorochka- og Perekrestok -kæderne ), Magnit , mens de internationale kæder ledes af Metro Group og Auchan . Bankmarkedet er domineret af statslige institutioner som Sberbank , WTB , Rosselkhosbank og Vneshekonombank. Alene Sberbank, den tidligere arbejdersparebank i Sovjetunionen, har omkring halvdelen af ​​alle opsparinger. Kun Sberbank har et landsdækkende filialnet. Andelen af ​​statskontrollerede banker på det samlede marked er i gennemsnit omkring 50 procent. De største russiske private banker ( Gazprombank , Alfa Group , MDM Bank , Rosbank ) er en del af industrielle beholdninger og udfører hovedsageligt opgaver inden for rammerne af beholdningen. [290]

  udenrigshandel

  Med hensyn til forsyningsstruktur er Ruslands vigtigste handelspartner Tyskland, som hovedsageligt leverer færdige industriprodukter som maskiner, systemer og banebrydende teknologi til Rusland. Til gengæld er Rusland Tysklands største leverandør af råolie og dækker omkring en tredjedel af Tysklands naturgasbehov. Tysk-russisk handel steg med 8,4 % til 61,9 milliarder euro i 2018. Den tyske import fra Rusland steg med 14,7 % i forhold til året før og beløb sig til omkring 36 milliarder euro. Eksporten til Rusland steg også med 0,6 % til 25,9 mia. EUR. [291]Folkerepublikken Kina afløste Tyskland som den vigtigste udenrigshandelspartner i 2010. Holland, Ukraine, Italien, Hviderusland og Tyrkiet er også vigtige for Rusland. Rusland er allerede verdens næststørste eksportør af råolie og verdens største eksportør af naturgas. Eksporten af ​​energikilder og elektricitet står for 62,8 procent af den samlede eksport (metaller, metalprodukter: 9,9 procent, kemikalier: 4,1 procent) . [234] På trods af Ruslands vigtige position som råvareleverandør er Ruslands andel af den globale handel med varer forholdsvis lille. Det er to procent, næsten en tredjedel af Tysklands andel.

  Ruslands handel med varer med andre lande faldt i 2019. På USD-basis faldt handelsomsætningen med 3,1 procent i forhold til året før, hvilket svarer til omkring 595 milliarder euro. Importen af ​​varer og tjenester steg med 2,2 procent, mens eksporten faldt med 6 procent. For første gang i ti år bremsede eksporten BNP-væksten. [292]

  turisme

  Turisthøjdepunkter i Rusland
  Peters sommerresidens Peterhof Palace , det russiske Versailles : Great Cascade, med Finske Bugt i baggrunden
  Om natten i Sankt Petersborg åbnes Neva- broerne mellem klokken 02.00 og 05.00, hvorefter der ikke længere er forbindelse mellem talrige dele af byen. Under de hvide nætter fra slutningen af ​​juni til midten af ​​juli er skibskonvojernes passage et skue, som tusindvis af mennesker ser på trods de sene nattetimer.
  Nizhny Novgorod forbjerget kendt som sammenløbet af Oka og Volga . På forbjerget ligger Alexander Nevsky Cathedral and Fair . På den anden bred af Oka ligger Fødselskirken .
  Kizhi Island er en ø i Onega-søen i Rusland. Dens ensemble af trækirker, kendt som Kizhi-friluftsmuseet, har været et UNESCOs verdensarvssted siden 1990. Det omfatter i øjeblikket omkring 80 bygninger af karelsk træarkitektur.
  Solovetsky-klosteret er et af de vigtigste centre for den ortodokse kristendom i det russiske nord. Beliggende på Solovetsky-øerne i Hvidehavet , har klostret set adskillige belejringer og epoker gennem sin lange historie.
  Hurtigt tog af det transsibiriske et sted mellem Omsk og Novosibirsk .
  Fyrværkeri under Scarlet Sails- afslutningen den 20. juni. Det betragtes som hovedbegivenheden og klimakset for de hvide nætter . Med støtte fra stat, by og tv er festivalen vokset til en stor begivenhed på størrelse med Love Parade.
  Altai-regionen tillader aktiv ferie i næsten uberørt natur. Mulige er f.eks. flerdages vandreture og ridning, fiskeri, jagt, rafting, paragliding osv. I 2008 besøgte mere end 1 million mennesker fra over 60 lande Altai Krai.
  Den "gyldne" ring ("gyldne" på grund af de gyldne kupler) i gamle russiske byer nordøst for Moskva er et af de mest berømte rejsemål i Rusland. Næppe nogen længere studietur til Rusland kan undvære mindst én tur til Den Gyldne Ring. Ringen giver besøgende et indblik i historien om fremkomsten af ​​Rusland, som blev væsentligt formet herfra.
  Siden UNESCO inkluderede Baikal-regionen som et verdensarvssted i 1996, er turistinteressen for Baikal-søen vokset. Bajkalsøen, også kaldet "Sibiriens perle", er lige så interessant for eventyrrejsende, som den er for dykkere, vandrere, cyklister eller dem, der leder efter afslapning. Organisationen Great Baikal Trail forsøger at fremme økoturisme ved at bygge en vandresti rundt om Baikal-søen. På billedet ses Frolikha Adventure Coastline Track .
  Stavropol-regionen i det nordlige Kaukasus har på grund af sin rigdom af helbredende og termiske kilder flere kurbyer, der er velkendte i hele Rusland med et stort antal kurhuse, hvoraf nogle kan dateres tilbage til det 19. århundrede.
  Sortehavskysten i Sochi

  Landet har naturlige landskaber , der er værd at se , herunder UNESCOs verdensarvssteder , samt seværdigheder af høj kulturel værdi. I 2010 besøgte 2,4 millioner udenlandske turister Rusland, mens 13,1 millioner russere rejste til udlandet for at rekreere. [293]Indenlandsk turisme tegnede sig for 29,1 millioner rejsende. Selvom strømmen af ​​turister fra Asien og Sydamerika er stigende, udgør gæster fra Europa - med Tyskland i front - størstedelen af ​​besøgende til Rusland. Antallet af ferie- og forretningsrejsende, der kom ind i landet, var også steget uafbrudt; mens der i 2002 rejste omkring 360.000 tyskere rundt i landet, var der i 2008 558.000 tyske besøgende. Men kun 66.000 af disse var ferierejser med tyskere, og resten var forretningsrejser og familie- og vennerbesøg. [294] I 2017 besøgte 580.000 tyskere Den Russiske Føderation. [295] Individuelle turister er ofte blevet afskrækket af visumudbud og sprogbarrierer, mens landet er mere populært blandt rejsegrupper.

  Turister er længe blevet afskrækket af et uattraktivt mærkeimage [296] om, at "Rusland er et uroligt land" og "ikke klar til at byde turister velkommen. At folk der er uvenlige, og at faren lurer overalt," sagde Alexander Radkov, leder af det statslige turistbureau Rostourism , i 2012. [297] På trods af øgede aktiviteter fra det føderale turistbureau er der stadig ingen effektiv PR- og marketingstrategi . det dårlige billede af landet i vest, forårsagede bl.a. gennem medierapportering, [195] [298]som hovedsageligt indeholder nyheder om angreb, korruption og ufrihed. [299]

  Turismen i Rusland er primært koncentreret i de to metropoler Moskva og Sankt Petersborg. Sankt Petersborg betragtes som Nordens Venedig og har et rigt kulturelt tilbud og et historisk bycentrum, der er fuldt ud på UNESCOs verdensarvsliste . Typisk for St. Petersborg er de hvide nætter med de hævede Neva -broer fra slutningen af ​​maj til midten af ​​juli. Derudover tilbydes bådture på Volga og besøg i gamle russiske byer nordøst for Moskva, den såkaldte Gyldne Ring med mere end 20 byer. Naturferie er hovedsageligt muligt i Karelen og Altai-bjergene (verdensnaturarv). detDen transsibiriske jernbane (transsibirisk) løber omkring 9300 kilometer fra Moskva via Jekaterinburg , Novosibirsk , hovedstaden i Sibirien, Irkutsk , som også kaldes "Paris" i Sibirien, og regionen omkring Bajkalsøen , også en UNESCO verdensarv Site, til Vladivostok . Transsib rejses af både individuelle turister på de russiske jernbaners almindelige tog og grupperejsende, der bestiller rejser med specialtog.

  Kaliningrad , tidligere Königsberg , tiltrækker også flere og flere tyske besøgende. The Curonian Spit , en smal tange, der er erklæret som UNESCOs verdensarvssted i 2000, ligger dels i Kaliningrad Oblast , dels i Litauen .

  Badebyerne ved Sortehavets kyst og en række nordkaukasiske termiske kilde-kurbyer som Kislovodsk eller Pyatigorsk er vigtige i indenlandsk turisme. 400 kilometer adskiller det nordligste og det sydligste punkt på den russiske Sortehavskyst. I løbet af maj til oktober sæsonen er de fleste af Ruslands badebyer koncentreret om denne relativt lille kyststrækning, som ligger på samme breddegrad som badebyerne ved Adriaterhavet og de italienske og franske middelhavskyster.

  Skiturismen nyder stigende popularitet i det nordlige Kaukasus. Den relevante infrastruktur blev udvidet især til vinter-OL 2014 i Sochi .

  Trafik

  transportinfrastruktur

  Forløb af middelalderlige Via Regia og Via Imperii i Europa

  Med en størrelse på 17.075.400 km² er landets særlige fokus på den mest mangfoldige og velfungerende infrastruktur som muligt . Efter den politiske vending i Rusland faldt trafikmængden i første omgang primært på grund af afmatningen i økonomien, men oplevede derefter en kraftig vækst. Den nuværende infrastruktur kommer i vid udstrækning fra Sovjetunionens tid og trænger nu til modernisering, såvel som de eksisterende transportsystemergenerere næsten ingen netværkseffekter. Udbygningen og moderniseringen af ​​transportinfrastrukturen er derfor en høj prioritet for den russiske regering. Regeringen vedtog i 2005 en strategi for fornyelse af transportinfrastrukturen med fokus på fortsat modernisering og forbedringer inden for jernbane-, vej- og lufttransport samt rehabilitering af landets havne. Derudover skal koncessioner og andre offentlig-private partnerskabsmodeller i transportsektoren fremmes for også at mobilisere finansiering fra private investorer i denne sektor.

  Trods de vanskelige forhold ønsker Rusland programmæssigt at etablere sig som et vigtigt knudepunkt i Asien-Europa-trafikken og til dels også på nord-syd-aksen fra Nordeuropa mod Indien. Til dette formål skal logistikinfrastrukturen udvides, især i Moskva og Sankt Petersborgs hubs.

  Mens Ruslands transportinfrastruktur vest for Ural-bjergene generelt er veludviklet, er vej- og jernbaneinfrastrukturen i Trans-Ural og Sibirien teknisk forældet og i bedste fald ukonkurrencedygtig. Den største trafikale hindring for den økonomiske forbindelse mellem de enorme territorier i Sibirien og de blomstrende syd- og sydøstasiatiske stater er manglen på trafikruter i nord-syd-retningen. [300] Som følge heraf blev Vladimir Putin og Xi Jinping i 2015 enige om den eurasiske økonomiske union initieret af Rusland og Kina og Silk Road Belt Initiativet i ét projekt, Central Eurasia Initiative, at integrere. Heri skal der udarbejdes en logistisk strategi for en ny transportramme for Sibirien og Fjernøsten i Rusland.

  I Logistics Performance Index , som er udarbejdet af Verdensbanken og måler kvaliteten af ​​infrastrukturen, var Rusland placeret på en 75. plads ud af 160 lande i 2018. [301]

  vejtrafik

  Motorvejsnetværk i Den Russiske Føderation

  Siden 2000 har tendensen til gaden været tydeligt genkendelig i Rusland. Vejtætheden er meget lav med 40 meter vej pr. kvadratkilometer. Det skyldes blandt andet den meget lave befolkningstæthed i store dele af landet. Kvaliteten af ​​vejnettet i Rusland varierer meget, og dets udvikling kan ikke følge med den stadigt stigende trafik. Tætheden af ​​netværket falder kraftigt fra vest til øst: Jo længere mod øst du kommer fra Moskva, jo mere forringes vejforholdene. På trods af dette foregår størstedelen af ​​godstrafikken mellem Vesteuropa og Rusland ad landevejen – i transitvia Polen og Hviderusland eller via den nordlige rute via Polen og de baltiske republikker og via Finland. Jernbanernes sporviddeforskel bidrager også til dette.

  Det russiske motorvejs- og hovedvejsnet dækker tilsammen omkring 540.000 kilometer (2001), hvoraf to tredjedele er asfalteret. Kun siden 2003 har der været en rumlig og sæsonmæssig sammenhængende vejforbindelse fra Østersøen til Stillehavet. Uden for storbyområder er hovedveje normalt ikke udviklet som motorveje eller motorveje, og selv på større, brede veje er retningsbanerne ikke adskilt fra hinanden af ​​autoværn . Den vigtigste hovedvej i Rusland er den europæiske rute 30 , som ender i Sibirien.

  Transportomkostningernes andel af produktionsomkostningerne er op til 20 procent på grund af de dårlige veje. Den dårlige infrastruktur koster landet op til ni procent af dets økonomiske produktion; Trafikeksperter vurderer, at der hvert år skal investeres, hvad der svarer til mindst 32 milliarder euro i vejudvidelse. [302]

  Et relativt stort antal dødsulykker sker på vejen. I 2013 var der i alt 18,9 trafikdræbte per 100.000 indbyggere i Rusland. Til sammenligning: I Tyskland var der 4,3 dødsfald samme år. I alt mistede 27.000 mennesker livet på vejene. Landets motoriseringshastighed er på den øvre midtbane verden over. I 2017 var der 324 motorkøretøjer per 1000 indbyggere i landet. Med omkring 46,9 millioner køretøjer har Rusland den femtestørste bilflåde af alle lande. [303]

  Lokal offentlig transport

  Et klasse 81-740/741 tog på Mezhdunarodnaya station , linje 4 i Moskva Metro

  Næsten halvdelen af ​​passagertransporten foregår i lokal transport , primært via busnettet, som findes i 120 byer. Derudover har 90 russiske byer et trolleybusnetværk , 66 byer har sporvogne og forstadstog , og syv byer har også en metro og fire andre forstadsjernbanelinjer .

  I 1990'erne gik mange af de gode lokale transportnetværk i forfald og blev i stigende grad suppleret eller erstattet af private bus- eller rutetaxiselskaber . Også for nylig er sporvogns- eller trolleybussystemer blevet lukket ned i flere store byer til fordel for busser (såsom trolleybussen i Arkhangelsk og sporvognen i Ivanovo i 2008 , eller sporvognen i Voronezh i 2009 ).

  jernbanetransport

  De russiske jernbaners hovedruter ( Rossijskije schelesnyje dorogi , RŽD )
  Sapsan højhastighedstog (næsten identisk med ICE 3) på jernbanelinjen Sankt Petersborg-Moskva

  Som et middel til massetransport over lange afstande indtager jernbanen en vigtig del af transportmarkedet i Rusland. På grund af de store afstande var det en stor udfordring at forbinde Fjernøsten i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, som landet var i stand til at etablere med den berømte Transsibiriske Jernbane . Samtidig blev Baikal-Amur-hovedlinjen fra Baikal-søen til Amur-floden bygget i slutningen af ​​det 20. århundrede for at åbne Sibiriens Fjernøsten . Gennem disse to og de forgrenede ruter udvikles landet i vest-østlig retning. Gennem det, for eksempel godstransport mellem Pusan ​​og Helsinkikan reduceres fra omkring 47 dage til søs til omkring 16 dage.

  I maj 2001 besluttede den russiske regering at gennemføre jernbanereformen. Hovedmålene var liberalisering af jernbanemarkedet og frigivelse af jernbanetariffer. Som en del af jernbanereformen blev det tidligere jernbaneministerium (MPS) opløst i oktober 2003, og Ruslands næststørste statsejede selskab, Rossijskije schelesnyje dorogi (RZhD), blev grundlagt. I de senere år er der også opstået 85 private jernbaneselskaber i Rusland, som i dag transporterer mere end 25 procent af godset og ejer omkring 30 procent (ca. 200.000 godsvogne ) af hele godsvognsbeholdningen i Rusland. Rutenetværket i Rusland drives af RZhD. Samlet set er det veludviklede jernbanenetværk ( bredsporetmed en sporvidde på 1520 millimeter ) omkring 87.000 kilometer, hvoraf næsten halvdelen (40.000 kilometer) er elektrificeret. På øen Sakhalin er der næsten 1000 kilometer med en bredde på 1067 millimeter. Derudover er der yderligere 30.000 kilometer ikke-offentlige industribaner (alle oplysninger fra 2004). Mens vejtransport har været den dominerende transportform i Vesteuropa i årtier, og jernbaner er af sekundær betydning, har lastbiler i Rusland først været i stand til at indhente efter 2000. Det er grunden til, at jernbanerne i Rusland har en markedsandel på 83 procent over gennemsnittet inden for godstransport .

  vandtrafik

  Rusland har et betydeligt antal havne og sejlbare vandveje. I den europæiske del af Rusland forbinder 72.000 kilometer indre vandveje Østersøen, Sortehavet, de indre søer og Hvidehavet. Vigtige vandveje i dette er Volga , Kama , Nizhny Novgorod Oka , Vyatka , Don og kanalerne , der forbinder disse floder.

  I Sibirien er 24.000 kilometer farbare. På grund af dræningen af ​​de store floder Ob , Yenisei og Lena til polarhavet er der ingen øst-vestlig vandvejsudvikling; på grund af isdannelse er polarruten kun mulig i nogle få måneder om sommeren, men denne periode forlænges af klimaændringer . Flodernes og kanalernes sejlbarhed er stærkt forringet af meteorologiske påvirkninger (vandstand) og dårligt byggeri. Siden 1990 har der været en reduktion i antallet af fartøjer på indre vandveje i Rusland. I 2002 var antallet af indlandsskibe stadig omkring 8.800, heraf 8.000 fragtskibe og 800 passagerskibe. De vigtigste russiske indre havne erArkhangelsk , Perm , Yaroslav , Saratov og Cheboksary .

  Søfart er en af ​​de hastigt voksende transportsektorer i Rusland. Hovedårsagen til dette er den stigende mængde eksport af råolie og mineralolieprodukter. De vigtigste havne er i St. Petersborg og Kaliningrad ved Østersøen, Novorossiysk og Sochi ved Sortehavet, og Vladivostok , Nakhodka , Magadan og Petropavlovsk-Kamchatsky ved Stillehavet; Murmansk er den eneste (nord) atlantiske havn, der holdes isfri hele året rundt . I 2003 udgjorde godshåndteringen i russiske havne 285,7 millioner tons. For godstrafik mellem det russiske hjerteland og I Kaliningrad -eksklaven er færgetrafikken vigtig.

  luftfart

  Udsigt over Sheremetyevo Terminal-D

  I Rusland og Sovjetunionen havde luftfarten tidligt stor betydning på grund af landets størrelse. National lufttrafik forbinder fjerntliggende områder, som aldrig var værd at udforske til lands. På Sovjetunionens tid var det statsejede Aeroflot det største flyselskab i verden, og dets priser var nogle gange billigere end jernbanernes. Flybilletter til Fjernøsten i Rusland er stadig subsidieret af staten i dag. [304] Ud over Aeroflot, som fortsat er semi-offentlig, flyver større selskaber som Rossija , S7 Airlines og UTair , som også er tilsluttet staten . Antallet af lufthavnei Rusland faldt fra 1302 til 496 mellem 1992 og 2011, hvor antallet af internationale lufthavne steg fra 19 til 70 og 55 flyvepladser med en asfalteret bane længere end 3000 meter. Adskillige internationale flyselskaber flyver til andre russiske byer udover Moskva. De største og vigtigste lufthavne er Sheremetyevo -2 og Domodedovo nær Moskva. I 2011 omfattede Ruslands flyflåde omkring 6.000 fly, hvoraf næsten 2.000 var fragtfly. Statstilskud og reguleringer tjener til at stimulere den russiske luftfartsindustri . I efteråret 2018 gav regeringen bankerne Sberbank og VTB til opgave at etablere et større regionalt flyselskab, [305]Med deres hjælp bør de regionale lufthavne opgraderes for at aflaste Moskva-hubben. [306] I januar 2020 beordrede præsident Putin regeringen til at oprette et selskab til at udvikle de fjerntliggende østlige regioner med en al-russisk flyflåde. [304] Dette samfund blev skabt på grundlag af Red Wings . [307] Efter den russiske invasion af Ukraine i 2022 og vestlige sanktioner gav russiske myndigheder 21 flyselskaber tilladelse til at operere udenlandske fly uden et gyldigt luftdygtighedsbevis , hvilket resulterede i et forbud mod at flyve over EU.[308] Rusland lukkede selv luftrummet og elleve lufthavne (Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol og Elista) langs krigszonen i syv dage, hvorefter foranstaltningerne blev forlænget dusinvis af gange. [309] Kina nægtede også dobbeltregistrerede fly brug af sit luftrum. [310]

  rumrejse

  Den sovjetiske rumstation Mir

  I 1990'erne led russisk rumfart af store finansieringsproblemer, hvilket fik mange programmer til at gå i stå. Takket være forbedringen i den økonomiske situation var russisk rumfart i stand til at komme sig. Som det nationale rumagentur er det statsejede selskab Roskosmos ansvarlig for landets civile rumprogram; dens sæde er i Star City nær Moskva . Det blev etableret som en myndighed i 1992 og overtog de væsentlige ressourcer af sovjetisk rumrejse . Roskosmos bruger i øjeblikket tre rumhavne: Plesetsk-kosmodromen nær Arkhangelsk, Vostochny-kosmodromen iAmur -regionen, såvel som Baikonur Cosmodrome i Kasakhstan , hovedbasen for sovjetiske og russiske rumrejser. Rusland har været en af ​​de mest succesrige udbydere af kommercielle raketopsendelser i årtier.

  I juli 2005 blev et nyt rumprogram for årene 2005 til 2015 godkendt af den russiske regering. Målet var at sikre verdensniveauet for russisk rumfart og at konsolidere Ruslands position blandt verdens førende rummagter. Prioriteten var udvikling og brug af rumteknologi og -tjenester samt konstruktion af rumfartøjer til bemandede flyvninger, transport og interplanetariske missioner, herunder et genanvendeligt rumsystem. Rusland er en stor bidragyder til ISS, som Soyuz-raketten med Soyuz - rumfartøjet og Progress -rumtransporteren i stigende grad er blevet brugt til, siden Rumfærgen- programmet blev afbrudt .

  Endvidere skal det videnskabelige og tekniske grundlag for en bemandet flyvning til Mars og en rumstation af den nye generation skabes. Som et første skridt ønskede Rusland at bringe sin satellitflåde op på verdensstandarder inden 2015, primært ved hjælp af vestlige elementer. Derudover skulle de første ubemandede opsendelser med moderniserede versioner af de tidligere bæreraketter finde sted på dette tidspunkt fra det nye Vostochny-kosmodrom i Amur-regionen. Faktisk har den ældre Soyuz-2.1- model været på vej der siden 2016 . Vostotschny planlagde de første bemandede opsendelser af rumfartøjer med det nye Angara A5 løfteraket til 2020 ; dette skifter til midten af ​​2020'erne. På samme tid, missioner til dybdegående udforskning afMånen og planeten Venus sørgede for.

  Den russiske rumindustri har været sammenflettet med den i Ukraine siden sovjettiden; flere missiler såsom Dnepr og Zenit blev udviklet og produceret i fællesskab. Dette samarbejde brød op på grund af krigen med Ukraine, så Rusland mistede omkring halvdelen af ​​sit udvalg af løfteraketter. Nye interne udviklinger som Soyuz-5 og -6 skulle kompensere for dette i løbet af 2020'erne.

  kommunikation og information

  stolpe

  Postkontor på Arbat i Moskva
  System af russiske postnumre ( postnummerkort )

  Størstedelen af ​​det russiske postsystem varetages af det statsejede selskab Potschta Rossii . Denne blev udskilt i 2002 fra det føderale post- og teleministerium, som også blev opløst på samme tid og også var ansvarlig for posttrafikken i sovjettiden. I dag tilbyder Potschta Rossii sine tjenester på i alt over 42.000 postkontorer spredt over hele Rusland. Antallet af ansatte i virksomheden er omkring 415.000 i hele Rusland. [311]Siden begyndelsen af ​​det 21. århundrede har posthuse i mange byer tilbudt basale posttjenester – såsom afsendelse og modtagelse af breve, pakker og telegrammer samt postgiro ​​– samt yderligere tjenester, herunder offentlige computerarbejdspladser med internetadgang.

  Potschta Rossii er en monopolist i Rusland for postomdeling. Internationale kurerfirmaer som DHL og TNT Express har også været aktive inden for pakkepost i Rusland siden 1990'erne .

  telekommunikation

  Det helt russiske teleselskab Rostelekom er det største selskab i denne filial i Rusland. Siden 1. april 2011 omfatter det de regionale afdelinger Dalny Vostok (Fjernøsten), Sibir , Ural , Volga , Jug (Syd), Severo-Sapad (nord-vest) og Zentr (Center). De tre største udbydere i landet , Mobile TeleSystems , Beeline og MegaFon , deler mobilkommunikationsmarkedet over hele landet, samt nogle mindre regionale leverandører. Denne industri oplevede en hurtig vækst i Rusland fra år 2000: mens mindre end én procent af den russiske befolkning i 2000 ejede en mobiltelefon, oversteg det landsdækkende antal mobiltelefoner allerede i 2006 befolkningen, og pr. 31. marts 2007 var et godt 155 millioner.

  I 2019 fastsatte loven, at internetdatatrafik skal køre på sin egen server, så uafhængighed fra andre lande er sikret fra nu af. [312] [313]

  Internet

  Internettets historie i Rusland begynder i september 1990, hvor topdomænet ".su" blev registreret for det daværende Sovjetunionen. Dette domæne bruges stadig delvist af russiske websteder i dag. I marts 1994 blev det officielle topdomæne ".ru" for russiske internetadresser registreret. Hjemmesider under dette domæne udgør en væsentlig del af det russiske internet - ofte kaldet Runet for korte . Landet har nu også et kyrillisk topdomæne (.рф). Det russiske internetsegment var nummer fire i verden omkring 2012 med i alt mere end 3,6 millioner domænenavne.

  I 2000'erne steg antallet af internetbrugere i hele Rusland støt: I 2000 var der kun 3,1 millioner brugere (2,1 procent af befolkningen) på landsplan, i 2007 var deres antal allerede 28 millioner (19,5 procent). [314] Med mere end 50 millioner internetbrugere blev Rusland førende i Europa i 2011. [315] I 2016 brugte 102 millioner russere internettet, eller 71,3 procent af befolkningen. [316] Runets vigtigste internetprojekter omfatter søgemaskinerne Rambler og Yandex , online-netværket Wkontakte og informations- og nyhedsportalerne RBC Informations Systems, Lenta.ru og Gazeta.ru. De mest kendte udbydere omfatter større teleselskaber som CenterTelekom , MGTS , North-West Telecom og VolgaTelekom . [317] I løbet af statsstøtten til udvidelsen af ​​internettet oplevede sociale medieaktiviteter i Rusland et usædvanligt stærkt løft, og tilsvarende platforme spiller en vigtig rolle i Rusland. Platformene Vkontakte.ru og Odnoklassniki.ru , som opstod i Rusland, er særligt populære og har vist højere vækstrater end internationale, såsom Facebook . Også LiveJournalblev brugt over gennemsnittet i Rusland i en international sammenligning og endelig russisk. De sociale netværks bruttorækkevidde i 2010 var 49,2 millioner mennesker, der bor i Rusland. [318] Siden er der vedtaget mange regler med vage formuleringer, som giver myndighederne mulighed for at slå ned på tjenester og brugere. Fra 2018 skulle alt kommunikationsindhold opbevares (og stilles til rådighed for staten), en udskydelse af denne forpligtelse med 5 år måtte overvejes på grund af indsatsen i 2017. [319]

  medier

  mediestruktur

  Siden det sovjetiske systems sammenbrud har der været mange perioder med omstrukturering i den russiske mediesektor. Statsreformer privatiserede mediemarkedet i begyndelsen af ​​1990'erne. Siden da har mange aviser, udgivere og tv-stationer dannet alliancer med oligarker for at sikre deres overlevelse. Derved faldt de imidlertid under deres kontrol, som udøvede politisk indflydelse over medierne gennem manipulation. [320] Medieimperiet Boris Berezovsky og Vladimir Gusinsky ( Media Most ), som modsatte præsident Putin, blev smadret ved retskendelse. De største russiske mediebeholdninger er Gazprom-Media og WGTRKAll-russisk statslige tv- og radioselskab . Selvom mediekensur praktiseres af Roskomnadzor (Regulerende Myndighed for Massemedier, Kommunikation og Beskyttelse af Kulturarv) [321] , er ytrings- og ytringsfrihed ifølge den russiske forfatning, kapitel 2, artikel 29 garanteret. Propaganda og agitation , social, racemæssig , nationalog religiøst fjendskab er forbudt, ligesom relativisering af de væbnede styrkers rolle i Anden Verdenskrig. De fleste russere foretrækker tv som deres vigtigste informationskilde, efterfulgt af aviser. Ifølge Roskomnadzor er 66.032 medier opført i Rusland (fra 2012). Blandt dem er 5254 tv-stationer, 3769 radiostationer, 28.449 aviser og 21.572 magasiner. [322] Statslige tv-kanaler er ikke massemedier i vestlig forstand. [323]

  Print media

  I årtier blev USSRs dagspresse forsynet med information primært af det semi-officielle pressebureau TASS . Efter Sovjetunionens sammenbrud udviklede der sig en fri presse i Rusland, men i dag er den igen udsat for stigende regeringsundertrykkelse. Freedom House vurderer pressefrihed som "ikke fri" og med en generel nedadgående tendens (i 2002 blev landet opført som "delvist frit"). [324] Reporters Without Borders 2019 Press Freedom Index rangerer Rusland som nummer 149; i Europa klarede kun nabolandene Belarus (rang 153), Tyrkiet (rang 157) og Kasakhstan (rang 158) det dårligere.[325] I foråret 2017 blev journalisten Nikolai Andrushchenko dræbt. [326]  Ifølge Reporters Without Borders var ofrets død direkte relateret til hans journalistiske arbejde. [327]

  Blandt de trykte medier betragtes tabloiden Moskovsky Komsomolets som den mest populære i landet. Ifølge egne udsagn når tabloiden omkring 1,3 millioner læsere. Det er også det billigste. Det vigtigste dagblad er Komsomolskaya Pravda , med et nuværende oplag på 830.000 eksemplarer. Dagbladet Rossiyskaya Gazeta (oplag: 430.000 eksemplarer) er en bulletin fra den russiske regering med base i Moskva. Russiske love og dekreter træder først i kraft, når de offentliggøres i Rossiyskaya Gazeta. RIA Novosti har været et statsligt informations- og analysebureau siden 1993 med egne korrespondenter i mere end 40 lande.

  radio

  Ud over statens Radio Rossii er der talrige private radiostationer - for det meste lokale stationer. Nogle Moskva-stationer har også licenser i regionerne. Indtil den tvungne afbrydelse i 2022 var Echo Moskwy -udsendelsesselskabet den eneste tilbageværende repræsentant for de medier, der var kritiske over for regeringen. I dag bruger russiske radiostationer UKW - frekvenserne (87,5 MHz til 108,0 MHz), som også er almindelige i Tyskland, under den engelske betegnelse "FM". I sovjettiden brugte man det såkaldte OIRT-bånd (65,9 til 73,1 MHz), hvor individuelle sendere stadig fungerer i dag under navnet VHF. Mange russiske hjem har et radiostik, der lader dig stille ind på samme måde som kablet radiokan modtage en til tre kanaler. De simple enheder kræver ingen ekstra strømforsyning og har ofte en volumenkontrol som eneste kontrolelement. Den omfattende udsendelsestjeneste i udlandet drives under navnet " Ruslands stemme".

  TV
  Newsroom på RIA Novosti-redaktionen i Moskva, billede af Jürg Vollmer [328]
  Journalisten Vladimir Vladimirovich Posner interviewede USA's udenrigsminister Hillary Clinton i marts 2010 i Moskva.

  Fjernsyn er den vigtigste og ofte eneste informationskilde for 85 % af den russiske befolkning og er derfor særdeles velegnet som propagandaværktøj for regeringen, der nøje kontrollerer programmernes indhold. [329] I de fleste dele af Rusland kan tre nationale og en eller to regionale tv-kanaler modtages. Afhængigt af placeringen kan mere end et dusin tv-udbydere modtages jordbaseret i Moskva . Perwy -kanalen , dt.: Første kanal, er den kanal med den bredeste rækkevidde på landsplan og kan modtages af 99,8% af den russiske befolkning, når det ugentlige seertal af kanalen over 80% af befolkningen. Nogle af de russiske tv-kanaler drives af den statslige mediekoncern WGTRK . Dets tilbud inkluderer Rossija 1 -kanalen , som ifølge egne udsagn modtages af omkring 98,8 % af den russiske befolkning. En sportskanal kaldet Sport ( russisk: Спорт) og en kulturkanal kaldet Rossija K drives også af WGTRK. Derudover har der siden 2005 været den internationalt orienterede, engelsksprogede tv-station Russia Todaymed base i Moskva, hvis erklærede mål er at nedbryde gamle fordomme og klicheer om Rusland og præsentere det russiske perspektiv på internationale begivenheder for offentligheden. Udviklingen i Rusland vil også her blive undersøgt ud fra et russisk perspektiv. Vesti er en af ​​de vigtigste nyhedskanaler i Rusland. Det er en del af Telekanal Rossiya og RTR. Tv-kanalen Russian TV international er produceret specielt til russere, der bor i udlandet.

  I 1990'erne udviklede der sig flere delvist landsdækkende private tv-stationer i Rusland, som også havde uafhængige og regeringskritiske informationsprogrammer i deres program. Men i begyndelsen af ​​2000'erne kom de landsdækkende sendestationer under statens indirekte kontrol eller blev lukket og erstattet af statslige tv-selskaber. Sådan sender Sport i dag på frekvensen af ​​TW-6 . Rusland sender med SECAM-tv-standarden (Østeuropa-variant). Rusland planlægger at indføre DVB-T på lang sigt (i 2010'erne). Angiveligt skal sådanne apparater støttes, så befolkningen kan købe det relativt dyre apparat.

  uddannelse

  Uddannelses system

  Uddannelsessystemet i Rusland

  Uddannelsessystemet i Rusland er opdelt i fire sektioner: almen uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og postgraduate uddannelse. Almen dannelse betyder ikke, at barnet skal i skole. [330] Et barn kan på forældrenes anmodning modtage hjemmeundervisning, hvis hans/hendes vidensniveau svarer til skoleforløbet, som testes to gange årligt. Denne ret i Rusland er garanteret af statsforfatningen (artikel 43) og af den føderale lov №273-ФЗ (føderal lov om uddannelse i Den Russiske Føderation). [331]

  Omkring 2017 brugte staten fire procent af det centrale budget på uddannelse. [35] I 2015 PISA-ranglisten blev russiske elever placeret på en 23. plads ud af 72 lande i matematik, 32. i naturvidenskab og 26. i læsning. [332]

  Almen skoleuddannelse

  Den almene skoleuddannelse er til gengæld opdelt i sektionerne grundtrin, gymnasialt niveau og højere niveau.

  • Grundskole: Børn starter i skole i en alder af syv år. Både det akademiske år og skoleåret begynder ensartet i hele Rusland den 1. september hvert år. En tidlig skolestartsalder på seks år anbefales i gennemsnit for omkring 35 procent af børnene ifølge en psykologisk rapport. Børn, der startede i skole i en alder af syv år, gennemfører det fireårige folkeskoleniveau inden for tre år. På den måde går man direkte fra tredje til femte skoleår.
  • Gymnasieniveau: Dette efterfølges af et obligatorisk seksårigt gymnasieniveau. Det fører til erhvervelse af "almen grunduddannelse" - normalt i slutningen af ​​niende klasse og efter at have nået den skolepligtige alder på 15 år. Denne uddannelse giver ret til at følge en gymnasial uddannelse (to år). Efter ni års obligatorisk skolegang er erhvervsuddannelser mulige i stedet for gymnasietgennemføres på mellemteknisk skole (fagskole) eller teknisk center. Disse institutioner er stadig tilgængelige i det vertikalt permeable hele erhvervsuddannelsessystem til erhvervelse af den komplette mellemuddannelse (dobbelt uddannelsesforløb). For udover de jobspecifikke fag undervises der også i de almene pædagogiske fag, selvom indholdet tager udgangspunkt i den faglige orientering.
  • Øvre niveau: Det øverste niveau afsluttes med "certifikatet for komplet mellemuddannelse" (det traditionelt såkaldte "modenhedscertifikat") - på tysk Abitur , som endnu ikke garanterer adgang til universitetet. Dette kræver en krævende optagelsesprøve. Enhver, der har bestået Abitur med meget gode resultater, skal kun bestå en eller to optagelsesprøver. Ved dårligere Abitur-karakterer undersøges flere fag.

  gymnasier

  Seminarrum ved Det Juridiske Fakultet ved Saint Petersburg State University

  Et mangfoldigt videregående uddannelsessystem er tilgængeligt for studerende i Rusland til videregående uddannelse . Ud over det klassiske universitet med en bred vifte af fag, er der forskellige universiteter og akademier med en særlig teknisk , uddannelsesmæssig eller økonomiskjustering. Selvom Abitur er en forudsætning for optagelse på universitetet, skal en adgangsprøve også være bestået. Studiefinansiering er gratis for højtpræsterende studerende, men kun gebyrfinansieret for en stadig større del af befolkningen. Efter 1992 fik universiteterne større rettigheder til selvstyre. Universiteterne omorganiseres; hævdvundne etablissementer får nye navne og moderne strukturer.

  Varigheden af ​​de fleste uddannelser er fem år, hvor de første to år, som i Tyskland, fungerer som et generelt grundforløb , som derefter efterfølges af teknisk specialisering i hovedforløbet . Indtil 1991 var den eneste kvalifikation eksamensbeviset . Med den gradvise indførelse af nye studieforløb er bachelor- og kandidatuddannelser også mulige ud over diplomet, som de fleste studerende også stræber efter.

  I alt fire kategorier af videregående uddannelsesinstitutioner kan opsættes i følgende hierarki:

  • universiteter
  • akademier
  • Institutter (= universiteter)
  • gymnasier

  De mest fremtrædende russiske universiteter omfatter Lomonosov Moscow State University , Saint Petersburg State University , Kazan State University og Novosibirsk State Technical University . Grundlæggelsen af ​​private skoler og universiteter er nu tilladt i Rusland. Dit besøg er ikke gratis og normalt kun overkommeligt for et lille skift. I Rusland var der i 2005 1061 universiteter og gymnasier, hvoraf 413 var private gymnasier.

  forskning

  Laboratorieteknikere udfører eksperimenter i laboratoriet i ChemRar High-Tech Center , Moskva Oblast
  Produktion af membranfiltre til blodplasma ved hjælp af ny nanoteknologi i Dubna Special Technological Economic Zone

  Den første begyndelse af videnskabelige aktiviteter i Rusland var allerede i Kievan Rus tid. De første overlevende krøniker, Nestor -krønikerne, stammer fra år 1070. Der blev især registreret historiske begivenheder og meteorologiske observationer.

  Videnskaben som social institution opstod først i Rusland i begyndelsen af ​​det 18. århundrede under Peter den Stores styre . Det var på dette tidspunkt, at de første videnskabelige institutioner i det russiske imperium blev etableret, især Videnskabernes Akademi i 1724 . I 1755 blev dagens Lomonosov Universitet det første universitet i Moskvagrundlagt i Rusland. I 1916 var der omkring 100 højere uddannelsesinstitutioner i Rusland, herunder 10 universiteter og flere dusin forskningsinstitutioner. Med dette var videnskaben om det russiske imperium på et lavt udviklingsniveau sammenlignet med mange andre europæiske lande. Allerede dengang nød visse områder af russisk videnskab international prestige. Blandt de første nobelprisvindere var to russiske akademikere, Ivan Pavlov (1904) og Ilya Mechnikov (1908).

  Russisk videnskab fik et betydeligt løft i udviklingen under sovjettiden. Samlet set havde Sovjetunionen et veludviklet forsknings- og udviklingssystem. Den høje grad af centralisering af forskningen var karakteristisk for denne periode. De fleste videnskabsmænd var således ansat ved Videnskabsakademiet eller i deres regionale afdelinger. Centrale træk var adskillelsen af ​​forskning og produktion, dominansen af ​​USSR Academy of Sciences i grundforskning og anvendt forskningog den ringe betydning af videregående uddannelse i forskning. Alle virksomheder i den økonomiske sektor var statsejede og forskede ikke meget selv. Meget af forskningen blev udført af specialiserede forskningsinstitutter , som generelt var organisatorisk adskilte fra statsejede virksomheder. Da den sovjetiske stat tildelte industrialisering og militær overlegenhed meget høj prioritet , støttede den særlig generøst forskning og udvikling på disse områder. Efter afslutningen af ​​Anden Verdenskrig opmuntrede staten udviklingen af ​​sovjetiske rumrejsermeget intensiv. Alt dette førte til, at Sovjetunionen blev et industrialiseret land i anden halvdel af det 20. århundrede. Forskning og udvikling blev betragtet som verdensledende på visse områder, såsom våbenindustrien og rumfart.

  Lancering af en Proton - K løfteraket
  Fysik forskningsseminar ved United Institute for Nuclear Research i Dubna

  Videnskaben oplevede en alvorlig krise i Den Russiske Føderation i 1990'erne, da der var en permanent mangel på midler til at støtte de eksisterende forskningsfaciliteter. Dette førte til udviklingsstop på mange områder og til migration af kvalificeret forsknings- og lærerpersonale til andre europæiske lande eller USA. Institutionerne og arbejdsmetoderne i russisk forskning og udvikling har bibeholdt mange træk ved det tidligere sovjetiske system, hvor størstedelen af ​​forskningsorganisationerne er adskilt fra erhvervslivet. Forskningsfaciliteter i virksomheder er generelt dårligt uddannet. Det Russiske Videnskabsakademihar en dominerende stilling. Næsten to tredjedele af alle forskningsinstitutioner var statsejede (pr. april 2012) og beskæftiger 78 procent af forskningspersonalet. Derimod er 14 procent af faciliteterne privat organiserede. På grund af denne overlegne statsmagt ledes russisk forskning primært af store forskningsinstitutter, mens små organisationer kun er af mindre betydning. Derfor beskæftigede den største af alle russiske forskningsinstitutioner i 2008 i alt 53 procent af forskningspersonalet og var ansvarlige for 44 procent af de samlede forskningsudgifter. Finansiering over statsbudgettet er overvejende i finansieringen af ​​forskning og udvikling. I begyndelsen af ​​2010'erne forsøgte regeringen at øge universiteternes forskningsbidrag. Universitetssektoren står for blot seks til syv procent af det samlede omfang af forskningsmidler. Tolv procent af lærerstaben kommer i betragtningforskere klassificeret. Næsten halvdelen af ​​alle universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner er slet ikke involveret i forskningsaktiviteter.

  På trods af kriserne i 1990'erne har nogle områder af russisk videnskab stadig topplaceringer i international sammenligning. Fem russiske fysikere blev tildelt Nobelprisen: Zhores Alfyorov i 2000, Alexei Abrikosov og Vitaly Ginsburg i 2003, og Andrei Geim og Konstantin Novosyolov i 2010.

  For at fremme indenlandsk forskning og udvikling fra 2000 og frem er der udformet særlige nationale målprogrammer, som blandt andet sørgede for lønstigning til videnskabeligt ansatte, fremme af unge akademikere og etablering af teknologiparker på landsplan. Der blev lagt særlig vægt på videreudvikling på de områder, hvor Rusland tidligere havde opnået topresultater, det vil sige frem for alt inden for naturvidenskab og forsvarsindustri. Præsident Medvedev lancerede en moderniseringsoffensiv ved at finansiere nøgleprojekter, såsom Innovationsbyen ( Innograd ) i Skolkovo. I fremtiden vil der blive forsket i nye teknologier der og udviklet, indtil de er klar til markedet. Det nye forsknings- og udviklingskompleks skal primært arbejde inden for fem områder: energi, informationsteknologi, telekommunikation, biomedicin og nuklear teknologi. Den russiske regering fortsatte med at planlægge at gå ind i produktionen af ​​mikroelektronik . Også i forbindelse med satellitnavigation har Rusland til hensigt at trimme sit marked mere mod brugen af ​​det indenlandske GLONASS-system .

  Udsigterne for videnskab formørkede efter den russiske angrebskrig i 2022, alle topfigurer i det videnskabelige samfund blev svoret til at gå på regeringskurs, mens 8.000 videnskabsmænd underskrev et protestbrev. MIT såvel som CERN holdt op med at arbejde sammen, russerne på CERN håbede at forblive som "statsløse" ansatte, svarende til russiske olympiere. Man frygtede en nedskæring i midlerne, ligesom der var problemer med laboratorieudstyret til grundforskning. [333] I lang tid kunne videnskabsmænd med kontakter i udlandet blive vilkårligt retsforfulgt og registreret som " udenlandske agenter ". [334]

  Kultur

  kulturel udvikling

  Den russiske kultur består af en europæisk højkultur og en voksende russisk folkekultur . Til tider så Rusland sig selv som den radikale Anden i Vesten, også fordi den russiske kultur i lang tid udviklede sig anderledes end Vesteuropas, på grund af dens placering i periferien af ​​vestlig kulturudvikling. Desuden førte skismaet i 1054 til en radikalt anderledes udfoldelse af den ortodokse kristendom med en voksende afvisning af katolicismen. Den russiske opfattelse af staten og loven , som stammer fra den byzantinske kejseropapisme , i modsætning til den romerske retstraditioni Vesten, også bidraget til afgrænsningen af ​​russisk kultur fra Vesteuropas (jf . Ruslands retshistorie ). I modsætning til udviklingen af ​​nationalstater i resten af ​​Europa ændrede Rusland sig fra 1550 til et multietnisk imperium, som var med til at forme den kulturelle udvikling.

  Russisk kultur er også formet af forskellige udviklingsfaser sammenlignet med vesteuropæisk kultur. Dette kan forklares med den geokulturelle perifere placering og samtidige ekspansion af Rusland mod øst, hvilket forårsager forskellige udviklingshastigheder i samspillet mellem langsommere og hurtigere indhentnings- og udviklingsfaser, hvilket gentagne gange førte til sociale omvæltninger og politisk radikalisering i russisk historie . Derfor kan Rusland ses som en oversættelseskultur, men ikke i passiv efterligning, men ud fra behovet for at indhente og overgå. Dette skaber produktive interaktioner, idet det eget er modelleret efter det imiterede fremmede og dermed producerer noget nyt.

  Ruslands kulturhistorie begynder i høj grad med dens kristning (988/989) i slutningen af ​​det 10. århundrede, hvor den byzantinske kultur i dens slaviske former på opfordring fra Kiev-prinsen Vladimir I blev dominerende blandt russerne i de næste syv århundreder. Der fulgte en hurtig opblomstring af deres forfatterskab, kunst og arkitektur efter kristendommens indførelse.

  Især ortodoksi krævede en anden kulturforståelse baseret på udholdenhed og tradition. Den religiøse ideologi og den kirkelige fortolkning af tekster bestemte og bremsede den kulturelle udvikling i Moskva-imperiet. Den russisk-ortodokse kultur begyndte at forbene sig efter 1500, efter at Byzans, den drivende kraft , var kommet under osmannisk styre med Konstantinopels fald . Under Peter I begyndte den tvungne sekularisering i det 17. århundredeog europæisering af det sociale liv. Den første kejser af det russiske imperium bragte vesteuropæiske arkitekter og kunstnere ind i landet og ønskede at bruge ekstern europæisering – f.eks. B. Slip af med skæg og overtagelse af den europæiske dresscode – opnå en holdningsændring. Europæiseringen af ​​Rusland nåede dog kun en lille overklasse. Rusland indhentede europæisk kultur i det 19. århundrede og tilhørte sin avantgarde omkring 1900 . [335] Ud over en vestliggjort højkultur af overklassen fortsatte den traditionelle russiske folkekultur med at eksistere blandt folket, så der indtil 1914 stadig eksisterede to kulturer side om side. I Sovjetunionen, under Stalin, opstod socialistisk realismeerklæret den eneste bindende kulturelle norm. Skrevne eller sungede former for kulturudtryk, der ikke var i overensstemmelse med systemet, kunne kun optræde under jorden som samizdat . I den nye russiske stat oplevede russisk kultur endnu en krise i 1990'erne. I 1990'erne måtte russiske kunstnere først overvinde den resulterende stilstand med tabet af statsstøtte og konkurrencen i den kapitalistiske massekultur.

  folkekultur

  En typisk isba i Melyoshino, Ivanovo Oblast

  træarkitektur

  Bolighuse i Rusland blev bygget i blokkonstruktion ( isba ) i lang tid. Disse bjælkehuse kan stadig findes i landsbyerne i dag. De er normalt malet i blå eller grønne nuancer og har fantasifuldt udskårne, for det meste hvide vinduesrammer. Som ortodoksiens farver menes blå og grøn at drive onde ånder væk. [336]

  håndværk

  Russisk traditionelt kunsthåndværk udgør et vigtigt aspekt af russisk folkekultur. I skovzonen i det nordøstlige Rus udviklede håndværket drejning og udskæring. Keramikhåndværk udviklede sig på steder, hvor ler var til stede . I de nordlige egne af Rusland med sine omfattende hørmarker blev der lavet blonder. Uralerne, med deres rige forekomster af jernmalm og halvædel- og halvædelsten, er berømte for deres støbekunst, våben og ornamenter. Dymkovo keramiske legetøj er berømt (se Anna Afanasyevna Mesrina ), Khokhloma , keramik fra Gzhel og lakminiaturer fra Palekh .Matryoshka er den mest populære russiske souvenir. Blot et par år efter dens fremkomst blev Matryoshka-dukken demonstreret på verdensudstillingen i Paris 1900 , hvor den vandt en medalje og opnåede verdensomspændende berømmelse.

  kjole

  Traditionelt russisk tøj inkluderede kaftan , kosovorotka og ushanka for mænd, sarafan og kokoshnik for kvinder, med lapti lavet af raffia og valenki (filtstøvler) som almindeligt fodtøj. Traditionelt kosaktøj fra det sydlige Rusland omfatter burka og papacha .

  køkken

  Forberedelse af pelmeni , oprindeligt fra Tatarstan og Sibirien, Khokhloma håndværk er vist i baggrunden.
  Familieportræt i Rusland (1844) med samovaren

  Russisk køkken , oprindeligt et typisk bondekøkken, bruger mange ingredienser fra fisk, fjerkræ, svampe, bær og honning . Der spises brød, pandekager, drikkes kvass , øl og vodka . Vodka er en del af russisk kultur. Ifølge russiske krøniker blev de første destillerier etableret i Rusland i det 12. århundrede. Oprindeligt blev vodka brugt til medicinske formål. Russisk vodka er lavet af korn. Traditionelt foretrækkes ren vodka uden smag i Rusland, som for det meste drikkes i selskab ved stuetemperatur. Vodka er ofte ledsaget af noget salt ( f.eks. saltede agurker , saltede svampe eller saltede sild )) serveret. Velsmagende supper og gryderetter som shchi , borsjtj , rassolnik, ucha, solyanka og okroshka kendetegner det russiske køkken . Russiske dejretter som piroschki , blini og syrniki er også berømte . Kiev kotelet , bœuf stroganoff , pelmeni og shish kebab er populære kødretter, de sidste to er af tatarisk og kaukasisk oprindelse. Andre almindelige kødretter er kålruller (russisk Голубцы) normalt fyldt med kød. Typiske russiske salater er vinaigrette (russisk: винегрет ), Olivier-salat og sild i pels (russisk: Сельдь под шубой ). Te er blevet drukket i alle husstande i Rusland siden det 17. århundrede, så der udviklede sig en ægte tekultur i Rusland. En samovar bruges traditionelt til at tilberede te i Rusland og betragtes som en slags nationalsymbol i Rusland. Ud over traditionelle russiske desserter som baranki , prjaniki , varenje og pastila (eller sefir), orientalsk slik som Halva , Gosinaki og Lokum , samt diverse chokolader og kager serveres også med te.

  folkemusik

  Ruslands store antal etniske grupper har forskellige folkemusiktraditioner . Typiske russiske musikinstrumenter omfatter gusli , balalajka , shaalika og garmon . Det russiske folk har en rig dansefolklore. Rapporter om russiske danse er blevet fundet siden det 11. århundrede. Danse spiller en stor rolle for det russiske folk. I mange danse er de nationale træk af den russiske karakter udtrykt meget tydeligt. Den ældste type russisk dans er den såkaldte chorovod, en runddans udført af en gruppe deltagere, der holder i hånd. Den anden type dans, der er karakteristisk for russisk dansekunst, er improvisationsdans. De udføres som solodanse (mandlige eller kvindelige), i par eller af flere dansere. I disse danse kommer danserens individualitet særligt stærkt til udtryk. Perepljas er en slags konkurrencedans, hvor hver danser på skift stræber efter at overgå den anden gennem deres dansemesterskab, fantasi og bedre udførelse af bevægelserne .

  badekultur

  Rusland har en udpræget dampbadskultur, banya . At besøge banya er et ritual. Vigtige samtaler, forretningsforhandlinger og politiske møder finder stadig sted der i dag. Selv Kreml har en banya. Ifølge en gammel russisk tradition klapper man sig blidt ned med weniks – bundter af tørrede birkekviste dyppet i varmt vand.

  dacha kultur

  For at slappe af og slappe af kan russiske byboere lide at tilbringe deres weekender eller ferier i en hytte , et sommerhus eller et sommerhus med have. Dachas har været en del af russisk historie og kultur i tre århundreder. Dachaen nævnes også ofte i mange russiske ballader og i russisk litteratur. Dacha-sæsonen begynder i midten af ​​maj. Omkring St. Petersborg og Moskva er der mange dacha-forstæder, der er flyttet længere og længere væk fra byen i løbet af deres historie.

  fortællekultur

  Også kendt er de russiske eventyr , som har deres oprindelse i den hedenske tid i Rus. De dannede grundlaget for de berømte sovjetiske eventyrfilm. De bragte også eventyrfigurer som " Fader Frost ", " Snejomfruen " eller " Baba Yaga-heksen " til Centraleuropa.

  gæstfrihed

  Russisk gæstfrihed , selv i de vanskeligste økonomiske tider, er ordsprog. Med en invitation forsøger værten bevidst at tilberede så mange forskellige retter som muligt. Dette viser, at der ikke er sparet noget for gæsterne. Skikken med at aflevere et rundt stykke brød med en saltskål i midten til den vigtigste gæst ved officielle lejligheder lever den dag i dag. Brød har længe været basisfødevarer i Rusland. Salt var sjældent og derfor meget dyrt. [337]

  trojka

  russisk trojka

  Et meget almindeligt gadebillede om vinteren i det 19. århundrede var trojkaen , den typiske russiske trio. Tre heste spændes ved siden af ​​hinanden foran en vogn eller slæde. På stævnen hænger en lille klokke, som konstant klirrer under turen og holder hestene i gang. Trojkaen kommer fra Valdai Heights, et kuperet område mellem Moskva og Skt. Petersborg, og dyrkes nu som folklore .

  helligdage

  Sejrsparade på Den Røde Plads i Moskva den 9. maj 2010

  Nationale helligdage i Rusland er den såkaldte dag for folkets enhed den 4. november, som mindes befrielsen af ​​Moskva i 1612 fra polsk-litauiske udenlandske herskere, og Ruslands dag den 12. juni i anledning af erklæringen om statssuverænitet det russiske SFSR på denne dag Dag i 1990. Derudover er der flere helligdage hvert år, hvoraf nytårsfesten (løbende fra 1. til 5. januar) især fejres. Nytårsfejringen blev forlænget i 2005, men den vigtigste nationale helligdag for kommunisterne, dagen for oktoberrevolutionen , blev forlængetden 7. november afskaffet. Russisk-ortodokse kristne fejrer ikke jul den 24. december, ligesom kristne fra andre trosretninger. De fejrer helligtrekongerfesten den 7. januar ifølge den julianske kalender . Under sovjettiden var religiøse festivaler ikke tilladt. Men siden den 7. januar blev erklæret en officiel helligdag i 1991, er julen igen blevet fejret ordentligt i Rusland. Juleaften den 6. januar hedder Sotschelnik i Rusland .

  Helligtrekongerfesten i Primorsky Krai , nær landsbyen Partisan

  Hvert år fejrer den russisk-ortodokse kirke helligtrekongerfesten . Det er en af ​​de ældste ortodokse helligdage, der går tilbage til Jesu dåb i Jordanfloden . På trods af frosten bliver millioner af russere trukket til ishullet hvert år natten mellem den 18. og 19. januar. På denne ene dag om året er vandet i alle floder og søer i Rusland helligt, især hvis det tidligere er blevet velsignet af en ortodoks præst. Deltagerne skal nedsænkes fuldstændigt tre gange . Før hver dypning af hovedet krydser de sig. Proceduren har til formål at rense de troende for synder og give dem ny styrke.

  " Sejrens dag " over det nationalsocialistiske Tyskland (9. maj) har stadig høj prioritet blandt befolkningen. I begyndelsen af ​​maj samles festklædte krigsveteraner over hele Rusland for at mindes deres faldne kammerater. Et sådant møde begynder ofte ved en grav eller grav for den ukendte soldat eller ved en evig ild . Højtideligholdelsen fortsætter derefter enten ved en officiel reception eller privat ved et selskabsbord. Nelliker gives til veteraner på Victory Day. Hvert år på Victory Day afholdes militærparader i mange byer i Rusland (2011: 23).

  Hvis en helligdag falder på en tirsdag eller torsdag, er det almindeligt at oprette en arbejdsfri brodag mandag eller fredag, i hvilket tilfælde den forudgående lørdag eller den efterfølgende søndag er erklæret for arbejdsdage.

  kulturelle centre

  Moskva og Skt. Petersborg er Ruslands kulturelle centre med et stort antal kulturelle institutioner. Alene Moskva har mere end 120 teatre, fem operahuse, seks professionelle symfoniorkestre og adskillige museer og gallerier. Moskvas Bolsjojteater har et verdensomspændende ry, Eremitagen i Skt. Petersborg og Statens Tretyakov-galleri i Moskva er hjemsted for verdenskendte kunstsamlinger. Kulturscener har også udviklet sig i andre regionale centre, såsom Novosibirsk (teater, opera), Jekaterinburg (teater, moderne dans) og Nizhny Novgorod (samtidskunst).

  litteratur

  bogbeslag

  I Rusland er litteraturen højt værdsat. De ordensmønstre for poetik og genreteori , der er sædvanlige og gældende i Vesteuropa , såvel som litterære epokebetegnelser , bruges forskelligt i Rusland, fordi de bruges på forskellige tidspunkter og i en anden funktion. I Kievan Rus' svarede det romanske til "perioden for stilistisk enkelhed" (11. århundrede), den gotiske"Age of ornamental style" (12. og 13. århundrede), i de følgende århundreder fra det 14. til det 16. er der fælles ideologiske og geopolitiske epokenavne ("Periode af intellektuelle stridigheder" og "Moskvalitteratur"). I det 17. og 18. århundrede førte efterligningen af ​​barokke stilistiske processer til en sen harmoni med tidens vesteuropæiske stil.

  Den fra den byzantinske historieskrivningDet grundlæggende lager af spirituelle tekster og genrer, der blev overtaget, lagde grundlaget for den kirkeslaviske tradition, som blev betragtet som litteratur og litterære tekster i den slaviske middelalder. Dominansen af ​​et åndeligt-kirkelig litteraturbegreb (dvs. læsning og skrivning - svarende til ikonmaleri - til gavn for sjælen) sejrede. På den anden side manglede den æstetiske funktion, individuelle stil, fiktionalitet (adskillelse af sandhed og fiktion), litterære genrer i moderne forstand og et moderne forfatterbegreb. Litteratur med en ikke-dominerende åndelig funktion i det gamle Rusland (før 1700) er forholdsvis dårligt repræsenteret. Den litterære overgang til moderne tid skete under Peter den Store i navnet på en så tæt og direkte forbindelse som muligt mellem Rusland og Vesteuropa. I begyndelsen af ​​det 18 I midten af ​​1800-tallet tjente litteraturen primært til at opdrage og repræsentere staten. Omkring 1800 frigjorde den litterære formidling sig fra hoffets, uddannelsesinstitutionernes ogprotektion . Russiske forfattere kunne for første gang udgive deres værker på deres eget bogmarked. I årtier dominerede genren af ​​den realistiske samfundsroman, hvilket gjorde et varigt indtryk på læsere i Europa. Den russiske realistiske roman udviklede sine egne metoder til at skildre virkeligheden og dannede metasynspunkter vedrørende den vestlige moderniserings destabiliserende effekt på traditionelle levevis og sociale strukturer.

  Pushkin betragtes som grundlæggeren af ​​moderne russisk litteratur. Andre russiske forfattere i verdensklasse omfatter: Mikhail Bulgakov , Fjodor Dostojevskij , Nikolaj Gogol , Maxim Gorkij , Boris Pasternak , Alexander Solsjenitsyn , Lev Tolstoj , Anton Tjekhov , Ivan Turgenev , eksilet Vladimir Nabokov og Ivan Bunin , den første russiske forfatter forbundet med blev nobelprisen i litteratur uddelt.

  I 1990 registrerede bøger i Rusland et samlet oplag på 1,6 milliarder bøger. I 2004 var det kun 562 mio. Forfatteren med det højeste oplag var Darja Dontsova med 99 bind og et oplag på 18,1 millioner bøger.

  I 2016 klagede den russiske boghandlerforening over de øgede priser for både produktion og salg af små boghandlere med handelsgebyrer. I Moskva er der for eksempel kun én boghandel for hver 58.000 indbyggere; de 12 millioner indbyggere i Moskva delte 199 boghandlere sammenlignet med de 3 millioner indbyggere i Paris med deres 700 boghandlere. [338]

  Visuel kunst

  maleri

  Billedgalleri i Eremitagen . Eremitagen i St. Petersborg er et af de vigtigste kunstmuseer i verden; selve bygningerne er UNESCOs verdensarvssteder. Her finder du over tre millioner udstillinger i over 350 haller. Ud over arkæologiske udstillinger rummer Eremitagen hovedsageligt store værker af europæiske malere. Vigtige kunstnere som Rembrandt, Rubens og Gauguin er repræsenteret, ligesom da Vinci og Picasso.

  Rusland ydede også et stort bidrag inden for maleriet . Portrætter var meget populær i det 18. århundrede. Men andre stilarter, såsom historiemaleri og religiøst maleri, blev også hyppigt brugt. Mod slutningen af ​​det 19. århundrede kom europæisk modernisme, såsom impressionisme og jugendstil , til Rusland i afledte former.

  I forbindelse med impressionismen og den russiske avantgarde bør navne som Wassily Kandinsky , Kasimir Malevich , Alexej von Jawlensky , Vladimir Tatlin , Mikhail Larionov og Natalia Goncharova nævnes. De store russiske malere omfatter også Andrei Rublev , Ilya Repin , Marc Chagall , Mikhail Vrubel , Valentin Serov , Vasily Surikov , Ivan Aivazovsky , Isaak Levitan, de vigtige landskabsmalere omfatter Nikolai von Astudin og mange flere. I nyere tid har især provokerende kunstnere og kunstnergrupper som " De blå næser " vakt sensation, som har modtaget internationale priser, men gentagne gange bliver sat i deres sted af den russisk-ortodokse kirke og myndighederne.

  Se også: Liste over russiske malere , Peredvizhniki , Mir Iskusstva , russisk avantgarde , Suprematisme , Cubo -Futurisme , Konstruktivisme (kunst)

  arkitektur

  Løgkuplerne i russisk-ortodokse kirker har en særlig betydning: tre kupler for treenigheden, fem kupler for Kristus og de fire evangelister. Søjler og søjler repræsenterer engle og helgener.

  Der er 25 verdensarvssteder i Rusland , hvoraf 14 er UNESCOs verdensarvssteder (fra 2013); blandt dem er de gamle byer og historiske centre i Derbent , Yaroslavl , Sankt Petersborg , Veliky Novgorod , Vladimir eller Kremlerne i Kazan og Moskva , og trækirkerne i Kizhi Pogost .

  Ruslands tidlige arkitektur er baseret på det byzantinske imperium : tidlige religiøse bygninger, ligesom de byzantinske, er baseret på det græske kors , som er kronet af fem kupler. Eksempler på dette er Saint Sophia-katedralen i Novgorod eller Saint Demetrios-kirken i Vladimir . Vesteuropæiske påvirkninger spredte sig med barokken . Barokpåvirkninger ( russisk barok ) begyndte at dukke op i Rusland i slutningen af ​​det 17. århundrede (Kirken af ​​Vladimir-ikonet for Guds Moder i Kurkino i Moskva).

  Det vigtigste eksempel på træarkitektur: trækirker fra Kizhi Pogost i Lake Onega . Summer Church of Christ-Transfiguration Church (venstre) fra 1714, Winter Church Maria Protection and Intercession (højre) fra 1764

  En selvstændig russisk stil havde sandsynligvis kun udviklet sig inden for træbygningsområdet, hvoraf ingen bygninger ældre end det 17. århundrede har overlevet på grund af byggematerialet. De kirker, der er opstået heraf, er kendetegnet ved en enklere central struktur og et stort ottekantet midtertårn. Med tiden er disse blevet mere og mere dekorative. Et berømt eksempel er St. Basil's Cathedral på Moskvas Røde Plads fra 1555. Den fik dog sit gennembrud i Sankt Petersborg, grundlagt af zar Peter I. Europæiske arkitekter som Andreas Schlueter eller Domenico Trezzini kom til Rusland, de byggede bygninger som denneMenshikov-paladset eller Peter og Paul-fæstningen .

  Arkitektur i verdensklasse blev opnået af bygmestrene under Catherine II ( Bartolomeo Francesco Rastrelli ). Paladserne som Vinterpaladset i Skt. Petersborg, Peterhof-paladset eller Katarinapaladset viser en stor og kraftfuld rokokostil på facaderne og er yderst luksuriøse indvendigt.

  Med klassicismen , der begyndte i Rusland på nogenlunde samme tid som i resten af ​​Europa, begyndte oprindelige russiske bygmestre som Ivan Yegorovich Starov for første gang at indtage en fremtrædende position. De fleste af bygningerne i centrum af St. Petersborg er stadig nyklassicistiske i dag. Et godt eksempel på dette er Rossistrasse i Sankt Petersborg, opkaldt efter arkitekten Carlo Rossi , hvis hele kompleks, inklusive husene, følger et strengt geometrisk overordnet mønster. I de hellige bygninger, såsom St. Isaac's Cathedral , er klassiske og historicistiske stilelementer dog blandet.

  I begyndelsen af ​​det 20. århundrede var avantgardestrømme stærke i hele den russiske kultur. Efter oktoberrevolutionen var deres fortalere i stand til at implementere dem i et par år. Et eksempel her er El Lissitzky eller nye typer prototyper til boligbyggeri, industribyggeri og til offentlig administration. Internationale arkitekter som Le Corbusier , Walter Gropius , Peter Behrens og Ludwig Mies van der Rohe var i stand til at bygge i Moskva. Men under Stalins styre skete der en hurtig tilbagevenden til monumentalt overdrevne klassiske designs. Konfekturestilen _begyndte at dominere, var repræsentativiteten klart i forgrunden over kunstneriske designs. I den sene sovjetiske fase af 1970'erne frem til det sovjetiske imperiums sammenbrud blev der bygget unikke, til dels futuristiske bygninger i alle de konstituerende republikker, [339] hvis radikale æstetik og idiosynkratiske formsprog stod i kontrast til den konforme statsarkitektur. Siden Sovjetunionens sammenbrud er en historiserende arkitektonisk stil blevet mere og mere moderne, der leder efter kontaktpunkter i traditionel russisk arkitektur. Eksempler på dette er blandt mange andre bygninger den genopbyggede Kristi Frelsers katedral i Moskva eller katedralen af ​​samme navn i Kaliningrad.

  scenekunst

  musik

  Russisk musik går langt tilbage. Dens oprindelse ligger i østslavernes hedenske skikke. Efter accepten af ​​kristendommen udviklede kirkemusikken sig først. Oprindeligt fra Byzans fik hun hurtigt nationale russiske karakteristika. I det 11. århundrede udviklede en særlig type ortodokse kirkesang, den såkaldte Znamenny raspew . Den lyriske folkevise bredte sig først i det 16. til 17. århundrede. Nogle sange er verdensberømte, som f.eks B. Song of the Volga Haulers , Kalinka , Katyusha , Cossack Lullaby , Dubinushka , Korobeiniki , Black Eyes .

  Begyndelsen af ​​russisk kunstmusik begyndte at udvikle sig i det 18. århundrede og har været påvirket af vesteuropæisk musik siden Peter den Store. Den vigtigste komponist i denne periode var Dmytro Bortnjanskyj , i hvis værker både kunstmusik og de typisk russiske a cappella-sange fra den ortodokse kirkemusik er repræsenteret. Yevstignei Ipatovich Fomin , Ruslands vigtigste operakomponist i slutningen af ​​det 18. århundrede, var stadig påvirket af Vesten. Sætninger fra russisk folkemusik optræder for første gang i operaer og orkesterstykker af Mikhail Glinka og Alexander Dargomyshskyop og banede vejen for en national russisk komponistskole. Efterfølgende blev den såkaldte gruppe af fem ( Alexander Borodin , César Cui , Mili Balakirev , Modest Mussorgsky , Nikolai Rimsky-Korsakov ) dannet af fem unge komponister, som gjorde det til deres opgave specifikt at bruge russisk folkemusiks særegenheder til symfonier , operaer, At gøre tonedigte og kammermusik anvendelig.

  I modsætning hertil udviklede der sig en modstrøm orienteret mere mod vestlig musik (især tysk romantik), som blev grundlagt af Anton Rubinstein . Det omfattede også den vigtigste russiske komponist fra det 19. århundrede, Pjotr ​​Tjajkovskij , hvis værker (symfonier, operaer, balletter, kammermusikværker) hjalp russisk musik med at få et større ry i udlandet for første gang. Efterfølgende komponister som Anatoly Lyadov , Sergei Taneyev , Anton Arensky , Alexander Grechaninov , Alexander Glazunov og Vasily Kalinnikovsat i deres kompositioner frem for alt på en forsonende forening af den vestlige-internationale og den russisk-nationale stil. Mens Sergei Rachmaninoff udviklede Tjajkovskijs stil selvstændigt i hans klaverkoncerter og symfonier, fandt moderne musik vej ind i Rusland for første gang med Alexander Skrjabin , skaberen af ​​et idiosynkratisk harmonisk system.

  Ekspressionisme er repræsenteret i russisk musik af de tidlige værker af Igor Stravinsky og Sergei Prokofjev . I 1920'erne eksperimenterede mange komponister med nye former for musikalsk komposition, herunder den unge Dmitri Sjostakovitj , hvis tidlige værker er særligt kendetegnet ved deres satiriske tone. De fleste af de ældre komponister holdt sig derimod til den romantiske stil, såsom Glazunov, Reinhold Glière og Nikolai Myaskovsky , og senere også Prokofiev. Fra midten af ​​1930'erne beordrede Stalin russiske musikere til at følge doktrinen om socialistisk realismebinding, som forbød avantgarde-eksperimenter og krævede kunst, der var "nær på folket". Denne tvang aftog først gradvist efter Stalins død i 1953. Ved siden af ​​Shostakovich var de vigtigste repræsentanter for en sovjetisk musikkultur frem for alt Dmitri Kabalevsky og den armenske Aram Khachaturian . Siden omkring 1980 har de engang ildesete avantgarde-elementer i russiske kompositioner gjort sig gældende igen, som i tilfældet med Edisson Denissow , Sofia Gubaidulina og Alfred Schnittke . På den anden side fastholdt komponister som Mieczysław Weinberg , der blev født i Polen, og Boris Tjajkovskij traditionen med at efterfølge Sjostakovitj.

  Ud over den traditionelle lette musik fra sovjettiden, den såkaldte estrada , findes der en række forskellige genrer af russisk popmusik . Digteren, sangeren og skuespilleren Vladimir Vysotsky betragtes som en vigtig russisk sangskriver /chansonnier i det 20. århundrede, hvis sange er skrevet i 1960'erne og 1970'erne. I begyndelsen af ​​1980'erne og i perioden med perestrojka udviklede der sig en livlig, russisksproget rockmusikscene i Rusland, som komplementerede etablerede bands som Maschina Vremeni . Forsangeren i Kino , der døde i 1990, betragtes generelt som disse års galionsfigur., Wiktor Zoi , hvis sange og tekster var formgivende for mange bands i de følgende år. Ud over originale russiske bands som Kino, Ljube , Aquarium , DDT og Nautilus Pompilius , eller punkbandsene Grashdanskaja Oborona og Sector Gasa , har popkulturen inden for musikken været stærkt præget af den internationale mainstream.

  I 1990'erne etablerede en omfattende undergrund sig i landets kulturelle centre, men især i St. Petersborg , som den dag i dag dækker hele spektret af musik. Mod slutningen af ​​århundredet tog russisk MTV også fart . I løbet af denne tid blev en lang række rockbands stiftet og opløst, men frem for alt fejrede de formationer, der blev grundlagt i 1980'erne, stor succes. Undergrundskulturens første bands kunne også tiltrække mange lyttere, f.eks. B. Leningrad . _ Semfira blev også meget kendt i denne periode . I det mindste siden begyndelsen af ​​dette årti har russisk popsa også gjort detbetydelige markedsandele. Der er tale om dansbar musik med en høj andel af elektronisk musik, som især henvender sig til teenagere og er musikalsk fuldstændig baseret på internationalt succesfulde projekter ( Valerija , VIA Gra ). Duoen tATu er det eneste internationalt succesrige russiske popband til dato. En anden genre, der i høj grad blev marginaliseret under Sovjetunionens tid, har også oplevet en renæssance i de senere år – den russiske chanson . En populær stjerne i denne retning er sangeren Mikhail Shufutinsky .

  Ballet, teater og opera

  Scene fra Prokofjevs " Romeo og Julie ", med Galina Ulanova og Yuri Zhdanov

  Ballet har en lang tradition i Rusland og er en meget populær form for underholdning. Peter I stiftede bekendtskab med ballet på en af ​​sine rejser til Vesteuropa og blev fascineret. Der blev også danset i hans bopæl, men det var anderledes, mere folkloristisk, tættere på folket. Så balletspecialister fra Europa blev hyret til Rusland. Dette var begyndelsen på den imponerende udvikling af russisk ballet, hvis dansere og koreografer snart steg til at blive de førende dansere i Europa takket være protektion af det russiske monarki for Bolshoi og Mariinsky ballet . I det koreografiske værk af Marius Petipa, hvortil især Pyotr Iljitsj Tjajkovskij leverede musikken, Nøddeknækkeren , Svanesøen og Tornerose var den romantiske ballets klassiske mesterværker i Rusland.

  Spartacus produktion på Bolshoi, 28. oktober 2011, med Ivan Wassiljew i rollen som Spartacus
  Auditorium for Bolshoi Theatre , bygget i 1776

  De banebrydende Ballets Russes blev grundlagt i 1909 på initiativ af impresarioen Sergei Pavlovich Diaghilev . På turnéer i Europas kulturelle hovedstæder i Paris og London blev virksomheden en fast bestanddel af den europæiske kunstavantgarde. Det europæiske publikum blev tiltrukket af den dels nutidige hang til folklore og orientalisme , dels til revolutionære nyskabelser inden for musik, koreografi og fortolkning, som eksemplificeret i iscenesættelsen af ​​Petrusjka af Igor Stravinsky, Michel Fokine og Vaslav Nijinsky, i storme af entusiasme. I sin generelle udvikling havde russisk ballet således detroniseret Frankrig som den førende balletnation. Russisk teknik og russisk repertoire var nu generelle synonymer for klassisk ballet. Påvirkningen gik så vidt, at kendte vestlige dansere (såsom Alicia Markova ) endda russificerede deres navne for at forbedre chancerne for engagement.

  Ballettens verdensomspændende udvikling i det 20. århundrede blev afgørende formet af udvandringen af ​​adskillige dansere og koreografer uddannet i Rusland. George Balanchine havde en grundlæggende indflydelse på den koreografiske stil i moderne ballet, og Rudolf Nureyev indledte den vedvarende popularitet af de romantiske balletter, som har været standardværker den dag i dag, med genoptagelsen af ​​det klassiske repertoire. De fortsætter med at sætte standarder her med deres fortolkningskrav og tekniske bravour.

  Selvom yderligere politiske udviklinger i Sovjetunionen også førte til kunstnerisk stagnation i balletten sammenlignet med udviklingen i moderne dans, blev det høje niveau fastholdt takket være statslig uddannelse som den på Vaganova Ballet Academy og den økonomiske støtte til nye produktioner. Som i Sergei Prokofjevs " Romeo og Julie " og " Askepot " blev det sovjetiske repertoire delvist tilpasset umiddelbart i Vesten. Udviklingen af ​​en dramaturgisk iscenesættelse af en socialistisk ballet blev effektivt implementeret i Yuri Grigorovichs koreografi af " Spartacus ", som er forblevet toppen af ​​balletskabelsen.

  Rusland producerede så store danserpersonligheder som Anna Pavlova , Tamara Platonovna Karsavina , Léonide Massine , Galina Ulanova , Mikhail Baryshnikov , Natalia Romanovna Makarova og Maya Plisetskaya . Den mest kendte balletgruppe i dag er den russiske statsballet med 20 millioner besøgende til dato. Det blev grundlagt i 1981 af Irina Tichimizova og har siden 1984 været under ledelse af Vyacheslav Gordeyev, tidligere Bolshoi-stjerne.

  Også på dette område påvirker staten, og kulturarbejdere, der er kritiske over for regimet, chikaneres: I juni 2017 opfordrede instruktøren Kirill Serebrennikov endda publikum til at bekræfte, at de havde set stykket En skærsommernatsdrøm ; dette for at sætte en stopper for vanviddet , efter at et statsudvalg beskyldte ham for at have underslæbt det til denne produktion godkendte bevilling. [340] [341]

  Film

  Russisk filmhistorie begyndte i det russiske imperiums epoke med stumfilmpionerer som Alexander Khanshonkov , Ivan Moschuchin og Vera Holodnaya . Under sovjettiden producerede Rusland også nogle af Europas vigtigste filminstruktører, såsom Sergei Eisenstein og Andrei Tarkovsky . Men talrige bemærkelsesværdige russiske film og instruktører blev på grund af øst-vest-konfliktenstort set ukendt i vesten. I sovjettiden var biografen underlagt streng ideologisk censur, men inden for de tilladte ideologiske rammer var der en betydelig tilskyndelse til talent og statsstøtte til biografindustrien. Selv i dag betragter mange russere den sovjetiske æra, som producerede mange populære skuespillere og film, som toppen af ​​russisk film- og dramaskole.

  På trods af den postsovjetiske krise i den russiske filmindustri har russiske film af og til opnået international succes siden 1990'erne: Eksempler inkluderer den Oscar-vindende film The Sun That Deceived Us (1994) af instruktøren Nikita Mikhalkov , ungdomsdramaet The Return (2003) ) af Andrei Swjaginzew , der blev tildelt Den Gyldne LøveVenedigs internationale filmfestival for dette, samt fantasy-filmatiseringen af ​​Night Watch - Nochnoi Dozor(2004), som blev den mest kommercielt succesrige russiske filmproduktion til dato. Den vigtigste filmpris i Rusland er Nika , som uddeles af det russiske filmakademi . De største russiske filmstudier omfatter Goskino , Sovkino , Mosfilm , Lenfilm , Gorki Filmstudio (tidligere Meschrabpom ) og animationsstudiet Soyuzmultfilm .

  Samlet set var der i Rusland (i modsætning til Europa) en enorm stigning i biografgængere i årene frem til 2012. Det var bemærkelsesværdigt, at russisk filmproduktion var i stand til at fastholde sin markedsandel, som var over gennemsnittet i forhold til Europa, på trods af den næsten fordobling af biografoptagelserne, som siden 2005 altid har været mere end en fjerdedel af alle biografoptagelser i Rusland.

  Den statslige tilsynsmyndighed kontrollerede film gentagne gange, og allerede i 2018 opfordrede propagandisten Dmitry Kiselyov til, at ytringsfriheden skulle begrænses [342] på grund af kritiske film.Derudover blev enkelte udenlandske produktioner slet ikke vist, og startdatoerne pr. andre var sat på en sådan måde, at de ikke konkurrerede med patriotiske russiske film. [343]

  Video

  Videokunst er meget populær i det moderne Rusland. Rusland er et af de vigtigste markeder for YouTube. [344] Det mest populære afsnit fra den russiske animationsserie Masha and the Bear har over 3 milliarder visninger. [345] [346] [347] Særligt populært er showet +100500, som er vært for videoanmeldelser for sjove videoer [348] [349] og BadComedian, som anmelder populære film. [350] Mange russiske filmtrailere er blevet nomineret til Golden Trailer Awards. [351] [352]Mange videoer af Nikolai Kurbatov, grundlæggeren af ​​trailerpoetik og trailerdialogkonstruktion, blev uploadet til de store YouTube-kanaler, brugt som hovedtrailer og optaget i Rekordbogen. [353] [354] [355] [356]

  Sport

  Medvedev fejrer triumf ved verdensmesterskabet i ishockey i 2008 med landsholdet i Kreml i Moskva .

  Sport har en relativt høj status i Rusland, hvilket kan spores tilbage til den omfattende støtte til sport i USSR (jf . Sport i Sovjetunionen ). I 2008 havde Rusland 2.687 stadioner med 1.500 eller flere sæder og mere end 3.762 svømmebassiner og 123.200 sportsfaciliteter. Populær sport er vigtig med 22,6 millioner medlemmer i sportsklubber, heraf 8,1 millioner kvinder. [357] Den mest populære holdsport blandt russerne er fodbold (jf. Fodbold i Rusland ), som oplever et boom – begunstiget af stærk økonomisk sponsorering fra erhvervslivet. Ishockey (jf. Ishockey i Rusland) er den næstmest populære holdsport. Basketball er den tredje mest populære holdsport, men skak og tennis er også populære. Rusland har allerede produceret adskillige verdensklasse atleter. Russiske atleter dominerer især i atletik, vintersport, kunstskøjteløb, gymnastik og vægtløftning. Ingen anden nation har flere nuværende og tidligere skakverdensmestre og stormestre end Rusland.

  Inklusive deltagelse som en del af Sovjetunionen har Rusland indtil videre deltaget i 19 sommer-OL og 17 vinter-OL. Hidtil har atleter fra Rusland og Sovjetunionen været i stand til at vinde olympiske medaljer i sportskonkurrencer i 1911 og dermed indtage andenpladsen i alle tiders medaljetabellen . I 1980 var den daværende sovjetiske hovedstad Moskva vært for sommer-OL for første gang . Sortehavsferiestedet Sochi var vært for vinter-OL 2014 i Rusland for første gang. Derudover er Rusland ofte mødested for internationale konkurrencer såsom verdens- og europæiske mesterskaber. I 2018 var Rusland for eksempel vært for VM for første gangsom fandt sted i Moskva, Sankt Petersborg, men også i Kaliningrad-eksklaven. Inden for motorsport har Rusland en tidligere Formel 1-kører i Vitaly Petrov og en aktiv Formel 1-kører i Daniil Kwjat . DTM og Superbike World Championship har også været gæster i Moskva.

  Rusland er også et domæne inden for isspeedwaysport, og de russiske isspeedwaypiloter har været verdensmestre i isspeedway i træk. Byerne Togliatti og Balakovo er centrene for russisk speedway motorcykelløb.

  Inden for boksning er landet også blandt de bedste i verden. Siden slutningen af ​​Sovjetunionen har russiske amatørboksere vundet 10 guld-, 6 sølv- og 15 bronzemedaljer ved de olympiske lege siden 1996. Sammen med 14× guld, 19× sølv og 18× bronze ved de olympiske lege fra sovjettiden ligger Rusland i øjeblikket på andenpladsen i alle tiders medaljetabellen med i alt 84 olympiske medaljer, efter USA med 114 medaljer og foran Cuba med 73 medaljer (post-olympiske tal). 2016). Fra 1993 til 2017 vandt russiske boksere også 45 guldmedaljer ved verdensmesterskaber.

  Rugby Union vokser også i popularitet. Det russiske landshold har indtil videre kvalificeret sig til to Rugby World Cups ( 2011 og 2019 ), men har endnu ikke nået KO-stadiet. Rusland er en af ​​kandidaterne til European Rugby Union Championship , hvor det møder andre kommende landshold. Frem for alt er spil mod den politiske rival Georgien af ​​stor interesse og betragtes som en slags "David vs. Goliat", også på grund af Ruslands negative rekord mod den sydlige nabo. Rusland og Rumænien har spillet siden 2021Kiseleff Cup; dette trofæ er opkaldt efter hertug Pavel Kiselyov , en russer, der spillede en nøglerolle i udarbejdelsen af ​​de første forfatninger for de to fyrstedømmer Valakiet og Moldova (nutidens Rumænien og Moldova). [358] Hjemmestadionet er det centrale stadion i Sochi.

  World Anti-Doping Agency ( WADA) anklager Rusland for at drive systematisk, statskontrolleret doping i årevis; manipulationerne er "styret, kontrolleret og overvåget" af sportsministeriet, støttet af den indenlandske efterretningstjeneste FSB og påvirker næsten alle sportsgrene, især i det russiske atletikforbund er der en "dybt rodfæstet svindelkultur". Adskillige positive dopingprøver fra russiske atleter blev udvekslet ved verdensmesterskaberne i atletik 2013 i Moskva, men også ved vinter-OL 2014 i Sochi og ved verdensmesterskaberne i svømning 2015 i Kazan. [359] [360]I november 2015 tilbagekaldte WADA akkrediteringen af ​​det russiske nationale antidopingagentur RUSADA; [361] Få dage senere udelukkede World Athletics Federation (IAAF) russiske atleter fra alle internationale konkurrencer – inklusive de olympiske lege i Rio de Janeiro – indtil videre . [362] Ifølge en tilsvarende beslutning fra verdenssammenslutningen IWF måtte de russiske vægtløftere heller ikke konkurrere i Rio. [363]

  Russisk sportsvidenskabelig forskning er også berørt. Mens træningsvidenskaben længe har været afhængig af atleternes succeser gennem systematisk planlægning og udvikling, f.eks. B. nydt godt af periodiseringen af ​​sportstræning , det innovative forspring er skrumpet i de senere år, da metoderne har vist sig at være mindre succesfulde og samtidig reducere doping . [364] En langsigtet analyse af det førende sovjetiske/russiske træningsvidenskabelige tidsskrift Theory and Practice of Physical Culture(Moskva) viste, at den litteratur, der blev brugt i tidsskriftet, var aldrende, og tidsskriftet i dag, med en gennemsnitsalder for litteraturen på 15 år, er blevet forringet med mere end ti år i forhold til 1980'erne. [365] I mellemtiden er inddragelsen af ​​hemmelige dopingmetoder også blevet offentliggjort, da nanoteknologi stadig stort set unddrager sig WADA- kontrol . [366]

  I december 2019 blokerede World Anti-Doping Agency (WADA) det russiske antidopingagentur RUSADA i fire år efter forskellige dopingskandaler - herunder manipulation af atletdata - og indførte et olympisk forbud mod det russiske hold. [367] Sagen om russisk statsdoping skal behandles for Den Internationale Domstol for Sport (CAS) i efteråret 2020 . CAS fastsatte høringsdatoen til 2.-5. november. [367] RUSADA har indgivet en indsigelse til CAS.

  Se også

  Portal: Rusland  - Oversigt over Wikipedia-indhold relateret til Rusland

  litteratur

  Generel
  Aktuel politik
  historie
  sociologi og kultur

  weblinks

  Portal: Rusland  – emneoversigt
  Commons : Rusland  - Samling af billeder, videoer og lydfiler
   Filer: Rusland  - lokal samling af billeder og mediefiler
  Wikikilde: Rusland  - kilder og fuldtekster
  Wiktionary: Rusland  - betyder forklaringer, ordoprindelse, synonymer, oversættelser
   Wikinews: Rusland  - i nyhederne
  Wikivoyage: Rusland  - Rejseguide
  Wikimedia Atlas: Rusland  - geografiske og historiske kort
  Tyske officielle og videnskabelige hjemmesider
  Andre websteder

  Bemærkninger

  1. Andreas Zimmermann: Statssuccession i internationale traktater , s. 85 ff.; se også a. A. Schweisfurths, Fra den forenede stat (USSR) til Sammenslutningen af ​​Stater (CIS). Juridiske stadier af et statssammenbrud og fremkomsten af ​​en konføderation af stater , ZaöRV , bind 52 (1992), s. 541–702, her s. 545 f., 547 ( PDF ), som antager en identitet mellem det russiske imperium og Sovjetrusland, men USSR betragtes som et nyt emne for international ret .
  2. Ifølge den russiske forfatning er de to betegnelser Rusland og Russisk eller Russisk Føderation ækvivalente.
  3. Kritik af OSCE-jubilæet , NZZ, 12. juli 2015; Citat Burkhalter: "grov krænkelse af OSCE's principper"; Liberation as Obligation , NZZ, 9. maj 2015; Hanns W. Maull: Om klog magtpolitik , Stiftung Wissenschaft und Politik, 14. november 2014 (citat: "Putins magtspil har også knust fundamentet for den paneuropæiske orden"); Jan C. Behrends : Rusland fører sovjetisk udenrigspolitik igen , NZZ, 14. august 2014 (citat: "Annekseringen af ​​Krim betyder Ruslands tilbagevenden til Brezhnev-doktrinen, skriver historikeren Jan C. Behrends. Putin fører en udenrigspolitik af den gamle sovjetiske skole, som ser militær magt som et centralt instrument”); Jeffrey D Sachs: Putins Dangerous Course , NZZ, 8. maj 2014; Andreas Kappeler: Ukraines lille historie. Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-67019-0 , s. 351; Politiske klatrere og nedrykkere: hvem var toppen, hvem var flop? - Wladimir Putin. I: FAZ , 14. december 2014; "Efterkrigsordenen løsnet"; Europas mareridtsnabo. I: The Spectator , 8. marts 2014 (citat: "bringer til en ende på Pax Americana og verden efter den kolde krig, der begyndte i 1989"); Putin ødelagde al tillid i lang tid , Die Welt 13. maj 2014; Hvad ville Willy Brandt gøre?, Die Zeit, 28. november 2014 (citat: "Putins annektering af Krim forstyrrer fire europæiske aftaler på én gang - CSCE-slutakten af ​​1975, Paris-charteret 1990, Budapest-memorandummet fra 1994 og NATO-Ruslands grundlag af 1997 "Putin skubbede Europas grænser i en stealth-krig. Det er præcis det modsatte af, hvad Sovjetunionen ønskede at opnå i Helsinki i 1975 - grænsernes anerkendelse og pålidelighed. Her er den afgørende forskel mellem Bresjnev og Putin: man ønskede post- krigsordre, der skal cementeres på plads ved, den anden vil grave dem op. Bresjnev ønskede status quo, Putin ønsker revision. Derfor var Brandts Ostpolitik mulig med Bresjnev, med Putin er alt i tvivl."); Putin har kørt en tank hen over den eksisterende verdensorden. I:The Economist ; Merkel kritiserer Rusland med klare ord. I: SRF , 1. september 2014; Krim-annektering: Føderale regering afviser Putins sammenligning med Tempelbjerget. I: Der Spiegel , 5. december 2014. Mens den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov tilkendegav, at man skulle tænke over, om de europæiske strukturer stadig var passende, understregede Steinmeier, at Tyskland ville holde sig til principperne i Helsinki-slutakten, som blev vedtaget næsten 40 år siden. Principperne om territorial integritet og selvbestemmelse er hverken forældede eller til forhandling. Didier Burkhalter , OSCE- Formand: Åbning af OSCE's Parlamentariske Forsamling. 5. oktober 2014 (citat: "Krænkelserne af Ukraines suverænitet og territoriale integritet, såvel som Ruslands ulovlige annektering af Krim, har konsekvenser langt ud over Ukraine. De sætter spørgsmålstegn ved selve grundlaget for europæisk sikkerhed, der er nedfældet i Paris-charteret, er defineret baseret på Helsinki-slutakten."); Tale af kansler Merkel i sin helhed, Die Zeit, 17. november 2014 (uddrag: "Alligevel må vi opleve, at der stadig er kræfter i Europa, der nægter at vise gensidig respekt og konfliktløsning med demokratiske og forfatningsmæssige midler, der er afhængige af den stærkestes påståede ret og tilsidesættelse lovens styrke.Det er præcis, hvad der skete med Ruslands ulovlige annektering af Krim tidligere i år.Rusland krænker Ukraines territoriale integritet og statssuverænitet.En nabostat til Rusland, Ukraine, ses som en indflydelsessfære.Dette udgør efter rædslerne fra to verdenskrige og afslutningen på den kolde krig, den europæiske fredsorden som helhed var i tvivl. Dette fortsættes i den russiske indflydelse til at destabilisere det østlige Ukraine i Donetsk og Lugansk.");Annuller Ruslands annektering af Krim – Hegemonisk omstødelse af verdensfredsordenen er utilladelig: Shii , Japans Kommunistiske Parti , 19. marts 2014.
  4. Ifølge Fischer Weltalmanach er 50 ud af 143,8 eller 142,1 millioner ikke-konfessionelle (såvel som 2008-, 2009- og 2010-udgaverne), det er omkring 35 procent. Spiegel Almanac fra 2002 (s. 328) rapporterede 33 procent ateister. The Time Almanac 2010 (s. 404 f.), udgivet sammen med Encyclopaedia Britannia , skelnede mellem 25,8 procent ikke-religiøse og 5 procent ateister.
  5. I modsætning til tidligere udgaver angiver Fischer World Almanac antallet af ortodokse i 2011 og 2012 på 70%.
  6. ^ Indhold: Jörg Stadelbauer, Ruslands geografi. landskabszoner, naturressourcer, klimaændringer og befolkning ; Stefan Plaggenburg, Arven. Fra Sovjetunionen til det nye R .; Margareta Mommsen, Det politiske system under Jeltsin. En blanding af demokrati, oligarki, autokrati og anarki ; Petra Stykow , Den autoritære konsolidering af det politiske system i Putin-æraen ; Vladimir Gelman, Føderalisme, regionalpolitik og lokalt selvstyre ; Uwe Halbach , omdrejningspunkt Nordkaukasus ; Angelika Nußberger , jura og juridisk kultur ; Cornelia Rabitz,Uden censur og alligevel ikke gratis. Ruslands medielandskab ; Jens Siegert, civilsamfundet ; Dmitry Trenin, Udviklingen af ​​russisk "vestlig politik" og dens lektier ; Andrei Zagorskij, R. i det post-sovjetiske rum ; Sabine Fischer, R. og Den Europæiske Union, EU ; Angela Stent , De russisk-tyske forhold fra 1992 til 2008 ; Hannes Adomeit , Militær- og sikkerhedspolitik ; Pekka Sukela, Den russiske økonomi fra 1992 til 2008. Udviklinger og udfordringer ; Ksenia Gonchar, konkurrenceevne og innovationer i russisk industri ; almindeligt,energiøkonomi og energipolitik ; Peter Lindner, Det russiske landbrug. åbent privatiseringseksperiment ; Schröder, Samfund i overgang. stratificering, demografisk udvikling og social ulighed ; Yevgeny Gontmacher, Socialpolitik. udvikling og udsigter ; Stefan Meister , Uddannelse og Videnskab ; Lev Gudkov , Den politiske kultur i det post-sovjetiske Rusland som afspejlet i dens offentlige mening ; Thomas Bremer , Den ortodokse kirke som social faktor ; Halbach, Islam i Rusland ; Elisabeth Cheaure,kvinder i Rusland ; Ulrich Schmid , Everyday Culture and Lifestyle , statistiske data på s. 529-550.

  specificeringer

  1. 1 _ и в среднем за 2017 g. .
  2. Statista - Rusland: Befolkningsudvikling fra 2010 til 2020 [1] , hentet 21. februar 2021.
  3. World Economic Outlook for Den Internationale Valutafond .
  4. Tabel: Human Development Index og dets komponenter . I: United Nations Development Program (red.): Human Development Report 2020 . FN's Udviklingsprogram, New York, s. 343 ( undp.org [PDF]).
  5. Jf . Andreas Zimmermann : Statssuccession i folkeretlige traktater: Samtidig et bidrag til folkerettens kodificerings muligheder og grænser. Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law , Springer, Berlin 2000, ISBN 3-540-66140-9 , s. 86.
  6. Jf . Theodor Schweisfurth : Statsskifte , s. 172.
  7. Efter h. M. indholdet af dette udtryk skal forstås synonymt med " international juridisk identitet ", hvorved dette udtryk og betegnelsen " efterfølgerstat " gensidigt udelukker; jf. Andreas Zimmermann, Statssuccession i internationale traktater , s. 91 ; yderligere s. 85-97 med henvisning; også Oliver Dörr, The incorporation as a fact of state succession , Duncker & Humblot, Berlin 1995, ISBN 3-428-08552-3, s. 146, 168 ff. Schweisfurth mener på den anden side, at udtrykket "fortsættende stat" ligesom cirkulærnotatet af 13. januar 1992 kun refererede "til 'fortsættelsen' af USSR-traktaterne, men ikke til fortsættelsen (kontinuiteten) af USSR .” (Citat i: ibid., Völkerrecht , Mohr Siebeck, Tübingen 2006, s. 343 f. )
  8. Steven Rosefielde: Rusland i det 21. århundrede: Den fortabte supermagt . Cambridge University Press, 2005, ISBN 978-0-521-83678-4 ( tilgået 29. december 2017 her i Google Bogsøgning).
  9. Emerging markets: Rusland er stærkt takket være råvarer. Hentet 30. juni 2017 .
  10. ^ "Rapport for udvalgte landegrupper og emner (OPP-vurdering af landets BNP)" . IMF. Hentet 29. november 2016.
  11. Statista: Rangering af de 20 lande med det største bruttonationalprodukt (BNP) i 2020. Hentet 21. februar 2022 .
  12. Den Russiske Føderations Kommission for UNESCO: Panorama af Rusland . UNESCO.ru. Hentet 29. oktober 2010.
  13. Jeffrey Hays: Naturressourcer i Rusland - fakta og detaljer. Hentet 29. december 2017 (engelsk).
  14. Rusland indeholder over 30 % af alle verdens naturressourcer. Hentet 29. december 2017 .
  15. Aurel Croissant , Peter Thiery: Defekt demokrati. Koncept, operationalisering og måling , i: Hans-Joachim Lauth, Gert Pickel , Christian Welzel (red.): Demokratimåling. Koncepter og fund i en international sammenligning. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2000, ISBN 3-531-13438-8 , s. 89-111, her s. 89.
  16. Konstitutionel orden versus politisk virkelighed. I: bpb.de. Federal Agency for Civic Education , hentet 3. december 2016 .
  17. Politisk ledelse i "post-demokrati". I: bpb.de. Federal Agency for Civic Education, hentet 29. december 2017 .
  18. Margareta Mommsen : Ruslands kontrollerede demokrati. Tandem Putin - Medvedev - tidens stemmer. Hentet 29. december 2017 .
  19. Brockhaus - Encyklopædien i 24 bind , 20. udgave, Leipzig/Mannheim 1996.
  20. Oleg Yegorov: Hvorfor er Rusland så koldt? 29. juni 2018, hentet 26. november 2021 .
  21. Global Forest Watch (PDF; 1,1 MB)
  22. The Demographic Yearbook of Russia 2019. Hentet 19. juli 2021 .
  23. Depopulacja Rosji (Депопуляция России) – Demografi. Hentet 29. december 2021 (polsk).
  24. Ruslands befolkning skrumper til næsten 142 millioner , RIA Novosti 18. juni 2010.
  25. Russisk Føderation-Data .
  26. Reform af mental sundhed i Den Russiske Føderation: en integreret tilgang til at opnå social inklusion og genopretning , Bulletin fra Verdenssundhedsorganisationen, bind 85, 2007, 11. november 2007.
  27. Mordrate i Rusland langt højere end tidligere kendt , RIA Novosti 24. januar 2011.
  28. RIA Novosti, 14. februar 2007. Hentet 5. april 2008.
  29. AIDS. A High Transmission Rate, Novaya Gazeta, 1. juli 2015.
  30. Rusland kæmper med en hiv-epidemi . The Bund, 23. juli 2018.
  31. UNAIDS Data 2018 ( Memento af 25. juli 2018 på Internet Archive )
  32. HIV og AIDS i Rusland , avert.org, ifølge den sidste opdatering af 1. oktober 2019.
  33. Rossiyskaya Gazeta , tilgået 5. april 2008.
  34. Главная::Федеральная служба государственной статистики .
  35. a b c d e Rusland mangler russerne , NZZ , 9. januar 2018, s. 27.
  36. Meddelelse fra Vladimir Putin til Forbundsforsamlingen. Hovedpunkterne , Kommersant, 20. februar 2019.
  37. Befolkningsudvikling i Rusland hos Federal Service for State Statistics of Russia (beregninger for 1. januar hvert år, medmindre andet er angivet)
  38. Den russiske tragedie , FAZ af 10. juli 2011 , hentet den 5. marts 2015.
  39. RIA Novosti: Ruslands befolkning dør ud i et langsommere tempo – statistik og prognose , 22. november 2007.
  40. Hundredtusinder af russere stemmer med fødderne , Tages-Anzeiger, 5. april 2018.
  41. Migration Report 2017. (PDF) FN, tilgået 30. september 2018 (engelsk).
  42. Demoscope Weekly - Bilag. Befolkningsur .
  43. Russisk demografi og magt: Har Kreml et langt spil? 4. februar 2020, hentet 22. marts 2021 (amerikansk engelsk).
  44. Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 000 человек. Hentet 22. marts 2021 (russisk).
  45. Se også: Rusland under Putin. I: Borgeren i staten , 51. årgang, udgave 2/3, 2001, red. fra Statens Center for Civic Education Baden-Württemberg, s. 114.
  46. Nationalitetsstatistik for den russiske folketælling i 2002 (engelsk) ( MS Excel ; 203 kB)
  47. ^ "Russiske nyheder: Tatarer skal skrive på kyrillisk ", 16. november 2004.
  48. RIA Novosti: Studie: Færre og færre ortodokse i Rusland , 19. december 2012.
  49. Den Russiske Føderations ambassade: Religion .
  50. dtv/ Spiegel årbog 2005, s. 466 f. angivet mellem 40 og 50%.
  51. Tidsalmanak 2010.
  52. Federal Department of Foreign Affairs: nøgledata om Den Russiske Føderation
  53. a b International Religious Freedom Report : Rusland (2011)
  54. RUFO : Ruslands største rigdom er dets folk , 27. april 2007.
  55. Fischer World Almanac 2008 (s. 394 og 617) til 2012 (s. 399)
  56. ^ a b c CIA: The World Factbook
  57. Jf. Antonia von Reiche: Det russiske tsardømmes vej til anerkendelse i perioden fra 1547 til 1722: A study in international law and history , 2001, s. 17.
  58. ↑ Analyse af Rusland 165 (PDF; 370 kB), hentet den 31. marts 2012.
  59. Hjem . 9. juli 2019.
  60. NAK Berlin-Brandenburg Kdö.R.: Hjem .
  61. Gerhard Besier, Katarzyna Stoklosa (red.): Jehovas Vidner i Europa. Historie og nutid. Bind 2 (=  studier om nutidig kirkehistorie , bd. 6), Berlin 2015, s. 533-690.
  62. Vatikanets radio : Rusland: Jehovas Vidner skal forbydes ( Memento af 19. marts 2017 på Internet Archive ), 18. marts 2017.
  63. a b Die Zeit : Rusland: Højesteret forbyder Jehovas Vidner , 20. april 2017.
  64. Højesteret forbyder Jehovas Vidner , Deutschlandfunk , 20. april 2017.
  65. Rusland tager hijab på , Novaya Gazeta, 28. marts 2018.
  66. Petra Deger, Robert Hettlage (red.): Det europæiske område. Opbygningen af ​​europæiske grænser. VS Verlag, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-14020-9 , s. 15.
  67. Thede Kahl, Elisabeth Vyslonzil, Alois Woldan: The Challenge of Eastern Europe: The Disclosure of Stereotypical Images. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2004, s. 151.
  68. Annette Baumgart, Bianca Jänecke: Rusland Knigge. 3. udgave, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005, ISBN 3-486-57730-1 , s. 66 ff.
  69. Svetlana Alexievich om Ruslands evige militarisme - et tilbagefald til uheldige tider , NZZ, 14. marts 2015.
  70. Herta Müller: "Putins frækhed fornærmer mit sind" , Welt Online , 5. marts 2015.
  71. 200.000 Farvel til Rusland , Neues Deutschland , 30. marts 2015; Lev Gudkov et al. i Nezavisimaya Gazeta : "Flere og flere unge, veluddannede, kreative og politisk aktive borgere vender ryggen til drømmenes land, som daværende præsident, Dmitrij Medvedev, portrætterede Rusland i slutningen af ​​sit fireårige ophold i landet. Kreml."
  72. Kærlighed til faderlige øre , Novaya Gazeta, 26. februar 2021.
  73. Country Comparison World in Figures , tilgået 5. april 2008.
  74. WHO-rapport 1999 (PDF; 593 kB), hentet den 5. april 2008.
  75. William R. Leonard: Faldende vækststatus for indfødte sibiriske børn i det post-sovjetiske Rusland . Hentet 5. april 2008.
  76. Vejrtrækning uden adgang , Novaya Gazeta, 18. juli 2019.
  77. ^ a b FSSS. vigtigste .
  78. Russia News , tilgået 8. april 2012.
  79. ↑ Analyse af Rusland 222 (PDF; 883 kB), hentet den 8. april 2012.
  80. Statsbudget: Gratis runde for Ruslands pensionister? , RBTH, 26. juni 2015.
  81. Ruslands budget under oliechok , NZZ, 27. oktober 2015.
  82. ^ "Some Just Survive" , Novaya Gazeta, 19. april 2019.
  83. ^ a b Russere udnævnte minimumsindkomst til at "få enderne til at mødes" , rbk , 9. april 2019.
  84. Det vigtigste er, at det ikke bliver værre - russisk fattigdom har en ensom gammel kvindes ansigt , NZZ, 13. marts 2022.
  85. ↑ Stigende arbejdsløshed i Rusland , RBTH, 14. februar 2015.
  86. Ruslands lave arbejdsløshed - et tegn på en stærk økonomi? , RBTH, 15. april 2019.
  87. Rapporter om menneskelig udvikling. Hentet 30. juni 2017 (engelsk).
  88. netzeitung.de ( Memento af 21. maj 2007 i Internet Archive ), tilgået 3. april 2008.
  89. Sakhalin Environment Watch ( Memento af 14. januar 2015 på Internet Archive )
  90. Den største trussel mod Rusland er Rusland selv , NZZ, 11. september 2015.
  91. The Blacksmith Institute ( Memento af 11. oktober 2007 på Internet Archive ), hentet 3. april 2008.
  92. Kyoto-protokollens ratificering afsluttet i Rusland , russia.RU – internt i Rusland, 5. november 2004 ( Memento af 11. marts 2012 i Internet Archive )
  93. Miljø: Rusland skal få fodfæste på innovationsmarkedet (RIA Novosti) ( Memento af 29. maj 2011 på Internet Archive )
  94. Jf. Carsten Goehrke, Manfred Hellmann, Richard Lorenz, Peter Scheibert: Rusland (World View World History - Russia, Vol. 31). Weltbild-Verlag, Augsburg 1998, ISBN 3-89350-989-5 , s. 10-12.
  95. ^ Carsten Goehrke og andre: Rusland , s. 76.
  96. Hans-Joachim Torke: Introduktion til Ruslands historie , CH Beck, München, s. 47.
  97. Carsten Goehrke, Manfred Hellmann, Richard Lorenz, Peter Scheibert: Rusland (World View World History - Russia, Vol. 31). Weltbild-Verlag, Augsburg 1998, ISBN 3-89350-989-5 , s. 246-248.
  98. Dolf Sternberger , Bernhard Vogel , Dieter Nohlen , Klaus Landfried (red.): Valget af parlamenter og andre statslige organer. Bind 1: Europa . De Gruyter, Berlin 1969, ISBN 978-3-11-001157-9 , s. 1090.
  99. I artikel 64, jf. Arkiveret kopi ( Memento af 5. november 2017 i Internet Archive ) og Leon Trotsky: History of the Russian Revolution , Frankfurt am Main 1982, s. 303 ff.
  100. Bianka Pietrow-Ennker: Ruslands "nye folk". Udviklingen af ​​kvindebevægelsen fra dens begyndelse til oktoberrevolutionen. Campus Verlag, Frankfurt am Main/New York 1994, ISBN 3-593-36206-6 , s. 350.
  101. Den Russiske Føderation: Statsdumaen - New Parline: IPU's Open Data Platform. I: IPU Parline. Hentet 6. oktober 2018 (engelsk).
  102. Rolf-Dieter Müller (red.): Det tyske rige og Anden Verdenskrig Bind 10: Det tyske riges sammenbrud i 1945. Halv bind 2: Anden Verdenskrigs konsekvenser. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2008, ISBN 978-3-421-04338-2 , De menneskelige tab i Anden Verdenskrig (kort med grafik/tabel), uden sidenummer, bagerste flueblad (= sidste dobbeltside før bagsiden af bogen). Kilder anført der: Der Große Ploetz 2008; Oxford-kompendium; Overmans, tyske militære tab; Mourik, balance .
  103. Andreas Zimmermann: Statssuccession i internationale traktater , s. 91 ff. i Google bogsøgning
  104. Julia Smirnova: Trial of billion afslører oligarkernes hemmeligheder , Welt Online fra 31. august 2012.
  105. Henrik Bischof (1994): Rusland til den sidste stand (PDF; 100 kB)
  106. Katrin Liska: Traveler in Russia , München 2006, s. 90.
  107. a b Margareta Mommsen: Konstitutionel orden versus politisk virkelighed , red. af Federal Agency for Civic Education (bpb), 14. juni 2012.
  108. Mischa Gabowitsch: Piket. I: Decoder.org . 22. februar 2017, hentet 8. marts 2022 .
  109. Dmitry Travin: Ruslandsanalyse - Kommentar: Hvorfor ændrede Putin kurs? , bpb, 18. december 2017.
  110. В России создан Крымский федеральный округ , RBC. 21. marts 2014. Arkiveret fra originalen 22. marts 2014. Hentet 22. marts 2014. 
  111. Putin udnævner Oleg Belavintsev til sin udsending til Krim føderale distrikt , ITAR-TASS. 21. marts 2014. 
  112. 50.000 mennesker går på gaden i Moskva - for næsten en femtedel er det den første politiske protestaktion i deres liv , NZZ, 10. august 2019.
  113. Russisk opposition fortsætter protester for frie valg , NZZ, 31. august 2019.
  114. Leonid Gosman : The Sun of Austerlitz ( Memento af 30. juli 2019 på Internet Archive ), 24. juli 2019.
  115. 58 procent af russerne støtter invasionen af ​​Ukraine, og 23 procent er imod den, viser en ny meningsmåling , The Washington Post , 8. marts 2022.
  116. Rusland og Europarådet , Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International Politics and Security, maj 2013; "Kløften mellem retorik og handling om demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder er grelt."
  117. Hans-Henning Schröder : Rusland i Jeltsin-æraen (1992-1999) , hjemmeside for Federal Agency for Civic Education/bpb, 4. maj 2011.
  118. Marin Marinov, Svetla Marinova, Emerging Economies and Firms in the Global Crisis , Palgrave Macmillan, 14. november 2012, s. 212.
  119. Artikel 1, stk. 1 Forfatning RF; jf . Politisk System ( minde af 12. februar 2013 i webarkivet archive.today ), hjemmeside for Den Russiske Føderations Ambassade i Forbundsrepublikken Tyskland .
  120. Petra Stykow : Den autoritære konsolidering af det politiske system i Putin-æraen . I: Heiko Pleines, Hans-Henning Schröder (red.): Landerapport Rusland . Federal Agency for Civic Education, Bonn 2010, s. 71-94, her s. 72.
  121. Koldt, skruppelløst - vellykket?: Med magt og afpresning har præsident Putin bragt Ukraine tilbage i Moskvas indflydelsessfære. Ikke hans eneste politiske succes i år. Hvad driver manden i Kreml? , Der Spiegel 51/2013 fra 16. december 2013.
  122. Simpelthen den bedste kandidat , Tages-Anzeiger, 18. december 2015.
  123. Jerzy Macków: Autoritarisme i Central- og Østeuropa , Springer-Verlag, 2010, ISBN 978-3-531-91615-6 , s. 246 f.
  124. Margareta Mommsen: Introduktion til afsnittet om det politiske system i Rusland-dossieret , Federal Agency for Civic Education, 14. juni 2012.
  125. a b Christina løftestang: Mordet på Kreml-kritikeren Boris Nemtsov: Frivillige har bevogtet gerningsstedet i fem år. I: The Mirror. Hentet 28. februar 2020 .
  126. Democracy Index 2020 til PDF-download (engelsk) , på eiu.com
  127. http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf
  128. Statusindeks .
  129. Ruben Verheul: Planlagt politik: Den russiske lov om politiske partier , i: Menneskerettigheder i Rusland og Østeuropa. Essays in Honor of Ger P. van den Berg , redigeret af Ferdinand JM Feldbrugge , William B. Simons, Kluwer Law International, 2002, s. 223-239, her s. 227 ; Hellmut Wollmann, Elena Gritsenko: Local Self-Government in Russia: between de-centralization and re-centralization , i: Cameron Ross/Adrian Campbell (red.), Federalism and Local Politics in Russia , Routledge, 2010, ISBN 978-0- 415-59018-1 ( PDF ).
  130. a b Heiko Pleines/Hans-Henning Schröder (red.): Landerapport om Rusland , bpb, 2010.
  131. Jens Siegert: Civilsamfundet i Rusland , s. 185.
  132. Strenge krav til ngo'er: USA fordømmer Putins nye lov , Spiegel Online, 24. maj 2015.
  133. Rusland tolererer ikke kritik , Neue Zürcher Zeitung, 25. september 2015, s. 2.
  134. Lev Shlosberg: Myndighederne i Pskov ønsker at se, hvad der sker, når ilden slukkes med petroleum , pln-pskov.ru, 16. september 2015.
  135. Rusland smider mere end et dusin udenlandske organisationer ud af landet - pladsen til civilsamfundet bliver strammere , NZZ, 10. april 2022.
  136. Alfred Betschart: Understanding Russia ... , Politics - Analyzes & Backgrounds , russia.RU, 11. maj 2007. Hentet 10. juli 2012.
  137. Møde i Rådet for Udvikling af Civilsamfund og Menneskerettigheder den 30. oktober 2017 på den russiske præsidents hjemmeside
  138. Staten trækker sig, gadekrigen begynder? , Novaya Gazeta, 16. september 2017; "Staten nægter at beskytte mennesker, hvis tro adskiller sig fra flertallets."
  139. Stormtroopers , Novaya Gazeta, 19. september 2017; "Der er to hovedressourcer i et autoritært regime: løgne og vold. Indtil videre har der været løgne nok. Da løgnen var forbi, begyndte volden.”
  140. a b Christina lever: Mord på kvinder i Rusland: hvor vold er hjemme . I: Mirror Online . 18. december 2019 ( online [tilgået 19. december 2019]).
  141. Stakeholder Report for United Nations Universal Periodic Review. Advocates for Human Rights, en ikke-statslig organisation med særlig rådgivende status, blev tilgået den 19. december 2019 .
  142. ^ " Invitation til angreb" Oppositionens medlemmers personlige data offentliggøres på internettet. Vold, der allerede rammer mange , Novaya Gazeta, 20. februar 2018.
  143. "En balje fuld af blod hver aften" , NZZ, 2. februar 2015.
  144. I Putins Gulag: fra Mikhail Khodorkovsky til Pussy Riot , profil.at, 19. oktober 2013.
  145. Symbolsk sultestrejke i Rusland , NZZ, 29. maj 2018, s. 3.
  146. Oleg Kashin: Det er overstået for paragraf 282? (oversat af Irina Bondas), dekoder.org, 16. juni 2016 (citat: "'tæt på folket' (i betydningen 'påvirke masserne') er artikel 228 om erhvervelse, besiddelse, distribution, fremstilling og forarbejdning af stoffer; tusinder er idømt fængselsstraf på grundlag heraf; dets anvendelse i retspraksis tyder på ubegrænset misbrug af denne artikel af fordømmerne").
  147. Det blev kastet efter os. 40 tusind gange. – Matematiske beviser på eksistensen af ​​et massivt bedrageri i narkotikaartikler i straffeloven , Novaya Gazeta, 10. juni 2019 (citat: “det faktum, at opdagelsen af ​​stoffer i anholdelser i nøjagtig den mængde, der kræves til en straffesag, er en skamfuld fænomen i vores land").
  148. Den russiske undersøgende journalist Golunov frigivet , Tages-Anzeiger, 11. juni 2019.
  149. FSIN rapporterer endnu et rekordfald i russisk fængselsbefolkning. I: Interfax. 13. august 2020, hentet 16. august 2020 (engelsk).
  150. Rusland kan nu ignorere domme fra internationale domstole , RBTH, 16. december 2015.
  151. Viktor Erofejew : "Censur er allestedsnærværende" , Deutsche Welle, 30. maj 2017.
  152. International Religious Freedom Report for 2015 .
  153. Paul Goble: En alt for typisk politisk præcedens i Rusland: Yarovaya-love rammer minoritetstro først. på www.religiousfreedominstitute.org.
  154. Forum 18: RUSLAND: Skal Jehovas Vidner likvideres? - 16. februar 2017 .
  155. Rusland 'ønsker at gøre Jehovas Vidner til en ekstremistisk gruppe' . 17. marts 2017.
  156. Rusland forbyder og fratager Jehovas Vidner , religion.orf.at, 20. april 2017.
  157. FN's højkommissær for menneskerettigheder: FN-rapport beskriver alvorlige menneskerettighedskrænkelser på russisk-besatte Krim . Udgivet den 25. september 2017.
  158. Transparency International e. V.: Corruption Perceptions Index 2017 . I: www.transparency.org . ( Online [tilgået 9. april 2018]).
  159. Jens Siegert: Statssvigt , Ruslandsanalyse nr. 352, 6. april 2018, s. 6.
  160. Intet virker uden bestikkelse , Die Zeit, 2016.
  161. De, der bor i Putins Rusland, skal acceptere systemet med bestikkelse , NZZ, 13. november 2017.
  162. Alexander J. Motyl : Rusland: People, State and Leaders: Elements of a Fascist System , Eastern Europe, bind 59, nr. 1 (januar 2009), s. 115.
  163. Putins Ukraine-invasion: A Q&A with Professor Alexander Motyl , rutgers.edu, 25. februar 2022.
  164. Mikhail Yampolsky: Hvordan vinderne dømmes , Colta.ru, 26. januar 2015; Putins Rusland er i fascismens greb , Newsweek , 3. september 2015.
  165. "Putins ideologi har fascistiske rødder" , Die Welt, 29. marts 2014.
  166. Ivan Ilyin, Putins filosof af russisk fascisme , New York Review, 10. marts 2018: “(Ilyin) … forstod historien som en skændsel. Intet, der var sket siden skabelsen, var af betydning. Verden var en meningsløs farrago af fragmenter. (...) Det moderne samfund med sin pluralisme og sit civile samfund uddybede verdens skavanker og holdt Gud i sit eksil. Guds ene håb var, at en retfærdig nation ville følge en leder ind i den politiske helhed, og derved begynde en reparation af verden, som igen kunne forløse det guddommelige. Fordi Ordets forenende princip var det eneste gode i universet, var ethvert middel, der kunne bringe dets tilbagevenden, berettiget."
  167. Timothy Snyder : 9 teser om Putins fascisme for 9. maj. Hvordan Putins myte om 2022 adskiller sig fra historien fra 1945 , privat hjemmeside, 9. maj 2022: "troen på, at politik begynder med at vælge en fjende, er bestemt fascistisk (dette følger nazisten). tænker Carl Schmitt og Putins fascistiske lærer Ivan Ilyin); en forestilling om en guldalder af uskyld, der skal genoprettes ved at helbrede vold, ligger helt fast i fascistiske traditioner."
  168. Interview med Ann-Dorit Boy , Der Spiegel, 22. marts 2022, tilgået 7. april 2022.
  169. Vladislav L. Inosemtsev: Hvorfor mistede Vesten Rusland? - Ganske vist var der strategiske fejl, men den afgørende faktor var KGB-manden Vladimir Putins politiske karakter. NZZ af 13. november 2021, hentet den 7. april 2022.
  170. Vladislav Inozemtsev: Fascisme er det, der følger efter, at kommunismen har vist sig at være en illusion - Vladimir Putin er en lærd discipel af Benito Mussolini. I: Gæstekommentar, nzz.ch. 10. marts 2022, hentet 18. april 2022 .
  171. Szczepan Twardoch: Kære vesteuropæiske intellektuelle: I aner ikke Rusland , NZZ fra 6. april 2022; tilgængelig på msn.com .
  172. Василь Иваныч, попугай! , Novaya Gazeta, 25. december 2019.
  173. Jason Stanley : Antisemitismen bag Putins krav om "afnazificering" af Ukraine , tysk version om samtidshistorie , via kilden carnegieendowment.org, 9. marts 2022; Antisemitismen, der animerer Putins påstand om at 'denazificere' Ukraine , The Guardian , 27. februar 2022.
  174. "Regime omkring Putin mere og mere fascistisk" , interview på tagesschau.de , 10. maj 2022.
  175. Hvor meget Hitler er i Putin? , NZZ Magazine, 9. april 2022.
  176. Krig i Ukraine - Er Rusland under Putin en fascistisk stat? , SRF, 15. marts 2022.
  177. Letlands præsident Levits: "Moderne fascisme ved magten i Rusland" , ZDF, 14. maj 2022.
  178. Martin Zeyn: Russisk fascisme? Hvorfor Putin hader Ukraine så meget , Bayerischer Rundfunk , 10. maj 2022.
  179. Stefan Menzel, Thomas Wiede: Rublen skrider , Handelsblatt , 14. marts 2009.
  180. ^ a b The World Factbook - Central Intelligence Agency. Hentet 12. juli 2017 (engelsk).
  181. Fischer World Almanac 2010: tal, data, fakta. Fischer, Frankfurt 2009, ISBN 978-3-596-72910-4 .
  182. Margarete Klein: Rusland: en stormagt i international politik? Federal Agency for Civic Education, 9. maj 2011.
  183. jaeger.uni-koeln.de (PDF; 378 kB), hentet 1. april 2012.
  184. ↑ Analyse af Rusland 189 (PDF; 806 kB), hentet den 1. april 2012.
  185. Dimitrij Trenin, Udviklingen af ​​russisk "vestlig politik" og dens lektioner. I: Heiko Pleines/Hans-Henning Schröder (red.), Landerapport om Rusland , bpb, 2010.
  186. Nataliya Bugayova: Hvordan vi kom hertil med Rusland: Kremls verdenssyn . Red.: Institute for the Study of War and the Critical Threats Project. Washington, D.C. 13. marts 2019.
  187. Norbert F. Tofall: Hvad er målet med russisk udenrigspolitik? Og hvordan skal Vesten reagere? Institute for Austrian Economics and Social Philosophy, 4. februar 2022, tilgået 11. marts 2022 .
  188. Rusland siger, at de forlader Europarådet. I: Frankrig 24. 15. marts 2022, tilgået 15. marts 2022 (engelsk).
  189. ↑ Analyse af Rusland 216 (PDF; 984 kB), hentet den 31. marts 2012.
  190. SWP Berlin: Det vanskelige forhold mellem Rusland og Ukraine , SWP, november 2009.
  191. Rusland: EU forlænger økonomiske sanktioner med seks måneder , pressemeddelelse fra Rådet for Den Europæiske Union af 5. juli 2018, tilgået 10. juli 2018.
  192. Dagmar Herrmann (red.): Tyskere og Tyskland fra et russisk perspektiv i det 19. århundrede: Fra århundredeskiftet til Alexander II's reformer , Serie B, bind 3, München 1998.
  193. Manfred Alexander , Günther Stökl : Russisk historie. Fra begyndelsen til nutiden (=  Kröners lommeudgave , bind 244). 7., fuldstændig revideret og opdateret udgave, Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-24407-9 , s. 819.
  194. Steinmeier om Ruslands politik - Deep in the East, far ahead , Die Zeit af 11. december 2014.
  195. a b Yuri Galperin : De tyske mediers billede af Rusland . Udgivet af Federal Agency for Civic Education (bpb), 25. marts 2011.
  196. Ukraines politik: Tyskland bringer forholdet til Rusland i fare , RIA Novosti, 21. februar 2014.
  197. Ruslands moderniseringspolitik er forbi , den 27. marts 2013.
  198. Ulrich Clauss: Anatomi af den russiske infokrig i netværk . I: Die Welt , 31. maj 2014.
  199. Julian Hans : Putins trolde . I: Süddeutsche Zeitung , 13. juni 2014.
  200. Krim-krise: Tyske virksomheder standser investeringer i Rusland , Spiegel Online, 24. marts 2014.
  201. EU indfører nye sanktioner mod Rusland over Krim , Tages-Anzeiger, 4. august 2017.
  202. Maas anklager Rusland og Assad-regimet for krigsforbrydelser. I: The Mirror. Hentet 27. februar 2020 .
  203. a b c Margarete Klein: Analyse af Ruslands Syrien-politik - interesser, (fejl) succeser, chancer for en fælles konfliktløsning , bpb, 25. marts 2013, s. 1.
  204. Margarete Klein: Analyse af Ruslands Syrien-politik - interesser, (fejl) succeser, chancer for en fælles konfliktløsning , bpb, 25. marts 2013, s. 2.
  205. Syrien-konflikt: USA og Rusland er enige om nedrustning i Syrien . I: Tiden . ISSN  0044-2070 ( online [adgang 5. april 2016]).
  206. FN-resolution: Rusland afviser trods alt trusler mod Syrien . I: Tiden . ISSN  0044-2070 ( online [adgang 5. april 2016]).
  207. Hjælp til ofre for den syriske krig: Rusland, Saudi-Arabien og Frankrig betaler alt for lidt , i: Spiegel Online , 1. februar 2015.
  208. FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR) : Finansieringsopdatering til den regionale flygtninge- og resiliensplan (3RP) af 20. oktober 2015 (data pr. 13. oktober 2015).
  209. Christoph Sydow: Syrien: Rusland bomber – Vesten bør tage sig af ofrene . I: Spiegel Online , 12. august 2016.
  210. Mere end 19.000 mennesker inklusive omkring 8.300 civile dræbt af russiske krigsfly siden deres militære deltagelse begyndte på det syriske territorium i slutningen af ​​september 2015. Syrian Observatory for Human Rights, 30. september 2019, fik adgang til 18. maj 2020 .
  211. a b Syrien og Rusland siges at være målrettet mod skoler og hospitaler. I: The Mirror. Hentet 18. maj 2020 .
  212. Kina og Rusland blokerer Syrien-hjælpen. I: n-tv . Hentet 3. marts 2021 .
  213. Bistand til Syrien udvidet med restriktioner. I: DW.COM. Deutsche Welle , 11. juli 2020, hentet 3. marts 2021 .
  214. Kreml , 31. december 2015.
  215. Putin udpeger USA blandt trusler i ny russisk sikkerhedsstrategi , Reuters, 2. januar 2016.
  216. Putin praler af supervåben , Tages-Anzeiger, 1. marts 2018.
  217. World Nuclear Weapons Count 2019. Hentet 6. marts 2020 .
  218. Militærudgifter efter land på verdensplan 2018. Hentet 6. marts 2020 .
  219. Moskva handler kynisk , Spiegel Online , 21. maj 2007.
  220. Global Military Spending Report – 1. USA, 2. Kina, 3. Rusland , taz af 14. april 2014.
  221. Trillioner til militæret: Moskva øger forsvarsudgifterne ( minde af 22. oktober 2014 på archive.today web archive ), RTHB , 9. oktober 2014.
  222. Treasury Department udgiver spil om økonomiske myter , RBC, 14. oktober 2016.
  223. Antal nukleare sprænghoveder på verdensplan 2021 (fra januar 2021) , Statista, tilgået den 26. april 2022.
  224. Russiske atomstyrker , 2009 .
  225. Putin opgraderer russiske atomstyrker, FAZ, 16. juni 2015.
  226. Nedrustning omvendt – Ruslands atomarsenal vokser , NZZ, 5. oktober 2016.
  227. Østrigske væbnede styrker , tilgået 2. juni 2012.
  228. Nikolai Brushlinsky, Marty Ahrens, Sergei Sokolov, Peter Wagner: World Fire Statistics Issue #26-2021. (PDF) Tabel 1.13: Statsbrandvæseners personale og udstyr i 2010-2019. World Firefighters' Association CTIF , 2021, hentet 18. februar 2022 .
  229. Nikolai Brushlinsky, Marty Ahrens, Sergei Sokolov, Peter Wagner: World Fire Statistics Issue #26-2021. (PDF) Tabel 1.14: Statsbrandvæsenets personale fordelt på køn i 2010–2019. World Firefighters' Association CTIF, 2021, hentet 18. januar 2022 .
  230. Nikolai Brushlinsky, Marty Ahrens, Sergei Sokolov, Peter Wagner: World Fire Statistics Issue #26-2021. (PDF) Tabel 1.15: Antal unge i statens brandvæsen i 2010-2019. World Firefighters' Association CTIF, 2021, hentet 18. januar 2022 .
  231. Nikolai Brushlinsky, Marty Ahrens, Sergei Sokolov, Peter Wagner: World Fire Statistics Issue #26-2021. (PDF) Tabel 1.2: Kondenserede nøgletal for brandsituationen i staterne for året 2019. World Fire Brigade Association CTIF, 2021, hentet den 18. januar 2022 .
  232. Rapport for udvalgte lande og emner. Hentet 5. juli 2022 .
  233. a b Federal Foreign Office - Rusland - Oversigt ( Memento af 20. februar 2016 i Internet Archive )
  234. a b Landeanalyse Rusland ( Memento fra 30. januar 2012 i Internet Archive )
  235. Global Wealth Report 2017: Hvor er vi ti år efter krisen? I: Credit Suisse . ( Online [tilgået 1. januar 2018]).
  236. Skyggeøkonomi i Rusland - Garageøkonomien , TAZ, 7. juli 2016.
  237. Sugerør er ikke nok til Rusland , NZZ, 1. juni 2017.
  238. Masseødelæggelsesparlamentet , Novaya Gazeta, 26. oktober 2018.
  239. Forbundsudenrigsministeriet i Forbundsrepublikken Tyskland: Rusland - Økonomi , hentet den 29. januar 2016.
  240. Recession i Rusland - Ny tællemetode bringer ny vækst , NZZ, 2. februar 2017.
  241. Rusland: Inflationsrate fra 2005 til 2015 (åååå) ( Memento af 15. februar 2016 på Internet Archive )
  242. Indtægter i accelereret fald , Novaya Gazeta, 21. oktober 2018.
  243. ↑ Ranking af konkurrenceevne .
  244. Landerangeringer: Verdens- og globale økonomirangeringer om økonomisk frihed .
  245. Boliger i Rusland bliver en statsprioritet, Euromonitor, 21. maj 2007.
  246. Olimpstroi skal demonteres inden årets udgang , The Moscow Times, 14. april 2014.
  247. Toshiaki Hirai: Capitalism and the World Economy: The Light and Shadow of Globalization , Routledge 2/2015, se også Sakwa 2011.
  248. V. Volkov 2008: State Corporations: Another Institutional Experiment in Pro and Contra, bind 12, numre 6–7, s. 67–79.
  249. Generalanklagerens kontor og præsidenten for kontrolkommissionen præsenterer resultaterne af revisionen af ​​statsejede virksomheder , Kremlin.ru, 10. november 2009.
  250. Adresse, til Den Russiske Føderations Føderale Forsamling , den russiske præsidents hjemmeside 12. november 2009.
  251. Samtale med Vladimir Putin. Særlig udsendelse af præsidenten for den russiske regering, 3. december 2009.
  252. Ruslands budget er under oliechok , NZZ, 26. oktober 2015.
  253. Tysk-russisk handelskammer i udlandet (AHK): Rusland i tal foråret 2012 (PDF), hentet den 8. april 2012 ( minde af 4. oktober 2017 i internetarkivet )
  254. a b Ruslands imperiale aberration , NZZ, 19. juni 2015.
  255. Rubelhistorien gentager sig ikke , NZZ, 18. august 2015.
  256. Moskva i stedet for Sankt Petersborg , NZZ, 22. august 2015.
  257. Regeringen har besluttet at erstatte indeksering af pensioner med en engangsbetaling , novayagazeta.ru, 23. august 2016.
  258. Rusland: Hverdagen med embargoen , Deutsche Welle, 6. august 2015.
  259. Vejen til at redde økonomien i 2016 , Novaya Gazeta, 30. december 2015.
  260. Putin for engangsomfattende kapitalamnesti , Sputnik, 4. december 2014.
  261. ↑ Den russiske præsident forlænger kapitalamnesti i et halvt år , Lenta.ru, 29. december 2015.
  262. Russisk statstidende , 29. december 2015.
  263. Rusland og sanktioner: Når Putin prutter om grøntsager , NZZ, 11. marts 2017.
  264. Lammet tsar i et lammet land , NZZ, 24. februar 2018.
  265. Parlamentsmedlemmer åbner "jagt efter barnepige ," Novaya Gazeta, 23. oktober 2018.
  266. De fleste russere ser ingen muligheder for ærlig forretning i landet , Kommersant, 20. februar 2019.
  267. Kremls påstande om retslig uafhængighed 'forårsager nervøs latter' , Novaya Gazeta, 23. februar 2019.
  268. Paladser, banketter og yachter , Novaya Gazeta, 28. juli 2018.
  269. Россияне и не такое снесут , Novaya Gazeta, 13. januar 2019.
  270. Russlands Rentner hoffen auf Nawalny, DW.COM, 24. September 2018.
  271. Willkommene Krise, Weltwoche 49/18, 6. Dezember 2018, S. 46.
  272. Mathias Brüggmann: Ein Mann, der die Welt veränderte: Die sieben Eigenschaften von Wladimir Putin, Handelsblatt, 9. August 2019.
  273. Alexej Schaburow: Der immaginäre Putin (übersetzt von Anselm Bühling), dekoder.org, 13. Dezember 2016.
  274. Warum wir sie nicht mögen, Nowaja Gaseta, 18, März 2020 („Zustimmung zur Aktivität“ etwa 63–68 %, „Vertrauen“ von November 2017 bis Januar 2020 von 59 auf 35 %).
  275. Graue Anzüge, schwarze Stiefel, Nowaja Gaseta, 11. März 2022.
  276. Tag det hele og giv det væk, Novaya Gazeta, 9. marts 2022.
  277. Putin annoncerede rekord for moderne russisk kornhøst , novayagazeta.ru, 9. oktober 2016.
  278. ^ "Vi vil gerne ansætte uafhængige flådeoperatører" , Kommersant, 4. oktober 2016.
  279. Korn und Kugeln für die Welt , NZZ, 7. marts 2017.
  280. http://www.vsz.de/contenido/cms/upload/DZZ/2011/2011-04/2011-04-Page-20-21.pdf (link ikke tilgængeligt)
  281. impuls – Magazine of the German-Russian Chamber of Commerce Abroad 03/2011 (PDF, s. 38; 4,6 MB), hentet den 29. maj 2012.
  282. Länder-Lexikon.de , hentet 14. januar 2012.
  283. WELT: "Man skal ikke overvurdere Putins aktive rolle" . 12. november 2007.
  284. Jern og stål. – download ppt-video online. Hentet 20. december 2018 .
  285. a b OICA: 2011 Produktionsstatistikker , tilgået 8. april 2012.
  286. hik-Russland.de , hentet 14. januar 2012.
  287. Ruslands flyindustri, Tyskland Trade and Invest – Society for Foreign Trade and Location Marketing mbH (PDF, s. 4; 12,9 MB) ( Memento af 17. maj 2013 i Internet Archive )
  288. Bernd Hones (gtai): Rush on Russia's car market , i: Moscow German avis , 2. maj 2012, hentet 29. maj 2012.
  289. http://www.ihk-krefeld.de/media/upload/ihk/imap/20080509/chemie_070501.pdf (link ikke tilgængeligt)
  290. Foreign Trade Center Bavaria, Rusland - Data & Facts , hentet den 22. juni 2021.
  291. Tysk-russisk handel steg 8,4 %. Hentet 28. juni 2020 .
  292. Rusland i tal. Hentet 28. juni 2020 .
  293. Rusland "tom plet på turismens verdenskort" , Rusland-Aktuell , 5. maj 2011, hentet den 9. juli 2012.
  294. Jf . KO-RUS-Kurier nr. 4 ( tysk-russisk børs ), Federal Foreign Office, juli 2010, s. 29 ( PDF ).
  295. Rusland hinsides: Turisttallet i Rusland ramte rekordhøjt. 27. marts 2018, hentet 2. februar 2019 .
  296. http://www.unsererussen.de/fileadmin/Presse_PDF/2007/PI_forsa_Unsere_Russen_de.pdf (link ikke tilgængeligt)
  297. Tatyana Marshanskikh: Rusland er mere end Putin og Gazprom , Rusland I DAG, 17. april 2012. Hentet 10. juli 2012.
  298. Jf. Walter Freyer: Tourism Marketing: Market-Oriented Management in the Micro and Macro Areas of the Tourism Industry , 5. udgave, München 2007, s. 152, 571 f., 700; Axel Dreyer, Daniela Dreyer, Diana Obieglo: Crisis management in tourism: basics, prevention and communicative management , Oldenbourg, München 2001, s. 17.
  299. Jf. Foreningen for tysk-russisk erhvervsret e. V., Meddelelser nr. 32 (Dom. 17/2006), Law and Practice of German-Russian Economic Relations , december 2006, s. 30-36.
  300. Sergei Karaganov 2015, Oversættelse af forordet til: A Turn to the East: Development of Siberia and the Far East in the Context of Strengthening the Eastern Vector of Russia's Foreign Policy , Mezhdunarodnye Otnoshenia Publishers, Moskva 2015. Lokal oversættelse i: Rusland i Global Affairs , 13. januar 2016 ( A turn to Asia: a History of the Political idea ).
  301. Global Rankings 2018 – Logistics Performance Index. Hentet 14. september 2018 (engelsk).
  302. Mathias von Hofen: Rusland. At gøre status inden starten af ​​vinter-OL i Sochi. State Agency for Civic Education, Erfurt 2014, ISBN 978-3-943588-38-5 , s. 55.
  303. Global statusrapport om trafiksikkerhed 2015. Hentet 30. marts 2018 (britisk engelsk).
  304. a b Præsidenten gav ordre til at danne et flyselskab for flyvninger til Fjernøsten , Novaya Gazeta, 15. januar 2020.
  305. Spænd dine sikkerhedsseler. Novaya Gazeta , 23. oktober 2018.
  306. Banker er ikke gode grundlæggere , NZZ , 24. oktober 2018, s. 34: "... derudover kunne ordrer til russiske flyproducenter endda genereres".
  307. Red Wings skal overtage 60 Superjets , Aerotelegraph, 20. maj 2020.
  308. EU-flyveforbud: 20 russiske flyselskaber tilføjet til EU's flysikkerhedsliste. I: Europa-Kommissionens websted. 11. april 2022, hentet 12. april 2022 .
  309. Rosaviatsiya forlængede restriktioner på flyvninger til det sydlige Rusland indtil 19. maj , Kommersant, 12. maj 2022.
  310. Rapport: Kina spærrer russiske flyselskaber med udenlandske fly , ABC News, 1. juni 2022.
  311. Почта России .
  312. Rusland: Putin underskriver lov for eget internet . I: Mirror Online . 1. maj 2019 ( online [tilgået 1. november 2019]).
  313. Kontroversiel lov: Putin afbryder Rusland fra internettet . I: Mirror Online . 1. november 2019 ( online [tilgået 1. november 2019]).
  314. Projekt "Internettet i Rusland/Rusland på internettet". 18. udgivelse. Vinter 2006–2007 – FOM.ru ( Memento af 24. maj 2009 på Internet Archive ), hentet 13. april 2008.
  315. german.ruvr.ru , tilgået 7. april 2012.
  316. Internetbrugere efter land (2016) - Live-internetstatistik. Hentet 12. juli 2017 (engelsk).
  317. ROMIR, Internet Usage Survey, andet kvartal 2007 , tilgået 13. april 2008.
  318. En oversigt over de vigtigste sociale medieplatforme i Rusland. Social Media Switzerland, arkiveret fra originalen den 8. februar 2013 ; hentet 8. marts 2010 .
  319. Rusland begrænser internetfrihed , NZZ, 2. august 2017.
  320. Simone Schlindwein: Between propaganda and commerce – (u)freedom of the media in Southeast, Central and Eastern Europe (PDF; 2,6 MB), s. 23, hentet den 29. april 2012.
  321. Paul Katzenberger: Ny internetlov i Rusland letter censur. Hentet 5. april 2020 .
  322. ↑ Medielandskabet i Rusland , bpb hjemmeside, hentet den 29. april 2012.
  323. "Putin-forståerne" og deres fejl , NZZ, 11. januar 2016.
  324. Freedom in the World 2013. Freedom House, tilgået 8. maj 2014 .
  325. Reporters Without Borders: Press Freedom Index 2019 , hentet 20. april 2019.
  326. Russisk journalist dør efter tæsk. www.spiegel.de, 19. april 2017, tilgået 13. december 2017.
  327. Journalister uden grænser. V.: Journalister dræbt. Hentet 13. december 2017 .
  328. Jürg Vollmer: Putins propagandatrup - Sådan fungerer det hemmelige netværk af Ruslands propaganda , Watson, 22. juni 2014.
  329. Margareta Mommsen und Angelika Nußberger: Das System Putin: gelenkte Demokratie und politische Justiz in Russland. C.H. Beck, München 2007, S. 52–54.
  330. Inna Hartwich: Homeschooling in Russland: Die russische Schulfreiheit. In: Die Tageszeitung: taz. 17. Juni 2021, ISSN 0931-9085 (taz.de [abgerufen am 20. November 2021]).
  331. Föderalgesetz Nr. 273-ФЗ vom 29. Dezember 2012 „Über Bildung in der Russischen Föderation“; abgerufen am 31. Oktober 2019 (russisch)
  332. PISA-Studie – Organisation for Economic Co-operation and Development. Abgerufen am 14. April 2018 (englisch).
  333. „Es gab das Gefühl, dass man in Russland Weltklasse-Wissenschaft betreiben könnte. Es hat 30 Jahre gedauert, bis es sich gebildet hat, aber jetzt wird es verschwinden – es ist bereits verschwunden.“ Wissenschaftler sprechen darüber, was aufgrund des Krieges mit der russischen Wissenschaft passieren wird, Meduza, 11. April 2022.
  334. „Früher oder später wird jeder von euch als ‚ausländischer Agent‘ anerkannt – das ist eine neue Art der zivilen Hinrichtung.“, Nowaja Gaseta, 18. Oktober 2021.
  335. Andreas Kappeler: Russische Geschichte. 7., aktualisierte Auflage, C.H. Beck, München 2016, S. 88.
  336. Veronika Wengert: Russland: Europäischer Teil, S. 69.
  337. Vgl. Bernhard Schleißheimer: Rußland in meinem Leben. Aus den Erinnerungen eines alten Mannes (Teil I). In: Nikolaus Lobkowicz u. a. (Hrsg.): Russische Deutschlandbilder und deutsche Russlandbilder (= FORUM für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, 12. Jg. 2008, Heft 2), Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien (ZIMOS), Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2008, ISBN 978-3-412-20277-4, S. 143–178, hier S. 170 in der Google-Buchsuche.
  338. Анна Михайлова: Москва не Париж: столица превращается в нечитающий город („Moskau ist nicht Paris: Die Hauptstadt verwandelt sich zum Nichtleser“), RIA Novosti, 25. Februar 2016. (russ.)
  339. Cosmic Communist Constructions Photographed – Frederic Chaubin – Brutalismus, Bücher – pixelrakete.de. 9. Dezember 2011.
  340. Regisseur Serebrennikow bittet Publikum um Hilfe gegen Behörden, Aargauer Zeitung, 22. Juni 2017.
  341. Mit Cate Blanchett und Nina Hoss gegen Putins Justiz, Spiegel Online, 27. August 2017.
  342. „Seien wir ehrlich: Es gibt Zensur im Land“, Nowaja Gaseta, 25. Oktober 2018.
  343. Kulturministerium gegen Gerard Butler: Wie russische Behörden Filme verbieten – wegen Zensur, Politik oder anderen Filmen zuliebe. Eine Auswahl der „Nowaja Gaseta“, Nowaja Gaseta, 2. November 2018.
  344. Россияне составили 5 процентов от общей аудитории YouTube.
  345. BFM.ru: Одна из серий мультфильма «Маша и Медведь» бьет рекорды просмотров на YouTube.
  346. Новую серию «Маши и Медведя» посмотрели более 3 миллиардов раз.
  347. Просмотры самого популярного эпизода мультсериала „Маша и Медведь“ перевалили за 3 миллиарда.
  348. В Музее Москвы был представлен первый голографический видеоблог.
  349. Холдинг «СТС Медиа» приобрёл компанию Caramba TV за 150 млн. рублей.
  350. BadComedian разнёс в пух и прах „кино“, где режиссёр — Тиньков
  351. , Patrick HipesGolden Trailer Awards Nominees: Warner Bros & ‘Lego Batman’ Lead Pack. 12. Mai 2017.
  352. , Patrick HipesGolden Trailer Award Nominations: ‘The Shape Of Water’, ‘Hitman’s Bodyguard’ Top List. 9. Mai 2018.
  353. Sergey Markov: Nikolai Kurbatov – Russian film director, trailer editor and poet – Genvive.
  354. Житель Перми попал в Книгу рекордов России за создание высокооцененного трейлера к мультфильму «Король Лев».
  355. Ролики пермяка к „Выжившему“ и „Гэтсби“ вошли в Книгу рекордов.
  356. Алина ОЛЕЙНИК правды: Пермяк вошел в Книгу рекордов России за свои фан-ролики к голливудским фильмам. 13. August 2016.
  357. Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1992–2008 гг. (MS Excel; 654 kB)
  358. CUPA KISELEFF, TROFEU CE VA FI PUS ÎN JOC LA MECIURILE DINTRE ROMÂNIA ȘI RUSIA. Federația Română de Rugby, 3. März 2021, abgerufen am 20. März 2021 (rumänisch).
  359. Senta Wintner: Leichtathletik: „Tief verwurzelte Betrugskultur“, in: Die Presse, 9. November 2015.
  360. Belege für staatliches Doping in Russland, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Juli 2016; Michael Reinsch: Das russische Doping-Diktat, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Juli 2016.
  361. Dipo Faloyin: WADA Suspends Russia’s Anti-Doping Agency. In: Newsweek, 11. November 2015.
  362. Michael Reinsch: Russischer Doping-Skandal: Sperre mit Schlupfloch, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Juni 2016; Michael Reinsch: Doping-Skandal und Olympia-Aus: Warum nur die russischen Leichtathleten?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Juni 2016.
  363. Olympia ohne russische Gewichtheber, Zeit Online, 29. Juli 2016.
  364. Arnd Krüger, From Russia with Love? Sixty Years of Proliferation of L. P. Matveyev’s Concept of Periodisation, in: J.F. Loudner, D. Day (Eds.), Sport Coaching – Historical and Cultural Perspectives. L’Harmattan, Paris 2016.
  365. L. Lubysheva, S. Pronin (2015), Evolution of the Journal „Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kul’tury“ (1925–2015), in: Physical Education and Sport through the Centuries 2 (1), 6-31.
  366. P. V. Halo, G. V. Khvalebo und I. M. Turevskiy (2015), A system approach to the development of a model of optimal prestart state, in: Theory and Practice of Physical Culture 91 (12), e22.
  367. a b Alexandra Dersch / dpa: Flash-News des Tages – Russischer Dopingskandal: CAS-Anhörung im November, Notizen, auf: leichtathletik.de, 3. Juni 2020, abgerufen am 3. Juni 2020.
  368. Analysen und Reportagen aus der Zeit; „Zahlen, Daten und Fakten“ aus dem Weltalmanach.